ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология"

Препис

1 І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 22 бр. от 14.II до 21.III от 8.15 до ч. Лек. Аналитична химия с ИМА гл.ас.д-р Георгиева +1Б +2ЧП от 28.III до 23.V 1а упр. Зоология на безгръбначните лаб. Зоол. безгр. гл.ас.д-р Антов от 8.15 ч. от 15.II до 22.III Лек.Замърсяване на въздуха доц. Гечева от 8.15 от 16.II до 13 IV Лек. Зоология на безгръбначните +1Б доц.стоянова от 30.III до 25.V от 8.15 до ч. 1б упр. АМР гл.ас.д-р Коев лаб. Бот 2 от 28.III до 23.V от до а упр. Замърсяване на водите гл.ас.в.янчева лаб. Екол. от 28.III до 23.V 1б упр. Зоология на безгръбначните лаб. Зоол. безгр. гл.ас.д-р Антов до ч. от 15.II до 12 IV Лек. Анатомия и морфология на растенията проф. Димитрова от 29.III от ч. Спорт +2ЕООС Академик от 30.III до 25.V от до ч. 1а упр. АМР гл.ас.д-р Коев лаб. Бот 2 от 30.III до 11.V от до ч. 1б упр. Замърсяване на водите гл.ас.в.янчева лаб. от 1.IV до 20.V от 8.30 ч. до ч. 1а упр. АХ с ИМА лаб.ах2 ас.христозова до ч. от 18.II до 25.III Лек. Замърсяване на водите доц.дил. Георгиев от 1.IV до 20.V от ч. до ч. 1б упр. АХ с ИМА лаб.ах2 ас.христозова

2 ІІ курс, ІV семестър 1 гр. 1 подгр. 10 бр. от 8.15 ч. от 14.II до 11.IV Лек. Зоология на гръбначните доц.д-р Димитров до ч. от 14.II до 11.IV Лек. Систематика на растенията доц.белкинова от 18.IV до 23.V от до упр. Биохимия гл.ас.дбн Хубенова лаб. Биохимия 17 от 29.III до 17.V упр. Зоология на гръбначните гл.ас.д-р Митковска лаб. Зоол. гръб. Лек. Биохимия от 8.15 от 16.II до 13.IV проф. Илиев от 8.15 ч. от 17.II до 31.III Лек. Физиология на животните и човека доц. Арнаудов от 31.III до 26.V от 8.15 до упр. Систематика на растенията доц.тенева лаб. Бот1 от 29.III от ч. Спорт +1ЕООС Академик от 30.III до 25.V от до ч. упр. Физиология на ЖЧ гл.ас.д-р Найденов лаб. ФЧ

3 ІІІ курс, VІ семестър 1 гр. 1 подгр. 8 бр. до от 14.II до 28.II Лек. Екологична от 8.15 от 14.II до 21.III Лек. Екологични биотехнологии токсикология проф. Велчева проф. Гочев от 8.15 от 15.II до 1.III сем. Екологична токсикология гл.ас.д-р В.Янчева от 29.III до 17.V Упр. Екологични биотехнологии гл.ас.д-р Христова лаб.биотех. от 8.15 от 17.II до 31.III ИД II ч.: Управление, контрол и защита на животински популации в селищни системи гл.ас.янчева до ч. от 16.II до 23.III Лек.Теория на еволюцията гл.ас. д-р П.Василева obline от 30.III до 18.V упр. Физиология на растенията проф. Тонева лаб. Физ.Р до ч. от 17.II до 31.III Лек. Физиология на растенията проф. Тонева +3БХ+3БА до ч. от 18.II до 25.III ФД II ч. ФД: Цифрова фотография в природата и лабораторията доц.стоянова +3Мед.Б

4 ІV курс, VІІІ семестър 1 гр. 1 подгр., 13 бр. от 8.15 ч. от 14.II до 21.III Лек. Аквакултури гл.ас.д-р до ч. от 14.II до 11.IV Лек. Екологичен мониторинг В.Янчева доц. Гечева от 28.III до 23.V упр. Екологичен мониторинг доц.гечева лаб.екол. от 29.III до 17.V от 8.15 до 9.40 ч. упр. Аквакултури гл.ас.в.янчева лаб.екол. Допълнителна квалификация "учител" доц. Карагьозова от 8.15 ч. от 18.II до 15.IV Лек.+сем. Екологичен мениджмънт гл.ас.ириков

5 курс бр.