ОТЧЕТИ ЗА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2021 г март 2022 г. 7 март, понеделник

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТИ ЗА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2021 г март 2022 г. 7 март, понеделник"

Препис

1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ СЕКЦИЯ ЗА АНТИЧНА АРХЕОЛОГИЯ ОТЧЕТИ ЗА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2021 г март 2022 г. 7 март, понеделник СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р К. Панайотова Секретар: гл. ас. д-р Т. Богданова АРХЕОЛОГИЯ НА ГРЪЦКАТА АНТИЧНОСТ (VII - I в. пр. Хр.) ГРЪЦКИ ЧЕРНОМОРСКИ КОЛОНИИ И ГРЪКО-ЕЛИНИСТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ В ТРАКИЯ на разрешение: 188/2021 Ръководител: гл. ас. д-р НАЙДЕН ПРАХОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Калин Димитров Вид проучване: геофизично издирване, редовно, подводно акватория на старинен град Несебър класическа епоха, елинистическа епоха на разрешение: 242/2021 Ръководител: гл. ас. д-р НАЙДЕН ПРАХОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Калин Димитров, подводно акватория на старинен град Несебър северно пристанище (северна буна) класическа епоха, елинистическа епоха на разрешение: 228/2021 Ръководител: доц. д-р КРЪСТИНА ПАНАЙОТОВА Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Маргарит Дамянов храмов комплекс на о-в Св. Кирик, гр. Созопол VII в. пр. Хр на разрешение: 448/2021 Ръководител: д-р ЙОТО ЙОТОВ Зам.-ръководител: Димитър Недев НАР Античен град Аполония старата част на гр. Созопол ПИ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; архаична елинистическа епохи на разрешение: 417/2021 Ръководител: ПАВЛИНА ДЕВЛОВА Зам.-ръководител: Милена Крумова гр. Созопол, ул. Рибарска 25, ПИ архаична елинистическа епохи почивка

2 ИЗВЪНГРАДСКИ ОБЕКТИ на разрешение: 221/2021 Ръководител: доц. д-р КРЪСТИНА ПАНАЙОТОВА Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Теодора Богданова Ръководител от френска страна: д-р Александър Баралис селищна структура и некропол от територията на Аполония Понтика в м. Месарите, гр. Созопол ср. V ср. III в. пр. Хр на разрешение: 205/2021 Ръководител: ПАВЛИНА ДЕВЛОВА Зам.-ръководители: Милена Крумова, Илия Киров антична крепост в землището на с. Равадиново, общ. Созопол класическа епоха, елинистическа епоха на разрешение: 202/2021 Ръководител: д-р ТЕОДОРА БОГДАНОВА Зам.-ръководител: Димитър Недев Ръководители от френска страна: д-р Магюлон Бастид, д-р Александър Баралис тракийска крепост Малкото кале, землище на с. Равадиново, общ. Созопол елинистическа епоха НЕКРОПОЛИ на разрешение: 57/2021 Ръководител: д-р СВЕТЛА БОРИСОВА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Димитър Недев НАР Античен град Аполония, гр. Созопол, м. Провлака, ПИ елинистическа епоха, на разрешение: 467/2021 Ръководител: ПАВЛИНА ДЕВЛОВА Зам.-ръководител: Милена Крумова гр. Созопол, ПИ дискусия обедна почивка СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р Е. Генчева Секретар: гл. ас. д-р Т. Богданова АРХЕОЛОГИЯ НА РИМСКАТА ЕПОХА И КЪСНАТА АНТИЧНОСТ (I - VII В.) ДОЛНОДУНАВСКИ ЛИМЕС на разрешение: 174/2021 Ръководител: доц. д-р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ Зам.-ръководители: Илко Цветков, Ваня Ставрева антична крепост Бонония, кв. Калето, гр. Видин, Средновековие, османски период, Възраждане

3 на разрешение: 173/2021 Ръководител: доц. д-р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ Зам.-ръководители: доц. д-р Иво Топалилов, Илко Димитров Улпия Рациария, м. Калето, с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин на разрешение: 101/2021 Ръководители: гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ХАРИЗАНОВ Зам.-ръководител: Радослав Александров антична сграда, землище на с. Държаница, общ. Дунавци, обл. Видин по трасето на проект Реконструкция на ВЛ 110кV Видбол от ст. 94 (нов ст. 137) на ВЛ 110кV Магура до п/ст Бонония на разрешение: 163/2021 Ръководител: доц. д-р ГЕРГАНА КАБАКЧИЕВА Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Милена Райчева АР Улпия Ескус, землище на с. Гиген, общ. Гулянци, обл. Плевен на разрешение: 158/2021 Ръководител: доц. д-р ГЕРГАНА КАБАКЧИЕВА Зам.-ръководител: Соня Лазарова античен кастел и митница Димум сектор Източна укрепителна система, гр. Белене, обл. Плевен почивка на разрешение: 181/2021 Ръководител: доц. д-р ЕВГЕНИЯ ГЕНЧЕВА Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Петя Андреева Ръководители от полска страна: проф. Пьотр Дичек, проф. Елена Кленина, д-р хаб. Агниешка Томас римски военен лагер и ранновизантийски град Нове край гр. Свищов на разрешение: 167/2021 Ръководител: д-р МАРИН МАРИНОВ Зам.-ръководител: Станислав Марчовски римски военен лагер и ранновизантийски град Нове край гр. Свищов, сектор VІІІ А сгради extra muros на разрешение: 58/2021 Ръководител: д-р ВЪРБИН ВЪРБАНОВ Зам.-ръководител: Светлана Тодорова късноримски кастел Сексагинта Приста ЮИ стена и прилежащата ѝ вътрешност, ул. Одрин 4, гр. Русе късноелинистическа епоха,, Средновековие

4 на разрешение: 64/2021 Ръководител: д-р ВЪРБИН ВЪРБАНОВ Зам.-ръководител: Георги Митев късноримски кастел Трансмариска, гр. Тутракан, обл. Силистра дискусия СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р З. Димитров Секретар: гл. ас. д-р Т. Богданова 8 март, вторник ГРАДСКИ ЦЕНТРОВЕ на разрешение: 135/2021 Ръководител: д-р ИВАН ЦЪРОВ Зам.-ръководител: Михаела Томанова Никополис ад Иструм сектор ЮЗ ъгъл на форума, землище на с. Никюп, общ. Велико Търново и на разрешение: 303/2021 Ръководител: КАЛИН ЧАКЪРОВ, инж. НИКОЛА ТОНКОВ Вид проучване: геофизично издирване територия около римския, късноримски и ранновизантийски град Никополис ад Иструм, землище на с. Никюп, общ. Велико Търново на разрешение: 149/2021 Ръководител: д-р ЙОТО ВАЛЕРИЕВ Зам.-ръководител: доц. д-р Албена Миланова античен град Залдапа базилика 5 и структури в ЮИ част на града, землище на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич на разрешение: 116/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ИГОР ЛАЗАРЕНКО Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова охранителна зона на ААР Одесос-Варна, гр. Варна, УПИ ХV-14, УПИ ІV- 13, кв. 84 по плана на 7-ми м.р., ул. Хан Омуртаг 7, на разрешение: 148/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ИГОР ЛАЗАРЕНКО Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова охранителна зона на ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , планоснимачен 9, кв. 130 по плана на 7-ми м.р., ул. Бачо Киро 26

5 на разрешение: 463/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ИГОР ЛАЗАРЕНКО Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , УПИ II-857, кв. 73А, по плана на 8 м.р. Сефарадска синагога, ул. Вардар на разрешение: 54/2021 Ръководители: гл. ас. д-р МАРИЯ МАНОЛОВА-ВОЙКОВА, гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ Зам.-ръководител: Елина Мирчева гр. Варна, ПИ , УПИ XII-10 от кв. 68 по плана на 8-ми м.р., ул. Цар Иван Шишман на разрешение: 47/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ Зам.-ръководител: Ася Стефанова ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , УПИ І-1827 от кв. 68 по плана на 8-ми м.р., ул. Цар Иван Шишман на разрешение: 46/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ Зам.-ръководител: Елина Мирчева ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , УПИ І-1 от кв. 69 по плана на 8-ми м.р., ул. Сан Стефано почивка на разрешение: 04/2021 Ръководител: доц. д-р ВАЛЕРИ ЙОТОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , ул. Цариброд на разрешение: 344/2021 Ръководител: доц. д-р ВАЛЕРИ ЙОТОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ПИ , УПИ IV-3, кв. 96, по плана на 7-ми м.р., ул. Симеон I на разрешение: 363/2021 Ръководител: доц. д-р ВАЛЕРИ ЙОТОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова ААР Одесос-Варна, гр. Варна, ул. Софроний Врачански 26

6 на разрешение: 111/2021 Ръководител: д-р ЙОТО ВАЛЕРИЕВ Зам.-ръководител: д-р Милен Николов античен и средновековен град Улпия-Анхиалейон-Палеокастро, зона А, УПИ ХХІ-1623, кв. 120, ПИ по плана на гр. Поморие, обл. Бургас на разрешение: 222/2021 Ръководител: КРАСИМИРА КОСТОВА Зам.-ръководител: Добрина Харбалиева НАР Деултум-Дебелт, подобект 2 антични терми, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас, Средновековие на разрешние: 220/2021 Ръководител: доц. д-р ХРИСТО ПРЕШЛЕНОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Милена Райчева НАР Деултум-Дебелт, обществена сграда и императорски храм, сектор Север, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас, Средновековие дискусия обедна почивка СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р Л. Вагалински Секретар: гл. ас. д-р Теодора Богданова на разрешение: 164/2021 Ръководител: доц. д-р ЛЮДМИЛ ВАГАЛИНСКИ НАР Деултум-Дебелт, източна късноантична крепостна стена на римската колония Деултум, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас на разрешение: 184/2021 Ръководител:: доц. д-р ЛЮДМИЛ ВАГАЛИНСКИ Зам.-ръководител: Иля Шибаев античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи, землище на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград. Античност на разрешение: 186/2021 Ръководител: ас. РУМЕН СПАСОВ Зам.-ръководител: Веселина Вандова Парк Галерия 2, УПИ ХІV, кв. 294, ЦГЧ на гр. Кюстендил почивка

7 на разрешение: 401/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Антон Ковачев гр. Сандански, ул. Христо Ботев на разрешение: 260/2021 Ръководители: доц. д-р МАРГАРИТА ДЕЯНОВА-ВАКЛИНОВА, ас. ЦВЕТАНА КОМИТОВА НАР Античен и средновековен град Никополис ад Нестум, Сграда І в ЮИ част на укрепената територия, землище на с. Гърмен, обл. Благоевград, Средновековие на разрешение: 356/2021 Ръководител: Мария Камишева Зам.-ръководител: Атанас Атанасов АР Августа Траяна Верея Стара Загора, УПИ І 3317-за училище, кв по плана на гр. Стара Загора на разрешение: 317/2021 Ръководител: Мария Камишева АР Августа Траяна Верея Стара Загора, УПИ I-1355, кв. 8301, ул. Св Княз Борис I 86 - ПГ за облекло и хранене Райна Княгиня на разрешение: 328 /2021 Ръководител: Мария Камишева Зам.-ръководител: Атанас Атанасов Археологическо наблюдение при изграждане на подпорни стени в два обекта, попадащи на територията на АР Августа Траяна Верея Стара Загора на разрешение: 397 /2021 Ръководител: ас. Петър Калчев, Мария Камишева Зам.-ръководител: Атанас Атанасов АР Августа Траяна Верея Стара Загора, УПИ ХІV 3220, кв. 66, ул. Хаджи Димитър Асенов 106, гр. Стара Загора на разрешение: 416/2021 Ръководител: ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ Зам.-ръководител: Пламена Бакалова АР Августа Траяна Верея Стара Загора, УПИ ХХVІ-3467, кв. 72, ул. Св.Отец Паисий 102, гр. Стара Загора

8 на разрешение: 95/2021 Ръководители: ас. ПЕТЪР КАЛЧЕВ, ас. МАРИЯ КАМИШЕВА Зам.-ръководители: Величка Мартинова, Пламена Бакалова АР Августа Траяна Верея Стара Загора, УПИ VІ 1679, УПИ ХVІ 1678, УПИ ХІV 1677, кв. 26б, ул. Г.С.Раковски 49-53, гр. Стара Загора дискусия СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р С. Торбатов Секретар: гл.ас. д-р Теодора Богданова 9 март, сряда на разрешение: 380/2021 Ръководител: ПОЛИНА СТОЯНОВА ИАР Сердика-Средец паметник на американския президент Удроу Уилсън, ПИ , кв. 193/А, градина при Централна Софийска минерална баня, гр. София' Античност, Средновековие на разрешение: 176/2021 Ръководител: доц. д-р МИТКО МАДЖАРОВ Зам.-ръководители: Димитринка Танчева, Мирослав Маджаров НАР Хисаря римски терми в Диоклецианополис (кв. ХХХ и ХХХІ) на разрешение: 365/2021 Ръководители: МАЯ МАРТИНОВА-КЮТОВА и БИЛЯНА ГРУЕВА-ЗДРАВЧЕВА Източна порта на Филипопол, гр. Пловдив на разрешение: 293/2021 Ръководители: МАЯ МАРТИНОВА-КЮТОВА и БИЛЯНА ГРУЕВА-ЗДРАВЧЕВА гр. Пловдив, ул. Гладстон 6, УПИ III-741 кв. 125 по плана на ЦГЧ на разрешение: 131/2021 Ръководител: ЕЛЕНА БОЖИНОВА Зам.-ръководител: Недка Димитрова гр. Пловдив, ул. Пушкин 14, УПИ ХХV , кв. 436-нов по плана на І гр.част, район Централен на разрешение: 281/2021 Ръководител: СОФИЯ ХРИСТЕВА Зам.-ръководител: д-р Божидар Драганов, доц. д-р Камен Станев АИР Старинен Пловдив, гр. Пловдив, Небет тепе

9 на разрешение: 104/2021 Ръководители: д-р ЗДРАВКА КОРКУТОВА, гл. ас. д-р ДЕСИСЛАВА ДАВИДОВА Зам.-ръководител: Радослав Илиев гр. Пловдив, ул. Хемус 1, УПИ ІХ-847, кв. 66, по плана на Старинна градска част почивка УКРЕПЕНИ ИЗВЪНГРАДСКИ ОБЕКТИ на разрешение: 370/2021 Ръководители: АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ, гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ХАРИЗАНОВ Зам.-ръководител: Камен Клисуранов, Кристина Косева Обект от км до км , проект Модернизация на Път I-1 Видин-Ботевград, обособена позиция 1- Път I-1, Видин-п.в. Макреш от км до км , в землището на с. Шипот, общ. Димово, обл. Видин на разрешение: 138/2021 Ръководители: ТАТЯНА БОРИСОВА и МИХАЕЛА ЗАНЕВА антична крепост Боровец, землище на с. Разлив, общ. Правец на разрешение: 93/2021 Ръководители: ДЕЯН ДРАГОЕВ Зам.-ръководител: Добрина Харбалиева късноантична и средновековна крепост в м. Кръстовица, с. Широково, общ. Две могили на разрешение: 258/2021 Ръководител: проф. дин КАЗИМИР ПОПКОНСТАНТИНОВ и д-р БОЯН ТОТЕВ Зам.-ръководител: Добри Добрев късноантична крепост Palmat(ae) в м. Калето, землище на с. Оногур, общ. Тервел, обл. Добрич дискусия обедна почивка СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: : доц. д-р Х. Прешленов Секретар: гл. ас. д-р Теодора Богданова на разрешение: 217/2021 Ръководител: д-р БОЯН ТОТЕВ Зам.-ръководители: Добри Добрев и д-р Върбин Върбанов антична крепост Кария на нос Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич елинистическа епоха,

10 на разрешение: 232/2021 Ръководител: гл. ас. д-р МАРИЯ МАНОЛОВА-ВОЙКОВА Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Игор Лазаренко крепост Петрич кале, общ. Аврен, обл. Варна Античност, Средновековие на разрешение: 291/2021 Ръководител: доц. д-р ВАЛЕРИ ЙОТОВ Зам.-ръководители: Александър Минчев и Деян Янчев късноантична крепост на нос Св. Атанас, гр. Бяла, обл. Варна на разрешение: 192/2021 Ръководител: д-р НИКОЛАЙ СИРАКОВ Зам.-ръководители: д-р Веселин Игнатов и Теодора Недялкова късноантична и средновековна крепост Туида в м. Хисарлъка, гр. Сливен, Средновековие почивка на разрешение: 209/2021 Ръководител: ИЛИЯ КИРОВ Зам.-ръководител: Михаил Ваклинов укрепен обект в м. св. Архангел, с. Дъбница, обш. Гърмен Античност, Средновековие на разрешение: 161/2021 Ръководител: ИВАЙЛО КЪНЕВ Зам.-ръководител: Християн Узунов късноантична и средновековна крепост Балък дере, землища на селата Хухла и Славеево, общ. Ивайловград, Средновековие НЕУКРЕПЕНИ СЕЛИЩНИ ОБЕКТИ И ПЪТНА МРЕЖА на разрешение: 173/2021 Ръководител: доц. д-р ЗДРАВКО ДИМИТРОВ Зам.-ръководители: Илко Цветков, Атанас Данов обект 6 по трасето на път І-1 (Е-79) Видин-Монтана-Враца, от км до км , землище на с. Синаговци, общ. Видин ранен неолит, ранножелязна епоха, ; Средновековие, Възраждане на разрешение: 43/2021 Ръководител: проф. д-р СЕРГЕЙ БОРИСОВ ТОРБАТОВ Зам.-ръководител: Биляна Торбатова обект 4 по трасето на път І-1 (Е79) Видин Ружинци Монтана, от км до км , землище на гр. Димово

11 на разрешение: 62/2021 Ръководител: ДЕЯН ДРАГОЕВ Зам.-ръководител: Рени Петрова антични пещи за добив на вар при надлез при км с локален километраж по трасето на път І-1 (Е79) Мездра Ботевград Лот 1, землище на с. Скравена, общ. Ботевград на разрешение: 338/221 Ръководители: доц. д-р ВЕНЕТА ХАНДЖИЙСКА-ЯНКУЛОВА, д-р ВЕСЕЛИН ХАДЖИАНГЕЛОВ вила и селище, землище на с. Сухаче, общ. Червен Бряг дискусия СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: проф. дин Р. Иванов Секретар: гл. ас. д-р Т. Богданова 10 март, четвъртък на разрешение: 195/2021 Ръководител: ВЛАДИМИР НАЙДЕНОВ Зам.-ръководител: Мартин Дяков селище в м. Парчелъка, землище на гр. Левски, обл. Плевен на разрешение: 421/2021 Ръководител: проф. д-р СЕРГЕЙ БОРИСОВ ТОРБАТОВ Зам.-ръководител: Деян Драгоев Обект 09 Сливница 5, км по новото трасе на жп линия София Драгоман, землище на гр. Сливница на разрешение: 70/2021 Ръководители: гл. ас. д-р Теодора Богданова Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Надежда Карастоянова Обект 10Б2 (селище от късната античност), от км до км по трасето на МГВ България - Сърбия, попадащ в землищата на селата Алдомировци и Бърложница, об-на Сливница на разрешение: 121/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ИВО ЧОЛАКОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Милена Райчева Късноантичен стопански комплекс и средновековно селище, в землището на с. Мировяне, Столична об-на, Софийска обл.

12 на разрешение: /2021 Ръководител: МАРТИН ХРИСТОВ Зам.-ръководител: Иван Иванов "Спасителни археологически проучвания на обект 4 (римска вила и селище от РБЕ/СБЕ) по трасето на МГВ България - Сърбия в землището на с. Драговищица, община Костинброд, област София" на разрешение: 3255/2021 Ръководител: ОРЛИН РАЧЕВ Зам.-ръководител: Диана Стоянчова Късноантични сгради в УПИ ІХ; УПИ ХVІІ; УПИ ХVІІІ, кв. 39 по плана на с. Кладница, об-на Перник почивка на разрешение: 451/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СИРМА АЛЕКСАНДРОВА Зам.-ръководител: Ваня Ставрева Обект 61 (Древен път), в землището на с. Панагюрски колони Панагюрище, в границите на сервитутна зона за строеж на трасе за П газопровод до Панагюрище и Пирдоп на разрешение: 354/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СИРМА АЛЕКСАНДРОВА Зам.-ръководител: Ваня Ставрева Обект 2 по трасето на Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, землище на с. Боримечково, об-на Лесичево, обл. Пазарджик на разрешение: 299/2021 Ръководители: доц. д-р КРАСИМИР НИКОВ, д-р ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ Зам.-ръководител: Велина Будакова, Яна Вълчева Обект 9 км в железопътен участък Оризово Михайлово (по трасето на ЖП линия Пловдив Бургас), землище на с. Свобода, общ. Чирпан на разрешение: 315/2021 Ръководители: КРАСИМИР ВЕЛКОВ Зам.-ръководител: Христо Христов Подобект 219, землище на с. Коньово, общ. Нова Загора, изграждане подлези/надлези за железопътна линия Пловдив-Бургас на разрешение: 235/2021 Ръководители: СТАНИСЛАВ МАРЧОВСКИ Зам.-ръководител: Явор Русев Обект-селище от неолитната, късноантичната и средновековната епохи (АКБ ), землище на с. Хаджидимитрово, об-на Тунджа, обл. Ямбол. неолитната, късноантичната и средновековната епохи

13 дискусия обедна почивка СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: доц. д-р М. Иванов Секретар: гл. ас. д-р Теодора Богданова на разрешение: 110/2021 Ръководители: СТАНИСЛАВ МАРЧОВСКИ Зам.-ръководител: д-р Стефан Бакърджиев Обект 8-селище от римската епоха (АКБ ), частично попадащо по трасето на инвестиционен проект за корекция на р. Азмак дере, земл. на с. Кабиле, об-на Тунджа, обл. Ямбол на разрешение: 272/2021 Ръководители: ДАНИЕЛА АГРЕ Зам.-ръководител: Деян Дичев и Христо Христов трако-римски селищен обект в м. Манастирчето Св.Илия, землище на с. Стройно, общ. Елхово класическа епоха, на разрешение: 347/2021 Ръководители: доц. д.н.а.димчо МОМЧИЛОВ Зам.-ръководител: д-р Росица Христова Подобект 229, поз.2, уч. 2, надлез при км , по трасето на жп линия Пловдив-Бургас, землище с. Черноград, об-на Айтос, Об;. Бургас почивка на разрешение: 15/2021 Ръководители: доц. д.н.а. ДИМЧО МОМЧИЛОВ Зам.-ръководител: ас. Мирослав Класнаков Акве калиде Терма, кв. Ветрен, гр. Бургас на разрешение: 108/2021 Ръководители: ГАЛИНА ГРОЗДОВА. ВЛАДИМИР СТАЙКОВ Зам.-ръководител: Анани Антонов, Дойчин Грозданов Обект 11 от км до км , по трасето на АМ Хемус участък ІІ, ПВ Каленик, землище на с. Каленик, общ. Угърчин, обл. Ловеч. ЕЗИЧЕСКИ И РАННОХРИСТИЯНСКИ КУЛТОВИ КОМПЛЕКСИ на разрешение: 74/2021 Ръководител: доц. д-р НАРЦИС ТОРБОВ Зам.-ръководител: гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова Късноантична църква от VI в., намираща сте в рамките на античното селище и средновековната крепост в местността Градище, западно от гр. Враца.

14 на разрешение: 233/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ВАСИЛ ТЕНЕКЕДЖИЕВ Раннохристиянски манастир в м. Джанавара край Варна на разрешение: 247/2021 Ръководител: гл. ас. д-р ВЕСЕЛКА КАЦАРОВА Зам.-ръководител: д-р Калина Петкова Светилище на нимфите и Афродита, при с. Каснаково, об-на Димитровград на разрешение: 252/2020 Ръководител: проф. дин КАЗИМИР ПОПКОНСТАНТИНОВ Зам.-ръководител: доц. д-р Росина Костова и Димитър Недев Средновековен манастир Свети Йоан Предтеча, острови Св. Иван и Св. Петър край Созопол., Средновековие дискусия 11 март, петък СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ: Председател: проф. д-р В. Динчев Секретар: гл. ас. д-р Теодора Богданова на разрешение: 424/2021 Ръководител: гл ас. д-р БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ Зам.-ръководител: д-р Силвия Иванова, Петя Василева Обект 11 в землището на с. Чуковезер (ЕКАТТЕ 81699), община Драгоман, област София по трасето на проект Междусистемна газова връзка България-Сърбия. НЕКРОПОЛИ на разрешение: 77/2021 Ръководител: АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ Зам.-ръководител: Никол Благоева некропол от римската епоха, землище на гр. Дунавци, обл. Видин

15 на разрешение: 76/2021 Ръководител: АЛЕКСАНДЪР МАНЕВ Зам.-ръководител: Камен Клисуранов Обект 8, по трасето на проект Път І-1 (Е-79) Видин-Ружинци- Монтана, землище на с. Слана бара, об-на Видин на разрешение: 50/2021 Ръководител: АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА Зам.-ръководител: доц. дин Нарцис Торбов, гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова Обект 1, локализиран в участъка от км до км , по трасето на път І-1 (Е79) Мездра-Ботевград, Лот на разрешение: 268/2021 Ръководител: ЛЮБОМИР МЕРДЖАНОВ Зам.-ръководител: Мария Драганова Надгробна могила "Голямата могила" в промишлена зона Юг, гр. Пловдив на разрешение: 455/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Емил Севдин Обект в охранителните зони на АНКЦ Римски военен лагер, късноантичен и ранновизантийски град Германея със сателитни обекти Западен некропол, Южен некропол и обект в м. Шалева махала в м. Градището, във връзка с изграждане на общинска улична водопроводна мрежа-і етап по регулационния план на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил на разрешение: 473/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Антон Ковачев Обект в охранителните зони на АНКЦ Римски военен лагер, късноантичен и ранновизантийски град Германея със сателитни обекти Западен некропол, Южен некропол и обект в м. Шалева махала в м. Градището, във връзка с изграждане на водопроводно отклонение за снабдяване с минерална вода, изграждане на канал и площадка за покрит паркинг в ПИ с идентификатор , канал и улична водопроводна мрежа, част от ІІІ етап, гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил почивка на разрешение: 333/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Емил Севдин Обект в ПИ по плана на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

16 на разрешение: 474/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Емил Севдин Обект в охранителните зони на АНКЦ Римски военен лагер, късноантичен и ранновизантийски град Германея със сателитни обекти Западен некропол, Южен некропол и обект в м. Шалева махала в м. Градището, във връзка с изграждане на водопроводно отклонение за снабдяване с минерална вода на ПИ с идентификатор , гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил на разрешение: 357/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Емил Севдин Спасително археологическо проучване по трасето на водопроводно отклонение за снабдяване с минерална вода на обект в ПИ по плана на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил на разрешение: 470/2021 Ръководител: гл. ас. д-р СВЕТЛА ПЕТРОВА-ДИНЕВА Зам.-ръководител: Емил Севдин Водопроводно отклонение за снабдяване с минерална вода на ПИ с идентификатори ; , ; УПИ III-145, гр. Сапарева баня дискусия