ПРОТОКОЛ. гр.бургас, г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ. гр.бургас, г."

Препис

1 ПРОТОКОЛ 9 гр.бургас, г. Днес, г. в сградата на Яхт Клуб Пристанище Бургас в 17:30 часа се проведе редовно присъствено заседание на Управителния съвет на Българска Федерация по Ветроходство в състав: 1. Евгений Мавродиев Председател 2. Евгений Мавродиев пълномощник на Лъчезар Братоев 3. Ивайло Гавраилов 4. Росен Марангозов 5. Валентин Николов 6. Иван Костадинов 7. Александър Александров Председателят на Управителния съвет отчете, че поканата за настоящото заседание е връчена на всички членове, поради което същото е редовно свикано. Като гости на заседанието присъстваха: Любена Начева, Радослав Марков, Кирил Жеглев. След като се установи наличието на необходимия кворум, Председателят откри заседанието при следния обявен дневен ред: 1. Утвърждаване на протокола от предходното заседание на УС. 2. Финансови и съдържателни отчети Световна квалификация Палма Де Майорка, Испания 2016 година. 3. Тримесечен финансов и съдържателен отчет на БФВ. 4. Финансиране на клубовете на БФВ за 2016 година. 5. Предложение от Председателя на НВСК за съдийски състави за ДП на БФВ през 2016 година. 6. Докладна на Валентин Николов, относно НВСК. 7. МСК през 2016 година. 8. Утвърждаване на правилата на БАСКЯ. 9. Молби и жалби на клубове. 10. Разни. Пристъпи се към обсъждане на дневния ред: ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред: Евгений Мавродиев - Председател: Протоколът Ви беше изпратен по ел. пощи. Имаше определени разногласия, затова не е публикуван. Сега е тук моментът да дискутираме нещата. Росен Марангозов Бях изпратил мейл с корекции по точка 2. Евгений Мавродиев Председател: Ок. Промените ще бъдат вписани.

2 Резултат: ЗА 7, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ НЯМА Евгений Мавродиев Председател: В резултат на станалото гласуване по точка първа от дневния ред УС единодушно РЕШИ: Че УС утвърждава Протокол 8 от заседание на УС на БФВ с промените по точка 2. ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред: Валентин Николов Защо Старши треньорът не е тук? Евгений Мавродиев Председател: Поканен е. Ивайло Гавраилов Защо няма обяснителна бележка към финансовите отчети? Как да разберем парите за какво са изхарчени? Валентин Николов Аз предлагам да поканим Старши треньора и Помощник треньора, ако са тук да се присъединят. Те все пак получават заплати от БФВ. Росен Марангозов Ако имате въпроси към Даниел Николов мога да го извикам. Даниел Николов се присъедини към заседанието. Евгений Мавродиев Председател: Ако имате въпроси, аз нямам. Какво се случи с тази промяна на полет? Даниел Николов Бях си взел за по-ранни дати полети и затова го промених. Тръгнах на 25-ти, на 28-ми стартира състезанието. Коста Стергидов се присъеини към заседанието. Евгений Мавродиев Председател: Аз предлагам състезателите да си направят съдържателни отчети. Ивайло Гавраилов Да. Така само с цифри не може да се разбере нищо. Александър Александров В тези отчети трябва да има обяснение по спортно-техническата част. Как се е представил всеки един от тях. Евгений Мавродиев Председател: Като няма треньор как ще го направят? Александър Александров Да се допитат до личен треньор или Старши треньора. Коста Стергидов Сами анализ не могат много да направят. Никола Александров Въпросът е много по-сложен. Това беше квалификация. Недопустимо е състезатели да ходят без треньор или поне водач. Валентин Николов Аз мисля, че повече не трябва да допускаме такива участия. Предлагам Федерацията да организира логистиката. Даниел Николов Аз спах в една стая с Димитър Вангелов. Другите си бяха наели апартамент заедно. Росен Марангозов Предлагам Даниел Николов да влезне в контакт с Изпълнителния директор, Старши треньора и другите състезатели и да направят този отчет. Евгений Мавродиев Председател: В резултат на станалото гласуване по точка 2 от дневния ред УС единодушно РЕШИ: УС на БФВ приема състезателите да направят състезателни отчети до следващото заседание на УС. ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред: Евгений Мавродиев Председател: Представям Ви Съдържателния и Финансовия отчет за първото тримесечие на БФВ.

3 Александър Александров Искам да попитам треньорите като са получавали възнаграждения какво са работили през този период? Г-н Стергидов, какво си правил през този период? Преведени са ти 1300 лева. Коста Стергидов Да и какво от това? Александър Александров - С кои състезатели си работил? Коста Стергидов Знаете, че има месеци в които няма лагери и подготовка. Като Старши треньор ми се полага някакво възнаграждение. Аз мога да направя план всеки месец да имаме лагери, но трябва да намерим финансиране за това. Александър Александров Искам да попитам и за Александър Бачев. Любена Начева Той редовно се отчита в БФВ къде тренира, колко и какви са му предстоящите графици. Александър Бачев проведе два международни лагера в Испания, през януари и април. Александър Александров Йорданка Минкова? Коста Стергидов Досега как се практикуваше? Въвеждаме нови правила ли сега? Имаме празни месеци. Подготвяме тестове и функционални изследвания. В резултат на гласуването по точка трета от дневния ред УС единодушно РЕШИ: УС на БФВ приема Съдържателен и Финансов отчет на БФВ за първото тримесечие на 2016 година. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред: Евгений Мавродиев Председател: Приема се тази точка за сведение. ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред: Росен Марангозов Трябва УС да прави предложение за съдийските състави към НВСК. Искра Йовкова Няма проблем, предложете съдийски състави за ДП. Аз мога да оттегля това предложение. Има значение какво искат организаторите. Александър Александров Предложения от клубните домакини трябва да има. Росен Марангозов Има такова предложение от нашия клуб. Искра Йовкова По правилник трябва Председателя да е Международен съдия. Евгений Мавродиев Председател: Аз мисля за ДП на Оптимист да извикам Международен съдия. Радослав Марков Ние от клуба сме готови да подпомогнем финансово гостуването на този съдия. Ние говорихме с Искра след регата Юнга. Евгений Мавродиев Председател: Когато се твърди нещо за сблъсък на интереси е хубаво да се спазват международните правила, защото ние нямаме. Росен Марангозов Ако Международната Федерация казва нещо, ние ще го спазваме. Радослав Марков Това са хора, които журират. Препоръките на ИСАФ нямат нищо общо с това кой какво може. Искра Йовкова Искам да уточня тогава, че Тодор Иванов остава за ДП Конрад и Мелджес. Резултат: ЗА 7, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА В резултат на гласуването по точка пета от дневния ред УС единодушно РЕШИ: Че приема докладната на Председателя на НВСК Искра Йовкова за съдийските екипи на ДП на БФВ през 2016 с уточнението за ДП Конрад и Мелджес. ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

4 Евгений Мавродиев Председател: Давам думата на Г-н Николов да докладва по докладната си. Валентин Николов Провеждат се много регати. Ясно е, че целият съдийски състав не може да е само от квалифицирани съдии има и хора които помагат, но как да раберем кои са са полагали изпити?. Г-це Йовкова, преди 2 години Вие бяхте избрана за Председател на НВСК с идеята да въведете ред. Аз вече не знам кой е съдия и кой не е. Чувам, че има нови съдии, които са минали изпити. Утре някой като направи състезание как да си избере съдии? До скоро на повечето състезания се спазваше препоръката журито да е съставено от представители на трите колегии от София, Бургас, Варна. Искам да попитам кога ще бъде готов актуалния списък със съдиите? Искра Йовкова Всичко, което казвате е така. Миналата година бяха проведени два семинара, поради това, че много години не е имало клиники, решихме да са без изпити. Раздадохме материали всеки да се готви за изпит. Тази година ще се държи тест. Мога да поема като ангажимент да Ви предоставя актуални списъци до момента Актуален списък на заинтересованите лица да съдийстват. Евгений Мавродиев Председател: Каква е давността за съдиите? Искра Йовкова Зависи от вида на съдията, но 4 години по принцип. Росен Марангозов Всеки клуб трябва да се опре на някаква колегия. Искра Йовкова Трябва да имаме някаква основа. Аз затова исках въвеждането на ел.регистър, но не беше прието от останалите членове на НВСК. Валентин Николов От много време НВСК казват, че са независими и от БФВ нямат право да се бъркат в работите на съдиите, същевременно има една база, която може да се допълни и публикува. Няма значение дали тези хора практикуват или не. През това време е имало един или два теста. Г-жо Йовкова, трябва да отделите малко време и да подготвите тази база. Ние не знаем в момента кой е съдия. Искра Йовкова Ще подготвя списъци и въз основа на протоколите и на хората, които са присъствали на всички семинари ще Ви изготвя списъци с контакти. Александър Александров Досега регионалните комисии си имаха председатели. До преди 2-3 години това се спазваше. Правеха се тестове. Председателите на регионалните комисии трябва да си свършат работата и да представят на НВСК актуални списъци по колегии. Валентин Николов И когато има нови изпити да се актуализират. Искра Йовкова Преди две години са последните актуализации. Ивайло Гавраилов Аз предлагам да се определи някакъв срок. Например до края на месеца да имаме някакви състави на съдиите по региони, така както действат и са на разположение в момента, а до края на годината списъка с тези състави да се актуализира, като срещу всеки съдия да има вписана актуална правоспособност, след проведени тестове през годината и проверка на правоспособността им /давността им/ от председателя на НВСК. Валентин Николов Ако не са държали тест през последните 4 години, губят правоспособността ли?защото при острия недостиг на съдии,прекратяването на права,няма да е добро решение. Ако един човек има Диплом за завършено Висше образование, той не губи дипломата си ако не работи по специалността си. Трябва добре да се обмисли всичко, преди да се прилагат някакви разпоредби! Искра Йовкова Ако се чете дословно правилника е така. Евгений Мавродиев Председател: Международните съдии през определен период от време минават тест. Резултат: ЗА 7, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА В резултат на гласуването по точка шеста от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че приема до края на месеца да се изготвят, актуализират съдийските списъци и да се публикуват в сайта.

5 ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: Коста Стергидов Това е моята докладна. Предлагам за ЕП в Хърватска ОМК Несебър да си изберат водач за ЕП в Сплит. Резултат: ЗА 7, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА В резултат на гласуването по точка седма от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че приема предложените водачи на отбори и Националния Селекционер и Ипълнителен Директор да предложат възможни план-сметки за сливане на двете първенства клас Лазер в Германия.. ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред: Александър Александров Нека да ги приемем и да видим първото състезание, ако трябва ще се правят промени. В резултат на гласуването по точка осма от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че приема Правилата за провеждане на регати по килово ветроходство на БАСКЯ. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред: Няма входирани молби и жабли към момента. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред: Евгений Мавродиев Председател: Предлагам водачът на клиниката да направи събиране на лазеристите, на някоя регата, когато му е удобно и да им обясни основните неща от клиниката. По точка 10.1: В резултат на гласуването по точка десета едно от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че работна група от Евгений Мавродиев и Любена Начева да изготвят правилата и да ги представят на УС и ММС. По точка 10.2: Росен Марангозов Мога да кажа, защо съм изпратил това искане. Прочетох Наредбата и никъде не видях ранна и късна регистрация. За парични санкции дума да не става. Направихме си труда да проверим в другите Федерации как е. Такова животно няма. Влизаме в конфликт с нашата наредба. Нямам нищо против това, което ми отговори организационния комитет. Това нещо или трябва да се отмени или трябва да се гласуват правилата. Ако трябва да го приемаме като Международна регата или е в ДСК. Евгений Мавродиев Председател: Не е в конфликт с Наредбата. Ако си беше направил труда да прочетеш внимателно Нотиса, че там всичко приключва още с това, че за тази регата не важат националните предписания. Росен Марангозов Тук обаче говорим за Календара на БФВ. Ивайло Гавраилов и Иван Костадинов напускат заседанието. Евгений Мавродиев Председател: След като нарушава Наредбата я изключете от ранглистата. Утре ще извикам цялото жури и ще ги питам за тези правила. Росен Марангозов Аз чета Наредбата.

6 Евгений Мавродиев Председател: Аз ти казвам, че Наредбата не се прилага. Росен Марангозов Тогава прилага ли се ранглистата? Евгений Мавродиев Председател: Прилага се, защото взехте решение всички регати да влизат в ранглистата. Александър Александров Ние трябва да спазваме Наредбата. Това трябва да се направи за чуждите състезания, не за нашите. Евгений Мавродиев Председател: Аз мисля, че е редно един организатор да може да си помогне с организацията и затова да изисква ранна регистрация. Росен Марангозов След като сте сложили това в точка разни, аз не искам да го обсъждаме сега. Нека остане за следващото заседание. Ние от 8 до 10 часа на нашата регата регистрирахме 180 състезатели и ги настанихме. Евгений Мавродиев Председател: Това е абсолютно несериозно, което го говориш. Росен Марангозов - Защо ние наистина от 8 до 10 ги регистрирахме. Евгений Мавродиев Председател: Или ще вървим по някакви правила. Г-н Марангозов, целенасочено идвате на всички УС. Писна ми това. Може да има разлика в поколенията, не знам от какво е. Но ми писна вече. Абсолютно несериозно е да ги говориш тези неща. На другия УС ще говорим по тази точка. Валентин Николов Не е лошо това се коментира в по-широк кръг. Да си кажат мнението клубове, треньори. По точка 10.3: Любена Начева докладва по докладната за подготовката на Стефани Музакова и Димитър Вангелов. Резултат: ЗА 5, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ НЯМА В резултат на гласуването по точка десета три от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че приема промяната на датите в регата Русалка. По т от дневния ред: Евгений Мавродиев Председател: Аз се видях с Тодор Иванов и Искра Йовкова на регата Юнга и коментирахме, това което е в докладната. Бях помолил Тодор Иванов да я представи. Предлагат да се отпускат някакви средства за съдийските колегии, понеже през последните 2-3 години нищо не е купувано. Валентин Николов Тук няма нищо конкретно. Да се направи инвентаризация и да си дадат конкретни искания. Резултат: ЗА 5, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА В резултат на гласуването по точка десета четири от дневния ред УС единодушно РЕШИ: че приема докладната за инвентаризация на имуществото на съдийските колегии.. По т от дневния ред: Резултат: ЗА 5, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - НЯМА В резултат на гласуването по точка десета пет от дневния ред УС единодушно РЕШИ: да се изпратят официални писма на клубовете неплатили членски внос с възможност до 15- ти май да го платят или да бъдат изключени на следващото заседание.

7 Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 20:40 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Евгений Мавродиев) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК: (Любена Начева)

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ КРИТЕРИИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ЗА ТОЧКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 1. Състезателите получават точки според класирането си по приложената таблица за точкуване на резултатите,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ КРИТЕРИИ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО ЗА ТОЧКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 1. Състезателите получават точки според класирането си по приложената таблица за точкуване на резултатите,

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол от г. Днес, г. от 19 часа в ресторант Тангра се проведе месечното заседание на Сдружение с нестопанска цел Клуб на Работ

Протокол от г. Днес, г. от 19 часа в ресторант Тангра се проведе месечното заседание на Сдружение с нестопанска цел Клуб на Работ Протокол от 29.04.2009г. Днес, 29.04.2009 г. от 19 часа в ресторант Тангра се проведе месечното заседание на Сдружение с нестопанска цел Клуб на Работодателя - Стара Загора. От 97 члена списъчен състав

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

ПРОТОКОЛ 5 на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ г. 15:00 ч. Министерство на Младежта и Спорта, гр. София Днес, г. в заседателна

ПРОТОКОЛ 5 на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ г. 15:00 ч. Министерство на Младежта и Спорта, гр. София Днес, г. в заседателна ПРОТОКОЛ 5 на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ 1928 07.03. 2018 г. 15:00 ч. Министерство на Младежта и Спорта, гр. София Днес, 07.03.2018 г. в заседателната зала в сградата на Министерство на Младежта и Спорта

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 25.11.2011г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: 1.Тихомир Вълчев 2.Божидар Нинов

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел ПРОТОКОЛ 64 от г. Д ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 7570 гр. Алфатар, ул. Йордан Петров 6, тел. 086 811 634 e-mail: obc_alfa@abv.bg ПРОТОКОЛ 64 от 09.10.2015 г. Днес, 09.10.2015 година от 11:00 часа в ритуалната зала

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

НАРЕДБА 2019

НАРЕДБА 2019 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛБА С ЛЪК НАРЕДБА За провеждане на състезанията по стрелба с лък през спортно-състезателната 2018/2019 г. СОФИЯ І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ С настоящата Наредба се цели ясната формулировка

Подробно