Български език и литература - седми клас г. Бай Ганьо Алеко Константинов Трети час

Размер: px
Започни от страница:

Download "Български език и литература - седми клас г. Бай Ганьо Алеко Константинов Трети час"

Препис

1 Български език и литература - седми клас г. Бай Ганьо Алеко Константинов Трети час Преди ваканцията се запознахме със знаменитата книга на Алеко Константинов Бай Ганьо, прочетохме откъса Бай Ганьо пътува. За домашна работа трябваше да направите трансформиращ преразказ от името на Бай Ганьо или от името на неутрален разказвач. Някои ученици подходиха отговорно и преразказаха успешно откъса, но има седмокласници, които не са изпълнили задачата. Нека се отнесат сериозно и изпратят домашното си заедно с новата задача. А сега нека припомним какво научихме за творбата. Постарайте се да дадете самостоятелно отговор на всеки въпрос и след това проверете примерния отговор. Как писателят създава книгата Бай Ганьо? Идеята за написването на книгата назрява постепенно у Алеко при наблюдения над българската и чуждата действителност по време на пътуванията на Алеко из Европа и до Америка, където се среща с българи в странство. През 1894 г. Алеко публикува в сп. "Мисъл" I част на "Бай Ганьо" и първия очерк от II част, а през1895 г. цикълът излиза в отделна книга с подзаглавие "Бай Ганьо - невероятни разкази за един съвременен българин. Казахме, че Алековият герой има прототип. Кой е той и къде го среща Алеко Константинов? Това е търговецът Ганьо Сомов. Писателят го среща в българския павилион на търговското изложение в Чикаго. За прототип служи и Айвазиян, и стамболовският прокурор Ганьо Чолаков. Какво наричаме прототип на герой? Действително лице, което служи за модел при създаване на литературен герой. Това е първообраз. Какво е заниманието на Бай Ганьо? Заниманието му е да продава фалшиво розово масло. Кой разказва за Бай Ганьо и пред кого разказва? Спътникът на Бай Ганьо се казва Стати добронамерен младеж, жаден за знания, интелигентен и почтен човек с мислене на европеец. Как можем а определим жанровите особености на творбата? Разглежда се като сборник от хумористични разкази с общ герой, като цикъл от фейлетони, като роман. Характерна е хумористично- сатиричната насоченост, което означава, че чрез осмиването се критикуват и отричат лични или обществени недостатъци( пороци).

2 Как са озаглавени двете части на книгата? Бай Ганьо тръгна из Европа и Бай Ганьо се върна от Европа. Откъсът Бай Ганьо пътува също се състои от две части Бай Ганьо на гарата в Пеща и Бай Ганьо във Виена. Нека се спрем на първия епизод от Бай Ганьо пътува, а именно Бай Ганьо на пещенската гара. Пред каква действителност е изправен Бай Ганьо на гарата? Озовава се на непознато, чуждо място. Кой е възловият епизод? Хукването му след влака. Какво качество на героя разкрива тази случка? Невежеството му, не знае, че влакът прави маневра и че отпътува в точно определения час. Разкрива и неговата недоверчивост. Каква е реакцията му, когато вижда, че е сгрешил? Разкайва ли се за постъпките си? Не. Той дори не разбира, че по някакъв начин се е изложил, започва да прехвърля вината върху другите, като дори се опитва да се самоизтъкне. Защо според вас Алеко избира Бай Ганьо да разкаже за тези случки, а не неговият спътник? За да се разкрие чрез речта си. Авторът само пояснява за ругатните от страна на Бай Ганьо, но не ги цитира. Как се нарича този похват за изграждане на образ? Речева характеристика на герой. Какви думи и изрази използва героят? Речта му е изпълнена с диалектни думи и с турцизми, с груби и нецензурни думи. Това показва неговия манталитет и ниската му култура. Често използва междуметията: бре, хей, хеле. Как Бай Ганьо отвръща на разказващия, който е платил бирата му? За каква черта на Бай Ганьо говори неговата реакция? Имал си бол пари платил си я. Героят е скъперник и използвач. Прочетете епизода, в който Бай Ганьо се храни във влака. Само комична страна ли има този епизод? Епизодът отново показва скъперничеството и ниската култура на Бай Ганьо. Той се обръща с гръб към своя спътник, за да не се наложи да го почерпи; след като се нахранва, изяжда и трохите, а след това се оригва няколко пъти. Помислете върху израза: изтърси трохите в шепата си, глътна и тях. Изразът може да се тълкува по различни начини. Предложете варианти. пестеливост, уважение към хляба; скъперничество Кои места е обиколил Бай Ганьо преди пътуването си до Виена? Как

3 се свързват те с българите преди Освобождението? Героят изброява турски и румънски градове, представя ги като аргумент, че много свят е изръшнал. Изброяването е комично, тъй като турските и румънските градове са противопоставени на европейския свят, чужд и неразбираем за героя. Посочете думите, с които Бай Ганьо описва чужденците. Какво отношение изразяват те? Знам ги аз тях. [...] Мигар доброто ти мислят? Ти не ги гледай, че са такива мазни......не гледай, че се увиват около тебе... Просяци! Отношението на Бай Ганьо към чужденците е пренебрежително и грубо. Той постоянно ги подозира, че искат да го оберат, недоверчив е към тях. Какво е отношението на Бай Ганьо към неговия спътник? Посочете израза, с който то е показано. Чудни сте вий, учените? Бай Ганьо смята спътника си за наивен, защото прекалено се доверява на чужденците. Отношението му към него също така е снизходително, защото не го разбира. Неговата образованост според Бай Ганьо не е предимство. Посочете пословицата, с която е характеризиран Бай Ганьо. Защо в разказа тя подсилва комичните му черти? Зиме хляб носи, лете дрехи носи. Бай Ганьо непрекъснато се опитва да покаже, че е европеец, но всяко негово действие го опровергава. Под френските дрехи той винаги носи антерия, не може да се раздели с навиците си. Коментирайте думите на Бай Ганьо: Какво ще ù гледам на Виената, град като град: хора, къщи, салтанати. Думите показват негова културна ограниченост. Той се гордее с посещенията си в турски и румънски градове, но не желае да разгледа една от културните столици на Европа. Не се притеснява от своята изостаналост и не желае да се промени. Да обобщим и продължим плана. Запишете: 5. Теми: за използвачеството, простащината, духовната слепота и неспособността за самооценка, представени чрез сблъсъка на две култури. 6. Герои Бай Ганьо: а) завладян от чувство за собственост; б) невъзпитан, груб, нахален; в) алчен скъперник, използвач; г) недоверчив, подозрителен; д) духовно ограничен човек

4 Алеко Константинов изгражда образа на своя герой чрез иронията. Ирония похват в литературата, при който със средствата на комичното се осмиват недостатъци(за ирония говорим, когато има разминаване между казаното или направеното- от една страна, и неговия смисъл от друга, когато се разминават намерението и резултатът, когато се говори обратното на това, за което се мисли). Изводи за речта на героя: показва грубост, липса на вежливост и култура, ограниченост на познанията, циничност. Домашна работа: 1. Като имате предвид целия текст на Бай Ганьо пътува, отбележете с кои моменти свързвате Бай-Ганьовите черти/посочете постъпка или реплика/: непознаване на нормите на възпитаното поведение несъобразителност, липса на такт самохвалство нахалство, използвачество подозрителност алчност 2. Решете теста върху " Бай Ганьо пътува"/алеко Константинов/ 10 въпроса, 15 точки 1..Кое качество НЕ е присъщо на Бай Ганьо? (1 т.) А) самочувствие Б) любознателност В) нахалство Г) скъперничество 2. Кое твърдение НЕ е вярно според " Бай Ганьо пътува"? (2 т.) А) Бай Ганьо е характеризиран предимно чрез речта и действията. Б) Бай Ганьо отказва предложената му книга, защото я е чел. В) Оказва се, че Бай Ганьо е изключително мнителен и недоверчив. Г) Във всеки чужденец вижда престъпник и затова не разрешава носачът да пренесе дисагите му до хотела. 3. Къде НЕ се развива действието в началото на "Бай Ганьо

5 пътува"? (1 т.) А) в центъра на Будапеща Б) в Пещенската гара В) на перона на Пещенската гара Г) в маневриращия влак 4.Кой художествен похват НЕ е използвал авторът при изграждане на образа на Бай Ганьо? (1 т.) А) речева характеристика Б) елементи на портретна характеристика В) изображение на действия и постъпки Г) разказ за семейната среда,в която е израснал героят 5. Кое твърдение е вярно според " Бай Ганьо пътува"? (2 т.) А) Разказът за пътуването на героя е представено от гледна точка на неочевидец. Б) Бай Ганьо се отнася с респект към унгарците и австрийците. В) Авторът осмива нахалството, мнителността и скъперничеството на своя герой. Г) Бай Ганьо не се храни в ресторанта, защото е беден. 6. Разказвачът в "Бай Ганьо пътува" е: (1 т.) А) Илчо Б) Алеко Константинов В) Стати Г) неизвестен 7. Кое отношение НЕ е обект на художествено изображение в "Бай Ганьо пътува"? (1 т.) А) свое - чуждо Б) европейско - българско В) нахалство - любезност Г) минало - бъдеще 8. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отказва да му съхраняват мускалите в касата на хотела. (2 т.) Отговор:.. 9. Посочете две качества на Бай Ганьо. (2 т.) Отговор: 10. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отхвърля предложената му книга. (2 т.)

6 Отговор:.. Изпращайте отговорите на