Възможности при реализиране на проектни и творчески дейности. Работилница за идеи организирана от Оля Маринова - старши експерт за ОНЕ в РУО - Враца

Размер: px
Започни от страница:

Download "Възможности при реализиране на проектни и творчески дейности. Работилница за идеи организирана от Оля Маринова - старши експерт за ОНЕ в РУО - Враца"

Препис

1 Възможности при реализиране на проектни и творчески дейности Работилница за идеи организирана от Оля Маринова - старши експерт за ОНЕ в РУО - Враца

2 Срещата ще протече по следния начин: Презентация с основни характеристики и етапи на проектни и творчески дейности; Дискусия за споделяне на идеи от участниците в срещата; Запознаване с ръководство за използване на онлайн диктофон Vokaroo за създаване и споделяне на аудио файлове; Рефлексия на срещата.

3 Норми на работа - oбща отговорност Безопасно пространство Всеки има право да сподели - изслушваме се; Мнението на всеки е значимо - говорим си уважително и задаваме въпроси, за да разберем: Може ли да поясниш - какво имаш предвид? ; Правилно ли разбирам - ти смяташ, че? ; Можеш ли да ми разкажеш малко повече? Искам да съм сигурна, че разбирам. Всичко, което си казваме, остава тук - не споделяме изказвания от времето заедно, ако нямаме изричното позволение на колегата.

4 Норми на работа - лична отговорност Учим с отворени сърца Доверяваме се на процеса. Проявяваме търпение. Участваме пълноценно. Търсим нюансите Рефлектираме смело Ако нещо ни звучи познато, се опитваме да откроим какво е новото. Задаваме си въпроси. Записваме си размишления и идеи. Грижим се за себе си За да можем да правим всичко това, се грижим за себе си.

5 проект начинание резултатът е нов продукт или услуга уникално ограничено във времето предопределени начало и край

6 Обобщен модел на образователен проект Основна цел Тема Задачи за изпълнение Предварителна подготовка Застъпено учебно съдържание Система за оценяване Междупредметни връзки Общо критериално Текущо критериално Самооценка

7 иницииране закриване Жизнен цикъл на проекта планиране контролиране изпълнение

8 Компетентностен подход Практическа насоченост Мотивация Дейностите са близки до ежедневието на учениците Развиване на социални умения на учениците Проектни и творчески дейности Ориентация към резултата Интегрирано междупредметно взаимодействие Промяна на роля на учителя помощник, ръководител Прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене

9 Творчески дейности Боден: Творчеството се изразява в предлагането на нова, смислена и стойностна идея От значение е подготовката за екипна дейност в реални житейски ситуации, поставянето на познавателни и практически задачи с различна степен на сложност. По този начин се предоставя възможност за творческо прилагане на усвоените знания. Проявата на творчество води до удовлетворяването на интересите и емоционалните потребности на учениците.

10 Творчески дейности Василева изказва становище, според което творческата работа е свързана с осъществяването на конкретни интелектуални усилия: преструктуриране, трансформиране, изследване, комбиниране, и оттам обогатяване на знанията и уменията. Повишава се интелектуалната и психическата активност, осъзнаването на действията, рефлексивното поведение, мобилизацията на собствените сили за преодоляване на трудности, осъществяването на самоконтрол, самопроверка и самооценка на действията и постиженията Осъществява се развиващо обучение - натрупване на знания, умения, навици и едновременно се развива личността във всичките ѝ аспекти физически, съзряване, психологически, интелектуален и творчески.

11 Видове основни дейности и похвати за стимулиране на творческите изяви на учениците Рисуванe Моделиране Конструиране Апликиране Съставяне на разказ Измисляне на стихове, гатанки Твочески игри (сюжетно-ролеви, конструктивни, драматизации) Танци Музика Проблемни въпроси Решаване на проблеми Самостоятелно откриване на знания (учене чрез откриване)

12 Презентацията ще бъде качена на сайта на РУО Враца в раздел Добри практики Време за дискусия