СПИСЪЦИ на избраните варианти учебници за учебната 2019 / 2020 година. Анубис ООД Д. Димитрова, В. Инева Литература ЗП за 8. клас К. Протохристова, С.

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪЦИ на избраните варианти учебници за учебната 2019 / 2020 година. Анубис ООД Д. Димитрова, В. Инева Литература ЗП за 8. клас К. Протохристова, С."

Препис

1 ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" ГР. СЛИВЕН УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" 3, ТЕЛ. 044 \ СПИСЪЦИ на избраните варианти учебници за учебната 2019 / 2020 година VIIIА КЛАС Профил Хуманитарни науки 1 Български език ЗП за 8. М. Георгиева, Вл. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева Литература ЗП за 8. К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова Express publishing Учебник Legacy 3 Математика за 8., I Архимед 4 Музика Я. Рускова, С. Хърков, С. Просвета Русков, Ю. Близнакова 5 Изобразително изкуство По желание 6 Информационни технологии По желание 7 Философия Е. Варджийска и Просвета VIIIБ КЛАС Професионална паралелка 1 Български език ЗП за 8. М. Георгиева, Вл. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева Литература ЗП за 8. К. Протохристова, С. Черпокова и др. Учебник Legacy Express publishing 3 Математика за 8., I Архимед 4 Информационни технологии По желание 5 История и цивилизации Б. Гаврилов и др г. Просвета 6 География и икономика Р. Пенин 2018 Булвест Философия Е. Варджийска и Просвета 8 Биология и здравно образование М. Шишиньова, Л. Спасов и 2017 г. др. 9 Физика и астрономия 10 Химия и опазване на околната М. Павлова, М. Кирова и 2017 г. Педагог 6 среда 11 Музика Я. Рускова, С. Хърков и др. Просвета 12 Изобразително изкуство По желание 13 Технологии и предприемачество В. Неделчева, Ат. Паскалев Просвета

2 IX 1 Български език за 9. В. Жобов и Литература за 9. К.Протохристова и По заявка в Учебник Legacy B1 училище Part 1; Part 2 3 II чужд език: Испански език По заявка в Nuevo ven 4 Математика за 9., I 5 Информационни технологии 9. училище По заявка в училище 6 История ЗП за 8. Б. Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова 7 История ЗИП за 9. М. Груев, Б. Стоянов, К. Славчев, 8 География и икономика ЗП за 9. с интензивно изучаване на чужд език Я. Сидеров Р. Пенин и 9 Философия Ив. Колев и 11 Биология и здравно образование ЗП за Физика и астрономия ЗП за Химия и опазване на околната среда ЗП за 9. Вл. Овчаров, О. Димитров, К. Йотовска и др. Д. Данаилов, М. Костадинов и др. 14 Музика 15 Изобразително изкуство По желание Express Publishing Архимед Анубис 2017 г. Просвета г. Просвета г. Булвест 2000 Анубис 2018 г. Булвест 2000 Булвест 2000

3 X 1 Български език за 10. В. Михайлова 2019 г. Просвета 1945 Литература за 10. А. Хранова, Л г. Просвета 1945 Шишкова Legacy B1 3 Испански език Nuevo ven 4 Математика за 10., I Здравка и Георги 2019 г. Архимед 5 Информационни технологии по желание 2019 г. Булвест История и цивилизация География и икономика за Философия Ив. Колев и 9 Биология и здравно Вл. Овчаров и образование за Физика и астрономия за Химия и опазване на околната Б. Димитрова, В. среда за 10. Делчев и 13 Музика По желание 14 Изобразително изкуство По желание Пл. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев и др г. Просвета Р. Пенин и 2019 г. Булвест г. Клет / Анубис 2019 г. Булвест г. Булвест 2000

4 XI 1 Български език ЗП, ПП за 11. Т. Бояджиев и Литература ЗП, ПП за 11. В. Стефанов и Ал. Панов Upstream B2+ Express Publishing 3 Немски език - Schritte International II част Испански език Nuevo ven Hueber 4 Математика I Здравка и Георги от 2001 г. Архимед 2000 ЕООД - 5 История и цивилизация 10. ЗП и ПП Г. Марков и др г. Просвета АД 6 География и икономика за 10., ЗП Р. Пенин и 2012 г. Булвест Философия Хронологична антология по философия 8 Биология и здравно образование за 10., ЗП 9 Физика и астрономия за 9. и за 10., ЗП 10 Химия и опазване на околната среда за 10., ЗП Ив. Колев и П. Ангелов и Балабанов и Г. Близнаков и Просвета АД 2001 Педагог 6 от 2001 г.

5 XII 1 Български език ЗП, ПП за 12. Т. Бояджиев и Литература ЗП, ПП за 12. В. Стефанов и Ал. Панов Express Publishing Upstream B2+ 3 Немски език - Schritte International II част Испански език Nuevo ven Hueber 4 Математика за 12.,ЗП, I Здравка и Георги 2005 г. Архимед 2000 ЕООД - 5 История и цивилизация за 11. ПП Ал. Николов и др г. Просвета АД 6 География и икономика за 10., Р. Пенин и 2012 г. Булвест 2000 ЗП 7 Философия ПП, 12.. Ив. Колев, Димка Хронологична антология. От Талес до Дерида Гочева, Хари Паницидис 8 Свят и личност М. Грекова Просвета 9 Физика и астрономия за 10., ЗП Балабанов и 2001 Педагог 6 ЖЕЛЬО РАДЕВ Директор на ПХГ Дамян Дамянов