ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Календ ар Ядро Тема Очаквани резултати месец/ седмиц а IX/1. IX/2. X/5. X/4. 1. Тръгвам на градина Проявява интерес към контакта с музиката. Адаптира се към участие в музикални дейности. 2. Две ръчички Проявява интерес към музикална игра. Адаптира се към участие в музикални дейности. 3. В детската градина с песни и игри Проявява интерес към контакта с музиката. Адаптира се към участие в музикални дейности. 4. Лятото отмина Включва се в изпълнение на музикалноритмични движения и прави начални певчески опити. 5. Знам и мога диагностика 6. Знам и мога диагностика Проявява желание за участие в музикални дейности. Включва се в музикална игра Проявява желание за участие в музикални дейности. 7. Новата кукла Проявява желание за участие в музикални дейности. Реагира емоционално на произведения с различен характер. 8. Вятър люшка клони Проявява желание за участие в музикални дейности. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. За детето песен Тръгвам на градина, игра Балонът се надува Ресурси игри: Две ръчички, Балонът се надува песен Тръгвам на градина, игри: Две ръчички, Балонът се надува песен Тръгвам на градина песни: Есенни листа, Тръгвам на градина игри: Две ръчички, Балонът се надува песни и игри по избор РЛ 1 песни и игри по избор пиеси: Новата кукла, Танц на куклите, Приспивна мелодия, Куклите танцуват песни: Вятър люшка клони, Есенни листа пиеси: Новата кукла, Танц на куклите, Куклите танцуват За учителя

2 X/5. 9. Песни за есента Включва се в изпълнение на песни. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. 10. Свърши слънчевото лято Включва се в изпълнение на песни. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. X/ Идва есен Включва се в изпълнение на песни. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. песни: Есенни листа, Вятър люшка клони игра Познай по мелодията песни: Есенни дарове, Есенни листа, Вятър люшка клони РЛ 2 песни: Есенни дарове, Есенни листа, Вятър люшка клони игра Картинки от песнички X/ Пея и показвам Включва се в изпълнение на песни и музикални игри. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. 13. Есента и музиката 14. Крачета и ръчички XI/ Тъжната и веселата кукувичка XI/9. Включва се в изпълнение на песни и преживява настроението им. Илюстрира с движения съдържанието на поетичния текст. Включва се в музикална игра. Изпълнява движения, които музиката подсказва. Преживява настроението на инструментални творби. песен Ходи, ходи Баба Меца игра Две ръчички РЛ 3 песни: Есенни дарове, Есенни листа, Вятър люшка клони игра Позна ли песента песен Ей, ръчички игра Крачета и ръчички пиеси: Кукувичка в гората, Безгрижната кукувичка песни по избор РЛ Весело хорце Изпълнява ритмични движения в кръг. песни: Мечо рожденик, Хорце, пиеса Хоро от Западна България РЛ Моето семейство Реагира емоционално при възприемане на музика. Различава музика с различно емоционално съдържание. 18. Да приспим куклите с песен Реагира емоционално при изпълнение и възприемане на музика. Различава музика с различно емоционално съдържание. песни: Детска рисунка, Мечо рожденик, Хорце песен Нани, нани, бебе пиеси: Новата кукла, Приспивна мелодия

3 XI/10. XI/11. XII/1 2. XII/1 3. XII/ Капчици дъждовни 20. Музикално кръгче 21. Бързото конче, бавният ежко 22. Да тичаме като кончета Реагира емоционално при възприемане на инструментална музика. Изпълнява ритмични движения в кръг. Изпълнява ритмични движения един зад друг. Слуша с внимание инструментална музика. Изпълнява ритмични движения един зад друг. 23. Песни за водата Различава творби с различно емоционално съдържание. Изпълнява ритмични движения. 24. Малките джуджета 25. Дядо Коледа пристига 26. Коледни звънчета 27. Шейната на Дядо Коледа Изпълнява ритмични движения в кръг. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Преживява емоц. съдържание на творбите. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Преживява емоционалното съдържание на творбите. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Преживява емоционалното съдържание на творбите. пиеса Дъждовни капки песни по избор игра Музикални кубчета песни: Нашият Мечо, Мечо рожденик игри: Балонът се надува, Нашият Мечо РЛ 6 песни: Хей, Бодливко, Кончета пиеси: Ежко, Игра на кончета РЛ 7 песен Кончета пиеса Игра на кончета игра Музикални кубчета РЛ 8 песни: Песен на капката, Снежинкабалеринка пиеса Дъждовни капки игра Музикални кубчета РЛ 9 игра Малките джуджета песни: Коледно звънче, Снежинкабалеринка РЛ 10 игра Малките джуджета песни: Коледно звънче, Коледна песен РЛ 11 песни: Коледно звънче, Коледна песен, Снежинка-балеринка, игра Малките джуджета песни: Коледно звънче, Коледна песен, Снежинка-балеринка игри: Малките джуджета, Репетиция за концерт

4 XII/1 5. I/ Да посрещнем Нова година с песни и игри 29. Идва Новата година 30. Здрава, здрава годинчица 31. Домашните любимци и музиката Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Преживява емоционалното съдържание на творбите. Преживява емоционалното съдържание на песните, свързани с новогодишните празници. Преживява емоционалното съдържание на песните, свързани с новогодишните празници. Слуша с внимание инструментална музика. 32. Искам куче Слуша с внимание инструментална музика. песен Сурва, весела година, песни по избор игра Ти продължи песни: Сурва, весела година, Здрава, здрава, годинчица, Сурвакари песни: Здрава, здрава годинчица, Сурва весела година, Сурвакари игра Ти продължи РЛ 12 песен Пуделче пиеси: Кучето Джаф, Аквариум песен Пуделче пиеси: Кучето Джаф, Аквариум Мет. I/ Мънички снежинки весело валят 34. Защо обичам зимата I/ Звукова картина Дядовата ръкавичка I/19. II/20. Реагира емоционално при възприемане и изпълнение на музика. Пресъздава в изпълнението настроението на песните. Преживява настроението на музиката и го пресъздава чрез движения. 36. Зимни песни Преживява емоционалното съдържание на песните и ги изпълнява изразително. 37. Музикален зоопарк 38. Малките животни 39. Народни музикални Тъпан Изпълнява движения, илюстриращи текста. Изпълнява с желание музикалната игра. Изпълнява движения, илюстриращи текста. Визуално и слухово разпознава народния музикален инструмент тъпан. песни: Снежинка-балеринка, Зима пиеса Танц на снежинките песни: Снежинка-балеринка, Обичам зимата, Зима РЛ 13 песни: Зима, Oбичам зимата игра Дядовата ръкавичка РЛ 14 песни: Обичам зимата, Зима, Снежинка-балеринка игра Избери картина песен Зоопарк песен Зоопарк, игра Малките животни РЛ 15 пиеси: Хоро от Западна България, Изпълнение на тъпан игра Въображаем инструмент Мет. Мет.

5 II/ Какво може тъпанът 41. Мартенички бели и червени Визуално и слухово разпознава народния музикален инструмент тъпан. Пресъздава в изпълнението емоционалното съдържание на песните. 42. Баба Марта Пресъздава в изпълнението емоционалното съдържание на песните. II/ Бабо Марто, влез при нас 44. Ние маршируваме II/ Да поздравим мама с песен III/24. III/25. III/ Маминият празник Пресъздава в изпълнението емоционалното съдържание на песните. Изпълнява маршови движения. Изпълнява песните от началото до края. Пресъздава в изпълнението емоционалното съдържание на песните. 47. Концерт за мама Изпълнява песните от началото до края и пресъздава в изпълнението емоционалното съдържание. 48. Птичи песни Реагира емоционално при възприемане на инструментална пиеса. Формира представа за звукоподражателни възможности на музиката. 49. Лаленце се люлее Ориентира се в спецификата на фолклорните празници и обичаи. Изпълнява песни, свързани с пролетните обичаи. 50. Лазарска песен Ориентира се в спецификата на фолклорните празници и обичаи. Изпълнява песни, свързани с пролетните обичаи. 51. Пролетни песни Емоционално възприема и възпроизвежда произведения, свързани с пролетните табло Тъпан РЛ 16 песен Хорце пиеса Изпълнение на кавал и тъпан (съпровод на тъпан) игра Въображаем инструмент табло Тъпан РЛ 16 песен Мартеничка пиеса Хоро от Западна България Песен Мартеничка песни и пиеси по избор песен Мартеничка песни и пиеси по избор РЛ 17 песен Ние маршируваме пиеса Марш РЛ 18 песни: Моя мила мамо, Мартеничка, Хорце песни: Маминият празник, Моя мила мамо песни: Маминият празник, Моя мила мамо, Мартеничка, Хорце, Цвете с крила пиеса Къщичка за птици игра Щъркелче РЛ 19 песни: Цвете с крила, Лаленце се люлее РЛ 20 песни: Брала мома, Лазаре, Цвете с крила, Цветя песни: Цвете с крила, Лаленце се люлее, Цветя Брала мома, Лазаре Мет. Мет. Мет. Мет. Мет.

6 празници и обичаи. III/27. III/28. IV/29. IV/30. IV/ Да танцуваме Изпълнява с желание музикалната игра. Изпълнява движения според текста на песента. 53. Музика за пролетта Слуша с внимание инструментална музика. 54. Жу-жу! Бръм! Слуша с внимание инструментална музика. 55. Пролетно настроение 56. Къщичка за Мечо 57. Хайде да се борим с шарени яйца 58. Великденски яйца 59. Да пеем за Великден Емоционално възприема и възпроизвежда произведения, посветени на пролетта. Изпълнява с желание музикалната игра. Илюстрира текста с подходящи движения. Възприема емоционалното съдържание на песните и го пресъздава в изпълнението. Пресъздава с движения впечатленията си от музиката. Емоционално възприема и възпроизвежда произведения, свързани с пролетните празници и обичаи. Обобщава репертоара, посветен на великденските празници. 60. Великден е Обобщава репертоара, посветен на великденските празници. игра Два пъти наляво, два пъти надясно пиеса Танц на куклите, песен Хорце РЛ 21 пиеса Пролет игра Щъркелче песни: Цвете с крила, Пролетна песен песни: Жу-жу! Бръм!, Пролетна песен пиеси: Полетът на бръмбара, Пролет пиеси: Пролет, Полетът на бръмбара песни: Жу-жу! Бръм!, Цвете с крила, Пролетна песен РЛ 22 игри: Къщичка за Мечо, Ходи, ходи Баба Меца, Познай по мелодията песни: Нашия Мечо, Мечо рожденик песен Шарени бораци пиеси: Танц на неизлюпените пиленца РЛ 23 песни: Шарени бораци, Чук-чук, яйчице пиеса Танц на неизлюпените пиленца игра Познай по мелодията песни: Шарени бораци, Чук-чук, яйчице, пиеса Танц на неизлюпените пиленца игра На концерт песни: Шарени бораци,чук-чук, яйчице пиеса Танц на неизлюпените пиленца игра Познай по мелодията Мет. 61. Знам и мога. Разпознава слушани творби. пиеси: Къщичка за птици, Марш Диагностика песни: Лаленце се люлее, Ходи, ходи Баба Меца РЛ 24, Знам и мога Разпознава слушани творби. пиеси: Къщичка за птици, Марш

7 IV/32. V/33. V/34. диагностика 63. Знам и мога диагностика 64. Знам и мога диагностика 65. Музикални Акордеон 66. Празник на книжките Разпознава изучавани игри. Изпълнява любими песни. Пее до 3 научени кратки песни. Визуално и слухово разпознава музикалния инструмент акордеон. Марширува при възприемане на маршови мелодии. Възприема емоционалното съдържание на песните и пиесите. 67. Моите играчки Възприема емоционалното съдържание на песните и го пресъздава в изпълнението. 68. Моите любими музикални игри V/ Моите любими песни Изпълнява с желание музикалните игри от репертоара. Затвърдяване на певческия репертоар. 70. Игра на влак Изпълнява ритмични движения един зад друг. V/ Моите любими музикални пиеси Различава инструментални пиеси с различно емоционално съдържание. 72. Отивам на море Възприема и пресъздава емоционалното съдържание на творбите. песни: Лаленце се люлее, Ходи, ходи Баба Меца РЛ 24, 25 игри: Балонът се надува ; Две ръчички, Малките животни, Къщичка за Мечо песни по избор пиеси: Хоро (акордеон) Марш (акордеон) песни по избор РЛ 26 песен Новата книжка песни и пиеси по избор песни: Мечо рожденик, Моето автомобилче пиеси: Новата кукла, Дий, конче игри по избор: Балонът се надува, Нашият Мечо, Дядовата ръкавичка, Малките животни, Къщичка за Мечо, Две ръчички, Малките джуджета, Игра на влак РЛ 27 песни по избор игра На концерт РЛ 28 игри: Тръгва детският ни влак муз. М. Шоселова, Игра на влак муз. Б. Ибришимов пиеса Влак муз. П. ХаджиевРЛ 29 творби по избор игра На концерт песен На море песни и пиеси по избор РЛ 30 Мет. Мет. Мет.

8 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Календар месец/ седмица IX/1. IX/2. X/5. Ядро Тема Очаквани резултати 1. Ставай, за градина приготви се 2. Лятото си отива 3. Музикалните пиеси, които помня и обичам 4. Песните, които помня и обичам 5. Знам и мога. Диагностика 6. Знам и мога. Диагностика X/4. 7. Знам и мога. Диагностика 8. Знам и мога. Диагностика Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Взема участие в музикалните дейности. Изслушва с внимание музикалните творби. Взема участие в музикалните дейности. Включва се с интерес и желание в певческата дейност. Установяване на умението да изслушва с интерес и внимание музикалните пиеси. Установяване на умението за изпълнение на музикални игри и на ритмични движения. Установяване на умението да изслушва с интерес и внимание музикалните пиеси. Установяване на умението за изпълнение на музикални игри и на ритмични движения. Установяване на умението за възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности. Установяване на умението за възпроизвеждане на мелодия според За детето Ресурси РЛ 1, песни: Ставай, за градина приготви се!, Здравей, детска градина, Тръгва детския ни влак,песни и пиеси по избор песни: Ставай, за градина приготви се!, Здравей, детска градина, Есенни листа, Танц на облаците РЛ 2, пиеси по избор РЛ 3, игри: Познай по мелодията, Кълвач, песни по избор РЛ4, пиеси: Игра на кончета, Кучето Джаф, Ежко, Безгрижната кукувичка игри по избор пиеси: Игра на кончета, Кучето Джаф, Ежко, Безгрижната кукувичка, игри по избор песни по избор песни по избор За учителя

9 X/5. 9. Приказка, разказана с песен X/6. X/7. XI/ Есенно настроение 11. Есенна звукова картина 12. Съпровод с детски музикални инструменти 13. Музиката е различна 14. Измисли движения според музиката 15. Музика за танци индивидуалните възможности. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Пресъздава с подходящи движения характера на музиката. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Свири с желание на детските музикални Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Свири с желание на детските музикални Възпроизвежда различно настроение в музикални творби весело, радостно, тъжно. Открива разлики в характера на музиката при съпоставка на отделни творби. Изпълнява на фона звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. Отразява двигателно темпови промени. Открива разлики в характера на музиката и ги пресъздава с различни движения. Изпълнява на фона звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки Отразява двигателно темпови промени. Изпълнява ритмично танцовите движения. песни: Чудо ряпа, Вълкът от приказките, игри: Дядовата ръкавичка песни: Есенни листа, пиеси: Танц на облаците РЛ 5, табло Буря, песни: Чудо ряпа РЛ 6, игри: Малки музиканти, песни и пиеси по избор РЛ 7, табла: Музиката е различна, Марш, Валс, песни по избор, пиеси: Марш (Р. Шуман), Валс изпълнение на акордеон, Хорце - Дилив дилив гайда песни по избор пиеси: Марш (Р. Шуман), Валс изпълнение на акордеон, Хорце- Дилив дилив гайда РЛ 8, песни: Валс (английска песен), пиеси: Валс изпълнение на акордеон, Хорце- Дилив дилив гайда, Ръченица -изпълнение на гъдулка

10 XI/9. XI/10. Е Е Е 16. Аз танцувам Изпълнява на фона звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки Отразява двигателно темпови промени. 17. Музикални Акордеон 18. Какво може акордеонът 19. Високи и ниски тонове Е 20. Народни музикални Кавал XI/ Писмо от Дядо Коледа Е 22. Познай по мелодията! Визуално и слухово разпознава музикалния инструмент акордеон. Изпълнява на фона звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Изпълнява на фона звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. Рзграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) кавала в солово изпълнение. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Рзграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. песни: Валс (английска песен), пиеси: Ръченица изпълнение на гъдулка, Хорце Дилив дилив гайда, модерни ритми РЛ 9, песни по избор, пиеси: Валс изпълнение на акордеон, Ръченица изпълнение на акордеон, Марш изпълнение на акордеон, табла: Акордеон, Валс, Ръченица РЛ 10, игри: Познай по мелодията песни по избор, пиеси: Валс изпълнение на акордеон, Ръченица изпълнение на акордеон, Марш изпълнение на акордеон, табла: Акордеон, Валс, Ръченица РЛ 11, игра Гъбки, песни по избор, пиеси: Из Унгарски танц No 9, ми минор, Старинна френска песен, Къщичка за птици РЛ 12, песен: Зажени се кавалче, песни по избор, пиеси: Право хоро - изпълнение на кавал РЛ 13, песни: Писмо, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси: по избор игри: Музика в шише, Познай по мелодията пиеси: Из Унгарски танц No 9, ми

11 XII/12. XII/13. XII/ Музиката и зимните празници 24. Коледа наближава 25. Да посрещнем Коледа с музика 26. Коледните песни 27. Коледен концерт Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Познава най-общо съдържанието и символите на обичаите Коледа и Сурваки. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Познава най-общо съдържанието и символите на обичаите Коледа и Сурваки. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Познава най-общо съдържанието и символите на обичаите Коледа и Сурваки. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се минор, Старинна френска песен, Къщичка за птици, песни: Писмо, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев) песни: Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси: Дядо Коледа, Снежинки (муз. Кл. Дебюси) песни: Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, Снежинки (муз. Н. Николаев), пиеси: Дядо Коледа, Снежинки (муз. Кл. Дебюси) РЛ 14, игри: Гатанките на кълвача, песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Коледно звънче, Коледни меденки, пиеси: Дядо Коледа игри: Гатанки с песни песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки, пиеси: Дядо Коледа песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине,

12 XII/15. I/16. Е Е 28. Звезда Витлеемска 29. Новогодишни песни 30. Нова година е! 31. Музикални Пиано 32. Какво може пианото включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Познава най-общо съдържанието и символите на обичаите Коледа и Сурваки. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Познава най-общо съдържанието и символите на обичаите Коледа и Сурваки. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) на пианото в солово изпълнение Преживява емоционално съдържанието на творбите. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Определя и сравнява емоционалното Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки РЛ 15, песни: Коледарска песен, Писмо, Станенине, господине, Чудна звезда, Коледно звънче, Коледни меденки, Звезда Витлеемска песни: Здрава, здрава, годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. Агасян), песни и пиеси по избор песни: Здрава, здрава, годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. Агасян), песни и пиеси по избор РЛ 16, песен: Ранна зима пиеси: Марш -Р. Шуман, Валс - Ф.Шопен, Приспивна песен - В.Стоянов, клавирни пиеси по избор РЛ 16, песен: Ранна зима пиеси: Марш -Р. Шуман, Валс - Ф.Шопен, Приспивна песен -

13 I/17. I/18. I/19. II/20. съдържание на различни пиеси за пиано. 33. Рожден ден Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. 34. Музиката и зимата 35. Избери подходящото име 36. Приказки, разказани с музика 37. Музиката разказва 38. На концерт сме. Да слушаме! 39. Горска дискотека 40. Музиката и животните Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения и го свързва със заглавието му. Разпознава музиклно произведение от посочени две произведения и го свързва правилно със заглавието му. Открива разлики в характер н музиката при съпоставяне н отделни творби. Храктеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Внимателно изслушва от началото до края произведението. Съпоставя настроението в творби с различно емоционално съдържание. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) пианото в солово изпълнение. Преживява емоционално съдържанието на творбите. Преживява емоционално съдържанието на творбите. В.Стоянов, клавирни пиеси по избор РЛ 17, песни: Рожден ден, Сладоледен рожден ден, Мечо рожденик песни: Ранна зима -муз. Д. Христов, Зима -муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. Шоселова РЛ 18, музикална игра: Избери име, песни: Зима -муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. Шоселова, пиеси: Танц, Гоненица песни: Зима -муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. Шоселова, Чудо ряпа, Вълкът от приказките, пиеси: Храбрият оловен войник песни: Зима -муз. П. Хаджиев, Зима муз. М. Шоселова, пиеси: Храбрият оловен войник Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ) песни по избор, пиеси: Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ) песни: Снежинки, Хей, бодливко, Горска дискотека, Кого срещнала житената питка ( Заека, Вълка, Мечката, Лисицата ) песни: Снежинки, Горска дискотека, Две петлета - -муз. П. Хаджиев, Къде спят децата на животните, Седем лунички,

14 II/21. II/22. II/23. III/ Звукова картина В гората 42. Песнигатанки 43. Добрата Баба Марта 44. Пролетта наближава 45. Празникът на мама наближава 46. Да се подготвим за мартенските тържества 47. Пролетта пристига с Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Пресъздава звукоизобразителни интонации с детски музикални Свири с желание на детски музикални Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. Пресъздава настроението на песните. Свири с желание на детски музикални Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Развива изпълнителски умения за пеене и свирене с детски музикални Свири с желание на детски музикални Пресъздава настроението на песните. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Артистично и изразителни изпълнява песните. Пресъздава настроението на песните. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. пиеси: Кого срещнала житената питка (Заека, Вълка, Мечката, Лисицата), Скарали се две петлета -муз. Ал. Райчев, Персони с дълги уши РЛ 19, игра: Инструменти близнаци, песни: Снежинки, Горска дискотека, табло В гората песни: Песни-гатанки (крава, прасе, овца, мечка), пиеси: по избор песни: Добрата Баба Марта, Мартеничка песни: Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Добрата Баба Марта, Мартеничка, пиеси: Пролет - муз. А. Вивалди песни: Братче и сестриче, Празникът на мама, Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Мартеничка песни: Празникът на мама, Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Братче и сестриче, Мартеничка пиеси: по избор РЛ 20, песни: Жабешка песен, Пролет иде -муз. Маестро Г.

15 III/25. III/26. песни Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Е Е Е 48. Пролет и песни 49. Пролетните празници и музиката 50. Музикални Цигулка 51. Как се свири на 52. Бързо и бавно в музиката III/ На концерт сме. Да пеем! 54. Познай по мелодията Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) цигулката в солово изпълнение. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) акордеона, пианото и кавала в солово изпълнение. Различава бързо и бавно в музиката при съпоставяне на творби в различно темпо. Характеризира звученето на музика, като използва 1-2 определения. Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения и го свързва със заглавието му. Разпознава музикално произведение от посочени две музикални произведения и го Атанасов, Празникът на мама, Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Братче и сестриче, Мартеничка пиеси: по избор песни: Жабешка песен, Пролет иде -муз. маестро Г. Атанасов, Празникът на мама, Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Братче и сестриче РЛ 21, песни: Жабешка песен, Пролет иде -муз. маестро Г. Атанасов, Здравей, пролет -муз. М. Шоселова пиеси: Пролет - муз. А. Вивалди пиеси: Из Унгарски танц No 9, ми минор, изпълнение на цигулка, Персони с дълги уши, Полета на бръмбара, песни по избор РЛ 22, игра: Инструменти близнаци пиеси: инструментални пиеси за акордеон, пиано, кавал, тъпан по избор, песни по избор песен: Кончета -популярна мелодия; пиеси: Игра на кончета -П. И. Чайковски, Ежко, Гоненица, Приспивна песен -В. Стоянов песни по избор игри: Познай по мелодията, инструментални пиеси и песни,

16 III/28. IV/29. IV/30. свързва със заглавието му. които децата познават 55. Пролетни обичаи Е 56. Познай инструмента 57. Чук-чук, яйчице Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Разпознава визулно и по тембъра (звучността) пианото, цигулката, кавала в солово изпълнение. Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. 58. Великден е! Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. 59. Пролетен музикален календар 60. Пролетен музикален календар Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. Има обобщена представа за пролетните фолклорни обичаи. РЛ 23, песни по избор, игри: Гатанки с песни, песни: Здравей, пролет -муз. М. Шоселова, Пролет иде -муз. маестро Г. Атанасов, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче РЛ 24, игри: Инструменти близнаци, Познай инструмента, Познай по гласа (Кой стои зад теб), пиеси за пиано, цигулка, кавал по избор, песни: Ой, Лазаре, Цветница, Великденче песни: Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче игри: На ум и на глас Песни: Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, Ой, Лазаре, Цветница, Великденче музикални игри: Гатанки с песни, Познай по мелодията, песни Ой, Лазаре, Цветница, Великденче, Лаленце се люлее, Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, творби по избор игра: На театър песни: Песен за пролетта, Ой, Лазаре, Цветница,

17 IV/31. Е Е 61. Знам и мога. Диагностика 62. Знам и мога. Диагностика IV/ Знам и мога. Диагностика V/33. V/34. Е Е 64. Знам и мога. Диагностика 65. Да маршируваме 66. Аз марширувам 67. Песни за първи юни Установяване на уменията за: - разпознаване на изучавани творби - разпознаване на музикални инструменти - разпознаване на музикални игри - изпълнение на ритмични движения. Установяване на уменията за: - разпознаване на изучавани творби - разпознаване на музикални инструменти - разпознаване на музикални игри - изпълнение на ритмични движения Установяване на уменията за: - възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности - подражателно изпълнение с детските музикални Установяване на уменията за: - възпроизвеждане на мелодия според индивидуалните възможности - подражателно изпълнение с детските музикални Пресъздава настроението на творбите с маршови движения. Пресъздава настроението на творбите с маршови движения. Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. Великденче, Лаленце се люлее, Чук-чук, яйчице, Великденска песен, Великденско петле, творби по избор творби по избор творби по избор творби по избор творби по избор маршови песни и инструментални пиеси маршови песни и инструментални пиеси песен: Първи юни, песни по избор

18 V/ Децата празнуват 69. Да посрещнем лятото с песни Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Пресъздава настроението на творбите с подходящи движения. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Познава, възприема и възпроизвежда с интерес и желание творбите от репертоара за възприемане и изпълнение. песен: Първи юни песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане песен На море, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане 70. Велосипед Познава, възприема и възпроизвежда с интерес и желание творбите от репертоара за възприемане и изпълнение. песни: На море, Велосипед, Сапунени балончета, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане V/ Музикални гатанки Разпознава и назовава произведения от репертоара за слушане и изпълнение. песни: На море, Велосипед, Сапунени балончета, песни и пиеси от репертоара за изпълнение и възприемане 72. Да посрещнем лятото с песни Изявява предпочитание към определени музикални творби. песни: На море, Велосипед, Сапунени балончета, песни и пиеси по избор от репертоара за изпълнение и възприемане

19 ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОИТЕ ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА МОЯТА ПРИКАЗНА ПЪТЕЧКА КЪМ МУЗИКАТА ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Календар Ядро Тема Очаквани резултати II месец/ седмица IX/1. 1. Отново с Адаптира се към участие в музикални любимите ни песни дейности. Включва се с интерес в певческата IX/2. X/5. 2. Отново в детската градина 3. Обичам да пея и да играя 4.Песните, които най-много обичам 5. Знам и мога. Проследяване на постиженията 6. Знам и мога. Проследяване на постиженията X/4. 7. Знам и мога. Проследяване на постиженията дейност. Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Изпълнява различни по тематика песни от репертоара на ДГ. Изслушва с внимание музикалните творби. Помни, разпознава и изпълнява изучавани песни. Открива разлики в характера на музиката при съпоставка на отделни творби. Установяване на умението да разпознава изучавани творби. Установяване на умението да разпознава тембъра на изучавани Установяване на умението да изпълнява ритмични движения. Установяване на умението да възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. Установяване на умението да свири с Д. За детето Ресурси - песни: Приятелю, подай ми ръка, Здравей, детска градина, Ставай, за градина приготви се - игра: Познай по мелодията - песни: Приятелю, подай ми ръка, Здравей, детска градина, Ставай, за градина приготви се - игра: Радвам се да те видя - песни: Честит рожден ден, детска градина, Приятелю, подай ми ръка - игра: Радвам се да те видя - песни и пиеси: по избор - песни и пиеси: по избор - игра: Познай по мелодията За учителя - творби: по избор - творби: по избор - творби: по избор

20 8. Знам и мога. Проследяване на постиженията X/5. 9. Обичам да танцувам X/6. X/7. XI/ Как се танцува валс Установяване на умението да възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. Установяване на умението да свири с детските музикални Изразява с подходящи движения характера на музиката и изпълнява ритмично танцувалните движения. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. Изпълнява танцови стъпки и движения на валс. 11. Есенни песни Изпълнява песните, като пресъздава емоционалното им съдържание. 12. Звукова картина Падащи листа 13. Музиката и приказките 14. Музиката и приказките 15. Танцувална и маршова музика Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Пресъздава настроението на марша чрез характерните маршови движения. Пресъздава настроението на валса чрез характерните валсови движения. - творби: по избор - пиеси: Валс (акордеон), Ръченица (ак.), Съвременен танц, хоро Трите пъти - песни: Валс английска песен - игра: Танц с цветни кърпички - песни: по избор - танцови пиеси: по избор - песни: Как се танцува валс муз. М. Шоселова, Валс английска песен - пиеси: Валс (акордеон), Валс - Ф. Шопен - игра: Танц с цветни кърпички - песни: Есен - муз. Б. Ибришимов, Есен върви през гората муз. М. Шоселова, Есен муз. М. Красев, Лястовички, Как пристига есента муз. М. Шоселова - подвижна игра: Лястовички без гнездо - песни: Есен - муз. Б. Ибришимов, Есен върви през гората муз. М. Шоселова, Есен муз. М. Красев, Лястовички, Как пристига есента муз. М. Шоселова - пиеси: Есенни звуци - подвижна игра: Птици на жици Песни: Книжката с приказките, Вълкът от приказките игра Спящата красавица - песни: Книжката с приказките, Вълкът от приказките, Чудо ряпа Игри: Спящата красавица,, Познай животните пиеси: Лисицата, Храбрият оловен войник - песни: Как се танцува валс муз. М. Шоселова - пиеси: Валс на цветята, Радецки марш - валсови и маршови песни и пиеси по избор - подвижна игра: Аз ще те водя Познават.книжка, Познавателна книжка, Познавателна книжка, Познават.книжка, Мет. Познавателна книжка,

21 XI/9. Е Е 16. Избери подходящи движения според музиката 17. Народни музикални инструменти 18.Празник на семейството Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, валсова, хороводна и съвременна музика. Отличава солово от оркестрово изпълнение. Реагира на темпови промени (бавнобързо) на звучаща музика. Разпознава слухово и визуално тъпан и кавал. Отличава солово от оркестрово изпълнение. Изпълнява песните, като пресъздава емоционалното им съдържание. - пиеси: Валс на цветята, Радецки марш, Хоро Трите пъти - песни и пиеси: по избор - песни: Хорце муз. П. Хаджиев - пиеси: Изпълнение на тъпан Изпълнение на кавал и тъпан, хоро Трите пъти - песни: Детска рисунка, Моето семейство, Бебче - пиеси: по избор Познават. книжка, XI/10. XI/11. XII/12. XII/13. Е Е 19. Музикални Тромпет. 20. Музикални гатанки Разпознава визуално и по тембъра тромпет в солово изпълнение. Изпълнява маршови движения. Визуално и слухово разпознава тембъра на тромпет, цигулка, пиано, акордеон, кавал, тъпан. Отличава солово от оркестрово изпълнение. муз. произведения със съответното 21. Познай песента Свързва всяко от две посочени познти заглавие. Е 22. Певец, музикант, слушател 23. Зимен музикален календар 24. Песни за коледнит епразници 25. Станенине, господине Различава ролите на певеца, на музиканта и на слушателя. Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. Формира представи за фолклорния празник Коледа. Изпълнява изразително познати песни. Формира представи за фолклорния празник Коледа. Свири с желание на детските музикални Използва детските музикални - пиеси: Марш муз. Р. Шуман (тромпет) - песни: Ние маршируваме - пиеси: по избор за тромпет, цигулка, пиано, акордеон, кавал, тъпан - песни: по избор - песни: Писмо, Коледно звънче - песни и пиеси: по избор Познавателна книжка, Мет. Познавателна книжка Познават.книжка Мет. - песни и пиеси: по избор - песни: Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета - пиеси: Снежна виелица - песни: Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета - песни: Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета - пиеси: Коледарски буенек Познават.книжка, Мет. Познавателна книжка,

22 XII/14. XII/15. I/16. I/17. Е Е инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия Рождество е Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните празници. Изпълнява изразително и с чувство песните. 27. Звънче звънна, Коладе 28. Коледен концерт 29.Новогодишни песни 30.Новогодишни песни Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните празници. Изпълнява изразително и с чувство песните. Обобщава и затвърждава музикалния репертоар, свързан с коледните и новогодишните празници Пресъздава емоционално и артистично характера на песните при солово и групово изпълнение. Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. 31. Зимни песни Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Реагира емоционално при изпълнение на песните. 32. Музиката и зимата 33. Музикални картини Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Реагира емоционално при изпълнение на песните. Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Пресъздава емоционално и артистично с подходящи движения характера на песните. - песни: Рождество е, Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета - пиеси: Коледарски буенек - песни: Звънче звънна, Коладе, Рождествена нощ, Станенине, господине, Пиеси: Коледарски буенек - песни: Звънче звънна, Коладе, Рождество е, Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета - пиеси: Коледарски буенек - игра: Познай по мелодията - песни: Здрава, здрава, годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. Агасян), Срещу Нова година - песни и пиеси: по избор - песни: Здрава, здрава, годинчица, Сурва, весела година (муз. Н. Николаев), Сурвакари (муз. Х. Агасян), Срещу Нова година Игра: Познай песента по думите - песни и пиеси: по избор - песни: Шаро и първия сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова - подвижна игра: Направи фигура - песни: Песен на снежинката, Шаро и първия сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден - пиеси: Зима (из Годишни времена ), Снежна виелица, - подвижна игра: Направи фигура - песни: Зима муз. П. Хаджиев, текст Б. Бояджиев, Песен на снежинката, Шаро и първия сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден Познавателна книжка,

23 I/18. I/ Музикални картини 35. Звукова картина Зима 36. Свиря с детски музикални инструменти 37. Избери подходящото име Характеризира звученето на музика, като използва подходящи определения. Пресъздава емоционално и артистично с подходящи движения характера на песните. Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия. Открива разлики в характера на музиката при съпоставяне н отделни творби. - пиеси: Зима (из Годишни времена ), Снежна виелица, - игра: Картинки от песнички - песни: Зима муз. П. Хаджиев, текст Б. Бояджиев, Песен на снежинката, Шаро и първия сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден - пиеси: Зима (из Годишни времена ), Снежна виелица - игра: Картинки от песнички - произведения за зимата по избор - пиеси: Валс на цветята, Радецки марш, Игра на кончета, Игра - песни: Сладоледен рожден ден - песни и пиеси: по избор, подходящи за съпровод с детските музикални инструменти - игра: Гъбки Познавателна книжка, - произведения по избор Мет. II/20. II/ Слушам музика и рисувам 39. Обичам да слушам музика Определя настроението на музиката. Проявява творческо въображение. Внимателно изслушва от началото до края произведенията. 40. На концерт Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. 41. Малък композитор Свири с желание на детски музикални Прави опити за самостоятелно съчиняване на съпровод. 42. Чуй моята Свири с желание на детски музикални - песни: по избор - пиеси: Утро, Танц на облаците, Игра - подвижна игра: Вертолети - песни: Клоуни муз. М. Шоселова - пиеси: Клоуни муз. Дм. Кабалевски, Празник (фолклорна пиеса), Съвременен танц - песни и пиеси: по избор - пиеси: Танц на лебедите, Валс на цветята, Празник (фолклорна пиеса) - песни и пиеси: по избор - песни: Измислена песничка - пиеси: Ритъм бокс - песни и пиеси: по избор - песни: Моя мила мамо - песни и пиеси: по избор Познавателна книжка, Познавателна книжка, Мет.

24 II/22. II/23. III/24. III/25. мелодия! 43. Мила Бабо Марто 44. Да се подготвим за мартенските тържества 45. Празникът на мама Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе позната мелодия. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Характеризира настроението на музикалните пиеси с подходящи определения. Реагира на темпови промени. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за индивидуална певческа изява. 46. Пролет, ела! Изпитва удоволствие от певческата дейност. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за индивидуална певческа изява. 47. Музиката и пролетта 48. Пролет, цветя и песни 49. Звукова картина Пролет Споделя впечатленията си от музиката. Проявява творческо въображение. Изпитва удоволствие от певческата дейност. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за индивидуална певческа изява. Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални - игри: Гъбки - песни: Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Бабо Марто, я кажи ни! - пиеси: Кукувичка в гората, Безгрижната кукувичка, Мечка - песни: Трети март -муз. М. Шоселова, Маминият празник - муз. М. Шоселова, Празникът на мама -муз. М. Шоселова, Мила Бабо Марто, Бабо Марто, я кажи ни! - песни: Мама муз. П. Хаджиев, текст М. Лъкатник, Маминия празник - муз. М. Шоселова, Празникът на мама -муз. М. Шоселова Бебе-баба - песни: Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, текст М. Лъкатник, Маминия празник - муз. М. Шоселова, Празникът на мама -муз. М. Шоселова Пиеси: Кукувичка в гората, Безгрижната кукувичка, Мечка - песни: Пролетно е муз. М. Шоселова Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, текст М. Лъкатник, Маминия празник - муз. М. Шоселова, Празникът на мама - муз. М. Шоселова, Жабче-жабуранче - игра: Познай по мелодията - песни: Пролет -муз.п. Хаджиев, текст Д. Гундов, Пролетно е, Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, текст М. Лъкатник, Маминия празник - муз. М. Шоселова Жабче-жабуранче - пиеси: Валс на цветята - песни: Птича веселба, : Пролет -муз.п. Хаджиев, До две се люлки люлеят - пиеси: Славейчето в розовия храст Познавателна книжка, Познавателна книжка, Мет. Познавателна книжка, Позн. книжка, Мет. 50. Малък музикант Използва детските музикални - песни: Малки музиканти, Под нашта Познавателна

25 III/26. Е Е 51. Народни музикални Гайда инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия. Разпознава визуално и по тембъра народния музикален инструмент гайда. стряха, Птича веселба, Пролет -муз.п. Хаджиев, До две се люлки люлеят - пиеси: по избор - песни: Хоро муз. Д. Христов - пиеси: Право хоро изпълнение на гайда, книжка, Мет. Познавателна книжка, Мет. Е 52. Какво може гайдата. Разпознава визуално и по тембъра народния музикален инструмент гайда. Импровизира танцови стъпки на хороводна музика. - песни: Хоро муз. Д. Христов, Хорце - муз. П. Хаджиев - пиеси: Право хоро изпълнение на гайда, Родопски мотиви III/ На концерт сме. Да слушаме! III/28. IV/29. Е 54. Познай по мелодията 55. Кой изпълнява музиката 56. Познай инструмента 57. В очакване на Великден 58. Великден бият камбани Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. Отгатва тембрите на познатите народни музиклни Свързва всяко от две посочени познти музикални произведения със съответното заглавие. Различава ролите на музиканта, певеца, изпълнителя. Отгатва тембрите на познатите народни и класически музикални Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с Великден. Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с Великден. - песни и пиеси: по избор - игри: Познай по мелодията, Танц с кърпичка - песни: Под нашта стряха, Хоро муз. Д. Христов, Хорце - муз. П. Хаджиев - фолклорни пиеси: по избор - песни и пиеси: по избор - песни: Цветница - муз. М. Шоселова - песни и пиес:и по избор - игри: Познай инструмента - песни: Цветница - пиеси: по избор за пиано, цигулка, акордеон, тромпет, тъпан, кавал, гайда - песни: Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Великденче, Великденски камбани - муз. М. Шоселова - песни: Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Великденче, Великденски камбани - муз. М. Шоселова

26 IV/30. IV/31. Е Е 59. Песни за пролетните празници 60. Песни за пролетните празници 61. Знам и мога. Проследяване на постиженията 62. Знам и мога. Проследяване на постиженията Има обобщена представа за пролетните фолклорни празници. Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните празници. Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с пролетните народни обичаи. Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните обичаи. Установяване на умението да разпознава изучавани творби. Установяване на умението да разпознава тембъра на изучавани Установяване на умението да изпълнява повтарящи се ритмични движения и танцови стъпки маршови, валсови и хороводни движения. - песни: Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Великденче, Великденски камбани - муз. М. Шоселова - подвижна игра: Разминаващи се редици - песни: Трендафиле, росно цвете, Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Великденче, Великденски камбани - муз. М. Шоселова - игри: Познай по мелодията, Разминаващи се редици - творби: по избор - творби: по избор IV/ Знам и мога. Проследяване на постиженията V/33. Е Е 64. Знам и мога. Проследяване на постиженията 65. Приспивна песен, танц, марш 66. Аз пея, танцувам, Установяване на умението да възпроизвежда различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Установяване на умението да използва Д за съпровод. Установяване на умението да възпроизвежда различни по тематика песни от репертоара на ДГ. Установяване на умението да използва Д за съпровод. Възприема творби с различно емоционално съдържание. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова и валсова музика. Проявява емоционално отношение при слушане и изпълнение на музика - творби: по избор - творби: по избор - песни: Как се танцува валс муз. М. Шоселова, Пиеси: Приспивна мелодия, Приспивна песен муз. В. Стоянов, Марш муз. Р. Шуман, Радецки марш - песни: Как се танцува валс муз. М. Шоселова,

27 V/34. V/35. марширувам Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. 67. Празник на азбуката Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 68. Песен за дъгата Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 69. Музикална ваканция Емоционално възприема и възпроизвежда музикални творби. Пиеси: Върви, народе възродени (духов оркестър), Марш муз. Р. Шуман, Радецки марш - песни по избор - танцови пиеси: по избор - игри: Танц с кърпичка - песни: Св. св. Кирил и Методий, Хей, божурко, Новата книжка, Азбуката вече зная - пиеси: : Върви, народе възродени (духов оркестър), - песни: С бои от дъгата, Рам-там-там - песни и пиеси: по избор от репертоара за изпълнение и възприемане - песни: Синя песен, С бои от дъгата, Рамтам-там - песни и пиеси: по избор от репертоара за изпълнение и възприемане Познавателна книжка, Мет. Познавателна книжка, Мет. V/ Музикална ваканция 71. Празник на детето 72. Да посрещнем лятото с песни Разпознава и назовава произведения от репертоара за изпълнение и слушане. Проявява емоционално отношение при слушане и изпълнение на музика. Изявява предпочитание към определени музикални творби и мотивира избора си. - песни: Балони, Синя песен, С бои от дъгата, Рам-там-там - песни и пиеси: по избор от репертоара за изпълнение и възприемане - игра: Гатанките на кълвача - песни: Първи юни, Сапунени балончета - песни и пиеси: по избор от репертоара за изпълнение и възприемане - песни и пиеси: по избор от репертоара за изпълнение и възприемане Легенда на използваните съкращения: Възприемане --Възпроизвеждане --Музика и игра --Елементи на музикална изразност Е Познавателна книжка,

28 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Календар месец/ седмица IX/1. IX/2. X/5. Ядро Тема Очаквани резултати II Е 1. След ваканцията 2.Отново в детската градина Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Разпознава мъжки и детски гласове 3. Марш и валс Разпознава валс и марш. Изпълнява характерни движения на валс и марш. 4. Есента в песни 5.Знам и мога. Диагностика 6. Знам и мога. Диагностика Открива разлики в характера на музиката при съпоставка на отделни творби. Установяване на умението да разпознава изучавани творби. Установяване на умението да разпознава тембъра на изучавани Установяване на умението да изпълнява ритмични движения и танцови стъпки на фона на маршова, хороводна и валсова музика. За детето Африка Здравей,детска градина песни, пиеси и игри по избор Парти за рожден ден, След ваканцията Здравей,детска градина песни и пиеси по избор Ресурси песни: Как се танцува валс - муз.м. Шоселова, Как пристига есента, пиеси: Марш -Д. Палиев маршови и валсови песни и пиеси по избор песни: Есен - муз. М. Красев Как се танцува валс -муз.м. Шоселова,, Марш -Д. Палиев, Как пристига есента произведения по избор произведения по избор За учителя X/4. 7. Знам и мога. Диагностика Установяване на умението да възпроизвежда различни по тематика песни от репертоара на детската градина. произведения по избор