КЛИНИЧЕН ИНТЕРЕС КЪМ АГЛЕПРИСТОН ПРИЛАГАНЕ ПРИ КОТКИ. Plamen Georgiev Nov Доц. д-р Пламен Георгиев

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛИНИЧЕН ИНТЕРЕС КЪМ АГЛЕПРИСТОН ПРИЛАГАНЕ ПРИ КОТКИ. Plamen Georgiev Nov Доц. д-р Пламен Георгиев"

Препис

1 КЛИНИЧЕН ИНТЕРЕС КЪМ АГЛЕПРИСТОН ПРИЛАГАНЕ ПРИ КОТКИ Доц. д-р Пламен Георгиев

2 І. АГЛЕПРИСТОН (АЛИЗИН ) ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПРИ КОТКА Дозировка генерално 10 mg/kg s. c. двукратно през 24 часа (Georgiev et al., 2006, 2010) 15 mg/kg s. c. двукратно през 24 часа (Fieni et al., 2006)

3 І. АГЛЕПРИСТОН (АЛИЗИН ) ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПРИ КОТКА (Georgiev et al. 2006) Третиране с аглепристон; ден след покриването; брой котки Аборт Ефект Липса на успех 5-6 ден n= n= ден ден n= Забележка: при 1 котка от тази група настъпи частичен аборт

4 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПРИ КОТКА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НИДАЦИЯТА Кога? 5.и 6 ден след първия коитус елемент на контрацепцията Ефект и протичане На практика 100% ефект УЗ контрол на ден Без външно установими признаци Нов еструс при част от животните (63%) в рамките на 5-8 дни след първото третирането, като същия би могъл да е фертилен

5 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ПРИ КОТКА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НИДАЦИЯТА ДИНАМИКА НА ПРОГЕСТЕРОНА Абортът настъпва при високи концентрации на прогестерона 2000 P>0,05 P4 nmol/l опитни n=6 контролни n=3 Големи индивидуални разлики 500 Прогестеронът между опитна и контролна група P>0, Ден след покриването Измерени рекордно високи стойности на прогестерона

6 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНОГЕСТАЦИОННА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) При индуциране на средногестационен аборт 32 котки Третиране на 25 и 26 ден след първия коитус 90 % ефективност 1 не абортира 2 частичен аборт (1 от тях при ОХЕ), 2 задържан аборт (при ОХЕ) Абортът настъпва най-често в рамките на 4 до 7 дни след третирането, изключения - 16 Продължителността му е от 1 до 2 дни. Средният интервал от индуцирането на аборт до появата на изтеченията при 27 котки - 5,2 ± 0,9 дни (от 4 до 7) с продължителност 1-5 дни Изключение - 16-я ден от първото третиране Част от котките не абортират или абортират частично, наличието на изтечения не е гаранция за пълен аборт и обратното липсата на изтечения не значи, че не е абортирала

7 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНА И КЪСНА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) ПРОТИЧАНЕ НА АБОРТА ПРИ ОТДЕЛНИ ЖИВОТНИ СЛЕД ИНДУЦИРАНЕ НА СРЕДНОГЕСТАЦИОНЕН И КЪСЕН АБОРТ ДОКАЗАНО ЕВАКУИРАНЕ НА ЦЕЛИ ФЕТУСИ

8 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНОГЕСТАЦИОННА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) 140 P4 nmol/l * опитни n=10 Абортът настъпва при високи концентрации на прогестерона 40 P>0, Ден след покриването Големи индивидуални разлики P4 nmol/l опитни n=6 контролни n=6 Прогестеронът между опитна и контролна група P>0, Ден след покриването

9 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНОГЕСТАЦИОННА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) МАКРОСКОПСКА НАХОДКА ПРИ КОТКИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВАРИОХИСТЕРЕКТОМИЯ 10 дни след аборт 40 дена след покриване Начало на аборта 41 дена след покривне

10 Репаративните процеси в ендометриума след прекъсването на бременността са интензивни

11 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА КЪСНА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) Приложен подкожно на 45-я и 46-я ден след коитуса в дозировка 10 mg/kg m в 67 % от случаите аглепристонът води до прекъсване на бременността при котки. Абортът през късната фаза настъпва най-често в рамките на 4 до 7 дни Късният аборт протича по-бързо и обикновено без изтечения

12 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА КЪСНА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) Абортът настъпва при високи концентрации на прогестерона P>0,05 Големи индивидуални разлики P4 nmol/l опитни n=6 контролни n=6 Прогестеронът между опитна и контролна група P>0, Ден след покриването Тенденция към по-значително спадане на прогестерона при опитната група

13 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНА И КЪСНА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ НА АБОРТА ПРЕДИ АБОРТА НАЧАЛО НА АБОРТ ДЕФОРМАЦИЯ НА ПЛОДНАТА КАМЕРА МАТОЧНИ КОНТРАКЦИИ, ГЪНКИ ЕВАКУАЦИЯ НА ЖИВИ ФЕТУСИ!!!

14 УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ НА АБОРТА (25-И 26-И ДЕН) придвижване на фетусите по време на аборта 1 ден след аборта 1 ден след аборта 2 ден след аборта

15 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНА И КЪСНА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Georgiev et al.,) ЦИТОВАГИНАЛНА ДИАГНОСТИКА КОНТРОЛ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ ПОЗВОЛЯВА РЕГИСТРИРАНЕ НА АБОРТА, КОГАТО ЛИПСВАТ КЛИНИЧНИ ПРИЗНАЦИ Във връзка с протичане на аборта, и след това - еритроцити, единични неутрофилни левкоцити, клетъчни детрити установяваха се дори и тогава, когато външно липсват вагинални изтечения При отделни животни феталната смърт се съпровожда само с наличието на клетъчни детрити и повлекла

16 Интерестрален интервал при опитни котки след индуциране на средногестационен и късен аборт с аглепристон, сравнен с този при контролни нетретирани животни дни Контролни бременни Опитни Интерестралния интервал след прекъсване на бременността при котки с аглепристон се скъсява Индуцирането на аборт с аглепристон не уврежда бъдещите репродуктивни способности при котките

17 І. АГЛЕПРИСТОН - ПРЕКЪСВАНЕ НА СРЕДНОГЕСТАЦИОННА БРЕМЕННОСТ ПРИ КОТКА (Fieni et al., 2006) Fieni et al., 2006 приложение на по-висока доза 15 mg/kg s. c. 2 X Старт на третирането 33,3 ± 4,2 ден след коитуса 61 котки Прекъсване на средногестационна бременност ефекта 88,5% Абортът настъпва в рамките на първите 8 дни като около 50% абортират до 3-я ден. На 14 ден 7 неабортирали 2 успешно повторно третирани, 4 по-късно родили нормално, 1 задържани части от плода - простаглатдини В повечето случаи се съпровожда с кафяви вагинални изтечения 0-7 ден при 59,2 % от абортиралите котки (Fieni et al 2006). При някои животни до 2 седмици вагинални изтечения Без усложнения

18 ІІ. АГЛЕПРИСТОН ЛЕЧЕНИЕ НА ФИБРОАДЕНОМАТОЗА

19 Wehrend and Bostedt 2000, Wehrend et al., 2001, Görlinger et al. 2002, Meisl et al. 2003,, Jurka et al., 2009, Gimenez et al., 2010 Лекуване на фиброаденоматоза Специфично за котката доброкачествено новообразувание на млечната жлеза Прогестерон зависимо Достига огромни размери Кастрация или Ализин 1, 2, 7 ден 10 mg/kg s. c. Ако е обусловена от екзогенни гестагени допълнително ежеседмично Ако има възпалителен процес антибиотици Пълна регресия обикновено в рамките на 4 и 6 седмици Не е задължено рецидив при следваща бременност или жълтотелна фаза

20 ІІІ. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ЛЕКУВАНЕ НА ПИОМЕТРА, МУКОМЕТРА ВИСОКИ НИВА НА ПРОГЕСТЕРОН ЕФЕКТИВНОСТ!

21 Липса на ефект при наличие на цисти

22 ІІІ. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ЛЕКУВАНЕ НА ПИОМЕТРА, МУКОМЕТРА Котка Установен клиничен ефект (ден след първото приложение на аглепристон) Вагинални изтечения Усилване/ поява спират Ултразвуков контрол 7 ден Подобряване на общото състояние Странични ефекти Матката не се визуализира Парализа на глътката, слюнотечение, тремор

23 ІІІ. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ЛЕКУВАНЕ НА ПИОМЕТРА, МУКОМЕТРА Лекуване на пиометра Hecker et al., котки - 1, 2 и 7 ден 10 mg/kg aglepriston s. c. В рамките на 24 часа усилване на изтеченията редукция на маточния лумен На 7 ден без съдържание в матката До втория месец без рецидив

24 ІІІ. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ЛЕКУВАНЕ НА ПИОМЕТРА, МУКОМЕТРА Nak et al., котки третирани с аглепристон на 1,2, 7, (14) ден отворена пиометра Начало на терапията от 2 дни до 3 седмици след начало на клиничните признаци При 9 котки добър ефект оздравяване до 21 ден без рецидив в рамките на 2 години При 1 котка без ефект

25 ІV. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ИНДУЦИРАНЕ НА РАЖДАНЕ След приложение на депо гестагени Третиране след 65 ден Начало на раждане 1-2 дни след първото третиране 10 mg/kg m

26 V. АГЛЕПРИСТОН ПРИ КОТКИ ИНДУЦИРАНЕ НА МАЙЧИНО ПОВЕДЕНИЕ Третиране с аглепристон; ден след покриването; брой котки Майчино поведение, Развитие на млечната жлеза, лактация При прекъсване на средногестационна бременност по време на аборта ден ~ 100% Старт 3-5 дни след първото приложение на аглепристон контакт с новородени

27 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Феталната медицина – сигурност за здравето на бебето още в корема на мама

Феталната медицина –  сигурност за здравето на бебето още в корема на мама Ултразвуково изследване и доплер Какво проследява акушер-гинекологът в женската консултация и как си партнира със специалиста по фетална медицина Д-р Петя Чавеева, Отделение по фетална медицина, Медицински

Подробно

Акушерство

Акушерство АКУШЕРСТВО УЧЕБНА ПРОГРАМА ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН Код на дисциплината VM 11.02 Вид занятие Семестър Хорариум /часове/ Седмична заетост /часове Краен контрол Кредити от аудиторна заетост Кредити от извънаудиторна

Подробно

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н 1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Научното жури; Репуликански консултант по Акушерство

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на бременност и акушерското поведение (време и начин

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения ГУНДАРС НАГЛИС РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КЛАСИФИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения ГУНДАРС НАГЛИС РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КЛАСИФИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения ГУНДАРС НАГЛИС РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛЕКУВАНЕ НА АНЕСТРАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПРИ МЛЕЧНИ

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Една таблетка съдържа

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Една таблетка съдържа 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Една таблетка съдържа 400 микрограма мизопростол (misoprostol). За пълния

Подробно

Бременност и свързаните с нея въпроси Един от първите въпроси, които ми задават момичета с диабет и техните семейства, е дали могат да имат деца. Брем

Бременност и свързаните с нея въпроси Един от първите въпроси, които ми задават момичета с диабет и техните семейства, е дали могат да имат деца. Брем Бременност и свързаните с нея въпроси Един от първите въпроси, които ми задават момичета с диабет и техните семейства, е дали могат да имат деца. Бременността изисква особено внимание при всяка жена, но

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc 1 КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГЕНИТАЛИИТЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ - АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ. Проф. М. Сираков, СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Поведението се определя до голяма степен от възрастта на пациента, съобразно

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

Keytruda; INN-pembrolizumab

Keytruda; INN-pembrolizumab EMA/235911/2019 EMEA/H/C/003820 Общ преглед на Keytruda и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Keytruda и за какво се използва? Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

ÂÐÅÌÅ Å ÇÀ от баéер какво е ваæно Äа Знаем При Планиране на бременност Съвети от Eлевит, витамини за бременни ¹1 в света, и специалисти по акушерство

ÂÐÅÌÅ Å ÇÀ от баéер какво е ваæно Äа Знаем При Планиране на бременност Съвети от Eлевит, витамини за бременни ¹1 в света, и специалисти по акушерство ÂÐÅÌÅ Å ÇÀ от баéер какво е ваæно Äа Знаем При Планиране на бременност Съвети от Eлевит, витамини за бременни ¹1 в света, и специалисти по акушерство и гинекология д-р елена Пирнарева и д-р сергей славов,

Подробно

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2 бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005 г. придобива специалност Вътрешни болести. През

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ І КУРС 2. Имунология и Биотехнология фармакологично активни вещества 8. Технология на лечебно-козметичните препарати 9. Наркомании 12. Клинична хомеопатия 13. Патофизиология на някои социално значими заболявания

Подробно

Препоръки за оперативно вагинално родоразрешение Изготвено от работна група на Българското дружество по акушерство и гинекология Тези препоръки бяха и

Препоръки за оперативно вагинално родоразрешение Изготвено от работна група на Българското дружество по акушерство и гинекология Тези препоръки бяха и Препоръки за оперативно вагинално родоразрешение Изготвено от работна група на Българското дружество по акушерство и гинекология Тези препоръки бяха изготвени въз основа на клиничния опит на работната

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Основни приоритети при отглеждане на овце и кози

Основни приоритети при отглеждане на овце и кози Всяко едно въдство си има своите специфични особености. Те, заедно с пазарната конюнктура, съществуващите традиции, ресурси и разбира се специфичните политическите решения за всеки един регион и държава

Подробно

SABAs_Art 31 _1347_PRAC recommendation

SABAs_Art 31 _1347_PRAC recommendation Приложение II Научни заключения и основания за отмяна или промяна, както е приложимо, на условията на разрешенията за употреба и подробни обяснения на разликите от препоръките на PRAC 21 Научни заключения

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

Листовка: информация за потребителя Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets мизопростол (misoprostol) Прочетете внимателно цял

Листовка: информация за потребителя Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets мизопростол (misoprostol) Прочетете внимателно цял Листовка: информация за потребителя Топогин 400 микрограма таблетки Topogyne 400 micrograms tablets мизопростол (misoprostol) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно