Групировки Групировка по признак, който се описва с едновариантен въпрос (т.е. въпрос с един възможен отговор).

Размер: px
Започни от страница:

Download "Групировки Групировка по признак, който се описва с едновариантен въпрос (т.е. въпрос с един възможен отговор)."

Препис

1 Групировки 1 1. Групировка по признак, който се описва с едновариантен въпрос (т.е. въпрос с един възможен отговор). Зад. 1. Направете групировка по първи въпрос в брой и в проценти.. анкетирани Процент от анкетираните Слаба 3 2,73% Средна 9 8,18% Добра 9 8,18% Много добра 54 49,09% Отлична 35 31,82% ,00% 2. Групировка по признак, който се описва с многовариантен въпрос (т.е. въпрос с повече от един възможен отговор). Зад. 2. Направете групировка по четвърти въпрос в брой и в проценти. 4. Кои преподаватели са Ви харесали най-много? Процент от те AB 5 2,78% AD 2 1,11% BH 2 1,11% BS 32 17,78% DD 2 1,11% FH 5 2,78% GB 10 5,56% GS 2 1,11% LK 2 1,11% OH 2 1,11% PJ 66 36,67% RE 48 26,67% TS 2 1,11% ,00% 1 Обработените данни са само примерни, т.е. хипотетични.

2 Зад. 3. Направете групировка по девети въпрос в брой и в проценти. 9. Кои от посочените дисциплини Ви затрудниха най-много? Процент от те Икономикс 21 13,82% Информатика 23 15,13% Математика 46 30,26% Статистика 62 40,79% ,00% 3. Групировка по непрекъснат признак в интервален ред. Зад. 4. Направете групировка по тринадесети въпрос в четири групи в брой и в проценти. 13. Среден месечен доход за предходната година анкетирани Процент от анкетираните 134,67-325, ,73% 325,87-517, ,00% 517,07-708, ,36% 708,27-899, ,09% 899, ,67 2 1,82% ,00% 4. Построяване на кръстосани таблици по два едновариантни въпроса. Зад. 5. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и втори въпрос в броя. 2. Университет Х на западноевропейските университети ли е? Не съм Не мога да Вярно в убеден преценя общши линии Абсолютно невярно Напълно варно Слаба Средна Добра Много добра Отлична

3 Зад. 6. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и втори въпрос в процент от общия брой на лите. 2. Университет Х на западноевропейските университети ли е? Не съм Не мога да Вярно в убеден преценя общши линии Абсолютно невярно Напълно варно Слаба 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 2,73% Средна 0,00% 0,91% 0,91% 5,45% 0,91% 8,18% Добра 0,00% 0,91% 0,91% 4,55% 1,82% 8,18% Много добра 0,00% 7,27% 8,18% 26,36% 7,27% 49,09% Отлична 0,91% 4,55% 3,64% 19,09% 3,64% 31,82% 2,73% 13,64% 13,64% 55,45% 14,55% 100,00% Зад. 7. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и втори въпрос в процент от сумите в реда на зад Университет Х на западноевропейските университети ли е? Не съм Не мога да Вярно в убеден преценя общши линии Абсолютно невярно Напълно варно Слаба 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% Средна 0,00% 11,11% 11,11% 66,67% 11,11% 100,00% Добра 0,00% 11,11% 11,11% 55,56% 22,22% 100,00% Много добра 0,00% 14,81% 16,67% 53,70% 14,81% 100,00% Отлична 2,86% 14,29% 11,43% 60,00% 11,43% 100,00% 2,73% 13,64% 13,64% 55,45% 14,55% 100,00% Зад. 8. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и втори въпрос в процент от сумите в колоните на зад Университет Х на западноевропейските университети ли е? Не съм Не мога да Вярно в убеден преценя общши линии Абсолютно невярно Напълно варно Слаба 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 2,73% Средна 0,00% 6,67% 6,67% 9,84% 6,25% 8,18% Добра 0,00% 6,67% 6,67% 8,20% 12,50% 8,18% Много добра 0,00% 53,33% 60,00% 47,54% 50,00% 49,09% Отлична 33,33% 33,33% 26,67% 34,43% 25,00% 31,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 5. Построяване на кръстосани таблици по един едновариантен въпрос и един непрекъснат метриран признак.

4 Зад. 9. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и тринадесети въпрос (те на тринадесети въпрос да са описани в пет групи) в броя. 13. Среден месечен доход за предходната година 134,67-325,87-517,07-708,27-899,47-325,87 517,07 708,27 899, ,67 Слаба Средна Добра Много добра Отлична Зад. 10. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и тринадесети въпрос (те на тринадесети въпрос да са описани в пет групи) в процент от общия брой на анкетираните. оценка за 13. Среден месечен доход за предходната година 134,67-325,87-517,07-708,27-899,47-325,87 517,07 708,27 899, ,67 Слаба 0,00% 1,82% 0,91% 0,00% 0,00% 2,73% Средна 0,00% 2,73% 4,55% 0,91% 0,00% 8,18% Добра 0,91% 4,55% 2,73% 0,00% 0,00% 8,18% Много добра 14,55% 20,91% 9,09% 3,64% 0,91% 49,09% Отлична 7,27% 10,00% 9,09% 4,55% 0,91% 31,82% 22,73% 40,00% 26,36% 9,09% 1,82% 100,00% Зад. 11. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и тринадесети въпрос (те на тринадесети въпрос да са описани в пет групи) в процент от общия брой в редовете на зад. 9. оценка за 13. Среден месечен доход за предходната година 134,67-325,87-517,07-708,27-899,47-325,87 517,07 708,27 899, ,67 Слаба 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% Средна 0,00% 33,33% 55,56% 11,11% 0,00% 100,00% Добра 11,11% 55,56% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% Много добра 29,63% 42,59% 18,52% 7,41% 1,85% 100,00% Отлична 22,86% 31,43% 28,57% 14,29% 2,86% 100,00% 22,73% 40,00% 26,36% 9,09% 1,82% 100,00%

5 Зад. 12. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и тринадесети въпрос (те на тринадесети въпрос да са описани в пет групи) в процент от общия брой в колоните на зад Среден месечен доход за предходната година 134,67-325,87 325,87-517,07 517,07-708,27 708,27-899,47 899, ,67 Слаба 0,00% 4,55% 3,45% 0,00% 0,00% 2,73% Средна 0,00% 6,82% 17,24% 10,00% 0,00% 8,18% Добра 4,00% 11,36% 10,34% 0,00% 0,00% 8,18% Много добра 64,00% 52,27% 34,48% 40,00% 50,00% 49,09% Отлична 32,00% 25,00% 34,48% 50,00% 50,00% 31,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6. Построяване на кръстосани таблици по един едновариантен и един многовариантен въпрос. Зад. 13. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и девети въпрос в броя. на 9. Кои от посочените дисциплини Ви затрудниха наймного? Икономикс Информатика Математика Статистика Слаба Средна Добра Много добра Отлична

6 Зад. 14. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и девети въпрос в процент от общия брой на анкетираните. на 9. Кои от посочените дисциплини Ви затрудниха наймного? Икономикс Информатика Математика Статистика Слаба 0,66% 0,66% 1,32% 0,66% 3,29% Средна 1,97% 1,32% 0,66% 1,32% 5,26% Добра 1,32% 2,63% 4,61% 3,29% 11,84% Много добра 6,58% 8,55% 15,13% 22,37% 52,63% Отлична 3,29% 1,97% 8,55% 13,16% 26,97% 13,82% 15,13% 30,26% 40,79% 100,00% Зад. 15. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и девети въпрос в процент от общия брой в редовете на зад. 13. на 9. Кои от посочените дисциплини Ви затрудниха наймного? Икономикс Информатика Математика Статистика Слаба 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00% Средна 37,50% 25,00% 12,50% 25,00% 100,00% Добра 11,11% 22,22% 38,89% 27,78% 100,00% Много добра 12,50% 16,25% 28,75% 42,50% 100,00% Отлична 12,20% 7,32% 31,71% 48,78% 100,00% 13,82% 15,13% 30,26% 40,79% 100,00% Зад. 16. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и девети въпрос в процент от общия брой в колоните на зад. 13. на 9. Кои от посочените дисциплини Ви затрудниха наймного? Икономикс Информатика Математика Статистика Слаба 4,76% 4,35% 4,35% 1,61% 3,29% Средна 14,29% 8,70% 2,17% 3,23% 5,26% Добра 9,52% 17,39% 15,22% 8,06% 11,84% Много добра 47,62% 56,52% 50,00% 54,84% 52,63% Отлична 23,81% 13,04% 28,26% 32,26% 26,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 Зад. 17. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и четвърти въпрос в броя. на 4. Кои преподаватели са Ви харесали най-много? AB AD BH BS DD FH GB GS LK OH PJ RE TS Слаба Средна Добра Много добра Отлична

8 Зад. 18. Направете групировка в кръстосана таблица по първи и четвърти въпрос в процент от общия брой на те. на 4. Кои преподаватели са Ви харесали най-много? AB AD BH BS DD FH GB GS LK OH PJ RE TS Зад. 19. Слаба 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,56% 0,00% 2,78% Средна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 0,56% 0,56% 0,00% 0,00% 2,78% 3,89% 0,00% 8,33% Добра 0,56% 0,00% 0,00% 2,22% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 0,56% 0,00% 7,22% Много добра 1,11% 0,00% 0,56% 8,89% 0,00% 2,22% 2,78% 0,56% 1,11% 1,11% 15,56% 16,67% 0,00% 50,56% Отлична 1,11% 1,11% 0,56% 5,56% 0,56% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 5,00% 1,11% 31,11% 2,78% 1,11% 1,11% 17,78% 1,11% 2,78% 5,56% 1,11% 1,11% 1,11% 36,67% 26,67% 1,11% 100,00% Направете групировка в кръстосана таблица по първи и четвърти въпрос в процент от общия брой в редовете на зад. 17. на 4. Кои преподаватели са Ви харесали най-много? AB AD BH BS DD FH GB GS LK OH PJ RE TS Зад. 20. Слаба 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00% Средна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 33,33% 46,67% 0,00% 100,00% Добра 7,69% 0,00% 0,00% 30,77% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,15% 7,69% 0,00% 100,00% Много добра 2,20% 0,00% 1,10% 17,58% 0,00% 4,40% 5,49% 1,10% 2,20% 2,20% 30,77% 32,97% 0,00% 100,00% Отлична 3,57% 3,57% 1,79% 17,86% 1,79% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 44,64% 16,07% 3,57% 100,00% 2,78% 1,11% 1,11% 17,78% 1,11% 2,78% 5,56% 1,11% 1,11% 1,11% 36,67% 26,67% 1,11% 100,00%

9 Направете групировка в кръстосана таблица по първи и четвърти въпрос в процент от общия брой в колоните на зад. 17. на 4. Кои преподаватели са Ви харесали най-много? AB AD BH BS DD FH GB GS LK OH PJ RE TS Слаба 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 2,08% 0,00% 2,78% Средна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 50,00% 0,00% 0,00% 7,58% 14,58% 0,00% 8,33% Добра 20,00% 0,00% 0,00% 12,50% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 2,08% 0,00% 7,22% Много добра 40,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 80,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 42,42% 62,50% 0,00% 50,56% Отлична 40,00% 100,00% 50,00% 31,25% 50,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,88% 18,75% 100,00% 31,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден

Резултати от редовен изпит по Химия г. Вх. Вх. Пол Словом Оценка номер номер Пол Словом Оценка 7500 Жена Много добър Жена Среден 7500 Жена Много добър 5.35 7579 Жена Среден 3.00 7501 Жена Отличен 5.65 7580 Мъж Слаб 2.00 7502 Жена Слаб 2.00 7581 Жена Добър 3.65 7504 Мъж Отличен 5.50 7583 Жена Отличен 5.55 7507 Жена Отличен 5.60 7586

Подробно

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен

Резултати от предварителен изпит по Биология г. Вх. Номер Пол Словом Цифром Вх. Номер Пол Словом Цифром 1000 Жена Много добър Жен 1000 Жена Много добър 5.19 1050 Жена Отличен 6.00 1001 Жена Много добър 5.25 1051 Жена Много добър 5.32 1002 Жена Много добър 5.32 1052 Жена Много добър 5.19 1003 Мъж Отличен 5.75 1053 Жена Много добър

Подробно

Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г.

Резултати от проучване  на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от анкетно проучване на студентското мнение за СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА Анкетен лист 01-01 Анкетен лист

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

2012-stat.xls

2012-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ IV-ТИ КУРС, БАКАЛАВЪР МЕДИЦИНКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И

Подробно

2013-stat.xls

2013-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

2014-stat.xls

2014-stat.xls Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" София 1164, ул. Бигла 52, тел. 862 83 63, 862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org ; http://www.npmg.org Статистика за резултатите от приемен изпит по

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА III - ТИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: НЕОНАТОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ II- РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СИД СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ I-ВИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ЛАБОРАТОРНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19..16 г. 2 бр. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III 16..16

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНА, I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ЦИТОЛОГИЯ АС. Д-Р РУМЯНА ДОЦОВА

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ III КУРС НА АНКЕТАТА ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ 2.3.1 г. 1 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 17.3.1

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ I-ВИ КУРС, БАКАЛАВЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА III ТИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Orazmeriavane_QUADRO.pdf

Orazmeriavane_QUADRO.pdf Оразмеряване Пример Брой на газовите котли: Мощност на един котел: kw Полезна височина на комина: m Случай на инсталации с еднаква Р езултат: Случай на инсталации с различна Напречното сечение на комина

Подробно