Официални правила на промоцията Получавай обратно 10% от сумите. заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от

Размер: px
Започни от страница:

Download "Официални правила на промоцията Получавай обратно 10% от сумите. заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от"

Препис

1 Официални правила на промоцията Получавай обратно 10% от сумите заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от веригата MDL Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила Промоционалната кампания Получавай обратно 10% от сумите заплатени с Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite карти в магазини от веригата MDL ( Промоцията ) се организира и провежда от Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер , седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT ( Организатор ). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: и през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта: и Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

2 Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията Промоцията се реализира на територията на Република България и се прилага единствено по отношение на плащания, извършени в Република България. Раздел 3. Период на Промоцията Промоцията стартира на г. и ще продължи до г., вкл. ( Крайна дата на Промоцията ), или до изчерпване на предвидения награден фонд за възстановяване на плащания ( Награден фонд ), което от събитията настъпи първо. В случай че Наградният фонд се изчерпи преди Крайната Дата на Промоцията, това обстоятелство ще бъде обявено на официалната страница на Промоцията, посочена по-долу. Раздел 4. Право на участие В Промоцията имат право да участват всички физически лица ( Допустими участници ), притежатели на карти Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite, издадени от някоя от следните организации ( Участващи карти ): - Айкард АД - Алианц Банк България АД - Банка ДСК EАД - Българо-американска кредитна банка АД - Инвестбанк АД - Обединена българска банка АД - Пейнетикс АД - ПроКредит Банк (България) EАД - Първа инвестиционна банка АД

3 - Райфайзенбанк (България) ЕАД - Сибанк - Тексим Банк АД - Транзакт Юръп ЕАД - УниКредит Булбанк АД - Централна кооперативна банка АД - Юробанк България АД - Wirecard Card Solutions Limited - Revolut Payments UAB - Revolut Limited (наричани по-долу заедно Участващи организации ). Допустими участници, свързани с Организатора и с всички негови дъщерни дружества или с други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и с членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията. Раздел 5. Механизъм на промоцията Всички Допустими участници, които извършат плащане с Участваща карта през периода на Промоцията ( Участващи плащания ),в търговски обект във веригата магазини MDL в София, а именно: - MAXMARA ул. Съборна 4, Тел MARELLA - Сердика Център, бул. Ситняково 48, Т: MARINA RINALDI бул. Витоша 72, ТЕЛ , ERMENEGILDO ZEGNA ул. Съборна 2А, ТЕЛ , TREND BOX бул. Витоша 74, Т: DRESS CODE ул. Съборна 4, Т:

4 - BRUNELLO CUCINELLI - ул. Съборна 4, Т: WEEK & SHOP MDL - Sofia Ring Mall, ул. Околовръстен път 214, WEEK & SHOP MDL Paradise Center, бул. Черни връх 100, MDL SHOP (outlet) - Bulgaria Mall, бул. България 69. Тел , FURLA бул. Витоша 65, ТЕЛ , FURLA Сердика Център, бул. Ситняково 48, ТЕЛ , MARC CAIN - ул. Съборна 2, ТЕЛ , PALMERS бул. Витоша 66, ТЕЛ , PALMERS Сердика Център, бул. Ситняково 48, тел , онлайн на за всички марки, представени в онлайн магазина наречени Участващи магазини, ще получат възстановяване на 10% от платената сума обратно по картата си, но не повече от 200 лева за една трансакция. Възстановяването ще се извършва автоматично по картовата сметка на Участващата карта.няма изискване за минимален паричен размер на плащането. Максималният размер на сумата, която може да бъде възстановена, е 200 лева за една трансакция. Ако Допустим участник извърши плащане, при което следва да получи възстановяване на сума, надвишаваща определения лимит от 200 лв., той ще получи възстановяване само на сумата от 200 лв., независимо от размера на трансакцията. Възстановяването ще се извършва директно към картовата сметка свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на Участващото плащане в срок от 20 дни от датата на отразяване на плащането в системата на Организатора. В банковото

5 извлечение преводът ще бъде посочено като Visa Promotion: Money BackВ случай на невъзможност преводът да бъде извършен в този срок, възстановяването ще бъде извършено в срок от 20 дни след края на Промоцията. Допустим участник може да откаже участие в Промоцията, като за целта следва да информира съответната Участваща организация издател на Участващата карта, като подаде искане в което ясно е идентифициран, както и е посочено, че не желае да получава възстановяване на суми, или промоционална комуникация във връзка с Промоцията. Допустимият участник ще бъде изключен от обхвата на Промоцията в срок от 20 работни дни от получаването на искането в съответната Участваща организация. Раздел 8. Отговорност Организаторът не носи отговорност (в степента допустима от закона) за каквито и да е загуби или вреди произтичащи от провеждането на Промоцията или от участието на който и да е Допустим участник в Промоцията, или ако Промоцията не се осъществи съгласно предвиденото. Организаторът не носи отговорност за забавяне при възстановяването на сумите, дължащо се на технически проблеми или забава в платежните услуги предоставяни от Участващите организации. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Допустимите Участници. Организаторът не носи отговорност ако физическото място на извършване на плащания не разполага с инсталиран ПОС терминал или ако разполага с такъв, но на него не е възможно да бъде извършено плащане с Участваща карта. Раздел 9. Защита на личните данни За целите на Промоцията, лични данни на физически лица няма да бъдат предоставяни от Участващите организации на Организатора. За целите на идентифициране на Участващи плащания и извършване на възстановяване на суми, Организаторът ще използва информация която е част от информационната му система за обработка на плащания с

6 банкови карти. Участващите организации картоиздатели на Участващите карти, няма да предоставят на Организатора допълнителни данни, които позволяват идентификация на физически лица.обработването на лични данни от Участващата организация обслужваща Допустим участника се осъществява според Политиката за защита на личните данни на съответната обслужваща Участваща организация. Организаторът не носи отговорност по отношение събирането, обработването и използването на личните данни на Допустимите участници от обслужващата ги Участваща организация. Информация по отношение Политиката за защита на личните данни на съответната Участваща организация всеки Допустим участник може да получи от обслужващата го Участваща организация. Раздел 10. Приложимо право Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Допустими участници притежатели на Участваща карта и Организатора се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard 1. Организатор Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 1.1. Организатор

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2 Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 23.07.2019 г. Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B>

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B> Документ с информация за таксите Име на доставчика на сметката: Инвестбанк АД Име на сметката: "Разплащателна сметка Екстра+" на физически лица в лева и валута Дата: 31.10.2018 Настоящият документ има

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30. Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от 01.10.2019 г., 10:00 часа УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА

Подробно

Условия на играта2018_docx

Условия на играта2018_docx Условия на играта: 1. Определения: "Игра" - промоционална игра с награди Зимни емоции", която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея Правила. Играта се провежда в интернет на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

Промоция "Мол София ще почерпи" на Mall of Sofia

Промоция Мол София ще почерпи на Mall of Sofia ПРОМОЦИЯ ШОПИНГ СПРИНТ С COSMOPOLITAN ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ШОПИНГ СПРИНТ С COSMOPOLITAN ( Промоцията ) се организира и провежда

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Прави

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Прави ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на 05.07.2019 г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията за провеждане на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Правила и Условия "JULY ROULETTE 2019" Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Националн

Правила и Условия JULY ROULETTE 2019 Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Националн Правила и Условия "JULY ROULETTE 2019" Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Национална лотария АД, Бонус - JULY ROULETTE 2019, на участници

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: Документ с информация за те Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: 08.04.2019г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

Разбий сърцето на Mall Plovdiv

Разбий сърцето на Mall Plovdiv ПРОМОЦИЯ РАЗБИЙ СЪРЦЕТО НА МОЛА ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията РАЗБИЙ СЪРЦЕТО НА МОЛА ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O.

Подробно

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ( Промоцията ) се организира и провежда от ДОРАДО

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ (

ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ( ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O. Пловдив

Подробно

напред ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти в сила от г. Банкови карти Касови операции Преводи и плащания Спестовни сметки Т

напред ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти в сила от г. Банкови карти Касови операции Преводи и плащания Спестовни сметки Т ПРОМЕНИ В ТАКСИ И КОМИСИОНИ за индивидуални клиенти БАНКОВИ КАРТИ БАНКОВИ КАРТИ МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ Кредитна карта TheONE 4.90 BGN 2.45 EUR 4.15 BGN 2.08 EUR Кредитна карта TheONE със SMART пакет 3.92 BGN

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

Промоция „Отстъпка за гориво срещу SMART точки”

Промоция „Отстъпка за гориво срещу SMART точки” Промоция Отстъпка за гориво срещу ClubSmart точки Правила за участие Общи клаузи 1. Настоящите правила ( Правилата ) уреждат условията за участие и реда за провеждане на Промоция под наименование Отстъпка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

 АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 АСОЦИАЦИЯ  НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ  ФИРМИ  ПОКАНА ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2019 год. В ресторанта на Парк хотел Санкт Петербург - гр. Пловдив стр. 1 от 5 Основен ресторант Основният ресторант на Парк хотел

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организа

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria е Галерия

Подробно

Microsoft Word - Promo-rules May'17 - July'17 official.docx

Microsoft Word - Promo-rules May'17 - July'17 official.docx ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ Duracell AMJ 17 Кампанията се разделя на две части: Национална СМС кампания - състезание с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно