Противоепидемични мерки Додо Академия

Размер: px
Започни от страница:

Download "Противоепидемични мерки Додо Академия"

Препис

1 Противоепидемични мерки Додо Академия

2 Работен процес на Додо Академия при епидемична обстановка, но необявено извънредно положение Условия за ползване на услугите на Додо Академия 1. Достъп до услугите на детска занималня Додо Академия имат единствено членове на Powwow club, чиито деца са приети по установения ред, при спазване на строги противоепидемични мерки. 2. За клиенти на Kraftmagnet, ползващи почасово услугите на детска занималня Додо Академия, достъпът е временно преустановен. 3. Достъпът на родители в работните помещения на детска занималня Додо Академия е забранен. 4. При попълване на онлайн заявлението за кандидатстване, родителите декларират, че са запознати с предприетите противоепидемични мерки и дават съгласие за ползване на услугите на Додо Академия при епидемична обстановка. 5. Максимално допустимият общ брой деца, едновременно пребиваващи в помещенията е e Услугата Езикови курсове, предлагана от Додо Академия се извършва онлайн. 7. Временно се преустановява услугата Театрална работилница. Проект Музикална работилница ще се извършва при спазване на социална дистанция, а Dodo Health & Sport ще се извършва на открито (външната детска площадка) с подходящи игри с цел спазване на дистанция между децата. 8. Всички клубни членове, ползващи услугите на детска занималня Додо Академия са длъжни да се информират и да спазват правилата за безопасно ползване на услугите при епидемична обстановка.

3 Работен процес и обслужване в Додо Академия 1. Пространството на Додо Академия е разделено на: - зона Приемна мястото, където се извършва прием и изпращане на децата, оставят се връхни дрехи и външни обувки, и се измерва телесната температура; - зона Занималня мястото за провеждане на образователния процес; - зона Учителска стая за изолиране на дете, при поява на грипоподобни симптоми, констатирани по време на престоя в занималнята; - зона Кухня място, където се съхраняват персоналните термочанти с храна на децата; - зона Санитарно помещение място за лична хигиена; - зона Детска площадка външното пространство на Powwow club, предоставено за ползване от детска занималня Додо Академия. 2. Достъпът до вътрешните зони на детска занималня Додо Академия се извършва след преминаване през хигиенна станция за дезинфекция на обувки, поставена на видно място на входа на занималнята, след което се измиват ръцете в санитарното помещение. Дезинфекцията се извършва при всяко влизане в детска занималня Додо Академия. 3. Зона Приемна е мястото за прием и изпращане на децата. Тя е разделена на външна и вътрешна приемна зона. 3.1.Придружителите на децата имат достъп единствено до външната приемна зона, намираща се в откритото пространство пред входа на Додо Академия. 3.2.Приемът във вътрешна приемна зона се извършва при спазване на предварително изготвен график от учител/възпитател, с цел осигуряване на физическа дистанция. В тази зона, след преминаване през хигиенна станция, се извършва измерване на телесната температура, поставяне на външните дрехи и обувки в осигурени от родителите отделни пликове и преобуване с вътрешни обувки. В тази зона е възможен прием само на 1 дете. Останалите деца за прием изчакват отвън, спазвайки дистанция Не се допуска лични вещи да бъдат оставяни в шкафчетата. Децата ежедневно прибират вътрешните си обувки и всички дрехи вкъщи, с цел ежедневна основна дезинфекция на шкафчетата и приемната.

4 4. В сградата на Додо Академия не се допускат придружители на децата. 5. Образователният процес се извършва в зона Занималня при спазване на необходимата дистанция. Допустимият брой деца на една работна маса е Консумирането на храна и напитки се извършва в зона Занималня, след предварителна дезинфекция и при спазване на социална дистанция. 7. До зона Учителска стая достъп имат само служителите в занималнята и служители от отдел Хигиена. 8. Достъпът до зона Детска площадка е временно ограничен. В тази зона се допускат само деца и учители/възпитатели от детска занималня Додо Академия. 9. На видно място са поставени указателни табели и правила за различните зони в занималнята. 10. Не се допуска едновременно присъствие на повече от 15 човека вътре в занималнята 12 деца и трима учители/възпитатели, при спазване на физическа дистанция. 11. Основното почистване и дезинфекция на работните помещения в занималнята ще се извършва 2 пъти дневно от служител на отдел Хигиена, както и на всеки 2 часа по график от служителите в занималнята. 12. Основното почистване и дезинфекция на санитарното помещение и зона Приемна ще се извършва 4 пъти дневно от служител на отдел Хигиена, както и от служителите в занималнята, на всеки два часа.

5 Противоепидемични мерки за служители и клиенти на Додо Академия Прeпоръчителни мерки за служители Всички служители в детска занималня Додо Академия са длъжни да спазват инструкциите и правилата, описани в Правилника за вътрешния трудов ред, дейности и общи условия на Додо Академия. Допълнителните инструкции за служителите при обявена епидемична обстановка са: 1. Необходимо е да се спазва физическа дистанция при работа с деца и други служители от занималнята, както и при общуване с родители по време на приемане и изпращане на децата. 2. Използване на лични предпазни средства. Шлем/маска за лице се използват при работа с деца, общуване с родители, а еднократни ръкавици при прием на децата, при дезинфекция и почистване. Всички служители в Додо Академия са длъжни да измиват старателно ръцете си след допир с контактни зони /звънец, дръжки на врати и прозорци, електрически ключове/, лични вещи на децата, материали и пособия, свързани с образователния процес; компютър и компютърна клавиатура, мобилен телефон, при обслужване на децата и след извършване на дезинфекция на различните зони. 3. Спазване на строга лична хигиена. Миене на ръце. Всички служители е необходимо да мият ръцете си или да използват средства за дезинфекция, когато мивка не е налична, на всеки 60 минути (за 30 секунди) и след някоя от следните дейности: обслужване на деца, използване на санитарното помещение, кихане, докосване на лицето, издухване на нос, почистване, метене, измиване, пушене, хранене, пиене, влизане и излизане в занималнята, излизане за почивка, преди или след започване на смяна, след извършена дезинфекция на различните зони и учебни пособия. 4. Средствата за дезинфекция на ръцете могат да се използват като допълнителна мярка, но не трябва да заменят миенето на ръцете.

6 5. Използват зона Учителска стая, където сменят обувките и дрехите, с които идват отвън с работни, като спазват установения график. 6. Веднага след влизане в занималнята и постъпване на смяна измиват ръцете си, дезинфекцират и поставят необходимите предпазни средства /маска/шлем/. 7. Проветряват всички помещенията често за поне 10 мин. сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, в следобедните часове, при почистване и дезинфекция на помещенията и в края на работния ден. 8. Измиват играчките, отвътре и отвън, дезинфекцират учебните пособия поне два пъти дневно. /Играчките и учебните пособия, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемичната обстановка/. 9. Дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно, непосредствено преди излизане на децата навън. 10. Отделят време, за да припомнят на децата правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване. 11. Напомнят периодично на децата за миене на ръцете на всеки 60 мин. 12. Измерват телесната температура на детето при неговия прием. 13. Следят за здравословното състояние на децата и незабавно уведомяват родителя, в случай че по време на престоя възникне съмнение за влошаване на здравословното състояние. 14. Предлагат на децата включване в игри и дейности, при реализирането на които е възможно спазването на физическа дистанция. 15. Придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как найдобре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в занималнята, при прибиране от детската площадка, преди и след

7 всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване (по възможност чрез ползване на суха салфетка за еднократна употреба или на въздушна струя), а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце, под надзора на възрастен човек. Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата, например при пътувания, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си с вода и течен сапун. 16. Следят да се избягва размяната на играчки, моливи, химикали и учебни пособия и след всяка употреба извършват дезинфекция. 17. Организират срещи с родителите само при необходимост и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция 18. Спазват възможно най-голяма дистанция от хора и най-вече от тези, които са заразени, контактни на заразени или със симптоми на простудни заболявания. Такива симптоми са: кашляне, кихане, зачервени очи (конюнктивит), затруднено дишане, треска, висока температура, болки в областта на гърдите, мускулите и ставите, главоболие, обща отпадналост и др. 19. При установяване на лице със симптоми на вирусно заболяване (без значение дали е клиент или служител), същото няма да бъде допускано до детска занималня Додо Академия или пространствата на Осцеола ЕООД и незабавно ще бъде насочено към лекар (спешно отделение). 20. При контакт със съмнително заразен човек е необходимо самонаблюдение от времето на контакта. При развиване на някъкви симптоми е необходимо служителят незабавно да се свърже с личния си лекар за съвет, като посочи, че е бил в контакт с такова лице. 21. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако развиете симптоми на простудно заболяване. Преди посещение в лекарския кабинет или в спешното отделение, се обадете и съобщете за възможните си контакти с болни, скорошните си пътувания и вашите симптоми. 22. Ако внезапно почуствате симптоми на вирусна инфекция вкъщи или по време на извършването на служебните си задължения, незабавно информирайте прекия си

8 ръководител или управителя. 23. Периодично се извършва дезинфекция на работното място, мебели, учебни пособия и достъпни за децата играчки на всеки 2 часа. 24. Дезинфекция на столове и работни маси се извършва на всеки час. 25.При започване/приключване на работния ден се извършва цялостно почистване на работните помещения. 26. Отговорните лица, които следят за спазването на мерките от клиентите са служителите в детска занималня Додо Академия. Те имат правото да отправят забележки при неспазване на мерките от клиентите и да не ги допускат до територията на фирмата, ако отказват да спазват инструкциите за безопасност. 27. Всички служители на Powwow club са длъжни да спазват инструкциите за работа по време на епидемична обстановка. Отговорните лица, които следят за спазването на мерките от служителите са прякият им ръководител и управителят на Осцеола ЕООД. При нарушаване на упоменатите в настоящия документ мерки и правила, нарушителите ще бъдат незабавно отстранявани от работните им места. Препоръчителни мерки за родители 1. Родителите декларират обстоятелството, че детето не е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. В онлайн заявлението родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската занималня Додо Академия. 2. Препоръчително е да избягват използването на градски транспорт при придвижването до детска занималня Додо Академия и обратно винаги, когато това е възможно. 3. Изисква се родителите да не допускат внасянето на лични играчки и вещи, освен необходимите за дневния престой. 4. Необходимо е да водят и вземат детето си при стриктно спазване на графика, с цел предотвратяване на струпване, като спазват физическа дистанция от 2 м по време на

9 изчакване. 5. Изисква се да подкрепят усилията на целия персонал, ангажиран с грижата за детето им, за спазване на правилата, хигиената и опазване на здравето. 6. Родителите са длъжни да не водят в детска занималня Додо Академия дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температира по-висока от 37 градуса, както и да организират незабавното напускане на занималнята от детето, в случай че бъдат уведомени от персонала, че то проявява признаци на заболяване. 7. Придружават детето само до външна приемна зона, без да влизат в работните помещения на занималнята. 8. Осигуряват плик, в който детето поставя външните си обувки. След събуване на обувките, детето или приемащият го в занималнята учител/възпитател прибира обувките в плика, след което детето обува вътрешни обувки, предварително почистени вкъщи. 9. Осигуряват плик, в който поставят термочантата с храна и необходимите прибори, като задължително ги прибират за почистване при прибирането на детето. Препоръчителни мерки за деца 1. Достъп до услугите на детска занималня Додо Академия имат само деца на клубни членове, приети по установения ред. Всички останали клиенти могат да се възползват от услугите след прекратяването на епидемичната обстановка в страната. 2. Необходимо е децата да спазват физическа дистанция, доколкото това е възможно. 3. Измиват старателно ръцете си след допир с контактни зони /звънец, дръжки на врати, електрически ключове/, лични вещи, материали и пособия, свързани с образователния процес; при самообслужване и след посещение на санитарно помещение, при кихане, докосване на лицето, издухване на нос, почистване на мястото след провеждане на образователна дейност, хранене, пиене, влизане и излизане в занималнята.

10 4. На видно място са поставени табели с правила за различните зони в занималнята, както и маркировка, с цел спазване на необходимата дистанция. 5. На видно място са поставени табели за правилно използване на хигиенната станция и санитарното помещение в Додо Академия. Te включват старателно измиване и дезинфекциране на ръцете при влизане и излизане от помещенията, както и местата за изчакване. 6. Не се допуска едновременен престой на повече от четири деца на една работна маса и един учител/възпитател. 7. Не се допуска едновременен престой на повече от едно дете и един учител/възпитател в зона Приемна. 8. Не се допускат деца в зона Учителска стая. 9. Не се допускат деца в зоните на спортен център Kraftmagnet. 10. Не се допускат деца, които проявяват видими симптоми на простудно или вирусно заболяване. 11. Всички деца са запознати от учител/възпитател за предприетите противоепидемични мерки, които е необходимо да спазват. 12. По време на престой в зона Детска площадка децата спазват физическа дистанция и всички указания на учителя/възпитателя, който ги придружава. 13. При нарушаване на противоепидемичните правила ще бъдат отстранявани незабавно.

11 Противоепидемични действия при съмнения или случай на COVID-19 в Додо Академия При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.) Първоначално поведение Детето се изолира незабавно в предназначено за такива случаи помещение / зона Учителска стая /, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест. След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция няколко часа по-късно. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. Детето се приема отново в детска занималня Додо Академия срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо В случай на положителен тест на дете Необходимо е да се информира екипът на Додо Академия, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската занималня се съгласуват между ръководителя на Додо Академия, управителя на Powwow club и РЗИ. В зависимост от броя на контактните лица, мерките може да включват затваряне на Додо Академия. Задължително се почистват и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до

12 които е имало контакт детето в последните 48 часа. Информират се контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.) Първоначално поведение Възрастният човек се изолира незабавно, предоставя му се маска, ако прибирането вкъщи не е възможно в същия момент, като се спазват ограничителните мерки. Избягва се физическият контакт с други лица и да се прави консултация с лекуващия лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция няколко часа по-късно. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки В случай на положителен тест Информира се прекият ръководител и управителя, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ. Оценява се рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в детската занималня, трябва да се съгласуват между ръководителя на Додо Академия, управителя на Powwow club и РЗИ. В зависимост от броя на контактните лица, мерките може да включват затваряне на Додо Академия. Информират се контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат. Задължително се почистват и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имал контакт възрастният в последните 48 часа.

Правилник на детска занималня Додо Академия Вътрешен ред, дейност и общи условия за ползване на услугите на детска занималня Додо Академия

Правилник на детска занималня Додо Академия Вътрешен ред, дейност и общи условия за ползване на услугите на детска занималня Додо Академия Правилник на детска занималня Додо Академия Вътрешен ред, дейност и общи условия за ползване на услугите на детска занималня Додо Академия 0 Съдържание 1. Общи положения 2. Прием и записване 3. Работно

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО Обединено детско заведение 45 Шарена дъга гр. София, район Кремиковци ; кв.враждебна; ул. 27,3; телефон/факс 840 63 35 Утвърдил: Директор на ОДЗ 45 / Ж.Михалева/ П Р О Ц Е Д У Р А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по вре

ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по вре ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по време на пребиваването си тук. Благодарим! 1. ПРАВИЛА

Подробно

ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес

ПРОЕКТ BG051PO C0001 Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово Проектът се осъщес ОБЩИНА ГАБРОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на два Центъра за настаняване от семеен тип Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община

Подробно

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc ФОРМУЛЯР ЗА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ДАТА: ЧАС:

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Наредба 3 от г. за здравните изисквания към детските градини НАРЕДБА 03 ОТ Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Издад

Наредба 3 от г. за здравните изисквания към детските градини НАРЕДБА 03 ОТ Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Издад НАРЕДБА 03 ОТ 05.02.2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ., бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011

Подробно

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95

НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 НАРЕДБА 37 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЕРАЛНИ Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември

Подробно

Microsoft Word - ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

Microsoft Word - ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА yr.,,calreou Berrxa.' Nnli;riffi e-mail-cdg prolet_d@mail,bg \a 'lo 9, I IPABVIIIA HA tretiata B fpyti4te HA trf,,ilpojiet", fp.fibpb OMAIZ. KB.AEFbP V.re6na 2017/20l8roa. ftpanutaraha.{erlara ca yrblpiehr,r

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Правилник

Правилник ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ПОЧИВЕН ДОМ - ХИЖА АДВОКАТ Глава първа Общи положения Чл. 1. Настоящия правилник определя реда за ползване на хижата и прилежащите към нея столова, кухня, общите

Подробно

H a u s o r d n u n g

H a u s o r d n u n g Bulgarisch Правилник за вътрешния ред за градски домове за временно настаняване на бежанци и бездомни хора в Stadt Münster (град Мюнстер) На основание чл. 3, ал. 4 от устава на Stadt Münster (град Мюнстер)

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

&

& ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БЛАГОЕВГРАД Гр. Благоевград 2700, ул. Т. Александров 56, тел.:073/88-53-10 e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg Утвърждавам: Директор:

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Мерки за биологична безопасност, относно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Мерки за биологична безопасност, относно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980, www.ruobg.com, e-mail: mail@ruoplovdiv.com

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно