Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и ко Търнов о З А П О В Е Д ПО / г. На основание чл. 37в, ал. 4 и ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с доклад на комисията, назначена с моя Заповед ПО-09-36/ г. и заявление вх. РД / г. в ОД Земеделие гр. Велико Търново ОДОБРЯВАМ: I. Споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ с вх / г. в ОСЗ Полски Тръмбеш на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Петко Каравелово, ЕКАТТЕ 65471, общ. Полски Тръмбеш, разпределени мeжду ползвателите, както следва: 1. "АРКОМ - НОРД"ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:9, 13, 18, 22, 23, 58, 66, 75, общо площ: дка 2. "ГАРТОН" ООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:6, 8, 28, 55, общо площ: дка 3. "Троя Авто" ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:3, 7, 15, 16, 19, 25, 31, 32, 40, 52, 54, 59, 63, 68, 69, 70, 81, 82, 84, 90, общо площ: дка 4. АГРОИНЖЕНЕРИНГ-СГП ООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, 83, общо площ: дка 5. АД СИКОНКО-АГРИЯ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:67, 85, общо площ: дка 6. АТРАЕКСПЕРТ ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:99, общо площ: дка 1

2 7. МИЛАНОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:4, 5, 10, 33, 72, общо площ: дка 8. ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:20, 24, 37, 42, 57, 62, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 94, 96, 97, общо площ: дка 9. ЗК"АЛЕКСАНДЪР СТАМБЛОЛИЙСКИ"94 Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:100, общо площ: дка 10. ИЛКА ДИМИТРОВА ГЪРДЕВА Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:14, 29, общо площ: дка 11. КАЛИН ПЕТРОВ ДАЧЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:12, 21, 46, 50, 51, 56, 65, 76, общо площ: дка 12. КАРАИЛИЕВИ ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:11, 39, общо площ: дка 13. ЛЕНД АГРО ПРОДЪКШЪН ЕООД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:2, общо площ: дка 14. СТАНЧЕВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:26, 27, 30, 35, 36, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 60, 64, 80, 87, 88, 91, 92, 95, 101, общо площ: дка 15. САШО ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:17, 34, 41, 45, 53, 61, 89, общо площ: дка 16. СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ АД Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:86, общо площ: дка 17. ТИХОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ Площ на имоти, ползвани на правно основание: дка Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:93, 98, общо площ: дка ІІ. Имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите на масивите за ползване в землището на с. Петко Каравелово, ЕКАТТЕ 65471: 2

3 Ползвател Ползвана площ Площ на имота на имот Дължимо рентно плащане /дка/ /дка/ /лева/ ЕООД 3,887 4, ,28 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 1,029 1, ,22 "Троя Авто" ЕООД 5,072 5, ,02 МИЛАНОВ 0,586 0, ,61 "ГАРТОН" ООД 0,156 0, ,57 ЕООД 35,188 43, ,88 ЕООД 10,528 15, ,16 ЕООД 7,248 8, ,42 "Троя Авто" ЕООД 2,439 3, ,44 ЕООД 2,303 5, ,73 ЕООД 1,509 15, ,38 ЕООД 1,001 1, ,04 ЕООД 0,749 0, ,46 "ГАРТОН" ООД 2,703 3, ,52 ЕООД 1,429 1, ,02 ЕООД 4,801 8, ,64 "Троя Авто" ЕООД 4,406 6, ,05 ЕООД 3,614 5, ,79 ЕООД 2,972 20, ,83 СТАНЧЕВ 2,923 13, ,78 ЕООД 2,115 9, ,84 "Троя Авто" ЕООД 1,975 3, ,95 "Троя Авто" ЕООД 1,626 7, ,29 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 1,483 2, ,30 ЕООД 0,883 5, ,09 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 0,602 1, ,29 3

4 МИЛАНОВ 0,565 1, ,74 "Троя Авто" ЕООД 0,327 1, ,73 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 0,322 0, ,52 "ГАРТОН" ООД 0,162 1, ,80 СТАНЧЕВ 0,140 3, ,86 ЕООД 0,112 3, ,71 ЕООД 0,030 13, ,28 "Троя Авто" ЕООД 1,384 1, ,13 "Троя Авто" ЕООД 1,129 1, ,43 СТАНЧЕВ 0,770 1, ,33 СТАНЧЕВ 0,667 1, ,01 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 0,080 1, ,37 "Троя Авто" ЕООД 0,601 5, ,24 "Троя Авто" ЕООД 2,471 2, ,78 "Троя Авто" ЕООД 5,649 5, ,27 ЕООД 0,448 1, ,83 ЕООД 4,265 5, ,14 ЕООД 1,201 1, ,44 "Троя Авто" ЕООД 1,184 1, ,73 "Троя Авто" ЕООД 1,638 1, ,80 СТАНЧЕВ 0,871 2, ,57 "Троя Авто" ЕООД 5,000 5, ,00 СТАНЧЕВ 0,093 1, ,91 ЕООД 0,651 0, ,34 "ГАРТОН" ООД 0,157 1, ,62 МИЛАНОВ 1,877 1, ,83 ЕООД 0,694 1, ,13 СТАНЧЕВ 0,466 1, ,57 ЕООД 1,502 1, ,08 "ГАРТОН" ООД 1,092 1, ,86 4

5 ЕООД 1,000 1, ,00 ЕООД 6,764 6, ,09 ЕООД 1,250 1, ,50 ЕООД 2,001 2, ,04 "Троя Авто" ЕООД 10,329 11, ,84 ЕООД 0,110 0, ,62 ИЛКА ДИМИТРОВА ГЪРДЕВА 0,644 1, ,04 "АРКОМ - НОРД"ЕООД 0,366 1, ,38 ЕООД 1,800 1, ,60 ЕООД 2,870 20, ,54 "Троя Авто" ЕООД 0,270 1, ,34 ЕООД 0,895 1, ,58 "Троя Авто" ЕООД 1,096 1, ,03 ЕООД 0,807 1, ,89 ЕООД 0,752 0, ,58 ЕООД 0,599 0, ,16 ЕООД 3,807 3, ,89 МИЛАНОВ 0,498 0, ,91 ЕООД 0,998 1, ,92 ЕООД 0,410 2, ,21 ЕООД 0,261 0, ,96 СТАНЧЕВ 4,903 5, ,93 СТАНЧЕВ 1,287 1, ,06 МИЛАНОВ 1,043 1, ,81 ЕООД 2,796 2, ,43 ЕООД 0,943 1, ,59 5

6 "Троя Авто" ЕООД 1,256 1, ,75 "Троя Авто" ЕООД 3,627 10, ,33 ЕООД 2,499 2, ,96 ЕООД 0,772 2, ,43 ЕООД 0,786 3, ,02 "Троя Авто" ЕООД 1,218 1, ,15 ЕООД 0,210 0, ,82 "Троя Авто" ЕООД 5,116 5, ,87 "Троя Авто" ЕООД 2,625 3, ,27 "Троя Авто" ЕООД 1,292 1, ,26 ЕООД 0,821 1, ,46 ЕООД 1,662 1, ,80 ЕООД 3,099 5, ,16 МИЛАНОВ 0,997 1, ,87 "Троя Авто" ЕООД 1,375 1, ,75 ЕООД 0,510 0, ,41 ЕООД 1,000 1, ,00 ЕООД 1,064 1, ,69 СТАНЧЕВ 4,019 4, ,80 ЕООД 0,658 1, ,62 ІІІ. В срок до 3 месеца от публикуване на настоящата заповед ползвателите на имотите по т. ІІ. в изпълнение на разпоредбата на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. следва да внесат по банкова сметка за чужди средства на ОД Земеделие гр. Велико Търново с IBAN BG02UBBS , банка ОББ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, следните суми: Ползвател Допълнителна площ / дка/ Сума за внасяне /лева/ "АРКОМ - НОРД"ЕООД 3, ,04 "ГАРТОН" ООД 4,27 179,34 6

7 "Троя Авто" ЕООД 63, ,41 МИЛАНОВ 5, ,77 ЕООД 128, ,51 ИЛКА ДИМИТРОВА ГЪРДЕВА 0,644 27,05 СТАНЧЕВ 16, ,84 Средното рентно плащане за землищата на община Полски Тръмбеш, съгласно параграф 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена със заповед РД 04-9 от г. от директора на ОД Земеделие - Велико Търново. Съгласно протокол от г. за землището на с. Петко Каравелово, ЕКАТТЕ комисията определи средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер 42,00 лв./дка. ІV. Имоти от ДПФ и ОПФ, попадащи в масиви за ползване в землището на с. Петко Каравелово, ЕКАТТЕ 65471, са както следва: Ползвател Собственик Ползвана площ/дка/ Площ на имота /дка/ на имот "Троя Авто" ЕООД държавата- 2,113 3, ,29,114 Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство с. Петко Каравелово и на Общинска служба по земеделие Полски Тръмбеш, и да се публикува на интернет страниците на Община Полски Тръмбеш и на ОД Земеделие - Велико Търново. Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от обявяването й, пред Районен съд - Велико Търново по реда на Административно-процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й. Заповедта се състави в два еднообразни екземпляра. ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА / П / ДИРЕКТОР ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 7