ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Информационно и компютърно инженерство до 16 април - 9 седмици

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Информационно и компютърно инженерство до 16 април - 9 седмици"

Препис

1 Информационно и компютърно инженерство до 16 април - 9 седмици Pre- Pre- 1 гр. - от до ч. - 3 часа UpperIntermediate Intermediate - UpperIntermediate Intermediate - Business English АЕ - гл. ас. Business English АЕ - гл. ас. доц. Ст. Иванов - Zoom гл. ас. Атанасова Атанасова гл. ас. Атанасова Атанасова 2 гр. Спорт 1 гр. Спорт 3 група - през седм. - сем. Електротехника 1 доц. Хр. Петрова /7 седмици/ Zoom,Google от 9.30 до /3 часа/ Лек. Електротехника 1 доц. Хр. Петрова ТИС+ИКИ+ТсМ Zoom, Google Classroom от 9.00 до /3 часа/ Лек.Физика 2 доц. Бодуров, гл. ас. Дакова I ТИС+ИКИ, Google meet 3 гр. - от до ч. - 3 часа доц. Ст. Иванов 1 / 2 група - през седм. - сем. Електротехника 1 доц. Хр. Петрова / по 7 седмици/ Zoom,Google от до /3 часа/ лек. Математика 2 доц. Ст. Иванов ТсМ + ТИС + ИКИ Zoom І курс, ІI семестър, UpperIntermediate Business English гл. ас. Атанасова 3 гр. 8 подгр. 2 гр. - от до ч. - 3 часа доц. Ст. Иванов Pre- Intermediate - АЕ - гл. ас. Атанасова 3 гр. Спорт Pre- Intermediate - АЕ - гл. ас. Атанасова 97 бр.

2 Информационно и компютърно инженерство ІІ курс, ІV семестър, 2 гр. 5 подгр. акт. 54 бр. до 16 април - 9 седмици от 9.00 до ч. от до група сем. Цифрова схемотехника лек. + упр. Бази данни - гл. ас. Вакрилов доц. Стоянова /започват от седмици/ от 9.00 до ч. Лек.Иновации и предприемачество проф.чалъков ИКИ+ТсМ+ТИС от 9.00 до /3часа/ Лек. Цифрова схемотехника доц. Сотиров ТсМ+ИКИ+ТИС лек. ООП /4 ч./ II ТИС+ИКИ+ИФК, Zoom от до група - лек. + упр. Бази данни - доц. Стоянова от до група- упр. ООП -, Zoom 2 гр. Спорт 1 гр. Спорт от до група - упр. ООП, Zoom от гр. - сем. Иновации и предприемачество Ас. М. Василева zoom, DIPSEIL 2 гр. - сем. Иновации и предприемачество Ас.М. Василева zoom

3 Информационно и компютърно инженерство ІII курс, VІ семестър, до 16 април - 9 седмици от до /4.5 ч./ лек. доц. Кафадарова III ТИС+ТсМ+ИКИ+II ТвТ от /3 часа/ лек. КМИП доц. Токмаков ИКИ+ТИС 2 гр. 5 подгр. 50 бр до група -Факултатив: Техн. английски 2 хон. Преп. Google meet 1а - упр. КМИП 1б - упр. КМИП 1в - упр. КМИП до група -Факултатив: Техн. английски 2 хон. Преп. Google meet 2а - упр. КМИП 2б - упр. КМИП 1група - Практикум по разработка на софтуер 2 гл. ас. Д. Стоянова 2 група - Практикум по разработка на софтуер 2 гл. ас. Д. Стоянова от лек. /3 часа/ Сензори и изп. механизми доц. Р. Попов -, Zoom

4 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Информационно и компютърно инженерство ІV курс, VІII семестър, 1 гр. 3 подгр. 32 бр. до 16 април - 9 седмици упр. Програмиране от /4 часа/ - ИД: Асинхронно от лек. /3 часа/ Програмиране на на приложения за програмиране със С#.Core приложения за мобилни устройства моб. у-ва хон. преп. Б. Серафимов доц. Любомиров - Zoom, Google Meet, докт. Парушев - ИКИ (по списък) Discord от лек. / 3 часа/ Програмируеми логически контролери доц. Р. Попов, Zoom от 9.00 до часа - лек. Управление на проекти проф. Милева ИФ+ИКИ+ТИС+ТсМ - (упр. ще са на дати) ИД: лек+упр. Геоенергийни ресурси и ВЕИ доц. Господинов ИКИ+ТИС+ТсМ - онлайн Zoom, Google Meet, ИД: лек.+упр. Методика на изготвяне на дипломна работа проф. Райкова Classroom, Google meet от до ИД: Бизнес - етика ас. М. Василева ТсМ+ИКИ zoom от /4 часа/ - ИД: Асинхронно програмиране със С#.Core хон. преп. Б. Серафимов ИКИ+ТИС (по списък) Discord

5 Информационно и компютърно инженерство - от 18 април и месец МАЙ І курс, ІI семестър, 3 гр. 8 подгр. 97 бр. Pre- Pre- 1 гр. - от до ч. - 3 часа UpperIntermediate Intermediate - UpperIntermediate Intermediate - Business English АЕ - гл. ас. Business English АЕ - гл. ас. доц. Ст. Иванов ZOOM гл. ас. Атанасова Атанасова гл. ас. Атанасова Атанасова 2 гр. Спорт 1 гр. Спорт 3 гр. - от 9.00 до ч. - 3 часа доц. Ст. Иванов Zoom от 8.00 до ч. 1б - упр. Физика 2-4 ф.л. Гл. ас. Кабаджов от 8.00 до ч. - 1а упр. Електротехника 1 от 8.00 до ч. 2б - упр. Физика 2-4 ф.л. Гл. ас. Кабаджов от 8.00 до а - упр. Физика 2 ас. Григоров 4 физ. Лаб. от 8.00 до б - упр. Електротехника 1 от 8.00 до ч. - 1в - упр. Електротехника 1 3б - от 9.00 до упр. Физика 2-4 ф.л. ас. Григоров от 9.00 до ч. -3б - упр. Електротехника 1 от до ч. 2в - упр. Електротехника 1 ас. Златански - лаб. Технол. Център /етаж -1/ от до ч. 2в - упр. Физика 2-4 ф.л. Гл. ас. А. Дакова 2 гр. - от до ч. - 3 часа доц. Ст. Иванов - Zoom от до в - упр. Физика 2 гл. ас. Кабаджов - 4 физ. Лаб. от до б - упр. Електротехника 1 UpperIntermediate Business English гл. ас. Атанасова Pre- Intermediate - АЕ - гл. ас. Атанасова от до ч. - 2а - упр. Електротехника 1 Pre- Intermediate - АЕ - гл. ас. Атанасова 3а - от до упр. Физика 2-4 ф.л. Гл. ас. А. Дакова 1а - от до упр. Физика 2-4 ф.л. Гл. ас. А. Дакова от до ч. -3а - упр. Електротехника 1 от до гр. Спорт

6 Информационно и компютърно инженерство - от 18 април и месец МАЙ ІІ курс, ІV семестър, 2 гр. 5 подгр. акт. 54 бр. от до група - лек. + упр. Бази данни - доц. Стоянова от 9.00 до /6 часа/ от до б - Практикум по цифрова схемотех. 1а - Практикум по цифрова схемотех. Лаб.БИ07 - доц. Сотиров Лаб. БИ07 - доц. Сотиров от 9.00 до ч. Лек.Иновации и предприемачество проф.чалъков ИКИ+ТсМ+ТИС от 9.00 до /6 часа/ 2б - Практикум по цифрова схемотех. Лаб. БИ07 - доц. Сотиров от до група - лек. + упр. Бази данни - доц. Стоянова от до група- упр. ООП -, Zoom 2 гр. Спорт 1 гр. Спорт от до а - Практикум по цифрова схемотех. Лаб. БИ07 - доц. Сотиров от до в - Практикум по цифрова схемотех. Лаб. БИ07 - доц. Сотиров от до група - упр. ООП, Zoom от до гр. - сем. Иновации и предприемачество Ас.М. Василева, zoom 2 гр. - сем. Иновации и предприемачество Ас.М. Василева, zoom

7 Информационно и компютърно инженерство - от 18 април и месец МАЙ ІII курс, VІ семестър, 2 гр. 5 подгр. 50 бр. от до /5 часа/ - 1б - упр. Сензори и изп. механизми от 9.30 до /5 часа/ 1а - упр. Сензори и изп. механизми от до в - упр до група -Факултатив: Техн. английски 2 хон.т. Ловчалиев - лаб. БИ06 + хон. Преп. - Google meet 1а - упр. КМИП 1б - упр. КМИП 1в - упр. КМИП от 9.30 до /5 часа/ 2а - упр. Сензори и изп. механизми 2а - упр. КМИП 2б - упр. КМИП от до /5 часа/ - 2а - упр. ас. Митов - лаб. БИ06 + ИКИ от 9.30 до /5 часа/ 1в - упр. Сензори и изп. механизми 2 група - Практикум по разработка на софтуер 2 гл. ас. Д. Стоянова от до /5 часа/ - 1а - упр. ас. Митов - лаб. БИ06 + от до /5 часа/ - 1а - упр. ас. Митов - лаб. БИ до група -Факултатив: Техн. английски 2 хон. Преп. - Google meet от до /5 часа/ 2б - упр. Сензори и изп. механизми 1 група - Практикум по разработка на софтуер 2 - гл. ас. Д. Стоянова от до /5 часа/ - 2б - упр. ас. Митов - лаб. БИ06 + от до /5 часа/ - 1б - упр. ас. Митов - лаб. БИ06 + от до /5 часа/ - 1б - упр. ас. Митов - лаб. БИ група -Технологична практика гл. ас. Вакрилов - лаб. Технол. Център /етаж -1/ от до група -Технологична практика гл. ас. Вакрилов - лаб. Технол. Център /етаж -1/

8 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Информационно и компютърно инженерство - от 18 април и месец МАЙ ІV курс, VІII семестър, 1 гр. 3 подгр. 32 бр. упр. Програмиране от /4 часа/ - ИД: Асинхронно на приложения за програмиране със С#.Core моб. у-ва хон. преп. Б. Серафимов докт. Парушев - ИКИ (по списък) Discord от 9.00 до часа - лек. Управление на проекти проф. Милева ИФ+ИКИ+ТИС+ТсМ - (упр. ще са на дати) ИД: лек+упр. Геоенергийни ресурси и ВЕИ доц. Господинов ИКИ+ТИС+ТсМ - онлайн от 9.00 до ч. 1а - упр. Програмируеми лог. контролери проф. Р. Попов лаб. Zoom, Google Meet, ИД: лек.+упр. Методика на изготвяне на дипломна работа проф. Райкова Classroom, Google meet от до ИД: Бизнес - етика ас. М. Василева ТсМ+ИКИ zoom от до ч. 1б - упр. Програмируеми лог. контролери проф. Р. Попов лаб. от до ч. 1в - упр. Програмируеми лог. контролери проф. Р. Попов лаб. от /4 часа/ - ИД: Асинхронно програмиране със С#.Core хон. преп. Б. Серафимов ИКИ+ТИС (по списък) Discord