КАК ДА ИГРАЕМ? Инструкции за използване на флашкарти, игри на маса, образователни картони

Размер: px
Започни от страница:

Download "КАК ДА ИГРАЕМ? Инструкции за използване на флашкарти, игри на маса, образователни картони"

Препис

1 I IV 3години 7 възрастова група КАК ДА ИГРАЕМ? Инструкции за използване на флашкарти, игри на маса, образователни картони ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

2 НАСОКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 3 4 ГОДИНИ ФЛАШКАРТИ Флашкартите се използват както в педагогическата ситуация за онагледяване на упражняваната лексика и стимулиране на езиковата активност, така и в други подходящи режимни моменти. Чрез тях се подпомага езиковото развитие децата посочват, назовават, описват изображенията. Богатият набор от картинки позволява разделянето и класифицирането им по различни признаци (напр. животните диви, домашни, птици, начин на хранене, размножаване, място на живеене, в полза или вреда на хората и т.н.; плодовете и зеленчуците цвят, форма, вкус, начин на консумация, място на разпространение и ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТОНИ КАРТОН 1 Работа с пластилин предмети с формата на основните геометрични фигури кръг, квадрат и триъгълник, и за усъвършенстване на фините движения на пръстите. Необходими елементи: пластилин в различни цветове Разпознава и назовава топка, знаме, кубче. Използва пластилин и моделира геометрични фигури. Поставя моделираните геометрични фигури на съответните им места в нарисуваните на картона топка, знаме, кубче. да се запознаят с геометричните фигури. Нека да ги назоват и да ги посочат на картона. Предложете им пластилин. Можете да подканите децата да назоват и цветовете пластилин, които са избрали. Покажете им как да запълнят белите фигури на картона. Можете да усложните играта, като тези, които се справят успешно със запълването с голямо парче пластилин, да запълнят фигурите с малки топчета пластилин. КАРТОН 2 Пъзел домашното животно пиле, усъвършенстване на фините движения на пръстите, паметта и логическото мислене. Необходими елементи: пъзел от 4 части Разпознава и назовава пилето. др.) С картите се развиват всички когнитивни процеси мислене, внимание, концентрация, памет. Те стимулират езиковото развитие на всички равнища фонология, морфология, граматика, семантика, прагматика. Например: игра На пазар, при нея учителят прави словесен образец описание на зеленчук. Децата, които са в ролята на купувачи, описват зеленчук, а детето продавач трябва да отгатне кой е този зеленчук. Използват се изображения на лук, домат, чушка и морков от флашкартите. да се запознаят с животното на пъзела. Нека те да го назоват и да посочат кое е неговото семейство. Можете да ги подканите да назоват и цвета на пилето. Изрежете частите на пъзела и нека децата да се опитат да го подредят правилно. КАРТОН 3 Лабиринт Детето се упражнява да затвърждава уменията си за пространствена ориентация и да изгражда имения за зрително-моторна координация. Необходими елементи: картон с лабиринт Ориентира се в пространството. Координира движенията на ръката с цел проследяване на пътечката на лабиринта. като назовава всички предмети по пътя на лабиринта. да се запознаят с лабиринта. Задайте инструкция към детето, което преминава през лабиринта: Разкажи покрай какво трябва да мине момиченцето в парка, за да стигне до изхода на лабиринта детската площадка. Пример: Момиченцето минава покрай дърво., Момиченцето минава покрай пейка, за да стигне до детската площадка. 1

3 КАРТОН 4 Карти Детето се упражнява да изгражда и затвърждава умения за сортиране по различни признаци цвят и вид. Необходими елементи: картон с картите в два от основните цветове жълт и зелен като назовава всички предмети от картите. да се запознаят с картите и предметите на тях назовете ги, а след това нека децата се опитат и сами. При нужда припомнете забравената дума. От децата се изисква да подредят предметите в 2 групи по цвят (вариант 1), по вид плодове и зеленчуци и т.н. (вариант 2). 2 ИГРИ НА МАСА ИГРА НА МАСА Познавам животните Детето се упражнява да разпознава, назовава и имитира домашни животни. Необходими елементи: табло за игра на маса (страна 1), пионки или цветни камъчета Разпознава, назовава и имитира домашни животни. да се запознаят с домашните животни. Нека децата да ги назоват и да ги посочат на картона. Предложете им цветно камъче или пионка. Можете да подканите децата да назоват и цветовете на камъчето или на пионката, които са избрали. Необходими са пионки, колкото са децата, за да могат да следят реда си. Децата местят пионката с по 1 напред, ако могат да изпълнят указанието. Ако не могат, не преминават напред и губят реда си. Победител е това дете, което стигне първо до финала. Указания: Какво е това? Какви звуци издава кокошката/кравата/кучето/котката? Какво е това? Какво снася кокошката? (Какво дава кравата? С какво играе кучето/котето?) Какво са това? ИГРА НА МАСА Едно и много Детето се упражнява да разпознава, назовава и посочва предмети и да образува правилно множествено число. Необходими елементи: табло за игра на маса (страна 2) Образува правилно множествено число. ТАБЛА ЗА СТЕНА да се запознаят с изображенията на таблото. Нека да ги назоват и да ги посочат на игралното поле. Играят няколко деца. Учителят дава указания, а децата поставят ръката си на точното поле и повтарят. Пример: Учител: Посочи една гъба. Дете: Поставя ръката си върху изображението на гъбата и казва: гъба. Учител: Посочи много череши. Дете: Поставя ръката си върху изображението на черешите и казва: череши, и т.н. ИГРА НА МАСА Намери скритите предмети Детето упражнява когнитивните си процеси памет, мислене и възприятие Необходими елементи: табло за игра на маса Разпознава и назовава предметите в стаята. да се запознаят с таблото. Нека да назоват и да посочат какво има на таблото. Каква е стаята и какво има в нея. На лицевата част е изобразена същата стая, но с 8 избледнели предмета на нея. На 2 деца се раздават по 5 картончета, 4 от които са направени много бледи на картона, а петото не е налично в стаята. От детето се изисква да открие и да назове предмета, който е подаден от учителя, и да постави картата му на мястото ѝ в стаята. При верен отговор продължава, при грешен е следващото дете. Победител е това дете, което успее първо да намери липсващите обекти. Таблата се използват за нагледна опора при възприемане и пресъздаване на съответното литературно произведение. Децата показват и назовават герои и обекти, отговарят на въпроси по него с дума или просто изречение според индивидуалните си речеви умения.

4 4 5 ГОДИНИ ФЛАШКАРТИ Флашкартите се използват както в педагогическата ситуация за онагледяване на упражняваната лексика и стимулиране на езиковата активност, така и в други подходящи режимни моменти. Чрез тях се подпомага езиковото развитие децата посочват, назовават, описват изображенията. Богатият набор от картинки позволява разделянето и класифицирането им по различни признаци (напр. животните диви, домашни, птици, начин на хранене, размножаване, място на живеене, в полза или вреда на хората и т.н.; плодовете и зеленчуците цвят, форма, вкус, начин на консумация, място на разпространение, превозни средства и др.). С картите се развиват всички когнитивни процеси мислене, внимание, концентрация, памет. Те стимулират езиковото развитие на всички равнища фонология, морфология, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТОНИ КАРТОН 1 Работа с пластилин движения на пръстите, пространствената ориентация и предлозите. Необходими елементи: пластилин в различни цветове Използва прости изречения. Разпознава и назовава предлозите горе и долу, под и над, върху, до. Разбира инструкции. да се запознаят с предлозите и предложните отношения. Нека децата да ги назоват и да ги посочат на картона. Предложете им пластилин. Можете да подканите децата да назоват и цветовете пластилин, които са избрали. Обяснете им как да запълнят белите бонбони на картона. Можете да усложните играта, като тези, които се справят успешно със запълването с голямо парче пластилин, да запълнят бонбоните с малки топчета пластилин. Друг вариант е да давате инструкции на децата в какъв цвят и кой точно бонбон да запълнят с пластилин. граматика, семантика, прагматика. Например: игра Превозни средства. Учителят разделя децата на малки групи, като по възможност да има деца с различно ниво на владеене на български език. Целта е в съвместната дейност непринудено децата да усвояват българския език от връстниците си, които го владеят в известна степен. На всяка група се дава по една карта с превозно средство, което децата трябва да опишат. Учителят насочва вниманието на децата и към гърба на картата, където превозното средство е изобразено в сюжет. По време на играта учителят води разговор с всяка група, като изисква децата да назоват какво е изобразено, кой го управлява, за какво се използва и т.н. При проявен интерес учителят може да предложи на групите да си разменят картите. КАРТОН 2 Пъзел Детето се упражнява да разпознава и да назовава кокошка, петел и пиле, да усъвършенства фините движения на пръстите, паметта и логическото мислене. Необходими елементи: пъзел от 8 части Разпознава и назовава кокошка, петел и пиле. Съставя въпросителни изречения. да се запознаят с животните на пъзела. Нека да ги назоват и да ги посочат. Можете да подканите децата да попитат какво правят животните. Изрежете частите на пъзела и нека децата да се опитат да го подредят правилно. КАРТОН 3 Лабиринт Детето се упражнява да затвърждава уменията си за пространствена ориентация и да изгражда умения за зрително-моторна координация. Необходими елементи: картон с лабиринт Ориентира се в пространството. Координира движенията на ръката с цел проследяване на пътечката на лабиринта. като назовава всички предмети на лабиринта. Съставя прости изречения. да се запознаят с лабиринта. Задайте инструкция към детето, което преминава през лабиринта: Прос леди преплетените линии и кажи нещо за майката/бащата/момичето/дядото и предметите от другата страна. Пример: Майката стига до тенджерата. Майката готви, Момиченцето стига до боичките. Момичето рисува. Невена има нови боички. КАРТОН 4 Карти Детето се упражнява да изгражда и затвърждава умения за групиране. 3

5 Необходими елементи: картон с карти на животните и техните малки като назовава всички животни от картите. Изгражда умения за образуване и използване на умалителни мече, зайче, жирафче, конче. да се запознаят с картите и животните на тях назовете ги, а след това нека децата се опитат и сами. При нужда припомнете забравената дума. От децата се изисква да съберат картите на животните с техните малки. Подканете ги да образуват изречения. Пример: Това е кон. Малкото на коня е конче. Конят живее в обора. Той се храни със сено. 4 ИГРИ НА МАСА ИГРА НА МАСА На пазар плодове и зеленчуци. 12 броя картончета, които се изрязват от таблото Разпознава и назовава изобразените плодове и зеленчуци. Участва в диалог. да се запознаят с плодовете и зеленчуците, предлагани на пазара. Нека да ги назоват и да ги посочат на тази страна на картона, на която е изобразен целият и пълен пазар. Попитайте децата какво знаят за пазара, посещават ли го... Подканвайте ги да опишат, това което виждат на илюстрациите. От другата страна са нарисувани празни щайги. Предложете на децата да заредят магазина, като подредят картончетата на плодовете и зеленчуците в празните щайги, и да започнат играта. Децата са в ролята на купувачи. Те описват с думи, без да назовават точното наименование на плода или зеленчука. Едно дете е продавач. То трябва да познае какво му описва купувачът, да намери подходящото картонче и да му го даде. ИГРА НА МАСА Кой, къде и какво прави? Детето упражнява когнитивните си процеси памет, мислене и възприятие, умението да разказва ТАБЛА ЗА СТЕНА и да води диалог. 6 картончета с изображения на членовете на семейството, които се изрязват от таблото Разпознава и назовава стаята, парк и дейности, които членовете на семейството извършват в тях. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения). да се запознаят с думи и понятия от ежедневния живот. Нека децата да назоват и да посочат какво има на таблото. От едната страна на картона има колаж от снимки на ежедневни дейности вкъщи и навън. Разгледайте ги и уточнете какво е изобразено на тях. След това обърнете картона и започнете играта. На картона има две игрални полета кухня и парк. Детето тегли карта със съответния член на семейството (майка, баща, момиче, момче, баба, дядо) и отговаря на зададен въпрос. В зависимост от нивото на владеене на български език учителката преценява характера на въпросите в някои случаи те предполагат да се отговори с кратко просто изречение, а в други случаи да се отговори с просто разширено изречение. Пример: Мама готви. Мама готви в кухнята. Таблата се използват за нагледна опора при възприемане и пресъздаване на съответното литературно произведение. Децата показват и назовават герои и обекти, задават въпроси, свързани с художествения текст, преразказват, според индивидуалните си речеви умения, като се опират на нагледната опора.

6 5 6 ГОДИНИ ФЛАШКАРТИ Флашкартите се използват както в педагогическата ситуация за онагледяване на упражняваната лексика и стимулиране на езиковата активност, така и в други подходящи режимни моменти. Чрез тях се подпомага езиковото развитие децата посочват, назовават, описват изображенията. Богатият набор от картинки позволява разделянето и класифицирането им по различни признаци (напр. животните диви, домашни, птици, начин на хранене, размножаване, място на живеене, в полза или вреда на хората и т.н.; плодовете и зеленчуците цвят, форма, вкус, начин на консумация, място на разпространение, превозни средства и др.) Картите в трета група, освен изграждането на речник, стимулират и съставянето на фрази и изречения по зададения речников състав. С картите се развиват всички когнитивни процеси мислене, внимание, концентрация, памет. Те стимулират езиковото развитие на всички равнища фонология, морфология, граматика, семантика, прагматика. Например: игра Разказваме за зимата. Учителят разделя децата на три подгрупи. Всяка от подгрупите изтегля по една флашкарта от групата на ръкавици, шал, шапка и от групата на радостен, тъжен, кукла. В зависимост от нивото на владеене на български език се диференцират поставените цели. Деца, които не говорят български език, да посочат назовани от учителя обекти. Деца, които в известна степен говорят български език, да конструират изречения, да съставят текст по две опорни думи (названията на обектите от флашкартите). 5 ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТОНИ КАРТОН 1 Работа с пластилин недовършени обекти движения на пръстите, пространствената ориентация. Необходими елементи: пластилин в различни цветове Назовава липсващите елементи. Използва прости разширени изречения. да се запознаят с изображенията на картоните. Нека да ги назоват и да ги посочат на картона. Предложете им пластилин. Проведете разговор дали изображенията им са познати и с какво ги свързват. Попитайте ги какво им липсва. Обяснете им, че трябва да довършат липсващите елементи. Пример: Това е снежен човек. Той се прави от сняг. Снежният човек има шапка, метла, копчета, нос от морков Това е елха. Тя расте в гората. Украсяваме елхата за Коледа. По нея има..., а под нея слагаме... КАРТОН 2 Работа с пластилин силуети движения на пръстите, пространствената ориентация. Необходими елементи: пластилин в различни цветове Разпознава и назовава предметите. Използва пластилин и моделира чрез шнурче от пластилин контура на обектите. Използва прости разширени изречения. да се запознаят с изображенията на картоните. Нека да ги назоват и да ги посочат на картона. Предложете им пластилин. Попитайте децата дали изображенията им са познати и с какво ги свързват. Обяснете им, че трябва да оконтурят с шнурче от пластилин всеки обект (вариант 1), или вие посочете обектите (вариант 2). КАРТОН 3 Пъзел домашните животни, усъвършенства фините движения на пръстите, паметта и логическото мислене. Необходими елементи: пъзел от 10 части Разпознава и назовава домашните животни. Съставя прости разширени изречения. да се запознаят с животните на пъзела. Нека да ги назоват и да ги посочат. Стимулирайте децата да кажат какво виждат на картината, какво правят животните, кой се грижи за тях и т.н. Изрежете частите на пъзела и нека децата да се опитат да го подредят правилно. КАРТОН 4 Лабиринт Детето се упражнява да затвърждава уменията си за пространствена ориентация и да изгражда имения за зрително-моторна координация. Необходими елементи: картон с лабиринт

7 6 Ориентира се в пространството. Координира движенията на ръката и очите с цел проследяване на пътечката на лабиринта. като назовава всички участници и предмети на лабиринта. Съставя изречения. да се запознаят с лабиринта. Задайте инструкция към детето, което преминава през лабиринта: Прос леди преплетените линии и виж кой, къде и с кого отива. Децата проследяват и образуват изречения. Пример: Момченцето и момиченцето отиват на пързалката. Иво и Ани обичат да се пързалят. и т.н КАРТОН 5 Карти Детето се упражнява да изгражда и затвърждава умения за разпознаване, назоваване и групиране. Необходими елементи: картон с карти като назовава всички изображения от картите. Съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена. ИГРИ НА МАСА ИГРА НА МАСА Сезони Детето се упражнява да разпознава, назовава и описва четирите сезона. пионки, зар Разпознава, назовава и описва изобразените сезони. Участва в разговор за сезоните. да се запознаят с четирите сезона. Нека да ги назоват и да ги посочат на тази страна на картона, на която са изобразени четирите сезона със сюжетни картини. Попитайте децата какво знаят за сезоните и за важни празници или събития, които са характерни за всеки сезон. Подканвайте ги да назовават, това което виждат на таблото, и то да бъде максимално описателно (пример: През пролетта времето се затопля. Снегът се топи. Майката стои с чадър в ръка, а децата играят около нея. и т.н.) От другата страна на картона е игралното поле за четирима играчи. Всеки играч избира сезона, от който да започне играта, и разполага пионките си да се запознаят с картите и изображенията на тях назовете ги, а след това нека децата се опитат и сами. При нужда припомнете забравената дума. От децата се изисква да съберат картите с техните сенки. Попитайте ги какво знаят за тях. Подканвайте ги да образуват изречения. Пример: Това е пола. Тя е синя на цвят. КАРТОН 6 Судоку движения на пръстите, пространствената ориентация, логическото мислене. Необходими елементи: картон и изрязаните липсващи 3 карти Разпознава и назовава действия. Съставя изречения. да се запознаят с изображенията на картона. Нека да ги назоват и да ги посочат. Обяснете на децата, че трябва да поставят в празните квадратчета тази карта, която липсва на реда. По време на играта изисквайте от децата да съставят изречения, като казват какво прави детето на картата, която поставят. Пример: Момичето храни куклата. Мария храни куклата с мляко. и т.н. в съответната къщичка на сезона (дървото). Играчът тръгва по полето, когато хвърли 6 на зара. Ако попадне на поле със символ трябва да каже нещо за съответния сезон. В зависимост от нивото на владеене на български език, децата съставят кратко просто изречение, просто разширено изречение или сложно изречение. Ако изречението е правилно минава стъпка напред, ако е грешно връща се в къщата на сезона! Играчът преминава през всички сезони с пионката/пионките си. Играта приключва, когато пионката/пионките е/са в центъра на полето (лилавото кръгче). ИГРА НА МАСА Да опознаем професиите Детето упражнява когнитивните си процеси памет, мислене и възприятие, умението да разказва. 24 карти с изображения на предмети, които се изрязват от таблото Разпознава и назовава професиите, които са изобразени на таблото. Участва в разговор за професиите.

8 да разгледат снимките на лекаря, учителката, пожарникаря и готвачката и да се запознаят с думи и понятия, свързани с четирите професии. Нека да ги назоват, да посочат какво има на снимките, какво правят хората на тях и защо. Встрани на картона са изобразени карти с предмети, свързани с всяка от професиите. Изрежете ги и уточнете с децата какво е изобразено на тях, за упражняването на коя професия се използват тези предмети. На другата страна на картона са нарисувани същите професии. Организирайте така децата, че да бъдат по 4 и всяко да си избере професия. Разбъркайте картите и ги сложете на масата с обратната страна нагоре. Детето тегли карта, назовава какво е изобразено на нея. В зависимост от нивото на владеене на български език, може да промените правилата и да изисквате от децата да съставят изречения с предмета на картата. Ако картата съответства на професията, която детето е избрало, то я поставя в съответното цветно поле. Ако не съответства на професията, я връща най-отдолу в купчината. Победител е това дете, което първо нареди шестте предмета, характерни за професията, в цветното си поле. ИГРА НА МАСА Лото ТАБЛА ЗА СТЕНА Детето се упражнява да разпознава, назовава и описва предмети. 12 карти с изображения на предмети, 12 карти с по 6 изображения на предмети, които се изрязват от таблото, цветни камъчета Разпознава и назовава предмети. да се запознаят с предметите от картончетата. Нека да ги назоват и да ги посочат. Попитайте ги какво знаят за тях. Подканяйте ги да назовават, това което виждат на картите, и да го описват. В играта може да участват 12 деца, които получават по една карта и 6 цветни камъчета. Изберете водещ (докато децата свикнат с правилата, водещ е учителят, след това може да се избере дете), който да изтегли карта и да назове или да опише изобразеното на нея. Децата трябва да открият картинката в картата си и да поставят камъчето върху нея. Печели това дете, което чуе или отгатне всички предмети на картончето си и ги отбележи с камъчета. Таблата се използват за нагледна опора при възприемане и пресъздаване на съответното литературно произведение. Децата описват литературните герои, разпознават епизоди от литературните произведения, преразказват ги според индивидуалните си речеви умения, като се опират на нагледната опора. 7

9 8 6 7 ГОДИНИ ФЛАШКАРТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТОНИ КАРТОН 1 Работа с пластилин букви движения на пръстите, пространствената ориентация. Необходими елементи: пластилин в различни цветове Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви. Използва пластилин и моделира чрез шнурче от пластилин контура на буквите. да се запознаят с буквите на картона. Нека да ги назоват, посочат и очертаят с пръст. Предложете им пластилин. Обяснете им, че трябва да оконтурят с шнурче от пластилин всяка буква (вариант 1) или посочени от вас определени букви (вариант 2). КАРТОН 2 Пъзел обекти на детска площадка, усъвършенства фините движения на пръстите, паметта и логическото мислене. Необходими елементи: пъзел Разпознава и назовава обекти от детска площадка. Конструира сложни изречения по нагледна основа. да се запознаят с пъзела. Стимулирайте ги да кажат какво виждат на картината, какво правят децата и т.н. Изрежете частите на пъзела и нека децата да се Флашкартите се използват както в педагогическата ситуация за онагледяване на упражняваната лексика и стимулиране на езиковата активност, така и в други подходящи режимни моменти. Чрез тях се подпомага езиковото развитие децата посочват, назовават, описват изображенията. В четвърта възрастова група вече може да се насочи вниманието на децата и към изображенията на главните печатни букви и надписите с кратки думи върху тях. Целта не е децата да прочетат думата, а да я запомнят като цялостен образ като изображение, което свързват с конкретно значение. Това квазичетене, при което детето не чете думата буква по буква, а като види нейното изображение, се досеща за значението ѝ и я изговаря правилно, има водеща роля при формирането на уменията за звуков анализ на думата в предучилищна възраст. Тези умения се изразяват в следното: на първо място, правилно произнасяне на звука и откриването му в различни позиции на думата чрез моделиране; на второ място, свързване на звука с графичния символ на главната печатна буква. Овладявайки тези умения, децата осъзнават практически смислоразличителната функция на звука чрез прости форми на фонемен анализ, без да се запознават с цялото качествено многообразие на всички звукове в думата и да стигат до пълен последователен анализ на фонемния ѝ състав, който непосредствено предхожда четенето и писането. опитат да го подредят правилно. КАРТОН 3 Открий петте разлики Детето се упражнява да усъвършенства логическото си мислене, вниманието и паметта си. Необходими елементи: картон Разпознава и назовава изобразеното на картона. Съставя изречения. да се запознаят с картинките на картона. Попитайте ги дали изображенията са им познати, ако има нещо непознато обяснете го и го назовете. Обяснете на децата, че трябва да открият 5 разлики между двете картинки и да ги назоват. КАРТОН 4 Лабиринт Детето се упражнява да затвърждава уменията си за пространствена ориентация и да изгражда умения за зрително-моторна координация. Необходими елементи: картон с лабиринт Конструира сложни изречения по нагледна основа. Ориентира се в пространството. Координира движенията на ръката и очите с цел проследяване на пътечката на лабиринта. като назовава всички участници и предмети в лабиринта. да се запознаят с лабиринта. Задайте инструкция към детето, което преминава през лабиринта: Прос леди преплетените линии и виж кой какво

10 прави и какво има. Децата проследяват и образуват изречения. Пример: Топката е на детето, което се люлее. КАРТОН 5 Карти Детето се упражнява да различава и назовава различните професии. Необходими елементи: картон с карти като назовава всички изображения от картите. Разказва кратки истории, като използва подходящ времеви речник. Организирайте децата да изрежат картите. Разгледайте изображенията на тях назовете ги. При нужда припомнете забравената дума. От децата се изисква да съберат картите по двойки и да разкажат кратка история за пожарникаря, учителя, лекарката или строителя. При нужда дайте речев образец или ги подпомагайте с насочващи въпроси. Пример: Това е лекарка. Тя лекува болните хора. Лекарите работят в болница. Те използват ИГРИ НА МАСА стетоскоп (слушалка), за да преслушат хората и да ги лекуват правилно. КАРТОН 6 Судоку движения на пръстите, пространствената ориентация, логическото мислене. Необходими елементи: картон и изрязаните липсващи 4 карти Разпознава и назовава действия. Съставя изречения. да се запознаят с изображенията на картона. Нека да ги назоват и да ги посочат. Обяснете на децата, че трябва да поставят в празните квадратчета тази карта, която липсва на реда. По време на играта изисквайте от децата да съставят изречения, като казват какво може да се прави с изобразеното на картата, която поставят. Пример: Това е въдица. С въдицата се лови риба. ИГРА НА МАСА Азбука с антоними думи антоними. пионки, зар Разпознава и назовава думи и открива техните антоними. в полето и зрително-моторна координация. да се запознаят с картинната азбука. Нека да назоват и да посочат какво е изобразено при всяка буква. Повечето картинки дават възможност на децата да открият няколко думи, започващи с един и същ звук, или да съставят изречения с някоя от думите. (пример: Агнето свири на акордеон. Обичам червени череши. Мечката мете с метла и обича много мед. и т.н.) От другата страна на картона е игралното поле. На игралното поле стартират 4 играчи с по една пионка. Първи започва този, който е хвърлил най-голямо число на зара. Движението става по маршрута, обозначен на игралното поле. След като хвърли зарчето, детето отброява необходимия брой ходове и се придвижва по стрелките напред. След като попадне на съответната буква, я назовава и назовава дума с нея. Ако стъпи на буквите Б; В; Г; Д; Ж; З; трябва да назове картинката и учителят да му зададе въпрос Б ботуши. Ботушите са чисти. Какви може да бъдат освен чисти? (мръсни) И така за всяка следваща буква. Ако отговори правилно, преминава по зелената стрелка съответно на П; Ф; К; Т; Ш; С; Р. Има и букви, които връщат назад, те са обозначени с червени точки Ъ към А; У към О; И към Е. Печели този играч, който стигне първи до книгата. ИГРА НА МАСА Помисли и сглоби Детето упражнява когнитивните си процеси памет, мислене и възприятие, умението да разказва. 20 карти с изображения на предмети, които се изрязват от таблото, игрално поле с букви, върху което се подрежда пъзелът Определя звука в началото на думата. Участва в разговор за училището. Разгледайте с децата снимката на таблото. Проведете разговор с тях за бъдещата им роля на ученици и за училището. Изрежете картите с изображения на предмети. Обърнете ги с картинките нагоре и ги поставете една върху друга на купчинка. Нека всяко дете да си взема карта, да казва какво е изобразено на нея, да определи първия звук и да постави картата с картинката надолу върху съответната буква. Помагайте на децата, които се затрудняват. 9

11 ИГРА НА МАСА Лото букви. 12 карти с изображения на букви, които се изрязват от таблото, цветни камъчета, изображения на буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ш, Ъ (може да използвате таблото с картинната азбука) Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви. В играта може да участват до 12 деца, които получават по една карта и 9 цветни камъчета. Изберете водещ (докато децата свикнат с правилата, водещ е учителят, след това може да се избере дете), който да произнася звука (може да казва и дума, която започва с този звук например: Б като бор) и да показва съответната буква. Децата трябва да открият буквата в картата си и да поставят камъчето върху нея. Печели това дете, което чуе всички букви от картончето си и ги отбележи с камъчета. 10 ТАБЛА ЗА СТЕНА Таблата се използват за нагледна опора при възприемане и пресъздаване на съответното литературно произведение. Децата описват литературните герои, разпознават епизоди от литературните произведения, определят по илюстрациите последователността в сюжета, преразказват ги според индивидуалните си речеви умения, като се опират на нагледната опора.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и

ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и математическите ви умения. За да намерите решение,

Подробно

Microsoft Word - 09niv.doc

Microsoft Word - 09niv.doc Подреждане: чрез елиминиране «Пътни знаци» 9-11 Ниво 1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Наблюдаване

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето и др.). Използвайте само правилни примери, т.е. Незабавно

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Формули за нареждане на Рубик куб

Формули за нареждане на Рубик куб Етап 1 Опознаване на твоят Рубик куб Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории: 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако Знаем, че и Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако и РВ Три събития са независими в съвкупност, ако и В

Подробно

Модул 1: Храна Обсъждане на ядливи растения Време 80 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, до

Модул 1: Храна Обсъждане на ядливи растения Време 80 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, до Модул : Храна Обсъждане на ядливи растения Време 0 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, домат зеле, картоф, целина, лук, брюкселско зеле, броколи.

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно