БДС EN ISO :2006

Размер: px
Започни от страница:

Download "БДС EN ISO :2006"

Препис

1 БДС EN ISO :2006 Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance Part 1: General (ISO :2006) Genorma certifies that БДС EN ISO :2006 is an identical version of the European standard or standardization document. Any queries regarding the validity of the standard can be checked through the website Genorma is an official online shop for European and International Standards and Standardization Documents developed in cooperation with BDS and other standardization bodies demo pages Genorma All rights reserved

2 BULGARIAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION ICS: , BULGARIAN STANDARD Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance Part 1: General (ISO :2006) Thermal performance of windows, doors and shutters Calculation of thermal transmittance Part 1: General (ISO :2006) Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten Teil 1: Allgemeines (ISO :2006) Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures Calcul du coefficient de transmission thermique Partie 1: Généralités (ISO :2006) December 2006 БДС EN ISO Whitdrawn: БДС EN ISO :2004. The European standard EN ISO :2006 has the status of a Bulgarian standard from This standard is an official edition in English of the European standard EN ISO :2006. demo pages National pages 2 and 41 pages of CEN BIS 2006 The Bulgarian Institute for Standardization is the holder of copyright. Any reproduction, including partial reproduction, is possible only with the written permission of BDS, 1797 Sofia, Izgrev quarter, 13 Lachezar Stanchev Str National for reference: БДС EN ISO :2006

3 Powered by TCPDF ( demo NATIONAL FOREWORD This document was prepared with the participation of BDS/ТК61 "Insulations of buildings and civil engineering structures". This Bulgarian standard replaces: БДС EN ISO :2004 Follow 41 pages of EN ISO :2006, ISO :2006. pages For ordering and purchasing standards, standardization materials and specialized editions of BDS can use one of the following methods: In the information center of BDS at the address: Sofia, Izgrev quarter, 13 Lachezar Stanchev Str., 1st floor Online on our website: bdsbg.org By fax By *Official editions of the referenced standard/document can be found in the BDS library or with the assistance of BDS.

4 de mo p ag GE e NO s RM A БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ 2006 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БДС EN ISO Декември ICS: , Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 1: Опростен метод (ISO :2006) СТАТУТ Европейският стандарт EN ISO :2006 има статут на български стандарт от СЪОТВЕТСТВА НА Този стандарт е официалното издание на английски език на европейския стандарт EN ISO :2006. ПОДГОТВЕН ОТ Този български стандарт е подготвен от БИС/TC61 Изолации на сгради и строителни съоръжения. ЗАМЕНЯ БДС EN ISO :2006 заменя и отменя БДС EN ISO :2004 на стр. БИС 2008 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. Изгрев, ул А

5 de mo p ag GE e NO s RM A Българският институт за стандартизация е националният орган за стандартизация в Република България както в неелектротехническата област, така и в електротехниката, електрониката и информационните технологии и разработва, приема и одобрява български стандарти; представлява Република България в европейските и международни организации постандартизация и участва в работата ИМ; издава, публикува и разпространява български стандарти и проекти; поддържа специализирана библиотека и информационен център; провежда обучения и семинари. Чрез библиотеката и информациония център, Българският институт за стандартизация предоставя информация за действащите български, европейски, международни и чуждестранни стандарти и други документи. БИС притежава правата за разпространение на българските стандарти, международните стандарти, както и на националните стандарти на други страни съгласно установените двустранни споразумения. За поръчка и закупуване на стандарти, стандартизационни материали и специализирани издания на БИС може да използвате един от посочените начини: В информационния център на БИС на адрес: София, кв. Изгрев, ул А, 1 етаж Online на нашата интернет страница: По факс По електронната поща: