ГОДИШЕН ОТЧЕТ. ЗА ДЕЙНОСТТА г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШЕН ОТЧЕТ. ЗА ДЕЙНОСТТА г."

Препис

1 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ-1945 гр..пловдив, ул. Христо Г. Данов 20, тел.032/622509, e-meil: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА г.

2 I. ВЪВЕДЕНИЕ Докладът за дейността на Народно читалище Шалом Алейхем-1945 отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в изпълнение на чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, Културния календар и реализираните проекти през 2020 година. През отчетния период, обхващащ януари - декември 2020 г,работихме не само за продължава - нето на създадените и утвърдени вече дейности, но и преосмисляйки приоритетите за работата в читалището, се стремяхме да ги осъвременим и обогатим. Читалище Шалом Алейхем-1945 и през 2020г., въпреки наложената епидемиологична обстановка доказа, че е предпочитано място за културни събития, просветна и творческа дейност, място за срещи и общуване.работихме с всички възрастови групи - деца и техните родители, с ученици и студенти, работещи и пенсионери, с хората от еврейската и другите етнически общности. Работа съчетала традиция, културно многообразие и креативност. II. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ на които бе подчинена работа през 2020г. бяха: 1. Обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност чрез предоставяне на културно-просветни продукти; 2. Утвърждаване на читалището като общодостъпен център за библиотечно-информационно осигуряване използвайки капацитета предоставен от проекта библиотеки. 3.Засилване партньорството на читалището с местна власт, образователни институции, НПО, медии и институции ; 4. Активно участие в дейности свързани с привличането на млади хора към култура. 5. Изграждане и развитие на ценностна система у децата и работа с родители чрез прилагане на нови интерактивни форми. III.ДЕЙНОСТИ за постигане на целите 1.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ Библиотеката, винаги е била един от приоритетите на чита - лищното ръководство и тясно свързана с обслужването, както на гражданите на Пловдив така и на членовете от еврейската общност. Добра характеристика е, че обработката и картотеки - рането на книгите е съобразена със съвременните изисквания на библиотечното дело. С постепенното въвеж дането на програмните продукти, новите технически средства и компютрите предоставени по проект Глобални библиотеки България, библиотеката ни се нарежда в семейството на водещите библиотеки не само в гр. Пловдив, но и в страната. Към 30 декември 2020 година библиотечният фонд наброяваше тома книги като всяка година книжният фонд се обогатяваше в зависимост от търсенето и предпочитанието на читателите ни.през

3 2020 година за читалищната библиотека са закупени 409 нови б.д. на обща стойност 6051 лв. и периодични издания 1бр. Броят на читателите е 345 и са заети б.д. През 2020г. в библиотеката бяха направени справки за ученици и по- голям процент студенти на теми: Холокост, Бит и традиции на сефарадските евреи, История на българските евреи, Празници на евреите, История на Израел, Що е то иврит?, Образованието в Израел, Празниците Песах, Ханука и Рош Ашана. Успешен бе написаният проект на стойност 4200 лв. от библиотекара Анета Пендакова с който читалището кандидатства към МК по Програмата Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност. Компютърното оборудване предоставено по Програма библиотеки" отново даде въз - можност да се проведат 11 индивидуални обучения в начална компютърна грамотност на възрастни хора.те включваха базови познания за работа с Windows 7, Windows 8 и Windows 10 - копиране на файл, копиране и вмъкване на информация,работа с ексел, използване на таблици, архивиране на файло -ве,прехвърляне на файлове от компютър към друго устройство, презентация със звукове, картини и образи. Обучените ползватели получиха възможности за информираност, умения за търсене на информация в интернет,ползване на социални мрежи, както и оформяне на автобиогра - фия и кандидатстване за работа онлайн, онлайн резервация през booking.com, сканиране на документи, набор на протоколи. Уникалните ползватели на ИКТ през годината са 87, а регистрираните посещения Библиотеката, като част от читалищната структура, организира и реализира много и разнообразни културни мероприятия. Традиционно се работеше с клубовете към читалището и клубовете към ОЕ " Шалом" Пловдив за съвместно отбелязване на значими събития от националния и от еврейския календар.отбелязване на еврейските празници с презентации и изложби Пурим, Сукот и Ханука. Отчетната 2020 година започна с тематична изложба за жертвите на Холокост. Бяха представени и някои б.д. на читателите по темата като Невъзпетите герои, Черната книга, Холокост, които са част от фонда на библиотеката при НЧ Шалом Алейхем 1945г.. С жените на клуб Здраве при ОЕ Шалом бяха представени книгите Единствената жена в стаята на Мария Бенедикт и Татуировчикът от Уедър Морис. През м.май в тесен кръг бе направен анонс на излязлата от печат нова творба на писателя и председател на клуб Шули Бело при читалище Шалом Алейхем 1945г. Стойчо Божков- Джобни фрагменти. 2.ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 3 ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ През годините МУЗИКАЛНАТА ШКОЛА се утвърди като една от най-добрите школи в Пловдив.Тя включва класове по специалностите: - китара с преподавател Хари Нигохосян; -цигулка с преподавател Борислава Василева; - пиано с преподавател Стела Консулова; - флейта с преподавател Нина Сталева. Благодарение на всеотдайността и педагогическите способности на преподавателите, през 2020г. година в школата са обучени над 60 деца. Друга основна дейност,която продължи да развива Читалище "Шалом Алейхем-1945"през 2020г. с ограниченията наложени от епидемичната обстановка COVID 19 са езиковите курсове по : -ИВРИТ с дългогодишния преподавател Цветка Бенвенисти; -БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ / индивидуално обучение/ с преподавател Светла Караянева; -КУРС ПО НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ /групово и индивидуално/ с преподавател Анета Пендакова по Програма Глобални библиотеки.

4 За съжаление по- строгия пропускателен режим на сградата въведен от ОЕ Шалом, изключително много затрудняваше провеждането на каквито и да е дейности след 18.00ч.Необходимо е да заплащаме на портиера допълнителна сума за извънредните часове, което е непосилно за нас. Многократно сме отправяли искане към Община Пловдив за предоставяне на помещения, но все още нямаме решение на проблема. 4.КЛУБНА ДЕЙНОСТ През отчетната година продължи работата си, макар и за кратко, ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ- ЦЕНИТЕЛИ НА СЛОВОТО Шули Бело с ръководител Стойчо Божков към който се присъединиха и нови членове. Клубът даде възможност на пишещи хора, да четат и обсъждат своите творби пред аудитория, да споделят и анализират. Не е тайна, че след деветдесете години се наблюдава спад на интереса общо към читалищата.ето защо отново насочихме усилия за работа с най малките като още в най-ранна детска възраст да създадем възможност за досег на детето до различни форми на изкуство и интерес към книгите. За целта през 2020г. продължиха своята дейност МУЗИКАЛНО СТУДИО "Кречетало" с преподавател Стела Консулова и -ДЕТСКА ЧИТАЛНЯ "Забавните буквички"- водещ библиотекарката Анета Пендакова със занимания всeки четвъртък, форми създадени по проект към Община Пловдив през 2017г. Тук децата заедно със своите майки, се забавляваха като пееха и танцуваха,четяха детски книжки с помощта на Камишибай театър. Бяха проведени само 12 занимания с участието на 30 деца и над 50 посещения.проявеният интерес към заниманията и търсенето показа, че сме на правилния път, че читалището е мястото за първа среща на детето с изкуството. 5. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО През 2020г. поради наложената извънредна обстановка, ВОКАЛНАТА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ НЕЗАБРАВА с худ. ръководител РЕНИ ГОРИНОВА, група ползваща се със заслужена популярност и авторитет за съжаление нямаше участия и нормални репетиции. КИТАРНА ФОРМАЦИЯ ШАЛОМ с ръководител Хари Нигохосян в разрешените периоди провеждаха репетиции и завърши годината само с едно участие за деня на музиката. 6. КУЛТУРНA ДЕЙНОСТ Читалище Шалом Алейхем се намира в центъра на гр.пловдив и това го прави естествен център за провеждане на културни събития. 6.1.Безспорно най- голямата проява, която читалище "Шалом Алейхе- 1945" организира това бе 20-то издание на НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС "МИЛЧО ПЕТРОВ"- ПЛОВДИВ 2020, конкурс станал традиция и визитка на читалището ни, състоял се на И тази година в него се включиха представители от гр.габрово, гр.софия, гр. Казанлък, гр. Пазар- джик, гр.благоевград и др.

5 Конкурсът отново бе финансиран по Програма "Пловдив за младите" на Община Пловдив, което позволява високото ниво за провеждането му.участниците се оценяваха от квалитетно жури в състав : Председател академик Николай Стойков и членове проф.живка Личева, доц. Милена Вълчева, Анелия Сталева,Дарина Кантарджиева. 6.2.В последните години ориентирахме политиката на читалището ни към привличане на нови публики. Ето защо, през месеците без ограничения, спазвайки изискванията за безопасност, в Детско музикално студио Кречетало се организираха детски музикални матинета с тематична насоченост Традиционно на 21 януари в библиотеката бе отбелязан БАБИН ДЕН с участието на жените от клуб "Здраве" към ОЕ"Шалом" Пловдив и Вокална група "Незабрава" с пресъздаване на ритуала. 6.4.Във връзка с 27 януари - Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста във фоаето на библиотеката бе открита изложба "Ане Франк и дневникът, който покори света" с мултимедийна презентация и представяне на книгата. Гости бяха ученици от Училище Класик През Февруари Читалището ни се включи в общоградската инициатива на Комитет В. Левски за отбелязване на 147г. от обесването на Левски с документална изложба за делото на Левски и среща на ученици от СУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Пловдив с историка Стефан Шивачев, а с клуба към ОЕ Шалом се проведе дискусия върху откъси от книгата Проучванията на евреите за бесилката и гроба на Васил Левски 6.6. От до за поредна година отвори врати за гражданите и традиционната Работилничка за мартенички с осигурени материали от читалището. С мартеничките, които бяха направени и дарени, на 1.03 се включихме в организираната от пловдивските читалища инициатива за закичване на гражданите и гостите на гр.пловдив на площад Стефан Стамболов Също така като продължение на проекта От Орта Мезар и нататък бяха представени и еврейските празници Пурим през месец март, Сукот през октомври На онлайн бе представена книгата Джобни фрагменти на Стойчо Божков, а книгите Единствената жена в стаята на Мария Бенедикт и Татуировчикът от Аушвиц от Уедър Морис бяха представени пред жените на клуб Здраве към ОЕ Шалом.През юли съвместно с НЧ Петко Р. Славейков бе представена и книгата АЗ и ТИ на Николина Налбантова, гост от Германия Многоцветна дъга бе мотото на изложбата подредена във фоаето на библиотеката посветена на 1.06 с творби на най-малките художници от арт-ателие Вълшебни пръстчета с ръководител Ваня Николова.

6 6.10. На се навършиха 75 години от създаването на Еврейското читалище Шалом Алейхем. По този повод се откри документална изложба от неговото създаване до днес - фотоси от школите, протоколи, афиши, дипломи, награди,събития Друго значимо събитие организирано от читалището ни това е НАЦИОНАЛЕН ФОТО КОНКУРС НА ТЕМА МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО за млади любители фотографи с подкрепата на Район Централен на Община Пловдив.Връчването на наградите и изложба с наградените фотоси се състоя в двора на кметството На се състоя поредната НОЩ на литературата, което е международно събитие - на една и съща дата, на различни места в десетки европейски градове се четат откъси от съвременни европейски автори. Библиотеката ни бе едно от 4-те гнезда в гр.пловдив. За четци тази година бяхме поканили поетесата Елена Диварова и студенти по актьорско майсторство към ПУ от класа на Стефан Москов и Ивомир Игнатов-КЕНИ През месец ноември съвместно с Пловдивската синагога и с участието на представители на АЛЕФ Център за еврейско-българско сътрудничество гр.бургас проведохме Национален семинар на тема Холокост и българското кино с главен лектор Петър Граматиков.Семинара бе финансиран от от Институт Олга Лингейл за изследване на Холокоста и човешките права /TOLI/-Манхатън, САЩ. 7.РАБОТА ПО ПРОЕКТИ През 2020г. проектите по които работихме са:

7 -ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ. По този проекта от 2011г предлагаме на нашите читатели и граждани на гр.пловдив както безплатен и свободен достъп до интернет услуги така и обучение за придобиване на начални компютърни умения. - През изминалата 2020г. Читалището спечели финансиране от 4200 лв. по проект за попълване на библиотечните фондове Българските библиотеки- съвременни центрове на четене и информираност на Министерство на културата. Това даде възможност да закупим нови книги, търсени и препоръчвани от нашите читатели. - ПРOEKT XX НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС МИЛЧО ПЕТРОВ - Пловдив финансиран по Програма Пловдив за младите на Община Пловдив с участието на млади таланти от Музикалните школи към читалищата и културните домове от страната. -ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ФАЗА 2 на МОН -ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ХОЛОКОСТ И БЪЛГАРСКОТО КИНО финансиран от Институт Олга Лингейл за изследване на Холокоста и човешките права /TOLI/-Манхатън, САЩ За съжаление ПРОЕКТ ЗАБАВЛЕНИЯ БЕЗ КРАЙ с който кандидатствахме по Компонент 3 Граждански дейности към Община Пловдив с насочен към деца от 1до 3г, доказал своята значимост, не бе одобрен за финансиране. 8.УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ И ОБУЧЕНИЕ на работещите в читалището е важна част от повишаване на квалификацията им и по-успешна дейност за постигане на добри резултати. Секретарят Сашка Гъделева взе участие в: - Семинара АБ-Днес и утре на тема Общи тенденции в развитието на новата версия АБ УЕБ организиран от фирмата ПСТМ в гр. Стара Загора/ септември/. - Обучение за Медийна грамотност за гражданска журналистика организиран от Асоциация за кариерно развитие и обучение в партньорство с НЧ Алеко Константинов Цялата дейността на читалището популяризирахме като редовно публикувахме информация във фейсбук профила и страницата на НЧ Шалом Алейхем,местните електронни медии, в-к Еврейски вести, а за детските занимания във страницата на Детско музикално студио Кречетало, страни- цата на Забавления без край и сайта на По По там. Всичко това даваше възможност информа -цията за организираните конкурси,мероприятия, предлаганите курсове, клубове, библиотека да достигне до по-голям кръг от хора. И в заключение : Вярваме, че сме успели да определим важните преоритети в работата ни и всички заедно с много всеотдайност и любов превръщаме Читалище Шалом Алейхем-1945 в привлекателен културен център. Ще продължим да търсим по-добрите начини за предлагане на читалищните услуги, да разширяваме кръга от партньори, възможностите за кандидатстване по проекти и програми. Настоятелството на читалището благодари на всички наши членове, дарители и институции за подкрепата и всичко това показва че има истински пазители на духовната култура и изкуство. Изготвил: Сашка Гъделева Секретар НЧ Шалом Алейхем-1945 гр.пловдив

8 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ-1945 гр..пловдив, ул. Христо Г. Данов 20, тел.032/622509, e-meil: П Л А Н П Р О Г Р А М А ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2021г. Настоящата годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища. ВЪВЕДЕНИЕ Тази програма обобщава най-важните моменти в работата на НЧ Шалом Алейхем-1945 през следващата 2021г.,включваща приоритети, цели и задачи спомогащи за утвърждаването на съвременна визия на читалището и отговаряща на търсенето на гражданите на Пловдив. Включените дейности, които ще определят нашата дейност,са заложени след направен анализ и обобщения на работата на читалището през изминалата 2020 г. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО: На територията на град Пловдив централната част на града, където се намира функционират 25 читалища като повечето са съсредоточени в и НЧ Шалом Алейхем. Те имат изключително значение за съществуващото културно многообразие и заедно с другите институции са фактор за интелигентния растеж, преследван от Европейския съюз чрез инвестиции в образованието, творчеството и иновациите. За читалище Шалом Алейхем-1945 могат да се определят следните маркери: 1. Външна среда осигуряваща възможности за: Активно участие в културния живот на гр.пловдив. Тясно сътрудничество в работата си с Министерство на културата,общинска администрация,оф Пловдив 2019, ОЕ Шалом гр.пловдив, НПО-та, училищата и детските градини от р-н Централен; Участие в Културно- етническото разнообразие на града; Добър опит в кандидатстване по Отворени покани за проекти подходящи за Читалището. 2. Силни страни на вътрешната среда: Наличие на щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност; Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност; Наличие на компютри и офис техника; Наличие на библиотека в читалището; Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност. Оборудвани помещения за провеждане на часове по пиано, китара и цигулка и ранно детско обучение по музика, изобразително изкуство и четене на книги. Обзаведени кабинети за езиково обучение

9 Наличие на Wi Fi Възможност за СПОДЕЛЕНО РАБОТНО МЯСТО 3. Слаби страни на вътрешната среда: Липса на собствена база/читалището ползва помещения под наем собственост на ОЕ Шалом Пловдив; По-строг пропускателен режим и липса на възможност за провеждане на събития в събота и неделя и след 18.00ч. Липса на достатъчен финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност; Недостатъчна посещаемост от младите хора. От направения анализ на читалището може да се направят изводите за: 1 Продължаване тясното партньорството на читалището с Министерство на културата, Община Пловдив, училища, детски градини,нпо и предимно местната общност с цел набиране на финансиране и намиране път към младите хора. 2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване. 3. Подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към нематериалното културно нас -ледство и ориентирано към младите хора. 4. Съхраняване и популяризиране на еврейската култура и традиции. 5. Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в културната институция. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2020г. I. Развитие и институционално укрепване на читалище Шалом Алейхем-1945 като местен културен, образователен и информационен център. Цели : 1. Съхраняване на националните традиции и идентичност, и популяризиране на еврейската култура и празници като читалище правоприемник на Еврейското читалище и работещи в тясно сътрудничест- во с еврейската общност. 3. Превръщането на читалището в притегателен център на местната общност с информационни, социални и граждански функции. 4. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност, в това число и с други малцинствени групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др. 5. Подържане и обогатяване на материалната база. Задачи: За постигане на тези цели НЧ Шалом Алейхем-1945 планира и извършва разнообразна дейност като: 1. Поддържане на библиотека и информационни услуги. 2. Организиране на школи, курсове, клубове, 3.Организиране на събития насочени към всички възрастови групи и етноси. 3. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество. 4. Подпомагане на местните инициативи. Действия: 1. Организиране на национални конкурси, изложби, творчески срещи, беседи, лекции, тържества, концерти и др. отчитайки духовните потребности на общността във всеки един момент, с цел тяхното удовлетворяване. 2. Активно участие в реализацията на културния календар на Общински читалищен съвет Пловдив 3.Привличане на доброволци и партньорски организации за постигане на целите. 4.Продължаване на партньорството и взаимодействието с Министерство на културата, Местна власт, ОЕ Шалом Пловдив, Общинска фондация

10 Пловдив-2019, ПУ Паисий Хилендарски, ДГ Майчина гри- жа, ОУ Класик, обществени и неправителствени организации. II. Читалищната библиотека съвременен център на знания и полезен партньор в информационното осигуряване на гражданите от района. Цели : 1.Утвърждаване принципа за общодостъпност библиотеката в услуга на всички граждани /с различен социален и физеологичен статус /. 2.Ускоряване скоростта и качеството на обслужването. 3.Осигуряване и подпомагане на достъпа до световни информационни мрежи. 4.Всестранно библиотечно и библиографско осигуряване. Задачи: 1.Попълване на библиотечния фонд с нова литература 2.Пълно прочистване на фонда от остаряла, изхабена и неизползвана литература 3.Въвеждане на читателски карти с четец 4.Популяризиране на възможностите за услуги и обучение в библиотеката 5.Работа с читатели и оказване на помощ 6.Работа с потребители обучение и оказване на помощ при работа с електронни устройства 7. Обучение на потребители за работа с ИКТ 8. Кандидатстване по програма Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност 9. Отбелязване на събития от календара чрез срещи, дискусии, организиране на кътове, разпространение на информационни материали, споделяне на информация в интернет пространството Дейности: 1.Работа с читатели и оказване на помощ 2.Работа с потребители на ИКТ и оказване на помощ 3.Обучение на потребители за работя с ИКТ 4.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА РАБОТА : увеличаване на броя на справките осигуряване и подпомагане намирането на учебно-помощна литература представяне на видни личности чрез интерактивни методи, игри и чрез активно участие на децата в тях тематични срещи с възрастни хора. 5.Ежеседмично всеки четвъртък приказка с мама за деца от 0 до 3год. 6..Ежемесечни срещи на членовете на Литературен клуб Шули Бело III. Осъвременяване на читалищните дейности при обучението и възпитаване у подрастващите на ценности с цел развитие на гражданското общество. Съществена част от дейността на читалището е грижата за разширяване и развитие на любителското художествено творчество. Читалището се явява като най-естествения мост между миналото и съвремието и ролята му при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите в националната културата е незаменима. Цели : 1.Укрепване на утвърдените читалищните образователни форми. 2. Запазване дейността на клубовете по интереси. 3. Ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. Съществуващите формации, групи, клубове по интереси и др. по същество са много важен елемент в сферата на допълващото образование. Задачи: 1. Преодоляване на отрицателни въздействия на социалната среда върху подрастващите чрез обхващането им в общодостъпните читалищни дейности и приобщаването им към култура. 2. Подкрепа на млади дарования.

11 3. Диференциране на обучението според нуждите на местната общност. 4. Добро стопанисване и подобряване на материалната база. Дейности : 1.Разширяване дейността за работа с най-малките от 1г. до 3г.и техните родители, а именно : Бебешко музикално студио «Кречетало»; Арт ателие «Вълшебните пръстчета»; Четене «Забавните буквички» 2..Продължаване работата на утвърдилата се Музикална школа с класове по: пиано, китара и цигулка за развитие на музикалния потенциал на даровити деца. 3.Организиране на различни форми за включването им в изяви като годишни продукции, концерти и конкурси. 4.Разширяване дейността за езиково обучение по иврит, английски, немски и български за чужденци, с което да се даде уникалния шанс на гражданите да получават образователни услуги за учене през целия живот. 5.Обогатяване на репертоара на Група за градски песни Незабрава и осигуряване на участието им в градски и национални концерти и фестивали. 6. Популяризиране на читалищните дейности и събития чрез медии, сайтове свързани с популяризиране на културни прояви, собствения сайт в alle.bg и фейсбук профил и страница. 7.Изготвяне на рекламна стратегия и материали листовки, дипляни, афиши. 8.Работа по проекти по програмите Пловдив за младите, Компонент 1, Компонент2 и Компонент 3 на Община Пловдив, Студентски практики, Фонд Култура, Творческа Европа и др. 9.Участие на читалището в национални инициативи като :Седмица на детската книга, НОЩ на литературата, НОЩ Пловдив 2021, Пловдив чете. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021г. МЕСЕЦ ДАТА ПРОЯВА ЯНУАРИ Отбелязване рождението на Христо Ботев Бабин ден Изложба и открит урок - Международен ден на жертвите на Холокоста Среща-четене с писатели от Пловдив на творби посветени на спасяването на евреите. Представяне на празника от еврейския календар Ту би шват / Нова година за дърветата/ ФЕВРУАРИ Всичко е любов музикално поетичен спектакъл с участието на Геновева Цандева. Мартенска феерия легенди за мартеничката За чиста и свята република тематична презентация посветена на В. Левски С приказките на Грим г. от рождението на Вилхелм Грим съвместно с подготвителна група от ДГ Майчина грижа 24 февруари

12 Представяне на Весел ПУРИМ - празник от еврейския календар Урок по родолюбие 3 МАРТ МАРТ Концерт за деня на самодееца Представяне на Антология на френски и немски поети в превод на Любомир Генчев с участието на Николай Абаджиев,племенник на преводача. Документална изложба за спасяването на евреите в България Архивите разказват Представяне на еврейския празник Песах АПРИЛ Изложба на карикатури на художника Константин Анастасов С английския хумор на Удхаус по слуай 140 години от рождението му -15 октомври Седмица на детската книга : -среща с Мария Колишева и откриване на изложба на детски илюстрации по книгите на авторката Разказваме приказки с Камишибай театър - за деца от 1 до 3 г. Великденски писани яйца уъркшоп МАЙ НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА четене на текстове от европейски автори Майстора и Маргарита отбелязване на 130 години от рождението на Булгаков с участието на реж.стефан Москов и студенти актьорско майсторство Изложба живопис на Хари Нигохосян Концерт посветен на 24 май НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС Милчо Петров Пловдив 2021 за възпитаници от детските музикални школи

13 ЮНИ Гостува издателство ПАН Класика край реката концерт на открита сцена до река Марица с подкрепата на район Централен, Община Пловдив С творбите на Чичо Стоян години от рождението ЮЛИ - АВГУСТ Лятна детска работилница приложно изкуство и открити музикални уроци / пиано,китара,цигулка, акордеон/ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО за младежи до 29 години под патронажа на Кмета на Район Централен СЕПТЕМВРИ Европейски ден на еврейска култура Изложба /репродукции/ на художника Дечко Узунов Участие в НОЩ - Пловдив Отбелязване на празника СУКОТ празник от еврейския календар Открит урок по ИВРИТ- световен ден на езиците ОКТОМВРИ В градината на моята душа - концерт на вокална група за стари градски песни Незабрава посветен на деня на възрастните хора Откриване изложба на група РЪБ съвременно изкуство НОЕМВРИ Отбелязване Деня на народните будители ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЧИТАЛИЩЕТО 5.11 Концерт посветен на 1 ноември с участието на възпитаници на МШ при НЧ Шалом Алейхем студенти от АМТИ

14 ДЕКЕМВРИ Ханука и Коледа ПРАЗНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА Работилница за сурвачки и коледни картички Коледен концерт с любителските състави Коледно-новогодишен концерт на децата от ДМШ Насоките и плана за културните дейности са приети на редовно заседание на настоятелството на НЧ Шалом Алейхем-1945г. на г. Председател НЧ: /Роза Бехар/

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HI-TECH библиотека: иновации и предизвикателства за деца и тийнейджъри Новите технологии поставиха пред библиотечните специалисти нови предизвикателства за работа с деца и тийнейджъри. Изследвахме техните

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за проекти на ФГББ 2016 Библиотеката активен участник в обществения живот от Регионална народна библиотека

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt Отчет 2007 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2007 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2008 г. 829 160 б. д. Новозакупени б. д. 6 243 Регистрирани 13 050 Книги 10 682 Периодика

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА СТОЯН ДРИНОВ БИБЛИОТЕКАТА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ И ВРЪЗКАТА Ѝ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ гр. Панагюрище Общински пазар тел. 0357 6-35-78 libpanagyurishte.com e-mail: library_pan@abv.bg

Подробно

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint ppt [Compatibility Mode] Въздействието на дигиталните библиотеки върху е-образованието и тенденции за разгръщане сериозния им потенциал сред потребителите Резултати от Междинно проучване за оценка на въздействието на програма

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ПОРТФОЛИО на ============================== УЧИТЕЛ в Национално музикално училище

ПОРТФОЛИО на ==============================  УЧИТЕЛ в Национално музикално училище Професионално портфолио на Стойчо Красимиров Трендафилов учител по тамбура в Средно училище Любен Каравелов, Пловдив 1. Общи сведения Име Фамилия: Стойчо Трендафилов Гражданство: България Дата на раждане:

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел , УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО

С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел ,   УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКО С У В А С И Л Л Е В С К И - гр. Д Е В Н Я гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна тел. 051998181, soudevnya@abv.bg www.soudevnya.eu УТВЪЖДАВАМ: ГЕОРГИ ПЕТКОВ Директор на СУ Васил Левски Гр. Девня УЧИЛИЩЕН ПЛАН

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Microsoft Word - za sait.doc

Microsoft Word - za sait.doc ПЛЕНЕР ЗВУК И ЦВЯТ В ЗИМНИЯ СОЗОПОЛ февруари 2007 г. Проект за развитие на творческа дейност, реализиран със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Фонд Учебни програми на Бакалавърския

Подробно