Културен Календар. Сандански. Община. 2021г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Културен Календар. Сандански. Община. 2021г."

Препис

1 Община Културен Календар г.

2 Я Н У ДТ КУЛТУН ПОЯВ МЯСТО ОГНЗТО/ Януари БОГОЯВЛЕНЕ Йордановден 150 години от рождението на ДМЕ ГУЕВ ББН ДЕН пресъздаване на народен обичай Бабуване" КЛУБ ПЯТЕЛ Н МУЗЕЯ Workshop, беседа, лекция Гр., Езерото в парк Св. Врач Гр., Градска библиотека Селища в община Гр., рхеологически музей рхиерейско ръководство, Община Община Народни читалища от община рхеологически музейгр., Община ЛЦЕ З КОНТКТ Светослав Костарев, тел.: нтония Кочева тел.: Януари Театрална постановка Гр., Община гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

3 Ф Е В ЗЛТЕН ГОЗД Фестивал на мелнишкото вино ВНО ЛЮБОВ Вечер на поезията Гр. Мелник, Площад Гр., Дом на Културата Община, Сдружение за Мелник НЧ Отец Паисий 1919 гр., Община Тоня Георгиева, тел.: ТФОНОВДЕН Традиционни чествания Селища в община Народни читалища от община У МУЗЕЯТ VS SARS-COV-2 зложба Гр., рхеологически музей рхеологически музейгр. Община нтония Кочева тел.: години от гибелта на ВСЛ ЛЕВСК БЕЛ ЧЕВЕН аботилница за мартеници Гр., Паметник на Васил Левски Гр., Градска библиотека Община НЧ Отец Паисий- 1919г. -гр., Община гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

4 Ф Е В З ОБЧМ БЪЛГЯ Викторина СВЕТОВЕН ДЕН Н ХОТ С ЕДК БОЛЕСТ нформационна кампания Гр., Градска библиотека Гр., НЧ Отец Паисий- 1919г. - гр., Община Национален алианс на хората с редки болести, Община У Февруари Февруари ТЙНТЕ Н ББНТ КЛ Представяне на автентични техники за бродиране и плетене Театрална постановка С. Левуново, Община Гр., НЧ Отец Паисий с.левуново, Община Община Мая Стоименова, тел.: М Т Т ПОЕКТ МТЕНЦ Тематично състезание ДЕН Н СМОДЕЕЦ Празнична програма и най-дългото хоро 3-Т МТ Национален празник на епублика България; Празнична програма Гр., Гр., Гр., Община НЧ Отец Паисий 1919 гр., Община Община гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

5 М Т Март МЕЖДУНОДЕН ДЕН Н ЖЕНТ Чествания ЧЕТК НОТ Музикален арт проект ДЕЦТ С ЦВЕТЯТ Н ПЛНЕТТ Детско карнавално шествие ЦВЕТОВЕ Пролетен концерт на детски състави МЕЖДУНОДЕН ДЕН Н ТЕТЪ Театрална постановка ПОЛЕТН ФЕЕЯ Концерт на Студио по балетно и танцово изкуство ФЕЕЯ КЛУБ ПЯТЕЛ Н МУЗЕЯ Workshop, беседа, лекция Селища в община Гр., Епископска базилика Гр., От пл. България до парк Св. Врач Гр., Гр., Гр., Гр., рхеологически музей Народни читалища от община Община Детска градина Пролет, Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община СБТ Феерия, Община рхеологически музейгр. Община Снежана Николова тел.: нтония Кочева тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

6 П Л ЗЛОЖБ Н ККТУТ ДЕТСКО УТО Н ПКЗКТЕ Международен ден на детската книга TED x Sandanski ПОСОК 106 години от гибелта на Яне нформационна кампания СВЕТОВЕН ДЕН Н КНГТ Творческа алея ЛЗОВДЕН Чествания ЦВЕТНЦ Чествания СВЕТОВЕН ДЕН Н ТНЦ Концерт на Танцова Формация Хоуп Гр., Художествена галерия Гр., Градска библиотека Гр., Летен театър Гр., Градска библиотека Гр., Пл. тлантически лианс Селища в община Селища в община Гр., Кирил Божкилов, Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община TED x Sandanski, Община Община Община Народни читалища от общината, Община Народни читалища от общината, Община НЧ Отец Паисий 1919 гр., Община Кирил Божкилов тел.: Невена Стоянова, гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

7 П Л М ВЕЛКДЕН В МУЗЕЯ телиета за занимания с деца ПСН ЯЙЦ Великденска работилница за деца ВЕЛКДЕНСК БЛГОТВОТЕЛЕН БЗ СВЕТОВЕН ДЕН Н ТНЦ Концерт на Балетна Формация Жасмин Фолклорен фестивал ТДЦЯ ФЕСТ ВЪЗКЕСЕНЕ ХСТОВО Чествания Гр., рхеологически музей Гр., Градска библиотека Гр., Гр., Гр. Селища в община рхеологически музейгр., Община НЧ Отец Паисий 1919 гр., Община Община БФ Жасмин, Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община Народни читалища от общината, Община нтония Кочева тел.: лбена Бугаринова тел.: Наталия Попова тел.: Й ПЗНК Н СЕЛО СПТОВО С. Спатово, Община НЧ Георги Попиванов с. Спатово Петър Янаков тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

8 05.06 ЛТЙНО ШЕСТВЕ С КОНТ Н СВ. БОГООДЦ Гр. рхиерейско ръководство, Община Светослав Костарев тел.: М ДЕН Н БЪЛГСКТ МЯ ВОЙНСКТ ХБОСТ Гр., Паметник на загиналите във войните Община Й ПЗНК Н ГД СНДНСК ПЗНК Н ХМ- ПМЕТНК СВЕТ ГЕОГ ФЕСТВЛ Н ЕЗЦТЕ Ден на Европа БЪЗ, СМЕЛ, СЪЧН Детски празник за най-малките Гр., С. Левуново, Църква Гр., Гр., Детска градина Първи юни Община Читалище Отец Паисий 1927 с. Левуново, Община НЧ Отец Паисий 1919г. град, Община Детска градина Първи юни, Община лбена Бугаринова тел.: Мая Стоименова, тел.: Галя Вангелова тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

9 22.05 Международна нощ на музеите ЧОВЕКЪТ В МНЛОТО гостуваща експозиция рхеологически музей гр. рхеологически музейгр., Община нтония Кочева тел.: М Й Май ОДН ЕЧ, ОМЙН, СЛДК Онлайн конкурс за рецитация 24-Т МЙ Концерт по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Концерт на Детски танцов състав ЗВЕЗДЦ КЛУБ ПЯТЕЛ Н МУЗЕЯ Workshop, беседа, лекция Гр. Гр., Летен театър Гр., Гр., рхеологически музей Май ПЛЕНЕ ПО ЖВОПС Гр. Община Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община рхеологически музей гр., Община Клуб Литература, изкуство и култура, Община тел: нтония Кочева тел: лиана Тошева тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

10 Ю Н май Май Празник на танцовото изкуство ТНЦУВЙ С НС 80 ГОДН Народно читалище Просвета 55 село Джигурово ЗБВЕНТЕ Г Н СВЕТ ВЧ Занимателни игри за деца Д СЕ ЗБВЛЯВМЕ Празнична програма за децата на град ДЕН Н ХСТО БОТЕВ нформационна кампания Гр., С. Джигурово, Община Гр., парк Свети Врач Гр., Гр., Градска библиотека Детска градина Дора Габе, Община Народно читалище Просвета 55 - с. Джигурово, Община рхеологически Музейгр., Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община Ели Котова тел.: Валентина Ставрева тел.: нтония Кочева тел. : тел.: тел. : SUNFEST Младежки фестивал Гр. Община гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

11 18.06 Заключителен концерт на Балетна Формация ЖСМН Гр., БФ Жасмин, Община Наталия Попова тел.: Ю Н ЕНЬОВДЕН МГЯ ТДЦЯ Възстановка на обичая зложба по повод 85г. от създаването на рхеологически музей гр. Заключителен концерт на ВОКЛН ГУП ЗВЪНЧЕ Гр., Парк Свети Врач Гр., рхеологически музей Гр., НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община рхеологически Музейгр., Община НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община тел.: нтония Кочева тел.: тел.: Заключителен концерт на ТНЦОВ ФОМЦЯ ХОУП Гр., Летен театър НЧ Отец Паисий 1919г. - гр., Община тел: Юни ХОО КЙ ПН Танцов фестивал Гр., Летен театър Меджик рт, Община ван Занчев, тел.: тел. : гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

12 Юни СПТКОВ Г Тридневен ежегоден панаир в село Склаве С. Склаве, Община Кметство Склаве, Община Павел Пъхнев тел.: тел.: Ю Н Юни МЕЛНШК ВЕЧЕ Н ПОЕЗЯТ Международен фестивал Гр. Мелник Фондация Мелнишки вечери на поезията, Община Катя Ерменкова тел.: тел.: Юни Юбилеен концерт на ТНЦОВ СЪСТВ ПЗНК Град, Летен театър Община Михаил Митрев тел.: Юни Заключителен концерт на Студио по балетно и танцово изкуство ФЕЕЯ Гр., Летен театър СБТ Феерия, Община Снежана Николова Тел.: Юни СВЯТ, ОБЩ З ВСЧК ХО Кръгла маса С. Петрово, Община НЧ Слово 1922 Дирекция Социално подпомагане, Община Лиляна Карабашева тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

13 юли ЕКСПЕДЦЯ ТЪСЧ Н СТН рхеологическо лято Селища и арх. местности из община рхеологически музей гр., Община нтония Кочева тел. : тел. : Ю Л ЛЯТНО КНО години от рождението на Васил Левски Честване ЛНДЕН Традиционен събор на село Поленица Международен фолклорен фестивал ПЕСН ОТ ЗВО НЕ, МЛДТЕ нициатива, посветена на Международния ден на младежта С. Плоски, Община Град, Паметник на Васил Левски С. Поленица, Община Местност звора, с. Петрово, Община Гр., НЧ Светлина 1942, с. Плоски, Община Община Кметство Поленица, НЧ Яне, Община Кметство Петрово, Община НЧ Отец Паисий-1919 гр. Община Мая Колева тел. : тел. : тел. : Гаврил Цветанов, тел. тел. : тел. : лбена Бугаринова, тел.: тел.: тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

14 В Г У С Т август ФЕСТВЛ Н ДОБОТО и честване 100 ГОДШЕН ЮБЛЕЙ на читалище Просвета 1921г. УСПЕНЕ БОГООДЧНО Народен събор 29-ти Международен фестивал ПН ФОЛК Светините на лексий Слав от династията на сеневци СВЕТ ЗОН Празник на град Мелник С. Дамяница, Община С. Дамяница, Община Гр., Летен театър Гр. Мелник Гр. Мелник, Площад НЧ Просвета-1921,с. Дамяница, Община НЧ Просвета -1921, с. Дамяница, Община Община рхеологически музей гр., Община Кметство Мелник, НЧ Емануил Васкидович 1886г. Община Христо Терзийски тел.: Христо Терзийски тел.: Тел.: Тел: лбена Бугаринова, Тел.: нтония Кочева Тел: Тел: Маргарита Манолева Тел.: , Тел.: септември 25 Балкански младежки фестивал МЛДОСТТ Н БЛКНТЕ Гр., Летен театър Сдружение БМФ, Община Емилия Маринова, тел.: тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

15 С Е П Т Е М В ДЕН Н СЪЕДНЕНЕТО Празнична програма СЕДМЦ Н ЗКУСТВТ Открити уроци, ателиета за деца и творчески занимания НЦОНЛН ЗЛОЖБ Н ККТУТ 113 ГОДН НЕЗВСМ БЪЛГЯ Празнична програма Гр., Паметник на загиналите във войните, Гр., Художествена галерия Гр., Художествена галерия Гр., Паметник на загиналите във войните, Община Община Община Община тел.: лбена Бугаринова, тел.: тел.: Кирил Божкилов тел.: тел.: тел.: лбена Бугаринова, тел.: Септември Театрална постановка Гр., Община тел.: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

16 О К Т О М В октомври Октомври МЕЖДУНОДЕН ДЕН Н ПОЕЗЯТ МУЗКТ Музикално-поетичен спектакъл 20 години Териториална организация на глухите хора в община Тържествено събрание, концерт с жестомимичен превод СНДНСК ПЕЕ, ЗГВ, ПН ЗЛЮЛЯВ Национален фолклорен фестивал 109 ГОДН ОТ ОСВОБОЖДЕНЕТО Н СВЕТ ВЧ Празнична програма МЕЛНШК ВНЕН МТОН КЛУБ ПЯТЕЛ Н МУЗЕЯ Workshop, беседа, лекция Гр., Епископска базилика Гр., Гр., Летен Театър Гр., Паметник на Генерал Тодоров, Гр. Мелник, Винарски изби Гр., рхеологически музей Община, НЧ Отец Паисий гр. Териториална организация на глухите хора в гр., Община Сдружение Македонска хубост, Община Община Община рхеологически музейгр. Община тел. : тел.: Людмила Караиванова тел.: танас Николов тел.: Милица Зикатанова тел.: нтония Кочева тел: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

17 Н О Е М В БУДТЕЛ Н ГОДНТ Официална церемония по награждаване на отличени личности от община ДЕН Н НОДТЕ БУДТЕЛ Празнична програма ОТКТО СЪЦЕ Концерт, посветен на Световния ден на добротата Гр., Гр., Паметник на Васил Левски Гр., НЧ Отец Паисий гр., Община ; Община Община лбена Бугаринова, тел.: Ноември Ноември ДЕН Н ХСТЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО Чествания Открити уроци по музика Театрална постановка Община Гр., Гр., Народни читалища от общината, Община НЧ Отец Паисий гр., Община ; Община гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

18 Д 3.12 СВЕТОВЕН ДЕН Н ХОТ С УВЕЖДНЯ нформационна кампания Гр. Община тел. : Е К Е М В СНДНСК ГЕЙВ ПЗНЧНО Запалване на коледните светлини КОЛЕДНО-НОВОГОДШН ПЗНЦ Чествания КОЛЕДЕН БЛГОТВОТЕЛЕН БЗ Гр., Гр. Гр., Община Община Община тел. : тел. : лбена Бугаринова, тел.: лбена Бугаринова, тел.: тел. : Декември Театрална постановка Гр., Община Декември КОЛЕД В МУЗЕЯ телиета за занимания с деца НСЛЕДСТВО БЪДЕЩЕ Годишна фотоизложба Гр., рхеологически музей Гр., рхеологически музей рхеологически музейгр., Община рхеологически музей гр., Община нтония Кочева тел: нтония Кочева тел: гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

19 Д Е К Е М КОЛЕДН МГЯ Коледен концерт на читалищните състави Коледен концерт ТНЦОВ ФОМЦЯ ХОУП БОЖК зложба на домашното вино Гр., Гр., С. Спатово, Община НЧ Отец Паисий гр., Община НЧ Отец Паисий гр., Община НЧ Георги Попиванов, С. Спатово Петър Янаков, В ПЗНК Н МЛДОТО ЧЕВЕНО ВНО Празнична програма и конкурс за най-добро червено вино Гр., Община лбена Бугаринова, тел.: ТЪЖЕСТВЕНО ПОСЕЩНЕ Н НОВТ ГОДН Тържествена програма Гр., Община *Община има правото да допълва или изменя календара, спрямо епидемичната обстановка. *Някои събития ще бъдат реализирани, в случай че бъде подсигурено финансиране. Е-mail за контакт: - - мл. експерт Култура и туризъм гр., бул. Свобода 14, тел.: 0746/89099, факс: 0746/89055,

20