ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ Г. РАЗДЕЛ I

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ Г. РАЗДЕЛ I"

Препис

1 Лечебно заведение Адрес Град/село Област Телефон: ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 17-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ Г. РАЗДЕЛ I ПРИЛОЖЕНИЕ 5Б към формуляр 365Б деца и умрели ОБЩО I XIX клас 001 I Някои инфекциозни и паразитни болести A00 B Чревни инфекции A00 A Диария и гастроентерит с предполагаем инфекциозен произход A Туберкулоза A15 A Туберкулоза дихателните органи A15, A Първич туберкулоза дихателните органи A15.7, A Туберкулоза белите дробове A15.0 A15.3, A16.0 A16.2 Туберкулоза интраторакалните лимфни възли A15.4, A Туберкулоза ларинкса, трахеята и бронхите A15.5, A Туберкулозен плеврит A15.6, A Туберкулоза други дихателни органи и с неуточне локализация A15.8, A15.9, A16.8, A16.9 Туберкулоза нервта система A Туберкулозен менингит A Туберкулоза костите и ставите A Туберкулоза пикочо-половите органи A Туберкулоз перифер лимфоаденопатия A Туберкулоза кожата и подкожта тъкан A Туберкулоза други органи A18.3, A18.5 А18.8 Милиар туберкулоза A Менингококова инфекция A Септицемия A40, А

2 Инфекции, предавани предимно по полов път A50 A Сифилис A50 A Вирусни инфекции централта нерв система A80 A Вирусен хепатит B15 B Остър хепатит А B Остър хепатит В B Болест, предизвика от вируса човешкия имунодефицит [HIV] B20 B Ехинококоза B Трихинелоза B Последици от туберкулоза B II Новообразувания C00 D Злокачествени новообразувания C00 C от тях : Устни, уст кухи и фаринкс C00 C Храносмилателни органи C15 C Стомах C Дебело черво C Панкреас C Дихателни органи и гръден кош C30 C Трахея, бронхи и бял дроб C33, C Кости и ставни хрущяли C40, C Меланом кожата C Други злокачествени новообразувания кожата C Мезотелиал и меки тъкани C45 C Млеч жлеза C Женски полови органи C51 C х х Матка C53 C х х Маточ шийка C х х Тяло матката C х х Яйчник C х х Мъжки полови органи C60 C х х Пикоч система C64 C Пикочен мехур C деца и умрели

3 - 3 - деца и умрели Око, главен мозък и други части централта нерв система C69 C Окото и неговите придатъци C Главен мозък C Щитовид и други ендокринни жлези C73 C Щитовид жлеза C Неточно определени, вторични и неуточнени локализации C76 C Лимф, кръвотвор и сродните им тъкани C81 C Болест Hodgkin C Нехочкинов лимфом C82 C Левкемия C91 C Новообразувания in situ D00 D от тях : Шийката матката D Доброкачествени новообразувания D10 D от тях : Колон, ректум, анус и ален кал D Матката D25, D х х Лейомиом D х х Новообразувания с неопределен или неизвестен характер D37 D III Болести кръвта, кръвотвор ни те органи и от дел ни руше ния, включващи имунния механизъм D50 D Анемии, свързани с храненето D50 D Желязонедоимъч анемия D Хемолитични анемии D55 D Таласемия D Апластични и други анемии D60 D Остра постхеморагич анемия D Нарушения съсирването кръвта, пурпура и други хеморагични състояния D65 D Вроден дефицит фактор VIII и фактор IX D66, D Други болести кръвта и кръвотворните органи D70 D Други рушения, включващи имунния механизъм D80 D х х

4 - 4 - IV Болести ендокринта сис те ма, разстройства E00 E храненето и обмята веществата Болести щитовидта жлеза E00 E Болести щитовидта жлеза, свързани с йоден недоимък E00 E Други видове хипотиреоидизъм E Други видове нетоксич гуша E Тиреотоксикоза [хипертиреоидизъм] E Захарен диабет E10 E Инсулинозависим захарен диабет E Неинсулинозависим захарен диабет E Хиперфункция хипофизата E Хипофункция и други разстройства хипофизата E Разстройства дбъбречните жлези E25 E Недоимъчно хранене Е40 Е Затлъстяване E Разстройства обмята веществата E70 E Кистоз фиброза E V Психични и поведенчески разстройства F00 F Други разстройства, дължа щи се мозъчно заболяване F06, F07, F Психични и поведенчески разстройства, дължа щи се употреба алкохол Психични и поведенчески разстройства, дължа щи се употреба други психоактивни вещества Психични и поведенчески разстройства, дължа щи се употреба опиоиди F F11 F F Шизофрения, шизотипни и лудни разстройства F20 F Шизофрения F Остри и преходни психотични разстройства F Разстройства строението [афективни разстройства] F30 F Маниен епизод F Биполярно афективно разстройство F Депресивен епизод F Рецидивиращо депресивно разстройство F Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства F40 F деца и умрели

5 Разстройства храненето, съня и сексуалността F50, F51, F Умстве изосталост F70 F Специфични разстройства в развитието F80 F Генерализирани разстройства в развитието F Хиперкинетични разстройства F Други разстройства в поведението и емоциите F91 F Неорганич енуреза F VI Болести нервта система G00 G Възпалителни болести централта нерв система G00 G Менингити G00 G Енцефалит, миелит и енцефаломиелит G Множестве склероза G Епилепсия, епилептичен статус G40, G Мигре и други синдроми главоболие G43, G Преходни церебрални исхемични пристъпи [атаки] и сродни синдроми G Увреждания отделни нерви, нервни коренчета и плексуси G50 G Увреждания черепно-мозъчни нерви G50 G Увреждания нервни коренчета и плексу си, мононевропатии горен крайник G54, G Мононевропатии долен крайник G Полиневропатии и други увреждания периферта нерв система G60 G Болести нервно-мускулния сипс и мускулите G70 G Myasthenia gravis и други увреж да ния нервно-мускулния сипс G Първични мускулни увреждания и други миопатии G71, G Детска церебрал парализа и други паралитични синдроми G80 G VII Болести окото и придатъците му H00 H Болести орбитата H Болести склерата, роговицата, ириса и цилиарното тяло H15 H Кератит Н деца и умрели

6 - 6 - деца и умрели Иридоциклит Н Болести лещата H25 H Катаракта H Други болести лещата H Отлепване и разкъсване ретита H Глаукома H40 H Болести стъкловидното тяло и очта ябълка H43 H Болести зрителния нерв и зрителните пътища H46 H Страбизъм H49, H Слепота и малено зрение H VIII Болести ухото и мастоидния израстък H60 H Болести средното ухо и мастоидния израстък H65 H Остро серозно възпаление средното ухо H Хронично серозно възпаление средното ухо H Остро гнойно възпаление средното ухо H Хронично туботимпално гнойно възпаление средното ухо H Хронично епитимпано-антрален гноен отит средното ухо H Холестеатом средното ухо H Перфорация тъпанчето H Болести вътрешното ухо H80 H Отосклероза, засягаща овалното прозорче, облитерираща H Нарушение вестибуларта функция H Глухота H90, H Болести слуховия нерв H IХ Болести органите кръвообращението I00 I Остър ревматизъм I00 I Хронични ревматични болести сърцето I05 I Хипертонични болести I10 I Есенциал [първич] хипертония I10 178

7 Белодробно сърце и болести белодробното кръвообращение I26 I Белодробен емболизъм I Проводни рушения и аритмии I44 I Пароксизмал тахикардия I Предсърдно мъждене и трептене I Сърдеч недостатъчност I Мозъчносъдови болести I60 I Субарахноидален кръвоизлив I Вътремозъчен и друг нетравма ти чен вътремозъчен кръвоизлив I61, I Мозъчен инфаркт I Инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт I Оклузия и стеноза прецереб рал ни и церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт I65, I Артериал емболия и тромбоза I Флебит, тромбофлебит, емболия и тромбоза вени I80 I Варикозни вени долните крайници I Хемороиди I Х Болести дихателта система J00 J Остри инфекции горните дихателни пътища J00 J Грип J10, J Вирус пневмония, некласифицира другаде J Бактериални пневмонии J13 J Други остри респираторни инфекции долните дихателни пътища J20 J Остър бронхит J Остър бронхиолит J Други болести горните дихателни пътища J30 J Вазомоторен и алергичен ринит J Хроничен ринит, зофарингит, фарингит и синуит J31, J Хронични болести тонзилите и аденоидите J Хронични болести долните дихателни пътища J40 J деца и умрели

8 - 8 - деца и умрели Хроничен бронхит J41, J Емфизем J Друга хронич обструктив белодроб болест J Астма J45, J Бронхиектатич болест J Други интерстициални белодробни болести J Други болести плеврата J90 J Пневмоторакс J ХI Болести храносмилателта система K00 K Болести устта кухи, слюнчените жлези и челюстите K00 K Други изменения зъбите и опорния им апарат K00, K01, K03 K08 Други болести устта кухи, слюнчените жлези и челюстите K09 K Болести хранопровода, стомаха и двадесетопръстника K20 K Болести хранопровода K20 K Езофагит. Гастроезофагеал рефлукс болест K20, K Язва стомаха и двадесетопръстника K25 K Гастроеюл язва K Гастрит и дуоденит K Болести апендикса K35 K Хернии K40 K Ингвил херния K Болест Crohn и улцерозен колит K50, K Други неинфекциозни гастроентерити и колити K Други болести червата K55 K Паралитичен илеус и непроходи мост червата без херния K Дивертикули червата K Болести ануса и ректума K60 К Фисура и фистула ануса и ректума K Перитонит K

9 - 9 - деца и умрели Болести черния дроб K70 K Болести жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашта жлеза K80 К Холелитиаза K Холецистит K Други болести жлъчния мехур и жлъчните пътища K82, К Остър панкреатит K ХII Болести кожата и подкожта тъкан L00 L Инфекции кожата и подкожта тъкан L00 L Дерматит и екзема L20 L Алергичен контактен дерматит L Папулосквамозни увреждания L40 L Псориазис L Уртикария и еритем L50 L Уртикария L Erythema multiforme L Erythema nodosum L ХIII Болести костно-мускулта сис тема и съединителта тъкан M00 M Инфекциозни артропатии M00 M Пиогенен артрит M Възпалителни полиартропатии M05 M Юношески [ювенилен] артрит M Артрози M15 M Други увреждания ставите M20 M Вътреставни увреждания колянта става M Системни увреждания съединителта тъкан M30 M Дисеминиран lupus erythematodes M Дерматополимиозит M Дорзопатии M40 M54 277

10 деца и умрели Деформиращи дорзопатии и спондилопатии M40 М Сколиоза M Увреждания междупрешленните дискове M50, М Дорзалгия M Болести меките тъкани M60 M Други остеопатии M86 M Остеомиелит M Юношеска остеохондроза M91, М ХIV Болести пикочо-половата система N00 N Болести пикочта система N00 N Гломерулни болести N00 N Остър нефритен синдром N Тубулоинтерстициални болести бъбреците N10 N Тубулоинтерстициален нефрит N10 N Остър тубулоинтерстициа лен нефрит N Хроничен тубулоинтерстициа лен нефрит N Обструктив и рефлукс нефропатия N Остра бъбреч недостатъчност N Хронич бъбреч недостатъчност N18, N Бъбречнокамен болест N20 N Цистит N Други болести пикочта система N25 N29, N31 N39 Уретрит и уретрален синдром N Болести мъжките полови органи N40 N х х Хидроцеле и сперматоцеле N х х Болести млечните жлези N60 N Възпалителни болести женските тазови органи N70 N х х Салпингит и оофорит N х х Възпалител болест шийката матката N х х

11 деца и умрели Невъзпалителни болести шийката матката N86 N х х Нарушение менструалния цикъл, менопаузата и други състояния, свързани с женските полови органи N91 N х х ХV Бременност, раждане и послеродов период O00 O х х х х Бременност, завършваща с аборт O00 O х х х х Спонтанен аборт O х х х х Терапевтичен аборт O х х х х Други видове и аборт, неуточнен O05, O х х х х Усложнения след аборт, извън ма точ и гроздовид бременност Отоци, протеинурия и хипертонични усложнения по време бремен ност та, раждането и послеродовия период O х х х х O10 O х х х х Еклампсия O х х х х Други болести майката, свър зани предимно с бременността O20 O х х х х Ексцесивно повръщане по време бременността O х х х х Медицински грижи за майката, свър зани със състоянието плода и около плодния мехур и възможни усложнения в хода родоразреша ва не то Предлежаща плацента, прежде вре менно отлеп ва не плацентата и кръвотечение преди раждането O30 O х х х х O44 O х х х х Преждевременно раждане O х х х х Затруднено раждане O64 O х х х х Послеродово кръвотечение O х х х х Други усложнения раждането и родоразрешаването O61 O63, O67 O71, O73 O х х х х Родоразрешаване O80 O х х х х Спонтанно раждане при едноплод бременност O х х х х Усложнения, свързани предимно с послеродовия период O85 O х х х х Други акушерски състояния, некласифицирани другаде O95 O х х х х

12 деца и умрели ХVI Някои състояния, възникващи през периталния период P00 P Увреждания плода и новоро де но то от патологични състояния майката, усложнения бременността, раждането и родораз ре ша ва нето Увреждания плода и новоро де но то от услож нения, свързани с плацентата, пъпта връв и околоплодните обвивки Забавен фетален растеж, хипо тро фия плода и разстройства, свър зани със скъсяване срока бременността и ниско тегло при раждане Разстройства, свързани със скъсяване срока бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде P00 P P P05 P P Родова травма P10 P Вътреутроб хипоксия и асфиксия по време раждането P20, P Други респираторни състояния, възникващи в периталния период P22 P Респираторен дистрес у новороденото P Неотални аспирационни синдроми P Инфекциозни болести, характерни за периталния период P35 P Хеморагични рушения у плода и новороденото P50 P Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив у плода и новороденото P Хемолитич болест плода и новороденото P ХVII Вродени аномалии [пороци развитието], деформации и хромозомни аберации Q00 Q Вроде хидроцефалия и Spina bifida Q03, Q Други вродени аномалии [пороци развитието] нервта система Вродени аномалии [пороци раз ви тието] системата кръвообращението Q00 Q02, Q04, Q06, Q Q20 Q Цепка устта и небцето [заешка уст и вълча уста] Q35 Q Вроде липса, атрезия и стеноза тънко черво Q Вродени аномалии [пороци развитието] жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб Q Недесцендирал тестис Q х х Вродени аномалии [пороци развитието] и деформации костно-мускулта система Q65 Q79 356

13 деца и умрели Вродени деформации бедрото Q Вродени деформации стъпалото Q Хромозомни аберации, некласифицирани другаде Q90 Q Синдром Down Q ХVIII Симптоми, призци и откло не ния от нормата, открити при клинични и лабораторни изследва ния, некласифицирани другаде R00 R Болки в в гърлото и гърдите R Болки в областта корема и таза R Гадене и повръщане R Главоболие R Припадък [синкоп] и колапс R Неизвестни и неуточнени причини за заболяване R Отклонения от нормата, открити при получаване диагностични изображения и провеждане изследвания, при липса установе диагноза ХIX Травми, отравяния и някои други последици от въздействието външни причини R90 R S00 T Травми главата S00 S от тях: Счупвания S Вътречереп травма S Мозъчно сътресение S Травми шията S10 S от тях: Счупвания S Травми гръдния кош, корема, долта част гърба, поясния отдел гръбчния стълб и таза S20 S от тях: Счупвания S22, S Травми раменен пояс и горен крайник S40 S от тях: Счупвания S42, S52, S Счупване костите предмишницата S Травми тазобедрета става и долен крайник S70 S99 381

14 деца и умрели S72, S82, от тях: Счупвания 382 S92 Счупване бедрета кост S Счупване костите подбедрицата, вкл. и глезе S Травми, обхващащи няколко области от тялото Т00 Т Травми неуточне част от тялото, крайниците или области от тялото Т08 Т Последици от проникване чуждо тяло през естествени отвори Т15 Т Термични и химични изгаряния Т20 Т Измръзване Т33 Т Отравяния и токсични въздействия Т36 Т Отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества Токсично въздействие вещества, предимно с нелекарствен произход Т36 Т Т51 Т Токсично въздействие алкохола Т Токсично въздействие разяждащи вещества Т Токсично въздействие други отровни вещества, съдържащи се в изядени хранителни продукти Т В изядени гъби Т Топлинен и слънчев удар Т Синдром малтретиране Т Някои ранни усложнения травми Т Усложнения от хирургични интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде Последици от травми, отравяния и други въздействия външни причини Т80 T Т90 T98 401

15 Раздел II класа Изписани Умрели Прове де ни деца НАИМЕНОВАНИЕ ле гло дни от и умрели ХXI Фактори, влияещи върху здравното състояние селението и контакта със здравните служби Медицинско блюдение и оценка при съмнение за заболяване или патологично състояние Z00 Z99 01 Z03 02 Изследване и блюдение след транспортно произшествие Z Лица, обърли се към здравни служби във връзка с обстоятелства, отсящи се до репродуктивта функция Z30- Z39 04 Наблюдение върху прилагането противозачатъчни средства Z30 05 x x Възстановяване и запазване детеродта функция Z31 06 Живородени деца според мястото раждане Z38 07 x x x x Процедури, които нямат лечебни цели Z41 08 Последваща помощ с възстановител хирургич меса Z42 09 Поставяне и регулиране имплантирано устройство Z45 10 Други видове последваща ортопедич помощ Z47 11 Помощ, включваща използване рехабилитационни процедури Z50 12 Рехабилитация при болест сърцето Z Друг вид физиотерапия Z Рехабилитация лица, страдащи от алкохолизъм Z x x Рехабилитация лица, страдащи от ркомания Z x x Други видове медицинска помощ Z51 17 Курс радиотерапия (поддържащ) Z Химиотерапия по повод новообразувание Z Палиатив помощ Z Донори органи и тъкани Z52 21 Жертва престъпление и тероризъм Z Раздел III деца в т.ч. в т.ч. в т.ч. и умрели Хоспитализирани случаи по клинични пътеки, включващи диагнози от I до XIX клас (от ш.001 Раздел I) 01 Хоспитализирани случаи по клинични пътеки (XXI клас) (от ш.01 Раздел II) 02

16 Раздел IV класа Изписани Умрели Прове де ни деца НАИМЕНОВАНИЕ в т.ч. в т.ч. ле гло дни от и умрели ХX Външни причини за заболеваемост и смъртност V01 Y98 01 Злополуки V01 X59 02 Транспортни злополуки V01 V99 03 Пешеходец или велосипедист, пострадал при транспорт V01 V19 злополука 04 Мотоциклетист; лице, миращо се в: моторно превозно средство три колела; лек автомобил; тежкотоварен автомобил; автобус и пострадало при транспорт злополука; злополуки, свързани с други земни транспортни V20 V99 05 средства; при воден транспорт; при въздушен транспорт и космически полети, и други Други външни причини за травми при злополуки W00 X59 06 Падания W00 W19 07 Въздействие неживи или живи механични сили W20 W64 08 Случайно удавяне и потъване във вода и други злополуки със заплаха за дишането Злополуки, предизвикани от въздействие елек три чески ток, облъчване и екстремни стойности темпе ратурата околта среда или атмосферното лягане Въздействие дим, огън и пламък и съприкос но вение с горещи и жежени вещества (предмети) W65 W84 09 W85 W99 10 X00 X19 11 Контакт с отровни животни и растения X20 X29 12 Случайно отравяне и въздействие отровни вещества X40 X49 13 Умишлено самораняване X60 X84 14 Нападение X85 Y09 15 Законни действия и военни операции Y35 Y36 16 Дата:... Съставил:... Ръководител ЛЗ:... Директор РЗИ:... (име, телефон) (подпис, печат) (подпис, печат)