Документ с информация за таксите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Документ с информация за таксите"

Препис

1 Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК АД Име на сметката: Платежна сметка за основни операции Дата: г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на основните услуги, свързани с Платежна сметка за основни операции. С негова помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите за други сметки. Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметката, които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банка ДСК АД. Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно. Услуга Общи услуги по сметката Откриване на клиентска сметка Онлайн Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка С издадена дебитна карта Без издадена дебитна карта Закриване на клиентска сметка Плащания (не включва карти) Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ, вкл. към платежна сметка на бюджета През БИСЕРА Такса общ размер на годишните такси общ размер на годишните такси 1.51 лв лв лв лв лв лв лв. 1

2 Изпълнение на кредитен превод през БИСЕРА с бъдещ вальор Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА През БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка в поделение на Банката През RINGS Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ, вкл. към платежна сметка на бюджета Кредитен превод По мобилен номер [през DSK Smart] Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор Изпълнение на периодичен кредитен превод Към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка в поделение на Банката Плащане на местни данъци и такси онлайн [Електронните канали на Банка ДСК] Плащане на комунални услуги Плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. по съгласие за директен дебит 2.78 лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв лв. 2

3 За всеки превод Спиране на безкасово плащане на заявени задължения на всяко спряно задължение Плащане на комунална услуга онлайн [Електронните канали на Банка ДСК] Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ 0.34 лв лв лв. В евро към други банки в ЕИП За суми до лв. EUR 3.07 За суми от и над лв. EUR Експресен превод EUR За суми до лв. EUR 0.51 За суми от и над лв. EUR 6.65 Експресен превод EUR 6.65 Във валута към други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП 0.25%, мин. EUR 30.00, макс. EUR Допълнителна такса за експресен превод за кредитни преводи във валута, към други банки извън ЕИП и кредитни преводи във валути, различни от евро към други банки в ЕИП (по възможност на Банката) Допълнителни такси при нареждане на преводи в чуждестранна валута с опция "Разноски на другите банки за сметка на наредителя" % мин. EUR 20.00, макс. EUR EUR EUR до EUR EUR EUR до EUR EUR EUR до EUR EUR над EUR EUR USD до USD USD USD до USD USD над USD USD GBP GBP CHF CHF CAD CAD SEK SEK RUB RUB

4 RSD RSD JPY 0.05%, мин. JPY TRY TRY PLN PLN RON RON 0.00 CZK до CZK CZK CZK до CZK CZK над CZK CZK NOK до NOK NOK над NOK NOK DKK DKK AUD AUD Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ Кредитен превод EUR 2.30 EUR 2.30 EUR 0.26 Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор EUR 2.30 EUR 2.30 EUR 0.26 Изпълнение на периодичен кредитен превод EUR 2.30 EUR 0.38 Входящ кредитен превод в чуждестранна валута В евро от други банки в ЕИП Във валута от други банки извън ЕИП и във валути, различни от евро от други банки в ЕИП - до EUR вкл. 0.1% мин. EUR - над EUR , макс. EUR

5 Карти и пари в брой Обслужване на дебитна карта в национална валута Основна карта Maestro/Debit MasterCard PayPass/Visa Debit paywave Допълнителна карта Maestro/Debit MasterCard PayPass/Visa Debit paywave Обслужване на кредитна карта в национална валута Теглене в брой на територията на страната Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция) в поделение на Банката На суми в национална валута 0.40% в/у За суми до лева, вкл. цялата сума, мин лв. За суми над лева - със заявка 0.60%, мин.6.00 лв. - без заявка 0.70% На суми в чуждестранна валута - със заявка 0.70%, мин. EUR без заявка 0.80% Чрез ПОС на същия ДПУ с дебитна карта 0.70%, мин лв. Чрез ПОС на същия ДПУ с кредитна карта Чрез ПОС на друг ДПУ с дебитна карта 6.00 лв. +1.5% Чрез ПОС на друг ДПУ с кредитна карта Чрез АТМ на същия ДПУ с дебитна карта 0.24 лв. Чрез АТМ на същия ДПУ с кредитна карта Чрез АТМ на друг ДПУ с дебитна карта 1.14 лв. Чрез АТМ на друг ДПУ с кредитна карта Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в чужбина Чрез АТМ на друг ДПУ 0.20%, мин лв. 5

6 Плащане на стоки и услуги с дебитна карта чрез ПОС или Интернет Плащане на стоки и услуги с кредитна карта чрез ПОС или Интернет Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство АТМ Чрез АТМ на същия ДПУ Чрез АТМ на друг ДПУ в България Чрез АТМ в чужбина Овърдрафт и сродни услуги Овърдрафт 0.60 лв лв лв. 6