НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА"

Препис

1 по ред Вх. Ред на желанията Оценка от приемния изпит по рисуване адкф 6, акдф 6, акд 6, акд 5, акдф 5, адкф 5, акдф 5, адк 5, акдф 5, акдф 5, акдф 5, адкфпб 5, акд 5, акдф 5,75 РЕЗЕРВИ афкд 5, афкд 5, ад 5, адкф 5, кдаф 5, дпа 5, дка 5, дкфа 5, адк 5, адкфпб 5, адкф 5, акд 5, акфд 5, кдаф 5,58 стр. 1 Класиране "Компютърна анимация"

2 кдаф 5, дфка 5, фдкапб 5, адкф 5, адк 5, адфк 5, адф 5, адкф 5, дакф 5, дкаф 5, фдка 5, фпбдка 5, адкфпб 5, адкф 5, адкф 5, акфд 5, акфд 5, кда 5, дкапфб 5, дка 5, дкфа 5, фдка 5, адфк 5, акдфпб 5, адк 5, афкд 5, акдф 5, акдф 5, дкаф 5, кдфа 5, пдфакб 5, адкфпб 5,25 стр. 2 Класиране "Компютърна анимация"

3 адфк 5, акд 5, дафк 5, дкаф 5, дфка 5, дфкапб 5, дфка 5, дфпкаб 5, акдф 5, акдф 5, адфк 5, афкд 5, адк 5, фдка 5, дфка 5, дфкап 5, фкда 5, адк 5, адкф 5, акдф 5, акдфбп 5, дакфпб 5, фадк 5, фдак 5, фдак 5, дфка 5, фдкапб 5, акд 5, акфд 5, фад 5, дка 5, фдак 5,00 стр. 3 Класиране "Компютърна анимация"

4 дкаф 5, дкфа 5, дфка 5, адк 4, адкф 4, акд 4, адф 4, кафд 4, кадф 4, дкфа 4, дфка 4, адкф 4, акд 4, адкпфб 4, кадф 4, дакф 4, фдак 4, дкфа 4, акд 4, акд 4, акдф 4, акдф 4, кадф 4, да 4, дкаф 4, дфка 4, акдфпб 4, дак 4, дкаф 4, дфапкб 4, дкаф 4, фдка 4,66 стр. 4 Класиране "Компютърна анимация"

5 фдка 4, акдфп 4, акд 4, адфк 4, акдф 4, акдфп 4, кадфп 4, фадк 4, дакф 4, дак 4, дак 4, дакф 4, дак 4, кдаф 4, дка 4, фкад 4, дкаф 4, фкдабп 4, акдф 4, дак 4, дак 4, дка 4, дкаф 4, дкаф 4, фдка 4, фкбдап 4, акдф 4, акдф 4, акд 4, дакфп 4, дак 4, дка 4,33 стр. 5 Класиране "Компютърна анимация"

6 фдка 4, дкфпа 4, дфпбка 4, адфк 4, афкд 4, адк 4, кадф 4, дкаф 4, фдак 4, дфкап 4, кфда 4, адк 4, акдф 4, адфк 4, дакфп 4, дкаф 4, дкафпб 4, фда 4, акдп 4, дакп 4, дак 4, дафкпб 4, дка 4, дфакпб 4, дкаф 4, афкд 4, акдф 4, акдфпб 4, дак 4, кафд 4, дак 4, дкаф 4,00 стр. 6 Класиране "Компютърна анимация"

7 дфак 4, фкдапб 4, акд 3, акдф 3, акд 3, акдф 3, акдфп 3, дак 3, фадк 3, дкафп 3, дкфа 3, фдка 3, кдфа 3, фпдка 3, акдф 3, факд 3, дка 3, дкаф 3, фдка 3, фдкапб 3, фдка 3, фдка 3, кдфа 3, фдка 3, дкфпаб 3, акдф 3, адк 3, кадфп 3, дкаф 3, кдафп 3, дка 3, кфда 3,75 стр. 7 Класиране "Компютърна анимация"

8 фдка 3, фдка 3, фдкаб 3, фдка 3, акдф 3, акдф 3, афкд 3, адфк 3, фадк 3, кадф 3, дак 3, дкаф 3, дкфа 3, фбдка 3, дфкпаб 3, акдф 3, акдф 3, акдфб 3, акдф 3, факд 3, факд 3, факд 3, дфак 3, дкаф 3, фдкапб 3, дкфа 3, адкф 3, акд 3, адкф 3, адфк 3, афкд 3, акдфпб 3,50 стр. 8 Класиране "Компютърна анимация"

9 адк 3, акд 3, адфк 3, адкф 3, акдф 3, афдк 3, аф 3, адкф 3, адкф 3, акд 3, акдф 3, афкд 3, адкф 3, адкф 3, акдф 3, адкф 3, а 3, акд 3, кадф 3, факдп 3, дакф 3, фадк 3, дафк 3, дакфбп 3, ка 3, факдп 3, фад 3, кадфпб 3, дак 3, кад 3, фа 3, факдп 3,50 стр. 9 Класиране "Компютърна анимация"

10 кафд 3, кад 3, кадфпб 3, фадк 3, дафкпб 3, фа 3, дакф 3, факд 3, дакфпб 3, даф 3, дка 3, фдак 3, дка 3, фдапкб 3, фдакпб 3, дкафпб 3, дкабп 3, фдакпб 3, кда 3, дфак 3, дфакпб 3, фкад 3, дкап 3, фдак 3, кдафп 3, дкаф 3, фкадпб 3, дкаф 3, дкафп 3, дкафпб 3, кдаф 3, кдаф 3,50 стр. 10 Класиране "Компютърна анимация"

11 фдак 3, дфка 3, фдка 3, фдка 3, дфка 3, фдкапб 3, фдкап 3, дфка 3, фдка 3, фдкап 3, фдпабк 3, фдка 3, кдфа 3, фдка 3, фдка 3, фдка 3, фдка 3, кдфапб 3, фдка 3, фдка 3, фдка 3, кдфа 3, фдкапб 3, фдка 3, дкфа 3, дкфа 3, дкфа 3, фдкапб 3, фпдкаб 3, дпфка 3, фбпкад 3, фдбкап 3,50 стр. 11 Класиране "Компютърна анимация"

12 дфкпаб 3, фдкпба 3,50 К О М И С И Я: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: стр. 12 Класиране "Компютърна анимация"

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНА по ред Вх. Ред на желанията Оценка от приемния изпит по рисуване 1 132 акфд 6,00 2 327 акд 5,91 3 94 акфд 5,83 4 364 адкф 5,75 5 256 адкфбп 5,75 6 261 адкф 5,66 7 363 адк 5,66 8 212 адкф 5,58 9 84 акдф

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИ

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИ по ред Вх. Ред на желанията Оценка от приемния изпит по рисуване 1 42 дка 5,91 2 7 дакпфб 5,75 3 134 дфкапб 5,75 4 206 дкап 5,66 5 227 дка 5,66 6 244 дафкпб 5,58 7 289 дакфпб 5,50 8 274 дкаф 5,50 9 153

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ "ФОТОГРАФИЯ"

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СПЕЦИАЛНОСТ ФОТОГРАФИЯ по ред Вх. Ред на желанията Оценка от приемния изпит по рисуване 1 310 фдак 6,00 2 92 фадкп 6,00 3 326 фдак 5,83 4 199 фа 5,75 5 113 фадк 5,66 6 248 факдпб 5,58 7 222 фдак 5,58 8 125 фадк 5,50 9 242 фдакпб

Подробно

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 46 Резултат: 94,5 85 Резултат: 90,5 30 Резултат: 89,5 275 Резултат: 86,5 427 Резултат: 85 93 Резултат: 84,5 400 Резултат: 84 689 Резултат: 83,5 4 Резултат: 83 142 Резултат: 79,5 386 Резултат: 74,5 398

Подробно

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС ГРАД СМОЛЯН 4700 гр. Смолян, ул. Елица , ; ; УТВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС ГРАД СМОЛЯН 4700 гр. Смолян, ул. Елица , ; ;   УТВ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС ГРАД СМОЛЯН 4700 гр. Смолян, ул. Елица 1 0301 6-26-30, 6-26-33; 6-26-34; e-mail: рgi_smolyan@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ : Заповед РД07.../...... 2019 г. МАРИЯ ДАМОВА

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 203 Гр. Враца/21.09.2018 год. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приети по първа желана специалност, че трябва да се запишат

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 165 Гр. Враца/18.09.2018 год. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 312 Гр.

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 186 01 от 06.03.2019 г. На основание

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ПЛАН ПРИЕМ 2019/2020 ГР. БУРГАС КВ. «АКАЦИИТЕ» /спирка Лебед, тролей Т1 и Т2 и автобуси Б11, Б12, 17, 81, 82, 8- след стадион Черноморец/ Професионално направление: 522 Електротехника и енергетика Професия:

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

по ред Ползвател на имот по КВС НТП Площ на имота /дка/ Приложение 1 Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Беброво за стопан

по ред Ползвател на имот по КВС НТП Площ на имота /дка/ Приложение 1 Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Беброво за стопан по ред Ползвател на имот по КВС НТП Площ на имота /дка/ Приложение 1 Списък на ползватели на имоти - полски пътища в землището на с. Беброво за стопанската 2016 / 2017 г. Ползвана площ /дка/ Ср. г. р.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/ ;8

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/ ;8 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/822-063;822-186,821-989; Е-mail: odz_silistra@mbox.contact.bg

Подробно

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 01/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Белоградчик С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ

Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ Прилжение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО з учебнт 2019/2020 гдин ОБЛАСТ: КЮСТЕНДИЛ

Подробно

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ" КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА" ГРАФИК ЗА ЛЕКЦИИ на магистърски програми "Дигитален маркетинг и уе

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА ГРАФИК ЗА ЛЕКЦИИ на магистърски програми Дигитален маркетинг и уе ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ" КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА" ГРАФИК ЗА ЛЕКЦИИ на магистърски програми "Дигитален маркетинг и уеб дизайн" - 1 курс, випуск 2018/2019 Учебна 2018/19

Подробно

Г Р А Ф И К

Г Р А Ф И К НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ уч.2018/2019 година I курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА Група Анатомия Информатика Философия Ски 16 17 18 19 20 21 ИП A2, 8.00 ч. A2, 8.00 ч. A2, 9.30 ч. A2, 9.30 ч. A2, A2, A2, 8.00 ч.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 204 Гр. Враца/21.09.2018 год. На основание

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно