Искам да науча повече

Размер: px
Започни от страница:

Download "Искам да науча повече"

Препис

1 Ваня Петрова Искам да науча повече. клас по околен свят Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове

2 Ваня Петрова ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ в. клас КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

3 ПЪТЕВОДИТЕЛ В ПОМАГАЛОТО Игра Избери J или L изкажи и обоснови одобрение или неодобрение. Игра Интервю разговаряй и споделяй с другаря си. Игра Моето пано избери и нарисувай. Запомни! Искам да науча повече по околен свят в. клас Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове Автор Ваня Атанасова Петрова-Иванова, 07 Художник на илюстрациите Маглена Иванова Константинова, 07 Графичен дизайн Ивац Иванов Христов, 07 Издател БУЛВЕСТ ООО, 07 КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 09 ISBN

4 ВАНЯ ПЕТРОВА Искам да науча повече по околен свят в. клас Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове КЛЕТ БЪЛГАРИЯ

5 Уважаеми учители и родители, Учебното помагало по околен свят за. клас е предназначено за допълване и разнообразяване на урочната дейност. То дава възможност и за самостоятелна работа на ученика в училище и вкъщи. Предложените задачи отговарят на прог рамните изисквания и изцяло се вписват в проектираните резултати от обучението в първи клас. Помагалото съдържа проекти, интерактивни игри, задачи за работа в екип и дискусии, които предоставят възможност запознаването с природния и социалния свят да се извършва в условията на висока познавателна комуникация, в ситуации, стимулиращи детето към мислене, активност и самостоятелност. Всички игри, задачи и материали, включени в помагалото, са разработени така, че могат да бъдат разширени и обогатени по преценка на учителя или родителя, или по предложение на ученика. Задачите в играта Избери J или L са формулирани по начин, който да не подсказва на учениците избора на решение, а те сами да го намират и след това да го аргументират самостоятелно. Конструирането и обогатяването на личните представи за заобикалящата действителност е основна познавателна стратегия при работа с помагалото, което позволява индивидуализация и диференциация на процеса на обучение. С интерактивната насоченост и разнообразието на познавателни задачи, както и със строгото придържане към учебната програма по околен свят помагалото е подходящо допълнение към всички одоб рени учебници и учебни тетрадки, както и за работа за допълнителна подготовка в избираемите учебни часове. От автора

6 СЪДЪРЖАНИЕ АЗ ВЕЧЕ СЪМ УЧЕНИК 6 В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 8 КАК СЕ ДЪРЖИМ В УЧИЛИЩЕ 0 МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ МОЕТО СЕМЕЙСТВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО 6 МОИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО 8 ЕСЕН 0 МОЯТ РОДЕН КРАЙ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА 6 В БЕЗОПАСНОСТ НА УЛИЦАТА 8 ПРАВА НА ДЕТЕТО 0 КОИ ПРОФЕСИИ ПОЗНАВАМ ЗИМА КЪДЕ РАСТАТ РАСТЕНИЯТА 6 КОЙ КЪДЕ ЖИВЕЕ 8 ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА 0 ПРОЛЕТ ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА ПРОЕКТ ДА РАЗГЛЕДАМЕ ПРИРОДАТА 6 ЖИВЕЕМ ЗДРАВОСЛОВНО 8 ДЕЦАТА СА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА 50 ПРОЕКТ ДА НАПРАВИМ САМИ КРЪСТОСЛОВИЦА 5 КОЛЕДА И ВЕЛИКДЕН 5 МАРТ 56 МАЙ 58 АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ 60 БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ СВЕТА 6 ЛЯТО 6 ПРОВЕРИ КАКВО ЗНАЕШ 66 5

7 АЗ ВЕЧЕ НА УЧИЛИЩЕ СЪМ УЧЕНИК. На кое от момчетата е букварът? Оцвети го и го свържи с детето.. Какво избира ученикът? 6

8 . Нарисувай себе си като ученик. Довърши и оцвети рамката по твой избор. Кое според теб е най-важното за първокласника? Отбележи с. Обясни защо. 6 Ум. Дали е лесно, или е трудно да си ученик? Оцвети кръгчетата на различните дейности на ученика по следния начин: с лесно; с трудно. Преброй и отбележи с точки колко сини и колко зелени кръгчета имаш. пъти; пъти. Извод: повече са. 7

9 8 В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ УЧИЛИЩЕ. Избери и нарисувай в празното поле хората, които се трудят в твоето училище. Назови професиите им.. Кой ръководи работата в училище? Отбележи с. УЧИЛИЩЕН

10 . Това са емблемите на два първи класа от друго училище. Предложи и нарисувай емблема на твоя клас. Обсъдете нарисуваните предложения и изберете най-подходящото.. Ако решиш правилно картинния ребус, ще разбереш как се нарича най-важният човек в училище. Направи звуков модел на думата.,,,,,,,,,, 9

11 КАК СЕ ДЪРЖИМ НА УЧИЛИЩЕ В УЧИЛИЩЕ. Отбележи с илюстрациите, на които учениците са в междучасие.. Училищният звънец звъни. Какво съобщава той на децата от картинките? Свържи правилно. МЕЖДУЧАСИЕ! УРА! ХАЙДЕ В ЧАС!. Посочи различни начини, по които хората се поздравяват при среща. Кой от тях е подходящ за поздрав към учителите? Отбележи с. 0 С ПОЗДРАВА ПОКАЗВАМЕ НАШЕТО УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ И КЪМ СЕБЕ СИ.

12 . Избери на кое от децата желаеш и можеш да помогнеш. Разкажи какво ще направиш. 5. Какво избираш? 6. Игра Вълшебният ключодържател. (Виж Приложението.) Направи си свой вълшебен ключодържател. Аз знам три думички чудесни и те на всички са известни. Едната Моля се нарича и нея всеки я обича. Приятел в нужда ти помага, кажи Благодаря веднага. Грешиш ли нещо, не забравяй, кажи, другарче, Извинявай.

13 МОИТЕ ПРАВА НА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ УЧИЛИЩЕ В УЧИЛИЩЕ. Отбележи с на коя от рисунките не са спазени правата на детето в училище. Обясни защо. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА СЕ ДЪРЖИ ГРУБО, ДА НАСКЪРБЯВА ИЛИ ДА УПРАЖНЯВА НАСИЛИЕ НАД ДРУГ ЧОВЕК!. Оцвети само илюстрацията, на която учениците са изпълнили задълженията си.. Нарисувай илюстрация, която показва кое е твоето любимо задължение в училище.

14 . Кого избираш? ДА БЪДЕ ЧИСТО ОБЛЕЧЕН, Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА УЧЕНИКА. 5. Представи си, че си дизайнер на облекло. Каква униформа би предложил на учениците от твоето училище? Нарисувай я. За момичета За момчета

15 Моето име има части: собствено име: бащино име: фамилно име: МОЕТО СЕМЕЙСТВО. Колко души има в твоето семейство? Нарисувай семейството си или залепи любимата си негова фотография. Фамилията на нашето семейство е.

16 . Какво избираш?. Допиши пропуснатите букви. Майката на моя баща е моя б б. Моя баба е и майката на моята м йк.. Как ще изглежда това семейство след още 7 години? Нарисувай. Преди 7 години Сега След още 7 години 5

17 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕ В СЕМЕЙСТВОТО. Огради родителите в двете семейства. Разкажи кое е общото между тях, като използваш думите: уважение, обич и грижа. Семействата са различни: по-малки и по-големи.. Оцвети цветето, което показва настроението на това семейство.. Измисли и сподели как ще изненадаш някой член на твоето семейство, за да го направиш щастлив. 6

18 . Разбери кое е любимото занимание на приятеля ти у дома. Сподели и ти своето любимо занимание. 5. Отбележи с любимия празник в твоето семейство. Разкажи как ти участваш в подготовката за празника. 6. Нарисувай най-близките роднини или приятели на твоето семейство. Ако можеш, напиши имената им. 7

19 МОИТЕ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИЛИЩЕ В СЕМЕЙСТВОТО. Оцвети кръгчетата до илюстрациите с правата на Тони в семейството му със зелено, а на отговорностите му с червено. Твоите джобни пари.. Изброй колко са. Права, отговорности. 8

20 . Разкажи кои свои таланти развиват тези деца. Нарисувай и твоето желание.. Дискусия Кой е прав? Родителите имат само отговорности! отговорност за здравето на детето отговорност за средствата на семейството отговорност за образованието на детето отговорност за възпитанието на детето Не, не си права. Родителите имат само права. право на свободно време право да избират професията си право на уважение право на хоби 5. Чия е отговорността да се подреди чантата на Митко? Отбележи с. Обясни защо. 9

21 НА УЧИЛИЩЕ ЕСЕН. Какво е времето през последните три дни? Попълни природния календар, като използваш изучаваните знаци. днес вчера онзи ден. Отбележи само дърветата, чиито листа ще пожълтеят през есента.. Нарисувай есенно листо. Какви цветове ще използваш? 0

22 . Дорисувай и оцвети само плодовете, които зреят през есента. 5. Ако решиш картинния ребус, ще разбереш на кои хора е посветен един от най-хубавите български празници през есента. Направи звуков модел на думата.,,,,,,,,,,,,,

23 МОЯТ РОДЕН КРАЙ. Допиши. Планета Земя. Наричаме я нашия общ дом. Континент Европа. Той има богата история и култура. Държава Град/Село. Отбележи с дали твоето родно място се намира близо до:. Кое е мястото, което гостите на твоя град или село трябва да посетят и разгледат? Нарисувай го или го покажи с фотография.

24 5. Ако правилно оцветиш, ще откриеш един от символите на нашата родина. Научи защо с това цвете България е известна в целия свят.. Има ли такива места в твоето родно място? Опиши как изглеждат те. Какво могат да направят децата за тях? А ти? РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО, ТАТКОВИНА С ТЕЗИ ДУМИ ПОКАЗВАМЕ НАШАТА ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ. Легенда: розово червено зелено синьо

25 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ. Това са контурите на картата на нашата родина България. Подреди знаците на нейните природни и исторически забележителности, като поставиш техните номера на правилното място на картата. Разкажи за местата, които си посетил. В ДОБРУДЖА ЗРЕЕ. ПЕЛИКАНИТЕ ГНЕЗДЯТ В РЕЗЕРВАТА. ДЕЛФИНАРИУМЪТ СЕ НАМИРА В ГРАД. БЕЛОГРАДЧИК СОФИЯ. Нарисувай или залепи картинка на забележителност в България, която си посетил. ПЛОВДИВ

26 КАЗАНЛЪК СРЕБЪРНА ДОБРИЧ ВАРНА РОЗОВАТА ДОЛИНА Е БЛИЗО ДО ГРАД БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ СА ЧУДО НА ПРИРОДАТА. СОФИЯ Е НА БЪЛГАРИЯ. ПЛОВДИВ Е ИЗВЕСТЕН СЪС. 5

27 6 В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА. Ако оцветиш според легендата, ще разбереш коя е любимата игра на Васко. Легенда: синьо; жълто.. Какво избираш?

28 . Отбележи с кой от двамата приятели се грижи по-добре за здравето си. Опитай се да нарисуваш как ти водиш здравословен живот.. Разбери коя е любимата игра на твоя приятел. Ти също сподели с него твоята предпочитана игра. 5. Ако решиш правилно картинния ребус, ще разбереш какво трябва да спазва ученикът всеки ден. Направи звуков модел на думата.,,,,,,,,,, 7

29 В БЕЗОПАСНОСТ НА УЧИЛИЩЕ НА УЛИЦАТА. С какви светлини светят двата светофара? Оцвети ги.. Отбележи с мястото, което се нарича кръстовище.. Свържи пешеходната пътека с животното, чието име използваме, за да я назовем.. Отбележи с кой има право да се придвижва по тротоара. 8

30 5. Ирина живее на ул. Христо Ботев 5. Очертай най-безопасния път до детската градина на брат є. Обясни защо. Улица Христо Ботев 5 6. Ето как е адресирал Мечо Пух писмото си до Прасчо. Дали Прасчо ще го получи? От До 7. Сам или с помощ направи проект за своя визитна картичка. НЕ СЪОБЩАВАЙ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ НА НЕПОЗНАТИ! 9

31 ПРАВА НА УЧИЛИЩЕ НА ДЕТЕТО. Нека да кажем на детето какви права има, за да спре да плаче и да се усмихне! Дай му име. Искам име!. Нарисувай неговото семейство. ПРАВО НА ИМЕ Твоето име е. Искам мама и татко. ПРАВО НА СЕМЕЙСТВО 0

32 . По кой път трябва да мине лекарят, за да стигне до болното дете? Помощ! Боли ме коремчето.. Защо според теб трябва да се учат всички деца? Искам да се уча, като порасна. 5. Напиши името на нашата родина. Искам родина. ПРАВО НА ЛЕЧЕНИЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО Б Я ТИ СИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ТЯ Е ТВОЯ РОДИНА.

33 КОИ ПРОФЕСИИ НА УЧИЛИЩЕ ПОЗНАВАМ. Какво създават хората с показаните професии? Свържи правилно. Нарисувай или напиши липсващата професия.?. Отбележи с професиите, които разпозна на картинките. Лекар Учител Певец Журналист Сервитьор Художник

34 . Бащата на Милена е ветеринарен лекар. Отбележи с само илюстрацията, която показва тази професия, и разкажи какво знаеш за нея.. Дискусия Кой е прав? Професията ветеринарен лекар е много важна за хората. Не, тя е важна само за животните! 5. Напиши коя професия харесваш най-много. Обясни защо мислиш така. Опитай да нарисуваш нещо за нея.

35 НА УЧИЛИЩЕ ЗИМА. Какво е времето през последните три дни? Попълни природния календар, като използваш изучаваните знаци. днес вчера онзи ден. Отбележи с цветето, което цъфти в природата през зимата. Нарисувай го самостоятелно и ако можеш, напиши името му.

36 5. Оцвети само птиците, които се срещат в нашата страна през зимата.. Нарисувай къщичката за птици, която би искал/а да им направиш за зимата. Къде ще я поставиш? Отбележи с. 5. Оцвети скритата картина и ще видиш любимо средство за игра на децата през зимата. Легенда

37 КЪДЕ РАСТАТ НА УЧИЛИЩЕ РАСТЕНИЯТА. Свържи растенията от галерията с мястото, където растат. Нарисувай липсващите дървета и храсти. Довърши и оцвети рисунките. В ГОРАТА. Как се променят елата и брезата през четирите сезона? Оцвети дърветата. ПРОЛЕТ ЛЯТО ЕСЕН ЗИМА Г А Л 6

38 В ОВОЩНАТА ГРАДИНА Е Р И Я. Определи групата на всяко от растенията и свържи правилно. Какво е названието на първата група? Напиши. храсти тревисти. Дорисувай цикъла на развитие на динята. Какво е необходимо, за да порасне здрава и вкусна диня? 7

39 КОЙ НА КЪДЕ УЧИЛИЩЕ ЖИВЕЕ. Разпредели животните от галерията според мястото, където живеят. Довърши и оцвети рисунките. ВЪВ ФЕРМАТА. Подреди пъзела Пиленце и патенце от Приложението. Внимавай за краката и за човките! Л Г А 8

40 Е Р И Я В ДИВАТА ПРИРОДА. Кой как прекарва зимата? Свържи правилно. ОТИВА В ТОПЛИТЕ СТРАНИ. ТЪРСИ ХРАНА И УБЕЖИЩЕ. СПИ ЗИМЕН СЪН. 9

41 ДА ПАЗИМ НА УЧИЛИЩЕ ПРИРОДАТА. Оцвети Земята на първата и на втората рисунка. Какво ли си говорят калинките? Напиши.. Какво ли си мисли това дете за нашата планета? Напиши. 0

42 . Едни и същи цветове ли избра за двете рисунки? Защо? Напиши на каква Земя искаш да живееш.

43 НА ПРОЛЕТ УЧИЛИЩЕ. Какво е времето през последните три дни? Попълни природния календар, като използваш изучаваните знаци. днес вчера онзи ден. Отбележи с цветята, които цъфтят през пролетта. Напиши названията им.. Подреди правилно последователността на случващото се в лястовичето гнездо през пролетта, като поставиш пред картинките числата от до.

44 . Какво правят стопаните през пролетта? Отбележи с само картините, които показват труда им през този сезон. 5. Направи свой проект за картичка, с която да поздравиш за първа пролет приятелите си.

45 ГОДИШНИТЕ НА УЧИЛИЩЕ ВРЕМЕНА. Избери сезон за всеки от четирите цвята от цветното поле. Напиши името на сезона и го свържи с явленията в природата през него.

46 . През кой сезон се е случило описаното в Приказка за локвата от Приложението? Допълни и оцвети илюстрациите.. Подреди знаците на сезоните в тяхната последователност в природата. Започни с твоя любим сезон. Знаците ще намериш в Приложението. 5

47 ... ПРОЕКТ ДА РАЗГЛЕДАМЕ НА УЧИЛИЩЕ ПРИРОДАТА. Всеки, който желае да бъде приятел на природата, трябва да се научи да я наблюдава. Тя ще му разкрие много тайни. Нека извървим заедно следните 6 стъпки, за да научим повече за дървото. Стъпка: Избери дърво в училищния двор или в близкия парк, което можеш да наблюдаваш всеки ден. Направи му снимка или го нарисувай. Стъпка: Научи названието му. ТОВА Е МОЕТО ДЪРВО. ТО СЕ НАРИЧА. Стъпка: Събери опадали листа, които ще намериш под короната му. Разгледай ги внимателно и ги нарисувай. Какви са формата и големината им? Запиши: 6

48 Стъпка: А какви ли са плодовете на твоето дърво? Те също могат да бъдат открити наоколо. Разрови нападалите листа и сигурно ще намериш шушулки, кестени или жълъди. Ако се затрудняваш, попитай родителите или учителите си. Нарисувай това, което намери. ПЛОДОВЕТЕ МУ СА Стъпка: Наблюдавай какви животни намират убежище на твоето дърво и около него. За да установиш птиците, се огледай за гнезда, а за насекоми разгледай кората на дървото и най-ниската част на стеблото. Запиши какво видя. Птици: Други: Насекоми: Стъпка: Сега нарисувай дървото заедно с обитателите му... Оцени работата си с оценка от до 0 по следните показатели: а) Научи ли нови неща? б) Интересно ли ти беше?

49 ЖИВЕЕМ ЗДРАВОСЛОВНО. Какво избираш?. Какво правиш сутрин преди училище? Подреди, като поставиш пред картинките числата от до 5. 8

50 . Отбележи предмета, който е излишен във всяка от групите. Обясни защо.. Огради правилния отговор. А) Децата трябва да се хранят пъти на ден. Б) Децата трябва да се хранят 5 пъти на ден. В) Децата трябва да се хранят 7 пъти на ден. 5. Ако решиш картинния ребус, ще разбереш кое е най-голямото богатство на света. Направи звуков модел на думата.,,,, 9

51 ДЕЦАТА СА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА. Какво могат да направят децата, за да стане светът по-добър? Запиши. Е В Р О П А. Ако решиш правилно картинния ребус, ще разбереш как се наричат желанията на децата за бъдещето.,,,,, 50

52 . Какво можеш да направиш ти за другите? Запиши и нарисувай.. Запиши своето послание към всички деца по света. 5

53 5 ПРОЕКТ ДА НАПРАВИМ САМИ КРЪСТОСЛОВИЦА. Да се направи кръстословица, не е трудно. Нека извървим заедно следните 6 стъпки, за да научим как става това.. Стъпка Осигури си мрежа от квадратчета, в които ще записваш думите от кръстословицата. Всяка буква от думите, които търсиш, се записва в отделно квадратче. Децата, които сами решават или съставят кръстословици, трябва да знаят значението на думите хоризонтално и вертикално. хоризонтално вертикално. Стъпка Избери думата, която искаш да се получи в определени квадратчета при решаването на кръстословицата. Запиши я вертикално и отбележи с червен цвят тези квадратчета. В кръстословицата трябва да е ясно, че те са специални. За да насочим тези, които ще решават, можем да дадем известно указание, например: Ако вярно решите кръстословицата, в отбелязаните квадратчета ще получите любим сезон на децата, през който са във ваканция. Л Я Т О. Стъпка Потърси думи, които съдържат буквите на вече избраната дума, и ги запиши хоризонтално, така че при кръстосването между думите общата им буква да съвпадне. П Л А Ж Я Х Т А Т О П К А П О Я С

54 . Стъпка Нанеси и очертай хоризонтално необходимите квадратчета за думите. Така кръстословицата вече е оформена. П Л А Ж Я Х Т А Т О П К А П О Я С 5. Стъпка Обмисли как да зададеш търсените думи. Описанието трябва да е точно и да насочва добре към тях.. ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ОТДИХ КРАЙ МОРЕТО. ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ВОДА. СРЕДСТВО ЗА ИГРА. НЕОБХОДИМА ВЕЩ ПРИ КЪПАНЕ В МОРЕТО 6. Стъпка Оформи цялостно кръстословицата провери вярно ли си определил/а квадратчетата с номера от до. (Номерата в кръстословицата могат да се запишат вътре в първото квадратче на всяка дума или пред него.). Дай кръстословицата на твоите приятели да я решат и им пожелай ПРИЯТНО ЛЯТО!. 5

55 КОЛЕДА. Оцвети с подходящи цветове. Дорисувай картината, като поставиш предметите от галерията на правилното място на празника Коледа.. Разгледай елхичката. Измисли история и я разкажи. Е Г А Л 5

56 Р. Направи свой проект за украса на великденски яйца. ВЕЛИКДЕН. Оцвети с подходящи цветове. Дорисувай картината, като поставиш предметите от галерията на правилното място на празника Великден. И Я 55

57 . Оцвети и ще видиш паметник символ на Освобождението на България от османска власт. Къде се намира той? Какво знаеш за този връх? Допиши.. Допиши пропуснатото.. Ако решиш правилно, в отбелязаните квадратчета ще получиш името на славянска държава, с помощта на която България се освобождава от османска власт Националният празник на нашата родина е на. Тогава се издига българското и звучи нашият.... МАРТ Легенда: сиво черно синьо На връх Шипка. Наш поет и борец за свобода, слязъл с чета в България от парахода Радецки.. Голяма река, северна граница на България.. Апостола на свободата.. Връх в Стара планина с историческо значение. 5. Оръжие за ръкопашен бой.

58 . Прочети и отговори за кого се отнася разказаното. Нарисувай илюстрация на описаната случка. Младите бойци в четата на Георги С. Раковски прескачали широк ров. Когато дошъл редът на Дякона, той скочил толкова надалече, че войводата не могъл да сдържи възхищението си и извикал: Ти си същински лев! Това е левски скок!. Така смелият чет ник получил името, което днес е свято за всеки българин. 5. През март са едни от най-хубавите български празници. Свържи всяка дата с празника, който се чества на нея. март март 8 март март 57

59 . Прочети и допиши текста.. Оцвети цветята на портрета. 58 МАЙ Братята са първите славянски просветители. Те създават на славянските народи. Българският цар Борис приема в България техните ученици и им възлага да научат българите да четат и пишат с нея. На изразяваме уважението и признателността си към двамата братя. В българското училище съществува традиция на май портретите на братята Кирил и Методий да се кичат с венци от зеленина и цветя. Спазва ли се тя в твоето училище?. Колко букви има българската азбука? Отбележи с верния отговор. 8 0

60 . Разкажи и напиши за празника в твоето родно място или в твоето училище. Коя песен звучи на май? Как са облечени всички? Как се поздравяват? Какво носят в ръце? ЗНАНИЕТО Е СЪКРОВИЩЕ, КОЕТО СЛЕДВА НАВСЯКЪДЕ ТОЗИ, КОЙТО ГО ПРИТЕЖАВА. Народна мъдрост 59

61 АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ. Допиши изречението и оцвети знамето и герба. Българското знаме има цвята.. Отбележи с местата, където ти си виждал българското знаме. 60

62 . Отбележи с случаите, в които звучи българският химн. Горда Стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней. Припев: Мила Родино, ти си земен рай, твойта хубост, твойта прелест, ах, те нямат край.. Дискусия Кой е прав? Най-важно за всички деца в училище е да научат чужд език. Клас, стани! Най-важно за всички деца в училище е да научат български език. В БЪЛГАРИЯ ВСИЧКИ ДЕЦА УЧАТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ТОЙ Е ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЗИК В ДЪРЖАВАТА. 6

63 БЪЛГАРИЯ Е ЧАСТ ОТ СВЕТА. Оцвети знамето. Допиши. Това е знамето на Европейския съюз. То е и има. Синият цвят показва.. Отбележи с къде виждаш знамето на Европа. 6

64 . Какви хора и с какви постижения прославят България по света? Напиши.. Разбери коя държава мечтае да посети твоят приятел и защо. Сподели и ти с него за своите мечти на пътешественик. 6

65 ЛЯТО. Какво е времето през лятото? Нарисувай знаците от природния календар, с които показваме времето през лятото. днес вчера онзи ден. Оцвети плодовете и зеленчуците, които зреят през лятото..отбележи кое от твърденията за лисиците се отнася за лятото. А) Лисицата ражда своите малки. Б) Лисицата отглежда малките и ги учи да ловуват. В) Малките на лисицата вече са самостоятелни. 6

66 . Какво правят стопаните през лятото? Отбележи с само картините, които показват труда им през лятото. 5. Оцвети скритата картина и ще видиш средство за предпазване от горещините през лятото. 65

67 ПРОВЕРИ КАКВО ЗНАЕШ Загради само буквата на верния отговор.. Определи чие работно място е в училище. В) ие Б) от о об уч ен А). Всички деца на планетата: А) роднините и децата Б) родителите и децата В) родителите и съседите А) имат права, нямат задължения Б) имат задължения, нямат права В) имат права и задължения. Коя от схемите отразява вярно последователността на сезоните в природата? 5. В коя от групите има само диви животни? по мо щ на ди ст ан ци о нн. В семейството се включват: А) на К ле т в А) Б) С пе ц В) иа лн о из да н ие Б) 66 В)

68 6. Кое растение е от групата на тревистите? А) Б) В) 7. Кой празник показва илюстрацията? 8. Кое е знамето на Република България? А) Б) В) 9. Моето родно селище се намира: А) в планина Б) в равнина В) на Черно море Г) до река 0. Кой най-добре се грижи за природата? А) Б) В) А) Великден Б) Рождения ден на президента В) Националния празник на Република България 67

69 Искам да науча повече по околен свят в. клас Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове Автор Ваня Петрова Рецензенти Росица Абланска Деница Енчева Водещ редактор Даниела Кръстева Художник на илюстрациите Маглена Константинова Графичен дизайн Ивац Христов Коректор Мила Томанова Българска. Първо издание/допечатка 09 г. Формат 60x90/8. Печатни коли 8,5, Приложение 0.5 ISBN Издател КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД 57 София, ул. Никола Тесла 5, BSR, етаж тел.: , Печат БУЛВЕСТ ПРИНТ АД