There are no translations available. НОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАЙОНА НА БЕСИТЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "There are no translations available. НОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАЙОНА НА БЕСИТЕ"

Препис

1 There are no translations available. По едно или друго време всички траколози в България са се опитвали да локализират мястото на централното светилище на Дионис. Не е успял да се опази от изкушението и създателят на Института по тракология проф. Александър Фол. В своя статия в сп. Култура през 1989 г. той пише: Дионисови планински светилища обаче, изглежда, има предостатъчно из целия Рило-родопски край, в Пирин, в Пангей на изток и във Вертискос на запад от долното течение на Струма, в Странджа и в Сакар, пък и другаде. Не е ясно обаче кои планини Херодот нарича Родопи, но е сигурно, че тракийското божество, познато от тогавашната книжнина с елинското си име Дионис, е вездесъщо. И все пак изглежда, че едно от тези светилища е било главният култов център за всички тракийски земи. Този извод произтича още от текста на Херодот, който сравнява Дионисовото с делфийското светилище. Сходството се състои в това, че и на двете места, в Парнас и в т. нар. Родопи, жрица дава отговорите. Тя била от царско-жреческия род на бесите, род на прорицатели, който се грижел за светилището. [1] След като анализира всички познати му исторически сведения за централното светилище, проф. Фол отделя повече внимание на писаното от Аристотел за тракийското племе крестони, живеещи в планината Дизорон, свързана с Беласица и с Югозападните Родопи. Според него това е важно, защото в петата книга на своите Истории Херодот казва, че всички траки имали еднакви обичаи, освен гетите, травсите и онези, които живеят над крестоните. Особеното на гетите е това, че изповядват култа към безсмъртието, проповядван от Залмоксис. Те са в Карпатите, на север от Дунав. Травсите са родствено племе на бесите и населяват Родопите. Другите различни съседи, живеещи над крестоните, според проф. Фол, са бесите. Той пише: Тези съседи неизменно се обсъждат във всяко издирване на тракийския духовен живот, защото те, за разлика от всички останали траки, убиват любимата жена на покойника и след като била посичана, погребвали я с него; пренебрегването на останалите жени се смятало за най-големия им позор, допълва Херодот (V 5, 1). Този обичай е много изолиран, защото е архаичен и възхожда към една аристократическа индо-иранска традиция, на която тези траки са носители. 1 / 6

2 Убийството на любимата, ще рече на първата жена, е смърт и за царицата, последвала тази на царя, а съединението отново на двойката в гроба гарантира продължаването на рода и в социума, и в космоса. Тази характеристика е отдавна известна, но тук тя е с висока стойност, защото може да бъде отнесена само към царско-жречески род. Такъв царско-жречески род е този на бесите, най отличаващият се род на голямото племе сатри, който е поддържал Дионисовото светилище, както вече казах. В такъв случай живеещите срещу крестоните, т. е. на изток от тях, ще бъдат самите беси. [2] След съпоставяне на всички факти проф. Алексаддър Фол пише: Моето заключение засега е, че главното светилище на тракийския Дионис следва да се търси на терена най-напред в онези дялове на Родопите, които лежат непосредствено на север от мислената линия Сидерокастрон / дн. гр. Валовица / - Драма [3]. Един поглед върху картата показва, че на север от тази линия са Северозападните Родопи. Последният (или поредният) опит да се открие мястото на светилището бе направен от Пловдивския археологически музей с ръководител н. с. Костадин Кисьов. По време на първия етап от проучванията през лятото на 2002 г. е изследван района между Доспат и Девин и по-специално около върховете Виденица и Чала. През август 2002 г. археолозите от експедицията Родопи 2002 храмът на Дионис под ръководството на н. с. Кисьов открива мраморна глава на римската императрица Юлия Паула, съпруга на император Елагабал. Вторият етап на експедицията през м. ноември 2002 г. локализира и римския път, който е свързвал античния Филипопол (Пловдив) със столицата на тракийското племе беси Бесапара, и стигал до Никополис ад Нестум селище в долината на р. Места (близо до днешното село Гърмен, обл. Благоевград). Търсенията в района на Доспат се основават на сведения от писмени извори, от които категорично се знае, че Александър Македонски при похода си към тракийското племе трибали, което населява Северозападна България (района на гр. Видин) през 335 г. пр. н. е., движейки се от гр. Филипи (до дн. Драма) през проход в Родопите към Хемус (Стара планина), преди Филипопол се отклонява на два дни път (отиване и връщане) с кон в Родопите, за да посети светилището на Дионис. Там му предсказват, че ще стане владетел на света. Според д-р Кисьов тези сведения са ориентир за търсенията, локализиращ мястото на светилището в района на триъгълника Пещера Доспат Велинград. Толкова може да измине човек с кон за един ден, отклонявайки се от стария римски път. По време на археологическата експедиция на н. с. К. Кисьов през лятото на 2002 г. край 2 / 6

3 с. Борино е открита пещера, в която е намерена гръцка керамика. Тя съвпада с времето на похода на Ал. Македонски. Това са доказателства, че преди римляните да направят каменната настилка е съществувало търговско трасе, което е свързвало Гърция и по-точно македонската столица Пела, с Филипопол през периода ІV ІІІ в. пр. н. е. Третото голямо откритие на тази експедиция е най-ранното селище от 5-то хилядолетие преди Христа в района на Доспат. Досега Родопите се възприемаха от нашата история като късно заселена планина. А в действителност тя е била заселена още в каменно-медната епоха. При по-добри финансови възможности там ще се водят проучвания. Светилището на Дионис се търси вече близо 120 години. То се издирваше в местността Гьоз тепе [вр. Виденица] в Западните Родопи. Информацията за това се появява в едно издание, публикувано във Виена през 1882 година. [4] Нашите проучвания обаче доказаха с голяма сигурност, че този район отпада като възможност там да съществува светилището, коментира археологът. Той е убеден, че може да се очертае територията Велинград, Доспат, Пещера като триъгълник, в който евентуално е разположено светилището на Дионис. Кметовете на селищата по трасето [ на стария римски път ] ще проведат мероприятия за разчистването му и за включването му в туристически маршрут. Откриването на светилището на Дионис е от първостепенен интерес за българските археолози. Когато разказва за посещението на храма от Александър Македонски, летописецът подробно описал маршрута. [5] Според летописеца на Александър Македонски Ариан: Александър потеглил от Амфиполис и навлязъл в онази част на Тракия, която е населена с т. нар. независими траки. От лявата му страна останали град Филипи и планината Орбел. Разказват, че на десетия ден, след като преминал р. Нест (Места), той достигнал планината Хемус (Стара планина). [6] От приложената карта на похода на Александър се вижда маршрута му. [7] 3 / 6

4 От Амфиполис, покрай Филипи (до днешния гр. Драма), пресича р. Нест (Места), прави малък обратен завой и навлиза в малко дефиле в района на днешното село Буйново, покрай връх Чала, дн. с. Тешел, по долината на р. Въча, гр. Кричим, Филипопол, между гр. Берое (Стара Загора) и гр. Севтополис (Казанлък) достига Хемус (Стара планина) и продължава към Доросторум (Силистра). Вероятно в района на с. Тешел, с. Грохотно и гр. Девин е спрял войската си за почивка, а той с малка група е направил отклонение, за да поднесе дарове и да направи жертвоприношение на бог Дионис на неговото централно светилище. Разстоянието до района на вр. Сютка потрай дн. яз. Широка поляна, през по-късния Доспадски хан (на дъното на яз. В. Коларов яз. Голям Беглик), за който пише краеведа Стефан Захариев, е около км., което може да се измине за един ден с коне. Известно е, че траките почитат изгрева, което ни дава основание да предположим, че жертвоприношението е направено на другата сутрин. Александър Македонски е искал да чуе думите на оракула на Дионис преди да потегли на замисления вече военен поход срещу Персия начело на обединените войски на гръко-македонския съюз. Отговорът бил благоприятен димът от излятото върху олтара вино се издигнал над най-високия връх на планината и достигнал чак до небето. Жреците казали, че Александър ще покори света. Същия ден той се връща при войската си и продължава към Филипопол. Възможен е и вариант, при който след получаване на прорицанието Александър да е продължил с войската си не по долината на р. Въча, а по стария тракийски път през с.фотун (Фотиново), Пещера, Бесапара, Филипопол. Разстоянието от град Филипи през гр. Филипопол до Хемус (Стара планина) е изминато за около осем дни (плюс два дни за жертвоприношение на светилището на Дионис). Това показва, че войската на Александър се е движила безпрепятствено през земите на непокорните тракийски племена (сатри, дии, беси). За това е спомогнало засвидетелствуваното уважение от младия пълководец към оракула и светилището на Дионис. Локализираният от експедицията Родопи 2002 Храмът на Дионис с ръководител н. с. Кисьов античен път Филипопол (Тримонциум) Пещера Фотун Никополис ад Нестум е търговски път, който е използван повече от римляните, след като в средата на І век от н. е. се настаняват трайно на Балканите (в т. ч. и в Родопите, на територията на непокорните меди, дии, беси). Градът Никополис ад Нестум е основан от император Траян в периода г. от н. е. [8] След като се убеждава, че районът на връх Виденица край Доспат не е мястото на светилището на Дионис, н. с. К. Кисьов продължава проучванията под название 4 / 6

5 Родопи 2003 Храмът на Дионис през лятото на 2003 година в района на месността Дженевра. Там през август 2003 г. археолозите откриват близо до яз. Широка поляна в месността Дженевра тракийски храм, разположен на около м. надморска височина. Според специалистите храмът е от ІІІ в. пр. н. е., от времето на Филип V. Той също е обслужвал племето беси. Д-р Кисьов твърди, че от всички 17 скални светилища, открити досега в Западните Родопи, това безспорно е най-голямото, но не е централното светилище на Дионис в Родопите, посетено от Александър Македонски. Светилището в месността Дженевра се разполага върху площ от 2 дка. Култовата му част е оградена от зид с дължина 150 м. Строежът е в циклопски стил от големи обработени камъни без спойка. Открити са каменни стълби, които водят към ритуално скално съоръжение. Точно на върха археолозите са открили две кръгли култови сгради от камък. Под тях има скални врязвания и идеално оформени площадки. Вероятно там са извършвани предсказания. В едната сграда е очертан олтар без покрив, украсен с геометрични фигури. Според римския автор от ІV-V в. от н. е. Амбросий Теодосий Макробий по подобен начин е изглеждал храмът на Дионис, посетен от Ал. Македонски. Макробий описва кръгъл храм, отворен към небето. В центъра на кръглото помещение е бил разпалван огън и по пламъците, които се издигали нагоре, е гадаела жрица. А съгласно твърдението и свидетелството на римския историк Гай Светоний Транквил, когато бащата на Октавиан Август, водейки войските си из Тракия, посетил свещеното място на Дионис и се допитал до оракула за сина си, лумнал такъв огън, който се издигнал над светилището. Освен палене на огън, в светилището са извършвали и възлияние с вино. Когато извършили възлияние на вино в огъня за Александър Македонски, димът се издигнал до небето, което било разтълкувано от жреците като предсказание, че Александър ще покори света. Датирането на светилището, открито през 2003 г. в местността Дженевра от ІІІ в. пр. н. е. е знак, че то е едно от най-важните светилища в Родопите, но не е централното светилище на Дионис, което съществува още от времето на Орфей ХІІІ в. пр. н. е. и преди това. 5 / 6

6 [1] Александър Фол, Самотният пешеходец, Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2006, стр. 245 [2] Пак там, стр 255 [3] Пак там, стр. 256 [4] Аариан, Анабазис, Вж. Извори, С., 1949, стр. 300 [5] в. Труд, , стр. 5, статия на Ваня Минчева [6] Ариан, Анабазис, Вж. Извори, С., 1949, стр. 300 [7] Виж приложената карта прил. 1 [8] Виж приложената карта приложение 2. 6 / 6

real estates

real estates За контакт 8350 гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" 3 централа: +359 59523021 факс: +359 59523128 e-mail: info@malkotarnovo.org website: www.malkotarnovo.org Кмет: Илиян Янчев e-mail: mt_kmet@mail.bg

Подробно

Родопа

Родопа Р О Д О П А Нашата планина Географско положение Родопа планина се простира на изток от долината на река Места. На север се спуска към Горнотракийската низина, а на юг продължава в Гърция. Родопа на картата

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

generated pdf

generated pdf Асенова крепост сряда, 12 декември 2018 Асеновата крепост- емблема без доказване Тя е другото име на Асеновград. Знакът, заради който градът няма как да бъде подминат и изкушението, което не можеш да си

Подробно

Становище проф_ Васил Марков

Становище проф_ Васил Марков ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ СТАНОВИЩЕ За дисертационния труд на Ставрос Киотсекоглу на тема: Мегалитни паметници от Егейска Тракия. Антропологически аспекти От проф. д.н.к. Васил Марков, Директор

Подробно

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора”

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора” БКП и Държавна сигурност бяха разделили народа на две части. Едните са бивши и врагове, другите са нови и наши. Бившите хора бяха запокитени на дъното на социалната пирамида, обречени само да доживеят

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

Българските обекти включени в списакът на Юнеско

Българските обекти включени в списакът на Юнеско Българските обекти включени в списакът на Юнеско Боянската църква Ивановски скални църкви Казанлъшка гробница Мадарски конник Несебър Национален парк Пирин Рилски манастир Национален резерват Сребърна

Подробно

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИ В РАЙОНА НА СЕЛО ЛЪКАВИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, СРЕДНИ РОДОПИ Михаил Христов гр. Варна В края на месец юли 2008 г, в

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИ В РАЙОНА НА СЕЛО ЛЪКАВИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, СРЕДНИ РОДОПИ Михаил Христов гр. Варна В края на месец юли 2008 г, в НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СТРУКТУРИ В РАЙОНА НА СЕЛО ЛЪКАВИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, СРЕДНИ РОДОПИ Михаил Христов гр. Варна В края на месец юли 2008 г, в рамките на традиционните за Асоциация за антропология,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЛОВДИВ кандидат за европейска столица на културата 2019 ОБЩИНА ПЛОВДИВ Пловдив 2012 Градът на тепетата. Пловдив е с над 3000 години по-стар от Рим и е съвременник на Троя. Дейли телеграф постави на 6-то

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Митко Костадинов Маджаров (Археологически музей гр. Хисаря) На дисертационния труд на гл. ас. Данаил Димитров Петров докто

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Митко Костадинов Маджаров (Археологически музей гр. Хисаря) На дисертационния труд на гл. ас. Данаил Димитров Петров докто Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Митко Костадинов Маджаров (Археологически музей гр. Хисаря) На дисертационния труд на гл. ас. Данаил Димитров Петров докторант на самостоятелна подготовка в катедра История

Подробно

Разград-история и забележителности

Разград-история и забележителности Разград няма славата на Свищов, Плевен и Шипка, планинските върхове на Тетевен и Смолян, морето на слънчева Варна. Но той има своите богатства, Лудогорски лес, красоти и забележителности. Името на града

Подробно

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; З А

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;  ;  З А 1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org З А П О В Е Д РД -67/30.01.2017 г. гр.елхово ОТНОСНО:

Подробно

КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били на

КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били на КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били намерени четири керамични плочки! Върху една от тях съвсем

Подробно

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ!

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ОБЩИНА СОПОТ! (страницата се зарежда само с Mozilla Firefox и Google Chrome ) "Не се гаси туй, що не гасне!" ИВАН ВАЗОВ Официален e-mail на Общинска администрация Сопот: oa_sopot@abv.bg 1 / 11 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ На 19.10.2019

Подробно

Б Ю Л Е Т И Н № 1

Б Ю Л Е Т И Н  № 1 БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РОДОПЕЯ ЯГОДИНА Б Ю Л Е Т И Н 1 V СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПА РОДОПЕЯ 2019 Главен ръководител Главен съдия Главен

Подробно

generated pdf

generated pdf с. Конуш четвъртък, 08 ноември 2018 Кмет: Кирил Кузманов Балджиев Пощенски код: 4268 Тел.: 03341/ 2225 ИСТОРИЯ В края на 14-ти век селото ни се състои от две махали. С течение на времето те се обединяват

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за получаването на образователната и научна степен Доктор Автор на дисертационния труд: Красимир Георгиев Велков, докт

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за получаването на образователната и научна степен Доктор Автор на дисертационния труд: Красимир Георгиев Велков, докт СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за получаването на образователната и научна степен Доктор Автор на дисертационния труд: Красимир Георгиев Велков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра История

Подробно

Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до индивида). Есенния прелет з

Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до индивида). Есенния прелет з Бял щъркел Ciconia ciconia Описание на вида Един от видовете, които образува най-многочислени ята през прелета ( до 50 000 индивида). Есенния прелет започва относително рано (първи забележими пикове около

Подробно

СПИСЪК НА ОБЯВЕНИТЕ И ДЕКЛАРИРАНИТЕ

СПИСЪК НА ОБЯВЕНИТЕ И ДЕКЛАРИРАНИТЕ СПИСЪК НА ИМЕНАТА НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ИНСТИТУЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТНОСТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА гр. ХИСАРЯ 1. Праисторическо селище в м. Беш дере 2. Хисарска крепост

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

ЖИВОТ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ Andras Kovacs/RaptorImages Проектът Живот за царския орел (LIFE 12/NAT/BG/000572) се изпълнява с финансовата подкрепа на програм

ЖИВОТ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ Andras Kovacs/RaptorImages Проектът Живот за царския орел (LIFE 12/NAT/BG/000572) се изпълнява с финансовата подкрепа на програм ЖИВОТ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ Проектът Живот за царския орел (LIFE 12/NAT/BG/000572) се изпълнява с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на ЕС. Той има за цел да увеличи популацията на царския орел и да намали

Подробно

Фоторепортаж: Един ден в архива с документите на комунистическите служби

Фоторепортаж: Един ден в архива с документите на комунистическите служби Сайтът desebg.com ви предлага форертаж Деня ворени врати в Централизирания архив за документите талитарните комунистически служби, организиран досиетата 23 октомври 2018 г. Архивът, в който едно място

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

РАЗДЕЛ XI ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VІІ, КАКТО И ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИН

РАЗДЕЛ XI ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VІІ, КАКТО И ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИН ТОМ 4 МАРИЦА РАЗДЕЛ 5 СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.156"В"-156"Е" (СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ VІ, ЧЛ.157 Т.6) ГЛАВА 3 ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА За зоните за защита на водите са определени

Подробно

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3  График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Microsoft PowerPoint - 19.ppt

Microsoft PowerPoint - 19.ppt Изработено от.. Чудесата на света, изброени в реда на тяхното създаване: Египетски пирамиди. Висящи градини на Вавилон. Статуя на Зевс в Олимпия. Храм на Артемида в Ефес. Мавзолей в Халикарнас. Родоски

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint 2. Известни баснописци: 1.Баснята е текст, в който е разказана кратка поучителна история. Героите в нея найчесто са животни, по-рядко хора, растения, предмети. Чрез тях се осмиват човешки недостатъци.

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Подател:

Подател: З А П О В Е Д 555 гр. Омуртаг,13.08.2014 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М : І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Презентация на обучение

Презентация на обучение Растеж и производителност на естествените гори от черен бор (Pinus nigra Arn.) в районана град Велинград Филип Устабашиев e-mail: filip_ust@abv.bg Лесотехнически университет - София Обект на настоящата

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Царица на Августиада Статут Обща информация Конкурсът Царица на Августиада е част от уникалния Фестивал на виното и културното наследство Августиада,

Царица на Августиада Статут Обща информация Конкурсът Царица на Августиада е част от уникалния Фестивал на виното и културното наследство Августиада, Царица на Августиада Статут Обща информация Конкурсът Царица на Августиада е част от уникалния Фестивал на виното и културното наследство Августиада, който се организира ежегодно през месец октомври от

Подробно

spravka

spravka Авторска справка за приносите в трудове на доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов преподавател в катедра Етнология при Историческия факултет на СУ Св. Климент Охридски Традиционно народно жилище в Средните

Подробно

Microsoft Word - kal. predst. sabitia 8 m (3).docx

Microsoft Word - kal. predst. sabitia 8 m (3).docx КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ЗА М. АВГУСТ 2019 Г. ВОЕНЕН КЛУБ ХАРМАНЛИ МЕРОПРИЯТИЕ Уреждане на изложба във фоайето на Военен клуб Харманли на тема: въстание в Тракия, по повод избухването

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Бюлетин 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КОЛО-ОРИЕНТИРАНЕ ЗА 2019 Г. СПРИНТ, ДЪЛГА И ЩАФЕТА Организатор Съдийски състав Програма 19 юли (петък) От 13:30 до 15:30 ч СКО Трапезица 1954 Българска

Подробно

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет Сайтът desebg.com публикува фоторепортаж и аудиозапис на представянето на книгата на Нася Кралевска България под комунизъм в Американския университет в България, намиращ се в Благоевград. Студенти, университетски

Подробно

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче Приложение към Заповед РД 510 от 28.03.2014 г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до 031300001 ПГСС И. Мичурин, ул. Сокачев, 4 "Арда, 2-4;, 1-7;, 4а, 4б,7а, Армейска, 2-18;,1-19, Булаир, 3-11,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА VI ПЛУВEН МАРАТОН АРХЕОЛОГИЯ 21 юли 2019 година ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тези пра

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА VI ПЛУВEН МАРАТОН АРХЕОЛОГИЯ 21 юли 2019 година ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тези пра ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА VI ПЛУВEН МАРАТОН АРХЕОЛОГИЯ 21 юли 2019 година ГРАД БЯЛА, ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тези правила уреждат условията и реда за организиране на VII

Подробно