2-ри курс лв. -

Размер: px
Започни от страница:

Download "2-ри курс лв. -"

Препис

1 Професионално направление / специалност ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ -ви курс -ви курс редовно -ви курс задочно ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ 2-ри курс 2-ри курс редовно 2-ри курс задочно ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ 3 и 4-ти курс 3 и 4-ти курс редовно 3 и 4-ти курс задочно ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ 5-ти курс годишна/семе стриална такса.. Теория и управление на образованието Педагогика.2.. Педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика лв Предучилищна педагогика лв Предучилищна педагогика и чужд език лв Начална училищна педагогика и чужд език лв Начална училищна педагогика и информационни технологии лв Специална педагогика лв. -

2 .2.8. Социална педагогика лв Педагогика на обучението по История и география лв Информационни технологии, информатика и математика лв Икономика и математика лв Български и руски език География и биология.3.6. Биология и химия лв. - лв Педагогика на обучението по природни науки лв Педагогика на обучението по техника и технологии лв Педагогика на обучението по музика лв Педагогика на обучението по изобразително изкуство лв. -

3 Педагогика на обучението по физическо възпитание лв Филология 2... Българистика и медии лв Българска филология лв Английска филология лв лв Приложна лигвистика (Английски език и руски език) лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв Руска филология и туризъм лв Турска филология с бизнес комуникация лв лв лв лв лв Приложна германистика лв лв лв Руска филология и социална работа лв Руска филология с бизнес комуникация 2.2. История и археология лв История лв Археология лв лв лв. - - лв лв. - -

4 Религия и теология Теология лв Социални дейности Социални дейности лв лв Обществени комуникации и информационни науки Журналистика и реклама лв лв лв лв лв лв лв Връзки с обществеността лв Администрация и управление 3.8. Икономика 3.8. Икономика лв Туризъм Туризъм лв лв Физически науки Астрономия и метеорология лв Химически науки 4.2. Медицинска химия 56.2 лв лв лв. - - лв лв. 5.7 лв лв лв лв лв. - -

5 4.3. Биологически науки Екология и опазване на околната среда лв Науки за земята География и регионална политика лв Математика лв лв лв лв Бизнес математика 38.7 лв Информатика и компютърни науки Компютърна информатика 4.29 лв лв Компютърни информационни технологии 4.29 лв лв лв лв лв лв лв лв лв Информационни технологии в икономиката 4.29 лв Информатика и информационни технологии 4.29 лв Комуникационна и компютърна техника Комуникационни и информационни системи 4.29 лв лв лв лв лв лв лв. - -

6 Сигналноохранителни системи и сигурност 4.29 лв Компютърни технологии за автоматизиране на производството 4.29 лв лв лв лв лв Архитектура, строителство и геодезия Геодезия лв Геодезия (магистър след средно образование) лв лв лв./ лв Общо инженерство Инженерна логистика лв лв лв лв лв лв Растителна защита Растителна защита лв Национална сигурност лв лв Системи за сигурност лв лв. - -