КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

Препис

1 КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1. Биомеханика на дъвкателния апарат. Дъвкателно налягане. Постановка за функционално-механичното равновесие на пародонта. Резервни сили. 2. Заболявания на дъвкателния апарат. Теории за етиологията на заболяванията. Реактивност и резистентност на организма. 3. Заболявания на дъвкателния апарат. Етиологични фактори вътрешни и външни. 4. Патогенеза на заболяването. Патогенетични механизми. Основни патогенетични механизми в медицината. 5. Функционална патология в денталната медицина. Взаимовръзка на категориите: форма - функция - реакция; част - цяло; местно - общо; периферно - централно. Функционална терминология. 6. Функционална патология на дъвкателния апарат. Механизми. 7. Гнатология. Основни и гранични позиции на долната челюст. 8. Изследване на пациент за протетично лечение. Регистрация, анамнеза, екстраорално и интраорално изследване. 9. Изследване на пациент за протетично лечение. Параклинични изследвания: рентгенография; полиметалия; алергия; периотест; Т-скан изследване. Клинично мислене. 10. Методи за изследване на говорната функция фонография; сонография; динамична палатография. 11. Диагноза в протетичната дентална медицина. Прогноза. 12. Показания и противопоказания за протетично дентално лечение. 13. Лечебен план, епикриза и история на заболяването. 14. Подготовка на устната кухина за протетично лечение. 15. Феномен на Годон. Етиология, патогенеза и лечение. 16. Видове отпечатъци основни материали и методи. 17. Протетична профилактика и лечение на зъбната коронка. Показания и противопоказания. Изисквания към изкуствените коронки. 18. Временни изкуствени коронки. Видове и методи на изработване. 19. Постоянни изкуствени коронки частични и цели коронки. Клинични етапи. 20. Изпиляване на зъбите за цели обвивни коронки. Методи на изпиляване. 21. Изграждане на зъбни пънчета при силно увредени зъбни коронки. Методи. 22. Отпечатъци и отпечатъчни методи за цели обвивни коронки. Предимства и недостатъци. Предпазване на изпилените зъби. 23. Ажустиране и трайно фиксиране на целите обвивни коронки.

2 24. Сваляне на целите обвивни коронки. 25. Клиника на различни видове цели обвивни коронки. Клинични етапи. 26. Протетично лечение на оклузалното зъбно изтриване. 27. Протетична профилактика и лечение на частичното обеззъбяване. Етиология. Патогенеза. Прогноза. Класификация на частичните обеззъбявания. 28. Основни принципи и възможности за протетично лечение при частично обеззъбяване. Показания, противопоказания, конструкционни и медикобиологични принципи. 29. Предимства и недостатъци на снемаемите и неснемаемите протезни конструкции. 30. Протетична профилактика и лечение на частичното обеззъбяване с мостови протези. Терминология, определение, показания и противопоказания. 31. Клинично планиране на мостовите протези. 32. Клиника на мостовите протези. Клинични етапи. 33. Мостова протеза с крепители метални обвивни коронки, бленд-коронки, металокерамични и керамични коронки. 34. Мостови протези с крепители микропротези и адхезивни крепители. 35. Мостови протези с висящо тяло. Големи мостови протези шини. 36. Мостови протези с телескоп коронки. Имедиатни мостови протези. 37. Материали и технологии на метало-керамични коронки и мостови протези. 38. Материали и методи за временно и постоянно фиксиране на неснемаеми протезни конструкции. 39. Пластмасови материали и моделни материали, използвани в протетичната дентална медицина. 40. Метални сплави, използвани в протетичната дентална медицина. 41. Класификация на снемаемите частични протези. Подготовка за лечение на частичното обеззъбяване със снемаеми частични протези. Анализ на основните фактори. 42. Лечение със снемаема протеза. Избор на отделните елементи. 43. Планиране на плакова частична протеза. Принципи на планиране. Екстензирана и редуцирана протезна плака. 44. Планиране на частична протеза с метален скелет. Принципи на планиране. 45. Средства за задържане и стабилизация на частичните протези видове, основни функции. 46. Клиника на частичните протези. Клинични етапи. 47. Плакови частични протези с огънати куки. Имедиатни частични протези. 48. Частична плакова протеза с пластмасови куки по Кемени. Частична плакова протеза без куки; с пелоти; с бюгелно свързване. 49. Скелетирани частични протези. Частична протеза с метален скелет.

3 50. Комбинирано зъбопротезиране. Неснемаема конструкция в комбинация с частична протеза с механични стави. 51. Комбинирано зъбопротезиране. Неснемаема конструкция в комбинация с частична протеза с телескоп коронки и с фрез-техника. 52. Комбинирано зъбопротезиране. Неснемаема конструкция в комбинация с частична протеза с траверси. 53. Видове назъбни частични протези. 54. Травма от оклузия. Травма от оклузия на твърдите зъбни тъкани. 55. Травма от оклузия на пародонта. 56. Травма от оклузия на дъвкателните мускули. 57. Травма от оклузия на челюстните стави. 58. Парафункции. Бруксизъм и бруксомания. 59. Оклузални контакти. Преджевременен контакт и оклузо-артикулационен блокаж. 60. Селективно изпиляване. 61. Шиниране на зъбите. Временно неснемаемо и снемаемо. 62. Шиниране на зъбите. Постоянно неснемаемо и снемаемо. 63. Показатели определящи вида на шинирането състояние и брой на зъбите. Ангажираност на дъвкателната или режещата повърхност. Посока на разклащане. Видове стабилизации. 64. Профилактика и лечение на цялостното обеззъбяване. Морфологични екстраорални и интраорални промени: лигавица, челюстни кости, мускули и лигаменти, челюстни стави, слюнка. 65. Профилактика и лечение на цялостното обезъбяване. Функционални промени в дъвкателната и говорната функция, естетични промени, психични промени. 66. Изследване на болния след пълно обеззъбяване. Показания и противопоказания за протетично лечение на цялостното обеззъбяване. Условия неврогенни, алергии, професионални и материални. Класификация на целите протези. 67. Хирургична подготовка на протезното поле за протетично лечение на цялостното обеззъбяване хирургия на лигавицата и коста. 68. Видове отпечатъци за цели протези предварителни и окончателни. Отпечатъчни материали. Лъжици. 69. Отпечатъчни методи. Двигателни тестове на горна и долна беззъба челюст при отворена и затворена уста. 70. Методи за определяне на оклузионна равнина, височина на челюстна релация и централна позиция на долната челюст.

4 71. Методи за фиксиране на централната позиция на долната челюст. Отбелязване на линии. Избор на изкуствени зъби и вид нареждане. 72. Проба с наредени зъби. Шпателна проба. 73. Предаване на целите протези. Прилягане, задържане и стабилност. Наставления на пациента. 74. Ребазиране на целите протези. Методи. 75. Специални лечебни методи след цялостно обеззъбяване прогения, развити тубери, рефлекс на гадене, микростома, алергия. 76. Цяла протеза с метална плака. Имедиатна и интраалвеоларна цяла протеза. 77. Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната имплантология. Показания и противопоказания. Параклинични изследвания. Хирургични техники на имплантиране. 78. Имплантатно протезиране. Планиране на неснемаеми и снемаеми протезни конструкции. Протетични възможности. 79. Субпериостално протезиране. Показания и противопоказания. Клиника подготовка, отпечатък, имплантиране, протезиране. Причини за неуспешно протезиране върху имплантати. 80. Зъбопротезиране в детска възраст. Прегледи, показания и противопоказания, изисквания, клиника. 81. Адаптация на пациента към протезите. Фази на адаптация. 82. Увреждания на дъвкателния апарат от протетично лечение. Твърди зъбни тъкани, пародонт, зъбни редици, лигавица. 83. Увреждания на дъвкателния апарат от протетично лечение. Алергия, патогалванизъм, промени в челюстната релация, долночелюстните стави и дъвкателните мускули. 84. Протетично лечение на някои други увреждания на челюстните стави и дъвкателните мускули. Синдром на Costen. Травма на discus articularis. Привична луксация. 85. Механотерапия на дъвкателните мускули протетичен клин, апарат на Лимберг, апарат на Тисенбаум, боксьорска шина. 86. Особености на лицево-челюстните увреждания. Вродени и придобити увреждания. 87. Видове челюстно-лицеви апарати и протези. Протетично лечение на дефекти след челюстни резекции. 88. Протетично лечение при дефекти на небцето /обтуратори/. 89. Лицеви протези /ектопротези/.

5 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Филчев, А. Клиника на протетичната дентална медицина. София, А. Филчев и кол. Методично указание по клиника на протетичната дентална медицина. Скала, С., Попов, Н. Абаджиев, М. Пеев, Ст. Йорданов, Б. Йончева, Ил., Зъбопротезна имплантология, изд. Минерва, Пеев, Т., А. Филчев. Клиника на протетичната дентална медицина. Екопринт, София, 2008 г. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Михайлов, Тр., И. Герджиков, М. Димова-Габровска, K. Михайлова. УВРЕЖДАНИЯ И ДЕФЕКТИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ. Качество на живот след ортопедична рехабилитация. МУ-ВАРНА, 2016.