ПРЕССЪОБЩЕНИЕ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 1. Март 2022 г. Кредити

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРЕССЪОБЩЕНИЕ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 1. Март 2022 г. Кредити"

Препис

1 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 13 Май 2022 г. 12:00 ч. КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 1 Март 2022 г. Кредити Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото 2022 г. намалява на годишна база с 1%, а общият им размер се увеличава с 10.7%. ГРАФИКА 1: РАЗМЕР НА КРЕДИТИТЕ ПО СЕКТОРИ Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото 2022 година са 145 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 2.4%. Размерът на тези кредити е млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.9% на годишна база. Спрямо края на броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.7%, а размерът им с 3.6%. 1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/парична статистика/депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат. Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2). Извършена е ревизия на данните за кредитите на сектор Домакинства и НТООД за периода март 2021 г. декември 2021 г. и за депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Финансови предприятия за декември 2021 година.

2 ГРАФИКА 2: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 2, МАРТ 2022 Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (27.2%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (10.1%). Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер с дял от 75.3%. Финансови предприятия: Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на първото 2022 година са 0.9 хил. броя, като нарастват на годишна база с 14.4%. Размерът на тези кредити е млрд. лева, като се отчита нарастване с 13.4% на годишна база. Спрямо края на броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 2%, а размерът им с 1.4%. Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер с дял от 98.3%. Домакинства и НТООД: В края на март 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 1.1%, като достига млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.1%, като достига млрд. лева. В края на март 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. броят на тези кредити намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 3%. Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 с дял от 24.3%. ГРАФИКА 3: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ 2, МАРТ Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления. 2

3 Депозити Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото 2022 г. намалява на годишна база с 3.5%, а размерът им се увеличава с 9.8%. ГРАФИКА 4: РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТИТЕ ПО СЕКТОРИ Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2022 г. са 610 хил. броя, като се отчита ръст от 3.6% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на първото 2022 г. размерът на тези депозити е млрд. лева като на годишна база той нараства с 13.3%. Спрямо края на декември 2021 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им с 6.9%. ГРАФИКА 5: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 2, МАРТ 2022 Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24%), Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (13.3%) и Преработваща промишленост (12.7%). Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер с дял от 53%. 3

4 Финансови предприятия: Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на март 2022 г. са 7 хил. броя, като се отчита ръст от 2.9% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на първото 2022 г. размерът на тези депозити е млрд. лева, като на годишна база той нараства с 47.4%. Спрямо края на декември 2021 г. броят им се повишава с 0.6%, а размерът им с 16.5%. Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер с дял от 88.8%. Домакинства и НТООД: В края на първото 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е млн., като намалява на годишна база с 3.9%. Размерът на тези депозити в края на март 2022 г. нараства на годишна база с 6.5% и достига млрд. лева. В края на март 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1.6%, а размерът им нараства с 0.6%. Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер с дял от 17.7%. ГРАФИКА 6: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ 2, МАРТ

5 Приложение 1 КРЕДИТИ на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД по количествени категории 1 март 2022 г. Общо Нефинансови предприятия (общо) над 10 хил. до 25 над 25 хил. до 50 над 100 хил. до 250 над 250 хил. до 500 Финансови предприятия (общо) над 10 хил. до 25 над 25 хил. до 50 над 100 хил. до 250 над 250 хил. до 500 същото 2,959,330 2,931,529 2,931, % -28, % 66,691,259 71,552,524 73,828,740 2,276, % 7,137, % Нефинансови предприятия 141, , ,818 3, % 3, % 36,128,403 37,635,844 38,985,494 1,349, % 2,857, % 46,305 45,450 47,103 1, % % 7,471 6,977 7, % % 7,190 7,148 7, % % 11,928 11,949 11, % % 6,829 6,570 6, % % 25,143 24,146 24, % % 7,761 7,559 7, % % 58,653 57,224 56, % -2, % 15,047 14,813 14, % % 257, , , % -2, % 16,310 16,135 16, % % 610, , ,812 21, % 13, % 13,974 14,308 14, % % 1,037,787 1,065,673 1,114,595 48, % 76, % 12,767 12,963 13, % % 2,064,556 2,096,109 2,162,304 66, % 97, % 6,349 6,782 6, % % 2,268,154 2,413,786 2,480,044 66, % 211, % 3,700 3,834 3, % % 2,677,126 2,800,829 2,911, , % 234, % 5,170 5,463 5, % % 27,109,562 28,301,137 29,337,655 1,036, % 2,228, % Финансови предприятия % % 4,477,715 5,008,757 5,077,469 68, % 599, % % 9 7.4% % % % % % % % % % % % - 0.0% % % % % % % % % 2,244 2,836 2, % % % % 4,270 5,096 5, % 1, % % 2 2.4% 13,967 14,065 14, % % % % 13,919 20,704 20, % 6, % % 3 5.8% 40,180 43,072 42, % 1, % % % 4,402,328 4,922,211 4,992,002 69, % 589, %

6 Домакинства и НТООД (общо) над 10 хил. до 25 над 25 хил. до 50 над 100 хил. до 250 над 250 хил. до 500 същото Домакинства и НТООД 2 2,817,129 2,789,608 2,785,425-4, % -31, % 26,085,141 28,907,923 29,765, , % 3,680, % 1,424,992 1,348,977 1,344,270-4, % -80, % 387, , ,156-8, % -14, % 382, , ,996-7, % 4, % 628, , ,024-10, % 1, % 261, , ,633-3, % -7, % 965, , ,898-14, % -37, % 225, , ,547-1, % 3, % 1,646,697 1,680,696 1,667,905-12, % 21, % 251, , ,186 3, % 12, % 4,087,986 4,231,837 4,297,442 65, % 209, % 148, , ,199 3, % 10, % 5,298,544 5,557,475 5,671, , % 372, % 76,416 86,687 90,229 3, % 13, % 5,337,729 6,027,168 6,264, , % 926, % 39,821 47,292 49,284 1, % 9, % 5,771,864 6,925,700 7,240, , % 1,468, % 4,347 5,746 6, % 1, % 1,411,239 1,855,897 2,007, , % 596, % % % 373, , ,791 38, % 113, % % 6 5.7% 176, , ,283-16, % 23, % 1 Включват се вземания на банките по кредити и репо-сделки. 2 Сектор Домакинства и НТООД включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Извършена е ревизия на данните на сектор Домакинства и НТООД за периода март 2021 г. декември 2021 година. Източник: Банките.

7 Приложение 2 ДЕПОЗИТИ на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД по количествени категории 1 март 2022 г. Общо Нефинансови предприятия (общо) над 10 хил. до 20 над 20 хил. до 30 над 30 хил. до 40 над 40 хил. до 50 над 100 хил. до 200 над 200 хил. до 500 Финансови предприятия (общо) над 10 хил. до 20 над 20 хил. до 30 над 30 хил. до 40 над 40 хил. до 50 над 100 хил. до 200 над 200 хил. до 500 същото 9,897,385 9,698,921 9,552, , % -344, % 95,669, ,907, ,062,201 3,155, % 9,392, % Нефинансови предприятия 588, , ,226 1, % 21, % 29,971,201 31,766,505 33,947,365 2,180, % 3,976, % 313, , , % % 59,994 57,762 58, % -1, % 56,183 56,768 57,987 1, % 1, % 92,682 94,148 95,815 1, % 3, % 42,204 43,289 44, % 2, % 154, , ,993 3, % 7, % 40,569 42,379 42, % 1, % 290, , , % 14, % 36,538 38,807 38, % 1, % 522, , ,918-8, % 25, % 18,602 20,307 20, % 1, % 456, , ,613-7, % 35, % 11,801 13,297 12, % 1, % 409, , ,997-11, % 40, % 8,588 9,593 9, % % 385, , , % 44, % 21,988 25,159 25, % 3, % 1,565,067 1,797,227 1,810,177 12, % 245, % 17,056 20,724 20, % 3, % 2,473,949 3,030,430 3,054,287 23, % 580, % 12,783 15,049 15, % 2, % 3,975,099 4,761,770 4,800,257 38, % 825, % 5,216 5,550 5, % % 3,739,089 3,996,212 3,752, , % 13, % 4,293 4,021 4, % % 15,847,478 15,619,599 17,990,219 2,370, % 2,142, % Финансови предприятия 6,781 6,937 6, % % 2,846,073 3,601,048 4,196, , % 1,349, % 2,485 2,582 2, % % % % % % % % % 1 0.2% 1,870 1,743 1, % % % % 3,430 3,490 3, % % % % 6,117 6,247 6, % % % % 6,429 6,005 5, % % % 9 5.8% 5,402 6,038 5, % % % % 6,177 6,656 5, % % % % 25,974 25,607 28,985 3, % 3, % % % 50,003 59,729 60, % 10, % % % 140, , ,595 5, % 11, % % % 194, , ,715 14, % 2, % % % 2,404,834 3,155,850 3,727, , % 1,322, %

8 Домакинства и НТООД (общо) над 10 хил. до 20 над 20 хил. до 30 над 30 хил. до 40 над 40 хил. до 50 над 100 хил. до 200 над 200 хил. до 500 същото Домакинства и НТООД 2 9,301,682 9,083,661 8,935, , % -366, % 62,852,490 66,539,548 66,918, , % 4,066, % 5,316,742 5,107,489 5,009,845-97, % -306, % 849, , ,746-37, % -40, % 1,046,042 1,015, ,864-39, % -69, % 1,738,497 1,687,498 1,626,400-61, % -112, % 784, , ,404-10, % -41, % 2,851,070 2,739,590 2,704,553-35, % -146, % 811, , ,839-8, % -24, % 5,759,267 5,666,120 5,612,453-53, % -146, % 636, , ,978-1, % 10, % 8,858,033 9,057,712 9,050,697-7, % 192, % 255, , ,698 1, % 15, % 6,168,194 6,521,608 6,556,211 34, % 388, % 133, , ,048 1, % 10, % 4,574,837 4,906,398 4,955,412 49, % 380, % 80,600 86,776 87,887 1, % 7, % 3,574,844 3,851,483 3,902,022 50, % 327, % 153, , ,711 2, % 18, % 10,584,822 11,618,282 11,830, , % 1,246, % 66,735 76,348 79,659 3, % 12, % 9,370,095 10,744,743 11,271, , % 1,901, % 14,132 16,406 15,165-1, % 1, % 3,941,832 4,618,540 4,276, , % 334, % 2,064 2,254 2, % % 1,411,540 1,560,127 1,527,755-32, % 116, % 1,154 1,052 1, % % 3,170,018 2,721,529 2,795,768 74, % -374, % 1 Включват се задължения на банките по депозити, кредити и репо-сделки. 2 Сектор Домакинства и НТООД включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Извършена е ревизия на данните на сектори Нефинансови предприятия и Финансови предприятия за декември 2021 година. Източник: Банките.

9 Приложение 3 КРЕДИТИ на сектор Нефинансови предприятия по икономическа дейност 1 март 2022 г. същото Нефинансови предприятия (общо) Селско, горско и рибно стопанство Добивна промишленост Преработваща промишленост 141,402 13, , ,025 12, , ,818 13, ,063 3, % 3.8% 0.9% -0.1% 3, % -1.6% 1.8% 1.3% 36,128,403 2,430, ,966 8,019,595 37,635,844 2,406, ,964 8,330,195 38,985,494 2,386, ,316 8,789,342 1,349,650-19,499 6, , % -0.8% 4.3% 5.5% 2,857,091-43,677-13, , % -1.8% -8.1% 9.6% Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия % % и газообразни горива 1,569,479 1,462,970 1,621, , % 52, % Доставяне на води; канализационни услуги, управление на % % отпадъци и възстановяване 252, , ,915 26, % 20, % Строителство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети Транспорт, складиране и пощи Хотелиерство и ресторантьорство 9,508 54,600 14,396 9,310 9,621 54,290 14,355 9,375 10,029 56,074 14,568 9, , % 3.3% 1.5% 5.4% 521 1, % 2.7% 1.2% 6.2% 3,037,854 9,487,726 2,254,253 2,510,179 3,223,779 10,270,935 2,633,375 2,534,877 3,465,640 10,588,676 2,620,284 2,569, , ,741-13,091 35, % 3.1% -0.5% 1.4% 427,786 1,100, ,031 59, % 11.6% 16.2% 2.4% Създаване и разпространение на информация и творчески 2,609 2,604 2, % % продукти; далекосъобщения 498, , ,309 40, % 79, % Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания Административни и спомагателни дейности Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения Други дейности 1,806 6,203 2, , ,721 2,059 6,150 2, , ,710 2,079 6,321 2, , , % 2.8% 1.6% 6.5% 2.9% 1.3% -2.5% % 1.9% 1.6% 11.5% 0.2% -4.4% -3.1% 3,948, , ,425 79, ,675 84,087 79,042 3,900, , ,407 62, ,119 99,430 63,009 3,947, , ,793 67, ,607 89,999 48,821 47,025 23,717 41,386 4,524 3,488-9,431-14, % 2.4% 9.3% 7.2% 1.1% -9.5% -22.5% -1,197 48,467 29,368-12,842-1,068 5,912-30, % 5.1% 6.4% -16.1% -0.3% 7.0% -38.2% 1 Включват се вземания на банките по кредити и репо-сделки. Източник: Банките.

10 Приложение 4 ДЕПОЗИТИ на сектор Нефинансови предприятия по икономическа дейност 1 март 2022 г. същото Нефинансови предприятия (общо) Селско, горско и рибно стопанство Добивна промишленост Преработваща промишленост 588,922 23,961 1,535 56, ,323 25,003 1,541 57, ,226 24,932 1,557 58,002 1, % -0.3% 1.0% 0.1% 21, , % 4.1% 1.4% 3.1% 29,971,201 1,240, ,415 4,482,015 31,766,505 1,418, ,333 4,127,145 33,947,365 1,699, ,208 4,321,050 2,180, , , , % 19.8% 27.3% 4.7% 3,976, ,007 45, , % 37.0% 10.5% -3.6% Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 4,259 4,666 4, % % и газообразни горива 1,968,329 2,766,041 4,518,620 1,752, % 2,550, % Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 1,871 1,955 1, % % отпадъци и възстановяване 232, , ,023-2, % 26, % Строителство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети Транспорт, складиране и пощи Хотелиерство и ресторантьорство 44, ,064 40,218 37,110 47, ,210 41,551 38,826 47, ,576 41,798 38, % -0.3% 0.6% 0.0% 2,845 3,512 1,580 1, % 1.6% 3.9% 4.7% 3,094,307 7,615,847 1,918,680 1,116,828 3,159,761 8,116,431 1,855,670 1,146,676 2,922,014 8,138,488 1,781,352 1,187, ,747 22,057-74,318 40, % 0.3% -4.0% 3.5% -172, , ,328 70, % 6.9% -7.2% 6.3% Създаване и разпространение на информация и творчески 22,934 24,297 24, % 1, % продукти; далекосъобщения 2,051,958 2,083,629 2,241, , % 189, % Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания Административни и спомагателни дейности Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения Други дейности 18,304 53,873 14,661 4,015 15,952 8,174 22,898 20,227 56,013 14,817 4,033 16,426 8,095 23,299 20,707 56,751 14,799 4,023 16,544 8,119 23, % 1.3% -0.1% -0.2% 0.7% 0.3% 1.1% 2,403 2, % 5.3% 0.9% 0.2% 3.7% -0.7% 2.8% 1,261,057 2,381, , , , , ,220 1,414,284 2,639, , , , , ,496 1,437,441 2,509, , , , , ,266 23, ,942-5,460 8,632 28,708 30,252-10, % -4.9% -0.7% 4.5% 3.6% 9.5% -3.0% 176, , ,012-31, ,784 24,895 29, % 5.4% 17.9% -13.4% 20.9% 7.7% 9.6% 1 Включват се задължения на банките по депозити, кредити и репо-сделки. Извършена е ревизия на данните на сектор Нефинансови предприятия за декември 2021 година. Източник: Банките.

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ Октомври 2018 investsofia.com

РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ Октомври 2018 investsofia.com РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ Октомври 2018 investsofia.com Ролята на малките и средни предприятия в икономиката на София (2012-2017 Г.) ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ОКТОМВРИ

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА (Към 31 декември 2010 г.) София Януари 2012 г. ВЪВЕДЕНИЕ Тенденцията на увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно