РАЗБИРАНЕТО НА АЗ-ОБРАЗА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА САМОПОЗНАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЗБИРАНЕТО НА АЗ-ОБРАЗА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА САМОПОЗНАНИЕ"

Препис

1 РАЗБИРАНЕТО НА АЗ-ОБРАЗА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА САМОПОЗНАНИЕ Доц. Д-р Йоанна Недялкова Катедра Психология Варненски Свободен Университет Черноризец Храбър Резюме: В статията се разкрива ролята на човешките усилия за познание на собствения Аз-образ, като стъпка в пътуването към себе си. Ключови думи: Аз-образ, самопознание, разбиране UNDERSTANDING THE SELF-IMAGE AS AN ELEMENT OF SELF- KNOWLEDE Assoc. prof. Yoanna Nedyalkova, PhD Department of Psychology Varna Free University Chernorizets Hrabar Abstract: The article reveals the role of making efforts to know one s own self image as a step in the journey to one self. Kew words: self-image, self-knowedge, inderstending

2 Хората разполагат с умение да се свързват със своя Аз, като организираща функция, вътре в самия човек. Според Роло Мей, съзнанието за човешката идентичност като Аз не е интелектуална идея. Ние изживяваме себе си, като мислеща-усещаща интуитивночувстваща и действаща цялост. Следователно, Азът не е просто механичен сбор различните роли, които човек изпълнява- той е умението, чрез което човек съзнава, че изпълнява тези роли, центърът от който вижда и осъзнава, тъй наречени различни страни от себе си. Според Румен Стаматов, психиката е познание не само за външния свят, но и познание на себе си. То е сложно и се постига напълно едва със социалната зрялост на човека. Дако във Фантастичните победи на модерната психология подчертава че, нашият Аз се различава от този на другите и следователно е собствената личност на даден човек. Когато се казва Аз правя нещо, означава че, това се прави лично със съзнание и воля. В рисунките Азът се поставя в подсъзнателния пласт. В най-ранна детска възраст детето не съзнава, че е самото то. Говори за себе си в трето лице. По-късно започва да си дава сметка за собствената си личност и че нещата се случват на него, а не на някой друг. От този момент нататък, казва Аз и е в тясно взаимодействие с дълбоките инстинкти. Голяма част от Аза остава подсъзнателна и за да може са изплува на повърхността на съзнанието са необходими определени условия. ( Недялкова,Й., 2021,97) Според Олпорт повечето от нещата, които правим зависят от това, кои сме ние. Изживяването на собствената идентичност е или превръщане в личност е най-дълбокото като усещане. Малкото дете отвръща с негодувание, ако се обърната към него с друго име. Сякаш му се отнема идентичността.

3 Човек трябва да взема решенията си като личност, тъй като индивидуалността е една от страните на човешкото самосъзнание. Това се вижда ясно, когато се разбере, че съзнанието за себе си винаги е уникален акт- аз никога няма да узная как вие виждате себе си и вие никога няма да узнаете как точно се отнасям към себе си. Този факт допринася до голяма степен за трагедията и неизбежното чувство за изолация в човешкия живот, но и подчертава, че трябва да се намерят сили за изправяне пред самия себе си. Ако човек не осъществи потенциала си като личност, той става ограничен и заболява в това отношение. Такава е неврозата по своята същност- неизползваният личностен потенциал, блокиран от неблагоприятните обстоятелства в обкръжаващата среда и в минало и бъдеще, от собствените вътрешни конфликти, които се обръщат навътре и причиняват болка. Когато потенциала е използван пълноценно, човек преживява радост, която е наследена. Докато малкото дете се учи да се качва по стълбите то се опитва пак и пак, щом падне веднага се изправя и започва отново, когато успее се смее от задоволство. Радостта е чувството, което обзема човек, използващ пълноценно силите си. Тя е емоцията, която съпътства реализацията на човешката природа. Базира се на основата на преживяването за личностна идентичност и същества с ценности и достойнство. ( Мей,Р., 2014, 94-95) Според функционалната гледна точка, Азът има седем функции, които възникват в различни периоди в живота на човек- усещане за тяло, самоидентичност, самооценка, саморазвитие, образ за себе си, рационално справяне и лични усилия. Ако човек, има богат и адаптивен набор от предразположения е постигнал психологическа зрялост. Това се изразява на практика в трайно развитие на Аза, техники за топло свързване с другите,

4 емоционална сигурност, умение за решаване на проблеми, обединяваща философия за живота. ( Буре, 2019, 2-3) Аз-ефективност Аз-ефективността се определя като оценка на собствените ни способности. Човек може да се справя зле с дадена задача, но да не страда от понижено самомнение. За да се Успее не е необходимо човек да се харесва или не. Важното е до каква степен си вярва дали може да се справи със задачата или с работата, която предстои. Според Бандура, имаме само едно Аз с неговите стремежи, комбинирани с неговата самооценка за способности и осъществяване и то определя посоката, която поемаме. Проблемът как хората осъществяват своята Аз-ефективност се влияе от четири фактора: - Основен опит - заемането с някаква задача ни дава най-ясна представа дали има вероятност да успеем - Вторичен опит - успехите или провалите на другите влияят върху оценката на собствените ни шансове - Убеждаване на обществото- когато кажат на някого, че може да успее или че хората вярват в него, вероятно той ще положи повече усилия и ще продължава упорито въпреки пречките - Подобряване на физическия статус, снижаване на стреса и негативните емоции - добрата физическа и ментална форма ни позволяват да оценяваме правилно напредъка си и да постоянстваме Интересно твърдение на Бандура е, че След като хората развият мнение за ефективността си в дадени ситуации действат въз основа на установените вярвания за самите себе си без повече да оценяват способностите си. ( Батлър-Бодън, Т.,2020,54-55)

5 Заключение Според принципа на динамизма животът не може да се възприеме без движение. Човек е свободен, защото може да избере една цел или да я замени с друга, но когато това е направено той е решен да се подчини на наложения от самия него закон. Разбирането на Аз-образа позволява да се върви успешно по пътя на самопознанието, като възможност за удовлетвореност и житейска реализация. Литература: 1. Бодън-Батлър, Т., 50 класици на психологията, изд. Д.Яков, С., Мей,Р., Човекът в търсене на себе си, Изток-Запад, С., Стаматов, Р., Сарийска, Пътуване към себе си, УИ Пайсий Хилендарски, Пловдив, Недялкова,Й., Агресията стратегии за справяне, ИЦ ВСУ Ч.Храбър, Пътик, Е., Типология на личността, Кибея, Baeza,J., B. Turvey, Sabistic Behavior, A Literature review, 1999

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ Психологически стратегии, чрез които хората редуцират или избягват на подсъзнателно равнище негативните състояния конфликти, тревожност

Подробно

Здраве

Здраве Здраве доц. д-р Маргарита Станкова Венета Василева Нов Български Университет Концепция за здраве Определението отсъствие на болест ; Здраве хармония; Хармония да бъдеш в мир със себе си, обществото, космоса.

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

Функции на предразсъдаците

Функции на предразсъдаците ФУНКЦИИ НА ПРЕДРАЗСЪДАЦИТЕ 1.Адаптивна фунция-предразсъдаците правят възможна бързата адаптация към съответните житейски условия.с тяхна помощ личността полесно бива призната в социалната среда,като се

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен след решаване на психологически тестове, идентифициращи начин на работа и възможност за заемане на определена длъжност.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation и представят РИСКОВЕТЕ ОНЛАЙН ЗА ДЕТЕТО Част IV: Ръководство за родители на деца на възраст 16 18 години На тази възраст рисковете рязко намаляват, тъй като младият човек вече има изградени собствени навици

Подробно

Slide 1

Slide 1 16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБЩУВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ: МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Подробно

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел. 076/ 60 10 10 www.pulsefoundation.org www.oakfnd.org

Подробно

Развитие на речта

Развитие на речта Езиково развитие в ПУВ Говорът и езикът са вродени способности, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата

Подробно

Критическият спор като процес на аргументация

Критическият спор като процес на аргументация ПРОЦЕСЪТ НА АРГУМЕНТАЦИЯ SEMM 621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа ас. Георги Цонев КАКВО Е АРГУМЕНТАЦИЯ? Аргументацията е езикова, социална и мисловна дейност, която има

Подробно

conflicts.pages

conflicts.pages Най-добрият план за решаване на семейни конфликти Поредица за семейните 1 отношения Най-добрият план за решаване на семейните конфликти от Стоян Георгиев 2 Copyright 2017. Semeistvo.bg. Може да се споделя,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема Семейни роли и семейни ценности в арабската култура. Автор СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор: Лиляна Ангелова Славчева - Катедра Обща, експериментална

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 2008 г.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 2008 г. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 28 г. 2 Задача Да се изследва влиянието на вноса и износа на върху брутния

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation УПРАВЛЕНИЕ НА УМА ЗА ЗДРАВЕ И ВИСОКО ПРЕДСТАВЯНЕ 22 24 април 2019 София, България Как да бъдем ефективни и да имаме високо представяне без стрес, потопени в Четвъртата индустриална революция на дигиталната

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з. 07.09.2019 г. 08.09.2019 г. 09.09.2019 г.

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на въпроси ------ Аналитичен ------ -------- Напорист -------- 2 3 ВИЕ ----- Дружелюбен ----- ----- Експресивен ----- 4 Насочен към

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езиковата философия и математиката, или дали става въпрос

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н

Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Н Съдържание на квалификационния модул Социална интеграция ключови компетенции и умения, по проект QualiProAIR, Програма Еразъм + Разработено от: Таня Николова и Елена Шишманова (контакти: office@bco.bg,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

Spraviane-sas-sramejlivost.indd

Spraviane-sas-sramejlivost.indd У. Рей Крозиър Лин Е. Олдън СПРАВЯНЕ СЪС СРАМЕЖЛИВОСТТА И СОЦИАЛНАТА ФОБИЯ пътеводител към разбирането и преодоляването на социалната тревожност София, 2018 Преводът е направен по изданието W. Ray Crozier

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

Управление на времето

Управление на времето Управление на времето Илиян Бойчев Президентски избори 2016 Представете си, че е последния ден от Вашата кампания за президентските избори и имате следните ангажименти: Трябва да отидете на среща със симпатизанти;

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

ЛЮБОВТА В СЕМЕЙСТВОТО

ЛЮБОВТА В СЕМЕЙСТВОТО 5. Аз, ти и ние Идеалистичният ни подход към интимните връзки. Любов и влюбване Предизвикателства пред съвременното партньорство Смисълът на съвременното партньорство Условия за изграждане на «ние», без

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно