CERWIN WEGA PROFESSIONAL Cerwin-Vega! АКТИВНИ СУБВУФЕРИ CVA-121 CVA-118 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Размер: px
Започни от страница:

Download "CERWIN WEGA PROFESSIONAL Cerwin-Vega! АКТИВНИ СУБВУФЕРИ CVA-121 CVA-118 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА"

Препис

1 CERWIN WEGA PROFESSIONAL Cerwin-Vega! АКТИВНИ СУБВУФЕРИ CVA-121 CVA-118 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Представяне на продукта Поздравяваме ви! Добре дошли в семейството на Cerwin-Vega. Вие вече сте част от групата на аудио професионалистите, които потърсиха Cerwin-Vega! като предствител на най-модерната аудио репродукционна система, известна на пазара. Всички Cerwin-Vega системи са надлежно тествани и са доказали, че отговарят и дори надвишават техническите характеристики за изпълнение. Като има зад гърба си най-добрия сервиз в индустията, Cerwin-Vega е синоним за качество и надежност. За да разгледате цялата гама от продуктите Cerwin-Vega, както и услугите, които предлагаме, моля посетете нашия сайт: Важни символи и инструкции за безопасност Значение на графичните символи: Удивителен знак, разположен в средата на равностранен триъгълник, е използван с цел да се предупредят потребителите за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка на уреда, приложени в документацията към продукта. Символа мълния, разположен в средата на равностранен триъгълник, предупреждава потребителя за наличието на изолирано опасно напрежение във вътрешността на продукта и съществува риск от токов удар. Внимание! За да намалите риска от предизвикване на токов удар не отстранявайте капака на уреда. Компонентите, разположени във вътрешността на продукта, не подлежат на поддръжка или подмяна от страна на потребителя. При необходимост от ремонт, обръщайте се към квалифицирани специалисти. IEC символа за предпазител, който виждате на фигурата вляво, означава, че уреда е снабден с предпазител, който може да бъде подменян от потребителя. При замяна на предпазителя, осигурете си точно определения тип и клас предпазител. Важни инструкции за безопасност: 1. Прочетете и запазете тези инструкции. 2. Спазвайте всички изисквания и се придържайте точно към инструкциите. 3. Не използвайте уреда в близост до вода. 4. Почиствайте уреда само със суха кърпа. 5. Не блокирайте вентилационните отвори на уреда. 6. Не инсталирайте уреда в близост до отоплителни уреди, като радиатори, топломери, готварски печки или други апарати, произвеждащи топлоенергия. 7. Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризиращия или заземяващия кабел. Поляризиращият кабел има две жици, като едната е по-широка, а другата по-тясна. Заземяващият кабел има две жици и трета заземяваща. В случай, че предоставеният ви кабел не пасва на вашия контакт към ел.мрежата, консултирайте се с електротехник, с цел подмяна на неподходящия контакт.

2 8. Подсигурете захранващия кабел, така че да не бъде настъпван, прищипван, особено в областта на щепсела, буксите и изхода му от уреда. 9. Използвайте само приложения/аксесоари, определени от производителя. 10. Използвайте само количката, статива, скобата или масата, посочени от производителя или продавани към окомплектовката на оборудването. Когато използвате количка, бъдете внимателни и следете уреда да не падне на земята или да нарани някого. 11. Изключвайте уреда от електрозахранването по време на гръмотевични бури или когато не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време. 12. По отношение на ремонта и сервизното обслужване на уреда, се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Необходимост от ремонт има при следните ситуации: наранен е захранващия кабел или щепсела, разлята е течност върху уреда или във вътрешността му са попаднали предмети; уреда е бил изложен на дъжд, влага; не функционира нормално; бил е изпуснат. 13. За да намалите риска от възникване на пожар или токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага. 14. Необходимо е да свържете уреда към контак на ел.мрежата, като за целта използвате защитена връзка. А) За да изключите уреда от захранването използвайте щепсел към мрежата. Б) Не излагайте уреда на постоянен теч или пръскане; не поставяйте съдове с течности в близост или върху апарата. Преди да започнете работа с уреда Високоговорителите Cerwin-Wega са проектирани за преносими приложения, при които високоговорителя следва да бъде поставен директно върху пода, сцената или върху стабилна платформа; или да бъде монтиран към трипод, вертикален статив. Моделите от серията не са предназначени за окачване, фиксирано инсталиране при открити пространства или на места с по-голяма влажност на въздуха. Влагата може да причини повреда на конуса на високоговорителя, както и да доведе до корозиране на електрическите му компоненти. Не излагайте високоговорителите на влажни места. Инсталирайте ги на места, които не са изложени на директна слънчева светлина. При окачване съществува риск от преждевременно изсушаване на мотора на комресора, както и от повреда на покривната повърхност на говорителите, поради продължителното влияние на ултравиолетовата светлина. Cerwin-Vega! субвуферите акумулират значително количество енергия. Ако бъдат поставени върху плъзгаща се повърхност, като полирана дървесина или линолеум, те могат да се преместват, поради генерираните вибрации. Необходимо е предварително да обезопасите повърхността, върху която разполагате високоговорителите. Някои от моделите Cerwin-Vega разполагат с букса за монтаж към трипод или колона. Когато използвате колона, имайте предвид следните указания: - Прочетете спецификацията на колоната, за да се уверите, че тя може да издържи върху себе си уред с теглото на вашия високоговорител. - Спазвайте всички изисквания за безопасност, посочени ви от производителя на колоната. - Винаги проверявайте дали сте поставили субвуфера върху равна и стабилна повърхност.

3 - Разполагайте кабелите така, че те да не бъдат настъпвани от изпълнителите, екипа на продукцията или публиката, както и да не съществува риск от препъване на хора. - Когато използвате високоговорителите на открити пространства, изложени на влиянието на силни ветрове, винаги бъдете много внимателни и спазвайте всички изисквания. Cerwin-Vega! субвуферите имат възможност за възпроизвеждане на звук с високо ниво на налягането; това може да причини загуба на слуха както на изпълнителите, така и на екип на продукцията и публиката. Избягвайте продължително излагане на звук с високо ниво на налягане (надвишаващо 90 db). Предпазни мерки при работа с вградения усилвател Не се опитвайте да извършвате ремонтни дейности по уреда, извън тези, посочени в настоящото ръководство. При нужда от ремонт, обръщайте се към специализиран сервизен център. Необходимост от ремонт има в следните ситуации: конектора за захранващия кабел е увреден; върху апарата е разлята течност или във вътрешността на уреда са попаднали предмети; уреда е бил изложен на дъжд или влага, не функционира нормално или е бил изпуснат на земята. Дръжте усилвателния модул на вашите субвуфери далеч от отоплителни уреди, като радиатори или готварски печки. Не покривайте или заграждайте усилвателния модул с материал, които могат да задържат топлина (одеала, завеси). Поддържайте вентилаторните отвори на усилвателния модул чисти; не ги закривайте по време на работа. Внимание Опасност от токов удар: За да ограничите до минимум опасността от възникване на токов удар, не излагайте уреда на дъжд и влага. Не потапяйте усилвателния модул на вашите субвуфери в течност. Не използвайте уреда в близост до водни басейни, вани и други подобни. Не пренебрегвайте функцията на заземяващия или поляризиращия кабел, използвани за усилвателния модул на Cerwin-Vega! Субвуферите. Проверете дали кабелите могат да бъдат включвани към конектори или изводи на ел.мрежата. Обърнете внимание и на захранващия кабел към уреда. Пазете го от настъпване или прищипване. Разположете го така, че да не става причина за препъване на преминаващите хора. Специално внимание отделете и на щепсела и буксите. Спецификации Субвуфер CVA-121 CVA-118 Тип на системата 21 активни субвуфери 18 активни субвуфери Мощност (постоянен) (пиков) 1200 вата 2400 вата 700 вата 1400 вата Честотна характеристика 35 Hz 135 Hz 39 Hz 135 Hz (+/-3dB) Честотен диапазон (-10dB) 32 Hz 135 Hz 36 Hz 135 Hz Mаксимален SPL 135 db при 2400 вата 131 db при 1200 вата Чувствителност (1w/1m) 101 db 100 db LF драйвер SW21A, 21 с технология Stroker SW18C, 18

4 Звукова намотка 4 инча 3 инча Конструкция 18мм твърда дървесина 18 мм твърда дървесина Финиш Cool-X полиуретанова боя или покритие Cool-X полиуретанова боя или покритие Размери 806мм х 597мм х 597мм 635мм х 533мм х 597мм Нето тегло 82 кг 52 кг Допълнителни елементи Подвижни колелца: 2 фиксирани, 2 въртящи се Усилвателен модул Мощност 1200 вата/2400 вата пикова 700 вата/1400 вата пикова Вход конектори XLR/F Балансирани (х2) ¼ TRS (x2) XLR/M Slave XLR/F Балансирани (х2) ¼ TRS (x2) XLR/M Slave Кросовер Контролери Параметричен еквилайзер Консумация на енергия при стендбай Променлив LPF: 65 Hz до 130 Hz HPF: 25 Hz HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz Променлив LPF: 65 Hz, 130 Hz Превключвател за поляритет, Gain контролер, Честота, Не повече от 20 вата Променлив LPF: 65 Hz до 130 Hz HPF: 25 Hz HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz Променлив LPF: 65 Hz, 130 Hz Превключвател за поляритет, Не повече от 20 вата КОНТРОЛЕРИ НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ, КОНЕКТОРИ И ИНДИКАТОРИ Индикатори: светещия светодиоден индикатор показва състоянието на усилвателя Power в системата се подава електричество Limit системата е достигнала до максималния си капацитет (максимално допустимо ниво) Protect вградения усилвател е изключил, със защитна цел Signal в системата се подава линеен сигнал IN L и R входове: електронно балансираните XLR и ¼ phone конектори приемат входящ сигнал от източник с линейно-честотна характеристика. Освен това, тези входове подават сигнали към изходите THRU L и R. LEVEL: управлява главния регулатор на силата на звука за предусилвателя HIGH PASS FILTER: когато изпращате сигнал в пълен честотен диапазон през субвуфера към горната кутия, филтъра реже ниските честоти, под оказания лимит. VARIABLE LOW PASS FILTER: когато изпращате сигнал в пълен честотен диапазон към субвуфера, този филтър реже високите честоти, над оказания лимит.

5 Изходи THRU L и R: възпроизвежда функция loop-thru за сигнали, идващи от входове L и R. HPF филтъра е активен за тези изходи. Тези изходи, както и HPF филтъра са винаги активни, без значение дали устройството работи в режим управляващо или управлявано. Обикновено, тези изходи се използват за горните кутии. POLARITY SWITCH: променя поляритета на субвуфера; познат още като фаза. Слушайте и регулирайте до максимален бас. MASTER/SLAVE: Този режим на работа се използва с цел управляване на няколко субвуфера от един управляващ. Когато е избрана опция MASTER/Управляващ, всички контролери функционират, както и двата входа L и R. Конектора LINK OUT събира входящите сигнали от двата входа; изхода се използва за подаване на сигнал към субвуфера в режим на работа SLAVE/Управляван. Когато е избрана опция SLAVE, активен е само вход L, а контролери LEVEL, POLARITY, LOW PASS FILTER не са активни. За да свържете повече от един субвуфер, настройте ги на режим Slave, използвайте изход Link out на предходния субвуфер и изпратете този сигнал към входа L на Slave/управлявания. LINK OUT: Използва се за изпращане на сигнал към субвуфера, настроен на режим Slave. В този режим на работа, към изход Link out се подава сумиран сигнал от входове L и R. Parametric equalizer (само за CVA-121) еднолентов, параметричен еквилайзер с регулиране на Gain контролера, Frequency/Честота и Q. Колкото по-голяма е избраната настройка, толкова по-тесен е честотния диапазон, който бива повлиян. POWER SWITCH: включва и изключва електрозахранването към уреда. AC INPUT: вход за свързване на IEC захранващ кабел. Конфигурация на системата (1) Cerwin-Vega! Активен субвуфер с (2) активни високоговорителя (2) Cerwin-Vega! Активни субвуфери с (2) активни високоговорителя Конфигурация на системата Multiple Cerwin-Vega! Активни субвуфери, свързани във верига тип маргаритка.

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

ULTRABASS BX4210A/BX4210

ULTRABASS BX4210A/BX4210 ULTRATONE K3000FX/K1800FX/K900FX/K450FX Ръководство за употреба www.behringer.com ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 1) Прочетете тези инструкции 2) Пазете тези инструкциите 3) Вземайте под внимание всички

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

XM-S400D

XM-S400D 4-581-373-11(2) (BG) 4-канален усилвател клас D Инструкции за експлоатация Данни на собственика Номерът на модела и серийният номер се намират на долната страна на устройството. Запишете серийния номер

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

GTA_460_BG_0208.indd

GTA_460_BG_0208.indd Amplifi er 7 607 792 121 www.blaupunkt.com Гаранция Всички наши продукти, закупени в рамките на Европейския съюз са с гаранция от производителя. Можете да видите гаранционните условия на интернет адрес

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

SRS-D511.indd

SRS-D511.indd Система активни високоговорители Упътване за употреба Бележка на потребителя Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите,

Подробно