Ледра България. торове за професионалисти. NitroSulf. Гранулиран азотен тор с високо съдържание на сяра

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ледра България. торове за професионалисти. NitroSulf. Гранулиран азотен тор с високо съдържание на сяра"

Препис

1 торове за професионалисти Гранулиран азотен тор с високо съдържание на сяра

2 НитроСулф е гранулиран азотен тор с 53% сяра, обогатен с магнезий, микроелементи и хумусен фактор, произведен по технологията Шелион. SHEL ION AgroTech е технология на производсто на висококачествени неорганични комплексни гранулирани торове, която гарантира усвояване на хранителните елементи до 98% НитроСулф и сярата Сярата, също като азота, е жизнено важен хранителен елемент, без който растенията не могат да съществуват. Благодарение на НитроСулф земеделските производители осигуряват оптимално подхранване със сяра, азот, магнезий и микроелементи, и запазват почвеното плодородие! Действие на НитроСулф Приложението на НитроСулф води до повишаване ефективността на усвояване на азота. Подобрява протеиновия синтез и подпомага дейността на ензими и витамини в растителния организъм, както и осигурява важни елементи за формирането на хлорофила. Приложен при пшеница НитроСулф повишава хлебопекарните качества на зърното, при маслодайните култури - повишава маслеността, а при бобовите култури - стимулира грудкообразуването. Комплексното действие на НитроСулф води до повишаване на добивите и качеството на продукцията! Съдържание на НитроСулф Азот (N) Сяра (SO3) Магнезий (MgO) Бор (B) Желязо (Fe) Цинк (Zn) Манган (Mn) Молибден (Mo) Мед (Cu) Кобалт (Co) Хумусен фактор (HF) Тежки метали 18 % 53 % 0.5 % 0.03 % % 0.01 % 0.00 Не съдържа Double Азотен тор с 53% Сяра, микроелементи и хумусен фактор торове за професионалисти

3 НитроСулф и Шелион НитроСулф е произведен по технологията Шелион АгроТех с висококачествени суровини. Гранулите на Шелион торовете, са обогатени с вторични елементи и 7 микроелемента (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) и са покрити с плътни хуминови съединения, осигуряващи уникалната тройна асимилация от растенията до 98% вместо 30% (както е при конвенционалните торове, широко разпространени на пазара). Плътните хуминови съединения, използвани в производствената технология Шелион, произхождат от Леонардит и са най-богатия източник на хуминови киселини, фулво киселини и естествени фактори на растежа на планетата. Технологията Шелион предпазва вложените елементи от блокиране, разтваря неразтворимите съединения в почвата във форми достъпни за растенията, регулира почвената реакция (рн) и подобрява почвеното плодородие. НитроСулф приложение НитроСулф е гранулиран тор за почвено приложение без инкорпориране. НитроСулф е подходящ за всички видове култури. Култура Приложение Доза в кг/дка Пшеница,ечемик Рапица Лавандула Царевица Слънчоглед Картофи Зах.цвекло Прилага се след първото азотно подхранване Прилага се след първото азотно подхранване Подхранване преди разлистване кг/дка 8-13 кг/дка 8-13 кг/дка 7-8 кг/дка 6-10 кг/дка 7-8 кг/дка 7-8 кг/дка Торовите норми са примерни и са съобразени с изискванията на културата към сярата. В торовите норми не са взети под внимание резултати от почвени анализи, почвена характеристика, сорт на културата, предшественици. Персонална препоръка съобразена със специфични данни може да бъде изготвена при изпратени почвени анализи на ел.поща: както и информация за локация на полето, предшестваща култура и планирана култура, сорт на културата.

4 НитроСулф - съхранение НитроСулф трябва да се съхранява в зони, които са далеч от източници на топлина и/или запалване. Да се държи далеч от местата за съхранение на леснозапалими и несъвместими материали. Тютюнопушенето е забранено. Трябва да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Зоната трябва да е суха и в нея не трябва да има каквито и да е отпадъци. Мястото за съхранение трябва да разполага с подходяща вентилация. НитроСулф - ефективен, полезен и лесен Приложението на НитроСулф има положителни аспекти, както в количествените и качествени измерения на продукцията, така и в агротехническите процеси и икономически показатели. По отношение на културата, с комплексното си действие НитроСулф осигурява високи добиви, висококачествена продукция, запазва и подобрява почвеното плодородие. С използването на НитроСулф се намаляват разходите за транспорт и съхранение, тъй като поради двойно по-високото съдържание на сяра в сравнение с конвенционалния амониев сулфат са необходими двойно по-малки количества тор. Също така по-ниските торови норми, съкращават времето на приложение за покриване на една и съща площ, което е от съществено значение за земеделското производство. има програма при която земеделският производител има възможност да заплати необходимите му количества авансово и да ги получи в удобен за него период. В резултат на използването на НитроСулф земеделският производител спестява разходите и увеличава приходите си. Защо НитроСулф? Произведен по технология SHELION Agrotech, НитроСулф се усвоява до 98% от растителния организъм НитроСулф съдържа над 75% полезни хранителни вещества, а алтернативните торове само 44% Почвеното приложение на НитроСулф подобрява ефективното усвояване на азота Торовите норми на НитроСулф са двойно по-ниски в сравнение с тези на конвенционалния амониев сулфат НитроСулф спестява средства и време за торене НитроСулф приложен при пшеница, повишава хлебопекарните качества на зърното, приложен при маслодайни култури повишава масленността, а при бобовите култури стимулира грудкообразуването НитроСулф регулира почвената реакция (рн), запазва и повишава почвеното плодородие

5 НитроСулф и конвенционален амониев сулфат НитроСулф осигурява на земеделския производител много повече активни вещества в сравнение с конвенционалния амониев сулфат. Ако с конвенционалния амониев сулфат се влагат 44% активни вещества и 56 % баласт, с НитроСулф се внасят % полезни активни вещества и % баласт. Азот (N) Сяра (SO3) Магнезий (MgO) Бор (B) Желязо (Fe) Цинк (Zn) Манган (Mn) Молибден (Mo) Мед (Cu) Кобалт (Co) Хумусен фактор (HF) ОБЩО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НитроСулф 18 % 53 % 0.5 % 0.03 % % 0.01 % % Амониев сулфат 20 % 24 % 44%

6 НитроСулф - защо скъпото е по-изгодно? Пример: Ако земеделски производител е планирал да тори с 20 кг/дка амониев сулфат, то от НитроСулф ще са му достатъчни само 10 кг/дка, за да внесе същото количество сяра, като същевременно доставя на растенията и азот, магнезий, микроелементи и хумусен фактор. По-долу е изложен пример, който сравнява разходите за сяра на двата тора при единица площ. НитроСулф Амониев сулфат НитроСулф в кг/дка - 10 кг Вложена Сяра (SО3) = 10*53%= 5.3 кг/дка Цена в лева/тон: 680 лв Стойност на вложения тор на дка: 6.80 лв/дка Амониев сулфат в кг/дка - 20 кг Вложена Сяра (SО3) = 20*24%= 4.8 кг/дка Цена в лева/тон: 420 лв Стойност на вложения тор на дка: 8.4 лв/дка От посочения пример става ясно, че количествата сяра, които се внасят с 20 кг амониев сулфат биха стрували 8.40 лв/дка, а при осигуряването на по-високо количество сяра с НутриСулф, разхода е 6.80 лв/дка. Посочените цени в примера са средни за периода, в който е издаден каталога и са с включени транспортни разходи. Повече от 10 години, екипът на подкрепя земеделските производители при вземането на ефективни решения за торене на културите и повишаване на почвеното плодородие. Специализирана изцяло в храненето на културите, въвежда на българския пазар високотехнологични иновативни продукти, отговарящи на нуждите на всички направления на растениевъдството. Клиентите, които ни се довериха и стриктно спазват технологиите ни за хранене на културите ежегодно получават между 25 и 40 % по-високи добиви от средните за района. Мисия и ценности Нашата основна мисия и концепция е Земята, основен фактор на земеделието. Ценностите, към които се придържаме всеки ден са: ОТГОВОРНОСТ - Опазване на почвените ресурси за бъдещите поколения ИНОВАЦИИ - Осигуряваме ефективни иновационни продукти, осигуряващи висока възвръщаемост на нашите партньори и благоприятно въздействие върху почвените ресурси ПОЗНАНИЯ - Знанието дава отговори, отговорите правилни решения, правилните решения висока възвръщаемост

7 торове за професионалисти 9300 Добрич, бул. Трети март 50 Мобилен: Мобилен: Мобилен: Телефон: Ел.поща: