1/ подадена в срок. 2/ подадена. 3/ подадена. 4/ подадена. 5/ подадена. 6/31.05.

Размер: px
Започни от страница:

Download "1/ подадена в срок. 2/ подадена. 3/ подадена. 4/ подадена. 5/ подадена. 6/31.05."

Препис

1 РЕГИСТЪР 3 на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за Областна администрация област Търговище име, презиме,фамилия /Длъжност Кирил Йорданов Кирилов Гл. ТУИС Александър Михайлов Тешовски Старши счетоводител Иванка Димчева Русева Главен ДС Йорданка Иванова Славова Главен ДСР Лили Роберт Чапликова Главен ЧР Тодорова Главен Николова Главен ФСДУС Петър Ганчев Петров Главен ОМПСИ Емел Исмаилова Камбурова Младши РР Зорница Димова Милушева Директор Дирекция АКРРДС Вх. от дата несъвместимост чл.35, ал.1,т.1 от промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост чл.35, ал.1,т.3 от имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 (І част) от 1/ / / / / / / / / / имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 (ІІ част) от Декларация за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта и по по чл.35, ал.1,т.4 от Списък на лицата неподали декларации

2 Константина Енчева Моллова Главен РРХД Драгиева Главен Донка Борисова Стамболова Главен АО Петрова Главен ДСУР Хайрулла Главен ДСН Йоан Пейчев Пеев Директор Дирекция АПОФУС Николай Рачев Алексиев Главен ООР Камелия Дамянова Караджова Главен РРСП Стоянова Технически сътрудник Александрия Цветанова Цветкова Специалист Социална политика Валентин Йорданов Василев Главен Организация на обществения ред Иванка Димчева Русева Главен ДС Кирил Йорданов Кирилов Главен ТУИС 11/ / / / / / / / / / г. 21/ г. 22/ г. 23/

3 Николова Главен ДСУС Ферихан Фикретова Ахмедова Главен Програми и проекти Тодорова Главен Йорданка Иванова Славова Главен ДСР Петрова Главен ДСУР Зорница Димова Милушева Директор Драгиева Главен Хайрулла Главен ДСН Константина Енчев Моллова главен РРХД Александрия Цветанова Цветкова Специалист СП Йоан Пейчев Пеев, директор на дирекция АПОФУС Мая Христова Тодорова, старши Елена Николова Колева, Донка Борисова Стамболова, главен 24/ / / / / / / г. 31/ / г. 33/ г. 34/ г. 35/ г. 36/ г. 37/ г.

4 Стоянова, технически сътрудник Емел Исмаилова Мустафова, младши 38/ г. 39/ г. 2020г. Николова, главен Тодорова, главен Мая Христова Тодорова, старши Ивайло Жасминов Иванов, старши Диян Ивайлов Йонков, Ферихан Фикретова Ахмедова, главен Зорница Димова Милушева, директор Константина Енчева Моллова, главен Драгиева, главен Юлиян Сашков Иванов, главен 40/ г. 40/ г. 41/ г. 41/ г. 42/ г. 43/ г. 44/ г. 45/ г. 45/ г. 46/ г. 47/ г. 47/ г. 48/ г. 49/ г. вения вения вения Не е вения

5 Десимира Тихомирова Василева, Йоан Пейчев Пеев, директор дирекция АПОФУС Александър Михайлов Тешовски, главен счетоводител Стоянова, технически сътрудник Петрова, главен Хайрулла, главен Славомира Драгомирова Живкова, старши Донка Борисова Стамболова, главен Виолета Радкова Ставрева, главен Георги Стефанов Георгиев, директор на Анатолий Герасимов Илиянов, Петя Георгиева Анева, Сабри Мехмед Орцев, младши 50/ г. 51/ г. Декларацията е пред КПКОНПИ 52/ г. 52/ г. 53/ г. 54/ г. 55/ г. 56/ г. 57/ г. 58/ г. 59/ г. 60/ г. 61/ г. вения вения вения вения Не е вения вения вения вения

6 Пламен Милчев Георгиев, старши Тодорова, главен Петрова, главен Николова, главен Пламен Милчев Георгиев, старши Георги Стефанов Георгиев, директор на Сабри Мехмед Орцев, младши Петя Георгиева Анева, младши Хайрулла, главен Константина Енчева Моллова, главен Мая Христова Тодорова, старши Драгиева, главен Виолета Радкова Ставрева, главен Стоянова, технически сътрудник 62/ г. 63/ г. 64/ г. 65/ г. 66/ г. 67/ г. 68/ г. 69/ г. 70/ г. 71/ г. 72/ г. 73/ г. 74/ г. 75/ г. 2021г... Ивайло Жасминов 76/ г.

7 Иванов, старши Десимира Тихомирова Василева, младши Анатолий Герасимов Илиянов, Александър Михайлов Тешовски, главен счетоводител Славомира Драгомирова Живкова, младши Стефка Петрова Добрева, главен Никола Виолинов Петров, младши 77/ г. 78/ г. 79/ г. 80/ г. 81/ г. 82/ г.