UniPlex, UniPlex NanoLine Regional Anesthesia

Размер: px
Започни от страница:

Download "UniPlex, UniPlex NanoLine Regional Anesthesia"

Препис

1 Pajunk-Logo wei ƒ.eps UniPlex, UniPlex NanoLine Regional Anesthesia

2 Инструкция за употреба Специално внимание Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение по-долу! Rx only Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструкция за употреба от квалифициран медицински персонал. PAJUNK не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на приложението и избора на пациент е лекуващият медицински персонал. Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката и обучението. При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията изтича и сигурността на пациента е застрашена. При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да се спазват техните указания за употреба и декларациите за съвместимост. Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производители (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. Ако има основателни съмнения относно пълнотата, неповредеността или статуса на стерилизация, продуктът в никакъв случай не бива да се използва. Могат да се използват само неповредени продукти преди посочения в обозначението срок на стерилна годност в неповредена опаковка. Продуктово описание/съвместимост Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на настоящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната декларация за съответствие серия, серия Стимулационна и инжекционна канюла с кабел (за щекер: Ø2 mm) и (адаптиран) впръскващ маркуч; фасета Tuohy и SPROTTE връх; пластмасова изолация Съвместимостта е проверена и гарантирана с нервните стимулатори от серията PAJUNK -MultiStim серия, серия Стимулационна и инжекционна канюла с кабел (за щекер: Ø2 mm) и (адаптиран) впръскващ маркуч; фасета Tuohy и SPROTTE връх; покритие NanoLine 2

3 Съвместимостта е проверена и гарантирана с нервните стимулатори от серията PAJUNK -MultiStim. Впръскващ маркуч и приставка: ЛУЕР Предназначение Достъп до и инжектирания по периферните нерви, респ. при използване на техника за нервно стимулиране. Вкарването на PAJUNK канюли в тялото може да се извършва и при употреба на ултразвук, рентген или КТ. Предупреждение: Канюлата не е подходяща за употреба при ЯМР! Непременно се уверете в правилното функциониране на използвания нервен стимулатор и прилагането на адекватни величини на тока. Не поставяйте в близост до пациента уреди с електромагнитно излъчване, за да избегнете евентуални електромагнитни взаимодействия. Внимавайте за това пръскащият шлаух (особено преди инжектирането) да е здраво прикрепен. Показания Периферна регионална анестезия Противопоказания Не използвайте продукта в никакъв случай при известни непоносимости към материали и/или известни взаимодействия! Няма известни други специфични за продукта противопоказания. Освен данните в инструкцията за употреба важат съответните противопоказания съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката и обучението. Усложнения Счупване на канюлата Съпротивление от тъкани/кости и свързана с това нужда от ново центроване на канюлата Значителни наранявания на съдовете при пункцията Невронни увреждания при пункцията Алергични реакции (Ni, EO) За прилагащия принципно има задължение за разясняване на типичните при процедурата усложнения. 3

4 Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукт, следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията по този начин не могат да се отстранят или ако се считат за тежки или такива, които не могат да се третират, прекъснете приложението и отстранете инвазивните съставни части на продукта от пациента. Предупредителни указания за стерилния продукт: Става дума за медицински продукт за еднократна употреба върху един пациент! В никакъв случай не бива да използвате повторно този продукт! В никакъв случай не бива да стерилизирате повторно продукта! Използваните при производството материали не са подходящи за повторна подготовка, нито за повторна стерилизация! Продуктовият дизайн не е подходящ за повторна подготовка, нито за повторна стерилизация! В случай на неразрешена повторна употреба/повторна подготовка продуктът може да загуби предвидени от производителя съществени характеристики. има значителен риск от кръстосана инфекция/контаминация от потенциално недостатъчна процедура по подготовка. има риск, че продуктът ще загуби функционалните си характеристики. има риск от разрушаване на материалите и от ендотоксични реакции при остатъци! за пункцията: 1. При адипозните пациенти и децата особено внимавайте за избора на канюла с подходящите размери (диаметър, дължина). 2. За да избегнете извиване или счупване на канюлата, в никакъв случай не упражнявайте твърде много сила върху нея. 3. При неволен контакт с костта извършвайте промяна в посоката на канюлата. Не извършвайте опити за преодоляване на съпротивлението на костта. При неспазване на тези правила канюлата може да се огъне или счупи. 4. Повторният контакт с костта поврежда инжекцията на канюлата. При никакви обстоятелства не продължавайте да използвате повредена по този начин канюла. Отстранете канюлата при предишен контакт с костта. 4

5 за инжекцията: 1. Винаги осигурявайте асептични условия на мястото на инжектиране. 2. Не приемайте медикаменти, които не са указани за целевата употреба. 3. Проверявайте постоянно свързването между канюлата/катетъра и инфузионното съоръжение. За използването с други съвместими продукти: При използване на няколко компонента преди употреба се запознавайте с начина на функциониране, като проверявате свързванията и пътищата (канюли, адаптери). допълнителни предупредителни указания: 1. Предпазливост! Предупреждение за остър предмет. Продуктът или продуктовите съставни части могат (в зависимост от вида на заточване) да са с остри ръбове или върхове. При прободни наранявания могат да се пренасят различни инфекциозни възбудители, преди всичко от значение са вирусът на СПИН (HIV), както и вирусите на хепатит B (HBV) и С (HCV). 2. По отношение на употребата и изхвърлянето на продукта прилагайте общите мерки за внимание при боравенето с кръв и телесни течности като рутинна мярка, тъй като контактът с предаваните от кръвта патогени води до опасност. 3. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт от същия вид дори и след смяна по смисъла на законите за медицински продукти се оценява кумулативно. Приложение 1. Извършете дезинфекция на кожата и покрийте мястото на пунктиране със стерилна кърпа с отвор, локална анестезия. 2. Прорезна инцизия (опционално: кръвен ланцет и др.). 3. Присъединяване на нервен стимулатор към кабела на стимулационната канюла. 4. Избутайте стимулационната канюла до под кожата. 5. Определяне на положението на канюлата чрез електростимулация. След това стимулация с по-голяма сила на тока при наблюдение на реакцията на дразнене. Съответно значима реакция на дразнене при по-ниска сила на тока означава, че канюлата е в близост до подлежащите на локализиране нерви. Значително установяване на перфорацията при проникване през разделителната тъкан между нервите и съда. При правилно положение на стимулационната канюла може разделителната тъкан между нервите и съда да се разтегне чрез впръскващ маркуч с 5% разтвор на глюкоза. 5

6 Без инжектиране на локален анестетик по време на стимулацията, тъй като анестетикът действа потискащо на по-нататъшната нервна стимулация със стимулиращи канюли! 6. Когато точното локализиране и фиксиране на канюлата се извърши, анестетикът може да се подаде. Условия на експлоатация/съхранение Ограничение на +10 C до +30 C температурата Влажност на въздуха, 20 % до 65 % ограничение Да се съхранява далеч от слънчева светлина Да се съхранява на сухо Общи указания Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят насоки за опасни вещества. Без пироген Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на продукта, трябва да се докладват на производителя и съответните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът са установени. PAJUNK GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, Geisingen, Германия. 6

7 Легенда на използваните в обозначението символи Прооизводител Да се използва до Артикулен номер Стерилизирано с етиленоксид Да се спазва инструкцията за употреба Само с рецепта (продуктът Rx only може да се прилага само според предназначението от квалифициран, медицински персонал.) Не е MR сигурно Да не се стерилизира повторно При повредена опаковка да не се използва Да се съхранява на сухо Влажност на въздуха, ограничение Да не се използва повторно Внимание Дата на производство Код на партида Да се съхранява далеч от слънчева светлина Ограничение на температурата PHT Инструкция Указание, информация Продуктът отговаря на валидните изисквания, които са установени в хармонизираното законодателство на Общността, и се следи от нотифициран орган Предупреждение за остър предмет Не съдържа фталати (съгласно част 7.5 от Приложение l 93/42/EИЗ) Не съдържа латекс Брой Превод Медицински продукт 7

8 XS190213F_Bulgarisch PAJUNK GmbH Medizintechnologie Karl-Hall-Strasse Geisingen/ Германия Тел. +49(0) Факс +49(0)

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Раздел IV - Риск анализ първично производство БГ

Раздел IV - Риск анализ първично производство БГ IV Планове основани на HACCP първично производство Това произведение е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International. За да видите копие от този лиценз,

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 05 01 100 00000 11 Версия 1 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

ENDO IQ ACCESSORIES DFU EN WEB

ENDO IQ ACCESSORIES DFU EN WEB Аксесоари Endo IQ Насоки за употреба BG СТРАНИЦАТА НАРОЧНО Е ОСТАВЕНА ПРАЗНА 2/14 BBGIQ00DFUWEB / Rev.1 / 07-2018 Съдържание Съдържание Въведение.................................................. 4 1 Индикации

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно