ПРОМЕНИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА КЪМ ГОДИНА. Преходен остатък по бюджета. Преходен. Собствени бюджетни средства. остатък по.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОМЕНИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА КЪМ ГОДИНА. Преходен остатък по бюджета. Преходен. Собствени бюджетни средства. остатък по."

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1А ПРОМЕНИ ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА КЪМ ГОДИНА ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция ВСИЧКО РАЗХОДИ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА Функция 01 Общи държавни служби ОБЕКТИ Основен ремонт сграда Община Велико Търново Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество Основен ремонт сграда (отоплителна инсталация кметство Никюп, 30% от продажби на общинско имущество) кметство с. Ново село кметство с. Балван кметство гр. Дебелец кметство с. Самоводене кметство с. Русаля кметство с. Ялово кметство с. Пчелище кметство с. Къпиново кметство с. Момин сбор кметство с. Въглевци кметство с. Буковец Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество Функция 02 Отбрана и сигурност ОБЕКТИ Укрепване улица "Трета", с. Малки чифлик Основен ремонт видеонаблюдение Възстановяване на улични участъци с. Дебелец Възстановяване на улични участъци в гр. Килифарево Възстановяване на улични участъци в с. Ресен Възстановяване на улични участъци в с. Хотница Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/ г Възстановяване на път VTR1021 /път ІІІ-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/ г Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на VTR над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/ г лв., ПМС 160/ г лв Възтановяване на крив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/ г Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/ г Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/ г Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец ПМС 292 от г. и ПМС 96 от г Възстановяване на стоманобетонов мост над река Белица на общински път VTR1010 "/I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) ПМС 292 от г. и ПМС 96 от г Възстановяване на общински път VTR 1006 (път І-4 Севлиево - Велико Търново) - де за строителни отпадъци - с. Леденик ПМС 96 от г Възстановяване на ул. Климент Охридски (път ІІІ-514) при манастирски комплекс Великата Лавра до църквата Св. Четиридесет мъченици, гр. Велико Търново, ПМС 96 от г. и ПМС 250 от г Възстановяване на пътgab 3110/ ІІІ-303 Пушево - Дряново/Керека - граница общини (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка от км през с. Шемшево до км , ПМС 284/ г от от от и и и и и и ж Стр. 1

2 Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път ІІІ-303) Керека-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново ПМС 96 от г. и ПМС 250 от г. ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция от от от и и и и и и ж Спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените чрез оперативните комуникационно-информационни центрове сили и на Единната спасителна система в община Велико Търново ПМС 250 от г Възстановяване сградата на детска градина Слънце, гр. Велико Търново, УПИ-II, кв. 109 ПМС 250 от г Възстановяване сградата на детска градина Пинокио, с. Самоводене, УПИ-I, кв лв., частично ПМС 250 от г Функция 03 Образование ОБЕКТИ НДЕФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и НДЕФ Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - дмяна на дограма Осветителна уредба на футболно игрище в Сртно училище Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец Изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея Функция 04 Здравеопазване ОБЕКТИ ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка ДЯ "Слънце" - основен ремонт крив ДЯ "Шастливо детство" - саниране на сграда Функция 05 Социално осигур., дмагане и грижи ОБЕКТИ Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна дкрепа на лица с увреждания, вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства Основен ремонт сграда ЗЖЛУИ гр. Дебелец ЦСРИ "Бойчо Войвода" - вертикална планировка Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда ОБЕКТИ Рекултивация на де за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/ Основен ремонт на детски площадки, гр. Велико Търново Основен ремонт на детска площадка ул. "Работническа", гр. Дебелец Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа Основен ремонт на улични настилки и съоръжения и дмяна на съществуваща ВиК структура Сразумение РД / г. между МРРБ и Община Велико Търново Основен ремонт Улична осветителна мрежа Парк за отдих в централната част на с. Шемшево - реконструкция улично осветление /30 % от продажба на общинско имущество/ Възстановяване на дрна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул."полтава" ( при светофара за МЕТРО ) гр.велико Търново Ремонт на санитарен възел с. Никюп /30% от продажба на общинско имущество/ Основен ремонт улична мрежа, гр. В. Търново: ул. Независимост, ул.стефан Стамболов, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, ул. Генерал Гурко, ул. Митролит Панарет Рашев, ул. Тунел, ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Иванов Войводата, ул. Петър Богданов ; ул. Киро Тулешков, ул. Осма дружина ; ул. "Драгоман", паркинг ул. Крайбрежна, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала, ул. "Константин Костенечки", кв. Света гора, ул.'' Сан Стефано", кв Чолоковци Ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране Стр. 2

3 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (CBC) ROBG-383, програма INTERREG V- A Румъния- България /код 96/ Основен ремонт на ул. "Мармарлийска" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Магистрална" Благоустрояване кв. "К.Фичето" Основен ремонт багер "Неусон" Стълбище към автогара Юг Изграждане на водопровод и канализация на бул. България", гр. В. Търново Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново Стъпала към ул. "Д. Найденов" Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново Арбанаси Балван Беляковец /в т.ч лева преходен / Буковец /в т.ч лева преходен / Велчево Ветренци Водолей Дичин Емен Къпиново /в т.ч лева от 30% продажба на общинско имущество/ Леденик /в т.ч лева преходен и лева от 30% продажба на общинско имущество/ Малки Чифлик /в т.ч. 688 лева от 30% продажба на общинско имущество/ Миндя Момин сбор /в т.ч лева от 30% продажба на общинско имущество/ Никюп Ново село Плаково /в т.ч лева преходен / Присово Пушево /в т.ч лева преходен / Пчелище Русаля Хотница Шереметя Шемшево Церова кория Войнежа /в т.ч лева преходен / Вонеща вода Въглевци /в т.ч лева преходен / Габровци /в т.ч лева преходен / Големаните Райковци /в т.ч лева преходен / Ялово Дебелец Килифарево /в т.ч от 30% продажба на общинско имущество/ Ресен Самоводене /в т.ч лева преходен / Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" Арбанаси Балван Буковец /в т.ч преходен / Велчево Ветренци Водолей Дичин Емен Къпиново Леденик Малки Чифлик Миндя Никюп Плаково Присово Пушево Пчелище Хотница Шереметя Церова кория Войнежа /в т.ч преходен / Вонеща вода Въглевци /в т.ч лева преходен / Габровци /в т.ч лева преходен / Големаните от от от и и и и и и ж Стр. 3

4 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция Райковци /в т.ч лева преходен / Ялово Дебелец Килифарево Ресен Самоводене Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности ОБЕКТИ Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново Сграфито - платна - реставрация Реставрация на памк "100 години от Освобождението от Османско иго", с. Ресен Ремонт на "Салон за физическо възпитание и срт" в гр. Дебелец Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св Архангели Михаил и Гавраил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране Енергийна ефективност проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/ Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление Читалище с. Беляковец, Програма "Инициативи на местните общности" Читалище с. Момин сбор, Програма "Инициативи на местните общности" Читалище с. Русаля, Програма "Инициативи на местните общности" Читалище с. Буковец, Програма "Инициативи на местните общности" Ремонт сграда ДКС "В. Левски" - главно осветление, високо тяло, игрално ле Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ Функция 08 Икономически дейности и услуги ОБЕКТИ Интегриран градски трансрт на гр. Велико Търново ОП Региони в растеж г. BG16RFOP C01 /код 98/ Подобряване на експлоатационното състояние на местен път на Община Велико Търново с в землището на с. Леденик с ЕКАТТЕ VTR 2002 /път ІІІ-303 / Пушево - Шемшево / път GAB 3110/, GAB 3110 /път ІІІ-303, Пушево - Дряново/ Керека - граница общ. (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - В. Търново /VTR 1010/ Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.килифарево - с.плаково/" в гр.килифарево ( ул"пенчо Цонев"), с.дичин-с. Лесичери, с. Дамяновци- с. Вонеща вода ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА Функция 01 Общи държавни служби Придобиване на компютри и хардуер Компютри и хардуер за нуждите на Община Велико Търново Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Самоводене Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Дебелец Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Килифарево Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен Придобиване на сгради Прекратяване на съсобственост Решение 410/ г. - недвижим имот ул. "Сливница" Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Климатици Многофункционални устройства, ксерокси за нуждите на Община Велико Търново Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време Доставка и монтаж на отоплителен котел за нуждите на Кметство гр. Килифарево Придобиване на трансртни Товарен Бус за нуждите на Общинска администрация Придобиване на други ДМА Контейнер за нуждите на Кметство с. Райковци Функция 02 Отбрана и сигурност Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Видеосистеми за видеонаблюдение Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно ле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба","Н. Габровски", "Колю Фичето", "Чолаковци" Инфраструктурни обекти от от от и и и и и и ж Стр. 4

5 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресен, до Хлебозавод Яна-1, супермаркет Централ-94 и прилежащите жилищни сгради, в т.ч лева от 30% от продажби на общинско имущество Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път І-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км ПМС 92/ г лв. и ПМС 160/ г лв Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/ г Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Пъровци, ПМС 63/ г Възстановяване на дрна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/ г Функция 03 Образование Придобиване на компютри и хардуер ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - защитна стена Firewall ОУ "Д. Благоев" - преносим компютър проект "Образование за утрешния ден" /код 98/ Преносими компютри за нуждите на училищата писмо на Министерство на финансите ФО-52/ г ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - STEM комплект за експериментална работа природни науки Сртно училище "Георги Живков" - лаптопи Сртно училище "Георги Живков" - безжична WiFi мрежа в общежитието ОУ "Димитър Благоев", В. Търново - компютър ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий", В. Търново - преносими компютри ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий", В. Търново - преносими компютри ОУ "Васил Левски", с. Леденик - лаптопи и таблети ОУ "П.Р.Славейков", с. Церова Кория - преносими компютри ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван - преносими компютри ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - 6 бр. Лаптопи ПМГ "Васил Друмев" гр. В. Търново - лаптопи СУ "Вела Благоева" - лаптопи СУ "Вл. Комаров" - компютърни конфигурации СУ "Ем.Станев" - лаптопи ОУ "Бачо Киро" - лаптопи и интерактивен дисплей Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения ОУ "Иван Рилски", с. Балван - климатик СУ "Вл. Комаров" - климатици ПМГ "В. Друмев" - термовизионна камера ПМГ "В. Друмев" - базов учебен комплект ПМГ "В. Друмев" - оборудване на кабинети природни науки ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - класна стая на открито ОУ "Димитър Благоев", В. Търново -климатик ОУ "Христо Смирненски" село Самоводене - кулна оранжерия, ПУДООС ДГ "Първи юни" - детска площадка ДГ "Мечо Пух", с. Беляковец - детска площадка, ПУДООС ДГ с. Самоводене - детска площадка ДГ Пролет", В. Търново - стълбищен гъсеничен демник Климатици за нуждите на детските градини в Община Велико Търново Климатик за нуждите на Дирекция ОМДС ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - видеонаблюдение ОУ "Бачо Киро" - видеонаблюдение Придобиване на стопански инвентар ДГ "Евгения Кисимова" - професионални електрически фурни ДГ "Слънце" - професионални стерилизатори ДГ "Соня" - професионални печка и пекарна ДГ "Здравец" - професионални печка и пекарна ДГ "Ивайло" - професионални печка и пекарна ДГ "Райна Княгиня" - професионална пекарна ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" - професионални пекарна, печка и зеленчукорезачка Ученически сл при ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - фризер ПМГ "В. Друмев" - мебели СУ "Ем. Станев" - музикален инструмент туба СУ "Ем. Станев" - дочистващи машини ОУ "П.Р.Славейков" - дочистващи машини ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - дочистващи машини СУ "Вела Благоева" - дочистващи машини Инфраструктурни обекти Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/ година / Разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III 153 А, ДГ Здравец -ПМС 315/ Функция 04 Здравеопазване Придобиване на компютри и хардуер Компютри за нуждите на детски ясли Компютри за нуждите на здравните кабинети от от от и и и и и и ж Стр. 5

6 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция от от от и и и и и и ж 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Професионални машини за автоматично обуване на калцуни от термосвиваемо фолио за нуждите на Детските ясли на територията на Община Велико Търново ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер Придобиване на трансртни Лек автомобил за нуждите на Детски ясли Функция 05 Социално осигур., дмагане и грижи Придобиване на компютри и хардуер КПИ и ЦРДМ - компютри Компютри за нуждите на Център за социални услуги Компютри за нуждите на ЦНСТ Компютри за нуждите на Целева програма за дмагане на образователния процес при децата и младежите, настанени в социални услуги Комютри и хардуер за нуждите на комплекс от социални услуги за деца ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Комютри и хардуер за нуждите на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - комнент 3" BG05M9OP C01 /код 98/ Компютри и хардуер проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД" BG05M9OP C03 /код 98/ Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Оборудване за нуждите на проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Терапевтични столове за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца ОП Развитие на човешките ресурси г., BG05M9OP C01 /код 98/ Климатик КПИ с. Пчелище ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - доставка и монтаж на газов котел ЦНСТДМБУ ул. "Иларион Драгостинов" 2 - доставка и монтаж на газов котел ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори Придобиване на трансртни Автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Специализиран автомобил за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца ОП Развитие на човешките ресурси г., BG05M9OP C01 /код 98/ Автомобил за нуждите на ДПЛУИ и ЗЖЛУИ с. Пчелище Автомобил за нуждите на ЦОП, ЦСРИ, НЖ Придобиване на стопански инвентар Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилня и пералня Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна Придобиване на стопански инвентар проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Инфраструктурни обекти Присъединяване на обект "Четири броя сгради за център за грижа за лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория към електроразпределителната мрежа Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни ОП Региони в растеж г., BG16RFOP C01 /код 98/ Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда Придобиване на компютри и хардуер Компютърна конфигурация за нуждите на ОП "Зелени системи" Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Проект "Българските общини работят заедно за добряване на качеството на атмосферния въздух" програма LIFE на ЕС, LIFE17 IPE/BG/ LIFE IP CLEAN AIR /код 96/ - станции за мониторинг на КАВ Кметство Русаля - снегорин Стрийт фитнес площадка в квартал "К. Фичето" Придобиване на трансртни Стр. 6

7 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция Автомобили 2 бр. пикап за нуждите на ОП "Зелени системи" Автомобил за нуждите на ОП "Зелени системи" Товарен автомобил самосвал Кметство Дебелец Автомобил тип самосвал за ддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.в. Търново Професионална метачна-миячна машина за чистване на улици вакуумна Придобиване на стопански инвентар Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" - професионален алкотестер, мотоблок с фреза, прикачен инвентар, клонорез, храсторез Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" за ддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.в. Търново - фугорез, духалки, генератор за ток, трамбовка, къртач, моторен ъглошлайф Кметство Русаля - моторни трион и коса Кметство Дичин - моторна косачка Кметство Арбанаси - храсторез Кметство Присово - професионална кастрачка Кметство Ресен - храсторез Инфраструктурни обекти Изграждане на детски площадки в междублокови пространства Изграждане зони за отдих в с. Ново село, ПУДООС Изграждане на дземна система за сметосъбиране Кметство Дебелец -Изграждане на площадка със скейт съоръжения и прилежащи елементи Изграждане на осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива", гр. Дебелец, ПУДООС Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ ХІ -3779, кв.237 плана на гр. В. Търново Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна" Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски" ОК 2577-ОК ОК2567- ОК ОК2565 -ОК2805, Изграждане на ул. "Васил Априлов", Изграждане на ул. "Камен Зидаров", ОК ОК 259 и ул. Петко Тодоров ОК 259-ОК2452, Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. Картала ОК2364-ОК ПМС 315/ Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. Картала ОК ОК ОК2567- ОК ОК2565 -ОК2805-ПМС 315/ Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. Картала -ПМС 315/ Изграждане на ул. "Камен Зидаров", ОК ОК 259 и ул. Петко Тодоров ОК 259-ОК2452, кв. Картала -ПМС 315/ Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. Картала, ОК2364- ОК2518-ПМС 315/ Изграждане на ул." Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602- ОК8607-ОК8613-ПМС 315/ Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и дземни тръбни мрежи на улици "Козлодуй, "Димитър Рашев", "Иван Хаджидимитров", "Димитър Благоев", "Народни будители", гр. В. Търново Изграждане на ул. "Димитър Рашев" и улици около новострояща се ДГ "Шареният замък" в кв. "Зона В" Доизграждане на ул. "Димитър Благоев" в участъка (ОК ОК ОК 8154) и връзката и с новия участък на ул. "Ил.Драгостинов" в кв. "Бузлуджа" Доизграждане на ул. "Иван Хаджидимитров" в участъка (ОК ОК ОК ОК 8157) и връзката и с ул. "Д.Благоев" в кв. "Бузлуджа" Изграждане на ул. "Народни Будители" в участъка (ОК ОК ОК 8166 ) и връзката и с новия участък на ул. "Ил.Драгостинов" в кв. 608, кв. "Бузлуджа" Изграждане на ул. "Народни Будители" в участъка (ОК ОК ОК ОК 8119) между кв. 607, кв. 611, кв.612 и кв. 602 кв."бузлуджа" - Лидл - механа Петлето) Изграждане на ул. "Димитър Рашев" (ОК ОК ОК ОК ОК 8481) в района на Ел,дстанция и връзката и с новия участък на ул. "Ил.Драгостнов" в кв. "Зона В" Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка (ОК ОК ОК ОК ОК 571В) Проектиране на сграда за Старо военно училище Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК ОК 8006, землен имот КККР на гр.велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ и ПИ КККР на гр.в.търново - Старо военно училище Проектиране и изграждане на място за отдих на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински", Квартал "Света Гора" Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси от от от и и и и и и ж Стр. 7

8 ВСИЧКО ВСИЧКО ВСИЧКО субсидия субсидия субсидия ция ация ция от от от и и и и и и ж Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец Оформяне терен за паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."симеон Велики") - ул."полтава" Изграждане на дземна тръбна мрежа, гр. В. Търново Изграждане на нова Улична осветителна мрежа "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (CBC) ROBG-383, програма INTERREG V- A Румъния- България недопустими,но необходимоприсъщи задължителни дейности Изграждане на дземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъ домакинствата включително едрогабаритни Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" лв. и 30% от продажби на общинско имущество лв Изместване на кабелни линии и трафост "Ледена пързалка", гр. В. Търново Изграждане на улици в кв. "7", УПИ ІІ, В и кв. "14", УПИ 1 и направа на канализация за върхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/ година Придобиване на други ДМА ОП "Зелени системи - контейнери /офис и складов/ за нуждите на звеното за ддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.в. Търново Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности Придобиване на компютри и хардуер Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио" Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - на Общината Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Сртни имоти и прояви" Сървър за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" Компютри и хардуер за нуждите Дирекция КТМД Компютри и хардуер за нуждите на РИМ В. Търново Компютри и хардуер за нуждите на ХГ В. Търново Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" Придобиване на сгради Придобиване на нежилищна сграда в кв. "Света гора" Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Покривна преместваема конструкция на сцена на Летен театър Климатик за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" Копирна машина за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - демници за осигуряване на достъпна архитектурна среда Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - на Общината ОП "Сртни имоти и прояви"- климатици ДКС "В. Левски" - климатици Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" ОП "Сртни имоти и прояви" - оборудване баскетболна зала Придобиване на трансртни Автомобил за нуждите на ОП "Сртни имоти и прояви" Автомобил за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио" Придобиване на стопански инвентар ОП "Сртни имоти и прояви" - снегорин ОП "Сртни имоти и прояви" - аератор Машина за чистване, освежаване и обезпаразитяване на книги за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" Фотоапарат за нуждите на РИМ В. Търново ДКС "В. Левски" - високодемна ръчна количка Инфраструктурни обекти Изграждане на сртно игрище, с. Никюп - Програма "Инициативи на местните общности" Изграждане на площадка за монтаж на стрийт фитнес съоръжения на стадион Дебелец Изграждане на рампа БИЦ "Славейче" при РБ "П.Р.Славейков" Изграждане на дход за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ - Дофинансиране Придобиване на други ДМА Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Сртно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа Функция 08 Икономически дейности и услуги Придобиване на компютри и хардуер Компютърна конфигурация за нуждите на Младежки дом Компютърни конфигурации за нуждите на ОП "Реклама" Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Кметство Дебелец - автобусна спирка Климатик за нуждите на Общинска агенция приватизация Стр. 8