Мотор MD950 Системи за моторизирани завеси

Размер: px
Започни от страница:

Download "Мотор MD950 Системи за моторизирани завеси"

Препис

1 Мотор MD950 Системи за моторизирани завеси

2 Безжично дистанционно управление/ директно управление с двойно захранване Нов дизайн на мотора, мотора може да се инсталира надолу и нагоре спрямо корниза за да задоволи изискванията на клиента. В същото време кабелите могат да се удължават и са достатъчно гъвкави за различните начини на инсталиране. Нов дизайн с елегантен стил. Моля прочетете внимателно упътването преди монтажа или използване. Моля да се инсталира и настройва само от оторизирани професионалисти.

3 Основни характеристики Тих, постояннотоков мотор. Безжично дистанционно управление/ директно управление с двоен режим Нов дизайн на мотора, мотора може да се инсталира надолу и нагоре спрямо корниза за да задоволи изискванията на клиента. В същото време кабелите могат да се удължават и са достатъчно гъвкави за различните начини на инсталиране. Технология с докосване, нежно дръпнете завесата за я отворите или затворите Интегрираните функции, позволяват ръчно задвижване в случай на отпадане на захранването Напълно автоматично задаване на границите на движение Функцията за контрол с докосване може да се включва и изключва Функция за плавен старт и стоп Вграден радио приемник, контролен ключ или контрол по мрежата Лесен за инсталиране и използване Компактен, електрохимично обработен, алуминиев корниз, може да се използва за прави и извити завеси Текстилният назъбен ремък е издръжлив и може да задвижва тежки завеси с висока интензивност на ползване С помощта на сух контакт могат да се постигнат различни режими на управление, с отдалечен контролен ключ или дори с компютърно управление. Инсталация на мотора MD950 MD950 има възможност за 2 начина за инсталиране по усмотрение на клиента, и предоставя различни начини за захранване. Стандартно инсталиране Инсталиране на мотора над корниза 1. Поставете мотора в задвижващата конзола под същия ъгъл. 2. Завъртете мотора за да стане успореден на релсата, заключващият щифт щраква и заключва мотора стабилно към конзолата Деинсталация на мотора MD Издърпайте надолу заключващият щифт с пръсти, след което издърпайте лявата част на мотора към вас. 2. Издърпайте мотора надолу.

4 Спецификация на дистанционното управление (ДУ) YR2116 Модел ДУ YR2116 Обхват на ДУ 30м Работна честота 433,92 MHz + 75 khz Вид модулация ASK Батерия CR бр Брой канали 7 канала ДУ модел YR2118B Светодиоди [Нагоре] [Стоп] [Надолу] [Междинна стоп точка IP1] [Междинна стоп точка IP2] [Избор на канал] [Channel Setting] Функции на дистанционното управление ДУ Бутони [Нагоре], [Стоп], [Надолу] - излъчват команди за придвижване на завеста в съответната посока на предварително избраният канал. Бутон [Избор на канал] - превърта циклично каналите. Бутон [Channel Setting] се използва за настройка на работният канал на мотора, моля вижте методи за настройка. Бутон [Междинна стоп точка IP1] и [Междинна стоп точка IP2] се използват за настройка на междинни точки за спиране на завесата, прилагат се за Венециански щори, за ролетни щори може да се използва функция за наклон на ламелите. Други системи със съответните функции. Моля погледнете инструкцията на мотора за повече детайли. Настройване на каналите на ДУ 1. Влизане в режим за настройка на каналите. Натиснете бутон [Setting] за 3 секунди докато светне светодиода на мотора. 2. Избор на канал. Натиснете бутон [Избор на канал] за да изберете желаният канал. 3. Програмиране на избраният канал. Натиснете бутон [Channel Setting] на гърба на ДУ, докато светодиода на мотора започне да мига. 4. Потвърждаване. Натиснете бутон [Setting] на мотора за да потвърдите избора на канал.

5 Изтриване на каналите на ДУ 1. Влизане в режим за настройка на каналите. Натиснете бутон [Setting] за 3 секунди докато светне светодиода на мотора. 2. Изтриване на каналите на ДУ. Натиснете бутон [Setting] за 7 секунди докато угасне светодиода на мотора. Изтриването на каналите е завършено. Смяна на посоката на движение 1. Влизане в режим за настройка на каналите. Натиснете бутон [Setting] за 3 секунди докато светне светодиода на мотора. 2. Изпращане на кода за смяна на посоката. Натиснете продъльително бутон [Избор на канал] и за кратко бутон [Стоп], светодиода на мотора започва да мига. 3. Потвърждаване. Натиснете бутон [Setting] на мотора за да потвърдите операцията. Начална настройка Мотора ще тръгне плавно при първото пускане за да запамети дължината на корниза и запаметяване на границите на движение. Когато се пусне за втори път мотора ще се движи с нормална скорост. Ако мотора е бил използван на друг корниз, мотора може да не спре движението на завесата както се очаква, защото мотора е запаметил дължината на предходния корниз. В този случай трябва да направи начална инициализация. 1. Натиснете едновременно бутон [Channel Setting] на гърба на ДУ и бутон [Стоп] за 4 секунди Прецизна настройка на границите на движение Когато завесата при напълно отворено положение не е в правилната позиция, може да се настрои крайното положение по- прецизно или да се промени наклона на ламелите. Внимание: Преди да настроите прецизно завесата, може да смените посоката на движение ако при натискане на [Нагоре] завесата се затваря. Прецизна настройка на границите 1. Натиснете едновременно бутон [Channel Setting] на гърба на ДУ и бутон [Нагоре] за 4 секунди, мотора потрепва за момент и влиза в режим за прецизна настройка на границата на отваряне. 2. Натиснете бутон [Нагоре] и бутон [Надолу] на ДУ за да нагласите прецизно завесата на необходимата позиция. 3. Натиснете бутон [Channel Setting] на гърба на ДУ или бутон [Setting] на мотора за да запаметите текущото положение за позиция на завесата, мотора потрепва за момент, процеса е завършен.

6 Изтриване на границите на движение и междинните стоп точки Натиснете едновременно бутон [Channel Setting] и бутон [Стоп] за 4 секунди, след като мотора потрепне за момент, границите на движение и междинните стоп точки са изтрити. Забележка: ДУ трябва да е настроено на съответният канал. Функция за ръчен контрол на завесата Завесата може да бъде стартирана ръчно, мотора се включва чрез леко придърпване на завесата с ръка. Функцията за ръчен контрол може да се включва и изключва. Активиране на функцията за ръчен контрол 1. Активиране на функцията: Натиснете едновременно бутон [Нагоре] и бутон [Стоп] за 4 секунди, докато светодиода на мотора светне и мотора потрепне. 2. Потвърждение: Натиснете с остър предмет бутона [Channel Setting] на гърба на ДУ за 3 секунди, функцията е активирана. Деактивиране на функцията за ръчен контрол 1. Деактивиране на функцията: Натиснете едновременно бутон [Надолу] и бутон [Стоп] за 4 секунди, светодиода на мотора светва и мотора потрепне. 2. Потвърждение: Натиснете с остър предмет бутон [Channel Setting] на гърба на ДУ за 3 секунди, функцията е деактивирана. Диаграма на захранващите кабели Инструкции за свързване на MD950. Захранване на контролният ключ 220 V, 50 Hz. Кафявият проводник е свързан, черният проводник е изключен, мотора се върти в + посока Черният проводник е свързан, кафявият проводник е изключен, мотора се върти в посока Черният и кафявият проводник са изключени, мотора е спрял. Светодиод 5 проводен конектор Бутон за програмиране Черен Контролен ключ 2 Кафяв Контролен ключ 1 Син Нула Бял Фаза Жълт Земя 1. Инструкция за свързване на захранването Син Нула Бял Фаза Жълт Земя

7 2. Инструкция за свързване ключа Кафяв Контролен ключ 1 Син Нула Черен Контролен ключ 2 Жълт Земя 3. Инструкция за свързване на захранването и свързване ключа Бял Фаза Кафяв Контролен ключ 1 Син Нула Черен Контролен ключ 2 Жълт Земя Междинни точки за спиране Завесата може да спира на 2 предварително зададени междинни стоп точки IP1 и IP2 с помощта на ДУ YR2116. За междинните стоп точки IP1 и IP2 може да изпълнявате 4 основни операции настройка, работен режим, отмяна на междинна точка и преместване на междинна точка. Настройка на междинна точка за спиране функция 1 1. Нека завесата спре в която и да е междинна точка IP1 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и бутон [Междинна стоп точка IP1] за да настроите точка IP1 Настройка на междинна точка за спиране функция 2 1. Нека завесата спре друга междинна точка IP2 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и бутон [Междинна стоп точка IP2] за да настроите точка IP2 Работен режим междинни точки за спиране - функция 1 1. Завесата е спряла в която и да е точка 2. Натиснете бутон [Междинна стоп точка IP1] за да отиде завесата в точка IP1 3. Завесата се придвижва до предварително зададената точка IP1 Работен режим междинни точки за спиране - функция 2 1. Завесата е спряла в която и да е точка 2. Натиснете бутон [Междинна стоп точка IP2] за да отиде завесата в точка IP2 3. Завесата се придвижва до предварително зададената точка IP2

8 Отмяна на междинна стоп точка 1 1. Натиснете бутон [Междинна стоп точка IP1], завесата се придвижва до зададената точка IP1 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и [Междинна стоп точка IP1] за да изтриете междинна точка IP1 Отмяна на междинна стоп точка 2 1. Натиснете бутон [Междинна стоп точка IP2], завесата се придвижва до зададената точка IP2 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и [Междинна стоп точка IP2] за да изтриете междинна точка IP2 Преместване на междинна стоп точка 1 1. Нека завесата се придвижи в нова позиция IP1 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и [Междинна стоп точка IP1] за да настроите нова междинна точка IP1 Преместване на междинна стоп точка 2 1. Нека завесата се придвижи в нова позиция IP2 2. Натиснете бутон [Channel Setting] и [Междинна стоп точка IP2] за да настроите нова междинна точка IP2 Режими на ключа за контрол Мотора предлага 3 режима на управление със сух контакт на контролният ключ чрез 4 проводен кабел. 1 - Не се използва 2 - Затваряне 3 - Отваряне 4 - Общ проводник Трибутонен контролен ключ При моментно натискане на бутон (по малко от 1 секунда), завесата ще се придвижи автоматично. След като достигне крайната точка или при натискате на който да е бутон движението спира. Двубутонен контролен ключ При моментно натискане на бутон, завесата ще се придвижи автоматично. След като достигне крайната точка или при натискате на който да е бутон движението спира.

9 Hold on режим на контролният ключ При натискане на бутон, завесата се придвижва. При отпускане на бутона завесата спира да се движи. Промяна на контролните режими Режимите на контролният ключ може да се променят циклично. 1. Влизане в програмен режим. Натиснете бутон [Setting] за 3 секунди докато светне светодиода на мотора. 2. Изпращане на кода за смяна на режимите. Натиснете едновременно бутон [Избор на канал] и бутон [Channel Setting], мотора потрепва няколко пъти. 3. Потвърждаване. Натиснете отново бутон [Setting] на мотора за да потвърдите операцията. Често срещани неизправности Неизправност Възможни причини за проблема Възможно решение Мотора не работи Завесата не покрива всяка от страните когато се затвори Няма реакция от управляващият панел Дистанционното управление - ДУ не работи Мотора спира да работи по средата Необичайно поведение на системата Проблем в захранването Посоките на движение на ДУ са разменени Грешно зададени граници на движение Проблем във 4 проводният кабел Грешно зададен канал Изтощени батерии на ДУ ДУ е прекалено далеч от приемника Прекалено тежки завеси Грешно зададени граници на движение Завесите са блокирали Проверете дали захранването е нормално Сменете посоките на ДУ Изключете захранването и отново настройте границите на движение след 15 секунди Проверете сигналният кабел Задайте отново контролният канала на ДУ Сменете батериите на ДУ Не използвайте ДУ извън обхвата. Проверете дали теглото на завесите отговаря на спецификациите Проверете дали релсата със зъбният ремък и движението на завесите е свободно Направете начална настройка и запомнете границите на движение Временно изключете захранването за 1 минута, след това рестартирайте системата Гаранция: Мотора МD950 се покрива от 2 годишна гаранция от датата на поръчка. Всякакви щети причинени от неправилна употреба и неоторизирана намеса не са обект на гаранционните условия.

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава

Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава Кутия 195мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ КОМФОРТ ПЛЮС продължава 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 50 68 73 79 85 91 97 103 109 115 121 126 132 138 60 70 76 83 89 95 101 107 113 120 126 132 138 144

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Кутия 180мм Кутия 150мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ H 39 R продължава

Кутия 180мм Кутия 150мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ H 39 R продължава 180мм 150мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ H 39 R продължава 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 50 74 80 85 91 96 102 107 113 118 124 129 135 140 60 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 151 70

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Кутия 165мм Кутия 150мм Кутия 137мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ PVC 2 продължава

Кутия 165мм Кутия 150мм Кутия 137мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ PVC 2 продължава 165мм 150мм 137мм ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ PVC 2 продължава 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 50 58 62 67 71 75 80 84 88 93 97 101 106 110 60 61 65 70 74 79 83 88 93 97 102 106 111 115 70 63 68

Подробно