Алексей Ефимович Вандам ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Алексей Ефимович Вандам ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯ"

Препис

1 Алексей Ефимович Вандам ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯ София, 2022

2 Катехон е импринт на издателство Изток-Запад. Издателство Изток-Запад, 2022 Всички права на български език запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма и по какъвто и да било начин без изричното съгласие на автора и на издателство Изток-Запад. Владимир Игнатовски, превод, 2022 Деница Трифонова, оформление на корицата, 2022 ISBN

3 Превод от руски Владимир Игнатовски

4 Водещ редактор проф. Иво Христов Клаус Шваб Капитализъм на заинтересованите 2 Николай Вавилов Некоронованите крале на червен Китай 3 Иво Христов Не пожелахте да чуете 4 Джоузеф Плъмър Тайните структури на властта 5 Димитър Събев Маркетинг, потребление и икономически растеж 6 Андрей Фурсов Водораздел 7 Уан Иуей Глобализация по китайски 8 Александър Дугин Четвъртият път 9 Едуард Грифин Създанието от Джекил Айлънд 0 Д-р Анна Лембке Допаминов свят Алексей Вандам Геополитика и геостратегия

5 Съдържание Едно забравено име... 7 Нашето положение...23 Най-великото от всички изкуства Писма за Трансваал... 55

6 Едно забравено име Включените в това издание работи по геополитика и история на Англо-бурската война са написани от един много талантлив човек: Алексей Ефимович Вандам. За съжаление сведенията за негова биография са откъслечни и не позволяват да я представим достатъчно пълно. Но дори малкото епизоди от неговия живот, които успяхме да намерим, ни дават възможност да обрисуваме неговата противоречива и необикновена фигура. Въпреки че фамилията му е доста странна и звучи сякаш е на чужденец, той е от най-ниските слоеве на руския народ. Истинското му име е Едрихин, роден е на 7 март 867 г. в Минска губерния в многодетното семейство на обикновен войник. На 24 декември 884 г., седемнайсетгодишен, Алексей Едрихин постъпва като волнонаемен трети разряд в 20-и пехотен Серпуховски полк. По онова време в руската армия съществува институтът на волнонаемните, които за разлика от подлежащите на редовна служба, постъпват в армията доброволно въз основа на Устава за военната повинност от 874 г. Те служат в пехотата, където са на държавна издръжка (в гвардията и в кавалерията те я осигуряват сами) и в зависимост от образованието са поделени на разряди: в първи разряд са тези, които са завършили най-малко шест класа средно 7 Всички дати преди 98 г. са по стар стил. Б.р.изд.

7 Геополитика и геостратегия 8 училище, четири класа давали право да бъдат зачислени във втори разряд. Едрихин бил в трети, което подсказва, че е бил с много ниско образование. Но след две години той постъпва в юнкерското пехотно училище във Вилно. Това училище е сред учебните военни заведения, които не се ползват с привилегии. Повече от 75% от обучаващите в тях юнкери не били дворяни, така че в него царял истински народен дух. Очевидно лошото образование на Едрихин се е отразило на резултатите от обучението: на 7 август 888 г. той завършва училището с 2-ри разряд. За да го придобие (при 2-точкова система на оценките), той трябвало да получи на заключителните изпити среден бал не по-малко от 7, а по строева служба не по-малко от 9. Такъв успех би му позволил да получи офицерски чин, но вакантните места се разпределяли първо между юнкерите, завършили с по-висок бал и с първи разряд. Едрихин не получава офицерско звание, а постъпва като подофицер в 7-и Ярославски пехотен полк. Сега можем само да предполагаме какво е накарало началниците в училището да решат, че могат да го приравнят към юнкерите, завършващи училището с трети разряд и нямащи право да получат офицерско звание, а с него и пожизнено дворянство 2. Едва след две години като подофицер в 7-и Ярославски пехотен полк, на май 890 г., той е произведен в подпоручик. След всички тези перипетии перспективите му да направи кариера в армията били твърде скромни: ниският му бал при завършването давал предимство на по-добрите съученици, те дори го били изпреварили с две години по звание. При тогавашните традиции и с такива начални Днес Вилнюс, столица на Литва. (Всички неизрично отбелязани забележки под линия са на преводача.) 2 В Руската империя съществува т.нар. пожизнено дворянско звание, което се дава за заслуги и не се наследява.

8 възможности Едрихин е трябвало да завърши службата в армията най-много като ротен командир с чин до капитан. Но най-вероятно именно от момента, в който получава офицерско звание, започват необикновените промени в съдбата на нашия герой. На 30 април 892 г. Едрихин е награден с медал За спасяване, който се носи на гърдите върху Владимирска лента. Този медал се връчвал за спасяване на давещи се или при пожар. Той имал два варианта: За спасяване и За спасяване на живот. Вторият сочи, че помощта, оказана на пострадалите, е била успешна, хората са били спасени и не са загинали. Можем само да гадаем каква точно е била героичната постъпка на младия подпоручик, но тя е доказателство, че Едрихин е бил човек смел и решителен. Всички офицери в армията мечтаели за Николаевската академия на Генералния щаб: в мирно време само тя предлагала блестящи перспективи в службата. Но за повечето претенденти желанието да постъпят в това военноучебно заведение било неосъществимо. Най-много шансове имали офицерите от гвардията, учили в Пажеския корпус и в други привилегировани военни училища, а по-малко офицерите от пехотата и завършилите юнкерско училище. Офицери като Едрихин нямали никакви шансове. Нивото на образование не им позволявало не само да се състезават с високообразованите офицери, но и да издържат приемните изпити в академията (от тях два по чужди езици!) с относително висок бал, поне 2. Въпреки това през 897 г. поручик Едрихин с успех издържал всички изпити и бил приет в Николаевската академия на Генералния щаб. И не само бил приет, но успешно се справял с всички учебни предмети. През 899 г. завършил два курса в академията по първи разряд и с писмена работа за допълнителен курс (завършилите успешно първите два курса преминавали допълнителен курс, а онези с по-скромни успехи се връщали на предишното място, къ- 9 Едно забравено име

9 Геополитика и геостратегия 0 дето са служили, без да получат знака на академията и без да бъдат зачислени към Генералния щаб). Така че за 7 години служба в провинциален гарнизон Едрихин от слабо образован волнонаемен, произведен с две години закъснение в офицерско звание, се е образовал сам и е постигнал небивали успехи: блестящо превзема непреодолимата бариера на приемните изпити в академията на Генералния щаб и успешно се справя с доста сложната дори за добре подготвените офицери учебна програма. Очевидно му предстои още една година в допълнителния курс и блестяща кариера като офицер в Генералния щаб, но Едри хин подава рапорт... да бъде върнат в предишния му полк. По-късно ще станат ясни причините за тази толкова странна и на пръв поглед необяснима постъпка. На 9 октомври 899 г. офицерът от 7-и Ярославски пехотен полк подава рапорт до началника на Военноучебния комитет генерал-лейтенант В. Сологуб, в който между другото пише: Бих искал да замина за Южна Африка, за да проследя лично как се развива Англо-трансваалската война и моля Ваше Превъзходителство да ходатайствате да бъда отчислен в резерва, като ми бъде предоставено правото, когато се върна от театъра на военните действия, да бъда отново зачислен в моя полк и ми бъде зачетена службата, докато съм отсъствал, и да ми се отпусне издръжка за това време. Същия ден военният министър Куропаткин пише на рапорта резолюция: Да се има предвид и да се изпълни, когато поручик Едрихин се върне. Необичайната молба в този рапорт смайва с няколко неща: до кого е изпратен (подминават се всички преки началници), а също каква и колко бърза е реакцията на тази молба. Шубин, Г. В. Участие российских подданных в Англо-бурской войне ( ). М., Институт Африки РАН, 999. С Б.р.изд.

10 Г. Шубин е изследвал участието на руски доброволци в Англо-бурската война и доказва, че много малко от десетките руски офицери, участвали доброволно в тази война, са били удостоени с подобна чест (зачитане на прослуженото време и изплащане на издръжката за целия период). Най-вероятно е да търсим причините за това благосклонно отношение в мисията, която Едрихин приел доброволно: мисията на таен военен агент на Русия. В служебното досие на А. Едрихин е записано, че на ноември 899 г. той е зачислен в резерва на пехотата (до 6 май 900) във връзка с неговото участие като доброволец на страната на бурите в Англо-бурската война. Така че Едрихин заминава за Южна Африка с подкрепата на ръководството на военните институции. Колкото и странно да изглежда, имаме достатъчно пълни сведения за този неясен период от живота му: защото той неочаквано проявил и журналистически способности. Поручикът от резерва се превръща в доброволен кореспондент на популярния по онова време вестник Ново време. От февруари до юни 900 г. той редовно публикува в този вестник статии и очерци, всичките подписани с псевдоним А. Вандам. Най-интересни са неговите Писма за Трансваал, дописки от сраженията на първата голяма война на ХХ в. война, която всъщност читателите в Русия не познавали. Тъй като Писма за Трансваал, публикувани в Ново време, са достъпни днес, ще споменем само най-важните дати от южноафриканската епопея на Едрихин. Излязъл в оставка на октомври 899 г., той скоро след това заминава. Едно от първите му съобщения е от 22 октомври 899 г., изпратено от Амстердам (публикувано в Ново време на 7 ноември 899 г.), следващата кореспонденция, от ноември 899 г., е изпратена от Париж. Две съобщения са от 4 декември, вече от Южна Африка от пристанището Едно забравено име Новое время, , Петербург, изд. А. Суворин. Б.р.изд.

11 Геополитика и геостратегия 2 Лоренцо Маркес. Повечето очерци на Едрихин са публикувани в Ново време, вече след като се е върнал в Петербург, от 4 май до 5 юни 900 г. През юли август той само коментира информациите, които пристигат от театъра на военните действия. В докладната до император Николай II от април 90 г. за руските офицери, взели участие като доброволци в Англо-бурската война, военният министър Куропаткин съобщава: За да пътува до Южна Африка, щабс-капитан от 7-и Ярославски полк Едрихин подава оставка и излиза в резерва... Средствата за пътуването получава от великия княз Александър Михайлович, работи като кореспондент във вестници. Прекарва в театъра на военните действия около два месеца. Поради болест и краткото време, през което е в Южна Африка, не взема активно участие в тях. Всички го определят като способен офицер. 2 Денят, когато Едрихин се връща в Русия, може да се определи доста точно, тъй като буквално една седмица след пристигането му той е приет лично от военния министър генерал Куропаткин и дълго разговаря с него за пътуването си. Тяхната среща е на 7 май 900 г. Дали е случайно, или не, но предния ден, на 6 май, Едрихин става щабс-капитан. Така че Едрихин е пристигнал в Южна Африка на 4 декември 899 г. и можем да предположим, че си е тръгнал оттам в края на март 900 г. (пътят към дома е продължил около месец и половина). Той е прекарал в Трансваал, в театъра на военните действия, само два месеца втората половина на януари, февруари и първата половина на март 900 г. Изглежда, основна цел на репортажите на Едрихин от Трансваал е била не само да разкаже на своите съотечес- Сега Мапуто. 2 Российский государственный военно-исторический архив. Ф Оп.. Д Б.р.изд.

12 твеници истината за войната, но и опит да погледне на Русия през призмата на чуждия опит. Това е проява на неговия истински патриотизъм и на любовта му към Родината. Той пише в една от кореспонденциите си: Като се нагледах на тукашното чуждо всекидневие, ще се опитам с Божията помощ да убедя моите съотечественици, че у нас въобще не е по-зле, отколкото са другите, че нашата нравственост и моралната ни сила са много високи, че физически ние сме богатири, че прочутото ни пиянство въобще не е по-лошо, отколкото при други народи, че ако имаме здрав разум, нашето невежество е поправимо. Няма никакви причини да се срамуваме и да се принизяваме пред чужденците. Едрихин в репортажите си не само разказва какво е видял в далечната Южна Африка, но и прави задълбочен безпристрастен анализ на причините и последиците от войната. В тях става дума и за значението на тази война за Русия (отслабване на експанзионистките стремежи на Англия към Кавказ и Средна Азия). Затова Писма от Трансваал трябва да се разглеждат като класически пример за геополитически анализ на събитията в света. Върнал се от Трансваал, на 3 юни 900 г. той отново е приет на служба в армията, а два месеца по-късно е командирован в Главното интендантско управление и за Едри хин започва относително спокойна служба в столицата. Но очевидно това не задоволява действената натура на щабс-капитан Едрихин през пролетта на 90 г. той отново подава рапорт за оставка. Не може да се каже този път закъде му се е прищяло на нашия герой да тръгне. Знаем само, че на 3 август 90 г. той е зачислен в резерва на пехотата в Санктпетербургски окръг. Но това не е краят на военната му кариера. В Далечния изток назрява ново огнище на напрежение: руските 3 Едно забравено име Новое время. 900, 5 февруари. Б.р.изд.

13 Геополитика и геостратегия 4 интереси в този регион все по-ясно се сблъскват с интересите на Великобритания и на Япония. Възможно е това да е причината Едрихин да се върне в строя. На 8 ноември 903 г. капитан Едрихин е върнат от резерва на редовна служба, зачислен е в армейската пехота и е назначен... като помощник на военния агент (аташе) в Китай. Трябва да споменем, че по онова време назначаването на такава служба изисква задължително познаване на езиците на Изтока. Не можем да установим кога и къде Едрихин е успял да ги научи. Може да е посещавал Лазаревския институт, курсове по източни езици или да ги е учил сам. Но факт е: след прекъсване от две години и половина Едрихин отново е на служба в армията и за него започва съвършено нов етап на попрището на военното разузнаване. Не се знае дали неговата мисия продължава и по време на Руско-японската война през г. Във всеки случай в служебното му досие до началото на Първата световна война в графата участие в бойни действия пише само Трансваал. След като са минали седем години, на 7 ноември 906 г. Едрихин е зачислен към Генералния щаб. Очевидно решаваща причина за това е била работата му във военното разузнаване. Косвено потвърждение може да е написаното от капитан Едрихин Сведение за реорганизацията на въоръжените сили на Китай, намерено от военния историк А. Кавтарадзе във фондовете на 68-и лейб-пехотен Бородински полк на император Александър III, с дата 4 януари 23 юни 906 г. От 907 г. в официалните документи на военното ведомство изчезва името Едрихин и вместо него се появява капитан Вандам. На 29 май 907 г. е удовлетворена молбата на Едрихин да си смени фамилията. На този ден е издадена Заповед 46 на Генералния щаб, с която се нарежда на подателя на РГВИА. Ф Оп.. Д Б.р.изд.

14 молбата занапред всемилостиво да бъде разрешено да се нарича Вандам. Не се знае кое е накарало Едрихин да си смени името. Можем само да предполагаме, че причините са били достатъчно сериозни, тъй като има твърде малко такива заповеди на Генералния щаб. Смяната на фамилията на Едрихин не е свързана с женитба и предполагаемо приемане на името на съпругата (най-вероятно Едрихин не се е женил преди третата му доброволна оставка през г.). По този повод можем да предложим поне две версии. Първата е свързана с името на френския пълководец Д. Вандам, претърпял през август 83 г. поражение от превъзхождащите го руско-пруско-австрийски сили при Кулм (от Русия в сражението участва М. Барклай де Толи). Трябва да споменем, че пълководците от времето на войните на Наполеон са били много популярни сред офицерите на Генералния щаб. Но не изглежда много вероятно той да е избрал името на злополучния пълководец. Втората версия е свързана с Трансваал. Става дума за името на един от героите на Англо-бурската война: коменданта на конната полиция в Йоханесбург, африканера Ван Дам. Той командвал отряд, който се прочул в битките с англичаните. И макар че първите кореспонденции, подписани с псевдонима А. Вандам, са изпратени в средата на декември 899 г. от Амстердам, много е възможно Едрихин да е чул там фамилията на националния герой на Трансваал в Холандия, където внимателно следили събитията на Англо-бурската война. Той може да е избрал за литературен псевдоним фамилията Ван Дам, защото е бил възхитен от подвизите му. Тази версия се потвърждава от положителното решение на ръководството на Генералния щаб за смяната на фамилията това може да е било зачитане на заслугите на 5 Едно забравено име Днес Хлумец в Чехия.

15 Геополитика и геостратегия 6 Едрихин за изучаване на обстановката на театъра на военните действия в Трансваал. На януари 908 г. Вандам е зачислен на постоянна служба като командир на рота в лейб-гвардейския Гренадирски полк, което му гарантира изкачване в стълбицата на военните звания; на 2 февруари 909 г. преминава в Генералния щаб. От 7 март 909 г. той е на длъжност офицер за специални поръчения при щаба на 3-и армейски корпус в гр. Смоленск. На 29 март 909 е произведен в чин подполковник. Но тогава се случва третото по ред прекъсване на военната му кариера. На 26 юли 90 г. той подава молба да бъде освободен от военна служба и е зачислен в пехотното опълчение на Петербургска губерния. Той пак ще се върне в строя, но след три години. Можем да предположим, че поредната му оставка е свързана с желанието му да се реализира като литератор. Той продължава да сътрудничи с издателя и главен редактор на вестник Ново време А. Суворин: през г. излизат две негови книги: Нашето положение и Най-великото от всички изкуства. Те са изключително интересни от гледна точка на геополитиката. Тази наука възниква от три направления: цивилизационно (Н. Данилевски, К. Леонтиев, О. Шпенглер и др.), географски детерминизъм (Ж. Боден, Ш. Монтескьо, Х. Бокъл, А. фон Хумболт, К. Ритер и др.), и военностратегическо (Н. Макиавели, К. фон Клаузевиц, Х. Молтке, А. Махан и др.) и прави първите си стъпки в края на ХIХ и началото на ХХ в. Можем спокойно да причислим двете работи на Вандам към военностратегическото направление в политиката. Всъщност те са пионерски работи, които заедно с трудовете на Д. Милютин, П. Семьонов-Тяншански и А. Снесарев са в основата на отечествената геополитическа школа.

16 В Нашето положение Вандам анализира историческото развитие на Русия през призмата на геополитическия подход. Като характеризира геополитическото положение на Русия, Вандам отбелязва, че въпреки голямата територия руският народ има най-малко благоприятни условия за съществуване в сравнение с други народи от бялата раса. Страшните студове през зимата и присъщите само на северния климат трудно проходими пътища слагат на дейността на (руския народ) толкова тежки окови, каквито не познават жителите на умерения Запад. Освен това, тъй като няма достъп до топлите външни морета, той има сериозни затруднения да изнесе в чужбина своите изделия, което му пречи много да развива промишлеността и външната си търговия и по такъв начин му се отнема най-важният извор за народно богатство. Иначе казано, руският народ е обречен от своето географско положение на затворено, бедно и поради това незадоволително съществуване. Това недоволство намира израз в никога неотслабващия в народните маси инстинктивен стремеж към слънцето и към топлите води, който на свой ред много ясно е определил положението на руската държава в театъра на борбата за живот. Основната мисъл в тази книга е, че основен геополитически и геостратегически противник на Русия винаги е била и ще бъде Англия, което намира израз в противопоставянето на една континентална с друга морска държава. Той вижда решаването на този проблем в създаването на коалиция от сухопътни държави: Русия, Германия и Франция против изтънчения деспотизъм на Англия. Изводът, който остава след прочитането на тази книга, е, че от геополитическа гледна точка историята на Русия, освен несъмнените постижения, е до голяма степен история на пропуснати възможности. Втората му книга, Най-великото от всички изкуства, е геополитически анализ на ситуацията в Европа и в света 7 Едно забравено име

17 Геополитика и геостратегия 8 в навечерието на Първата световна война. Вандам пророчески предсказва не само причините, но и как ще протече предстоящата война (сред тях и как ще бъде предизвикана войната), както и възможните ѝ резултати, от които според него Русия нищо няма да получи. Затова Русия в никакъв случай не бива да позволи да бъде въвлечена в бъдещата война, от която полза може да има само Англия. Вандам доста скромно преценява значението на своите произведения, според него те са само лека драскотина по девствената и изискваща незабавно разработване почва на руската политическа мисъл. В същото време многото рецензии в руската периодика след появата на тези книги са доказателство, че мислите и съжденията на автора са били изключително актуални и са предизвикали сериозен интерес сред читателите. Книгата на Вандам Нашето положение е била много популярна. В потвърждение на този факт веднага след нейната поява с Решение на Морския учебен комитет 2 от 20 април 93 г. била препоръчана за придобиване от офицерските библиотеки. Освен това по непотвърдени сведения неговата книга Най-великото от всички изкуства през 96 г. е била преведена на немски и издадена в Германия. Освен тези две книги през г. издателството на А. Суворин отпечатва още няколко заглавия на английски и френски автори, преведени от Вандам, което още веднъж потвърждава необикновените способности на този човек. Като проблематика тези книги са близки до онова, с което се занимава Вандам, тъй като са посветени предимно на геополитически и военнополитически проблеми. Демолен, Э. Аристократическая раса. Спб., Типография товарищества А. С. Суворина, 906; Рейх Эмиль. Современная Германия. Сп Б.р.изд.

18 Няма съмнение, че очевидната заплаха от избухване на войната, за която той предупреждава в книгите си, е накарала Вандам да се върне на военна служба. На 9 декември той е назначен в Киевския военен окръг на длъжност щабен офицер към щаба на 0-и армейски корпус, където той посреща Първата световна война. На 3 ноември 94 г. е произведен в чин полковник. От 3 ноември 95 г. е назначен за командир на 92-и пехотен Печорски полк, а след една година, на 24 ноември 96 г., е началник-щаб на 23-а пехотна дивизия. На 22 юни 97 г. е произведен в чин генерал-майор. За проявена храброст е награден с орден Света Ана 3-та и 4-та степен с мечове и лента, а също и с орден Св. Владимир 4-та степен с мечове. Има специална награда Георгиевско оръжие за боевете по време на настъплението през 96 г. От 29 септември 97 г. генерал-майор Вандам е на разпореждане на началника на Генералния щаб. Това е краят на военната му служба. По време на разпадане на армията той заминава за Естландска губерния при Ревел, в имението на своя приятел генерал П. Стенбок, където и остава до есента на 98 г. След като немците окупират Естония става ясно, че офицерите от германския Генерален щаб добре познават името на Вандам (по-рано бе споменато, че неговата книга Най-великото от всички изкуства е била преведена на немски през 96 г.). Очевидно на немците са импонирали задълбоченият геополитически анализ на ситуацията в света в навечерието на Първата световна война и непримиримата му омраза към Англия, съдържащи се в неговите военнонаучни трудове (Вандам е смятан за германофил). Според военния историк Н. Рудченко тъкмо затова през октомври 98 г. генерал-майор Вандам е бил поканен да оглави подкрепяния от германците Псковски до- 9 Едно забравено име Днес столицата на Естония Талин.

19 Геополитика и геостратегия 20 броволчески корпус, който по-късно трябвало да се превърне в Северна армия на белите. На 2 октомври 98 г. Вандам пристига от Ревел в Псков и веднага издава заповед за Псковския корпус, в която заявява, че по молба на представители на Псковска и Витебска губерния временно поема командването на корпуса за борба със съветската власт. Представял си тази борба с доброволци и във взаимодействие с другите армии на Бялото движение. На 2 октомври 98 г. се провежда съвещание на командирите на корпуса. Командирът на артилерийски ди визион подполковник К. Смирнов, който е участвал в съвещанието, описва това събитие, от което за първи път добиваме представа как е изглеждал Вандам. К. Смирнов пише Ръководеше съвещанието генерал-майор Вандам, човек доста едър, спокоен, сдържан, който създаваше усещане, че постоянно е недоволен от нещо... Генералът дойде на съвещанието без пагони с доста поизносен мундир. Общо взето, изглеждаше доста демократично. На съвещанието Вандам заявява, че поема временно командването, докато от Киев не пристигне граф Келер, който се бил прочул през последната година на Първата световна война като блестящ кавалерийски командир, имал сериозен авторитет сред руските офицери и можел да се превърне в истински вожд на антиболшевишките сили на северозапад. Но то не се случило, тъй като в Киев го убили хората на Петлюра. След като бил създаден Псковският корпус, части от Червената армия и корабите на Чудската военна флотилия се присъединили към доброволците. На ноември 98 г. Германия капитулира. Тогава се чули гласове да се проведе всеобща мобилизация за Северната армия. Но по това време Вандам предпочел да се въздържи от мобилизация и от активни действия против Червената армия. Обвинили

20 го, че бездейства и че е нерешителен, имало призиви да се свика събрание на офицерите и да се обяви недоверие на командващия. Когато разбрал, генерал Вандам издава на 6 ноември 98 г. заповед, с която съобщава, че напуска длъжността командващ корпуса поради заболяване. Най-вероятно трезво мислещият Вандам не би могъл да се съгласи да превърне геополитическите интереси на отечеството в разменна монета на обществено-политическата борба. След като известно време е и в Рига, и в Германия (когато Червената армия превзема Рига през януари май 99 г.), генерал Вандам през юни 99 г. пристига в Нарва, където на 2 юни е назначен като намиращ се на разположение изпълняващ длъжността началник-щаб на Северозападната армия (утвърден е на тази длъжност на 28 август). Изпълнява длъжността по време на настъплението към Петроград през октомври. На 29 ноември 99 г. със заповед за Северозападната армия Вандам е изпратен в командировка. С това новият командващ Северозападната армия генерал П. Глазенап фактически го уволнява. След като Северозападната армия е ликвидирана, генерал Вандам живее в Ревел (Талин), там той е член на Георгиевското дружество и на Съюза на бившите военни. Умира на 6 септември 933 г. и е погребан в Талин в руското гробище при църквата Св. Александър Невски. Така Алексей Ефимович Едрихин намира последния си покой в чужбина. Дълго време неговото име е забравено, а неговият път в живота, несъмнено необикновен и интересен за съвременния читател, е бил дълъг и трънлив. Но рано или късно четящата публика трябваше да се запознае с неговите произведения. Убедени сме, че те ще намерят отзвук и разбиране, тъй като нашето положение ги прави особено актуални. 2 Едно забравено име

21 Геополитика и геостратегия Неговите думи: Русия е велика и могъща. В света няма нищо равно на нейните морални и материални извори и ако те бъдат добре организирани, ако нашите задачи бъдат формулирани ясно и точно, ако армията и флотът са готови всеки миг да защитят нашите собствени, правилно разбрани интереси, няма да имаме поводи да се страхуваме от съседите си звучат, сякаш са писани днес. Игор Образцов, доктор на социологическите науки 22

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТО

Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс  ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ЛАТИНКА 18,ИЗТО Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име Адрес Телефон Факс E-mail ЛАЗАРОВ ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ "ЛАТИНКА" 18,"ИЗТОК", 1113 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ valerilazarov@yahoo.com Националност

Подробно

Дико Илиев

Дико Илиев Дико Илиев ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО ДИКО ИЛИВЕВ АВТОБИОГРАФИЯ Дико Илиев е роден на 2 февруари 1898 г. (стар стил) в с. Карлуково, община Луковит, в бедно семейство. Учи в родното си село до 4-то отделение,

Подробно

Спасианна Русева срещи с успеха

Спасианна Русева срещи с успеха Спасианна Русева срещи с успеха Съдържание Предговор...7 Проф. Минко Балкански...9 Проф. Боян Христофоров... 27 Проф. Юлия Кръстева... 43 Проф. Жорж Стамон (Георги П. Стамов)... 85 Д-р Дарина Кръстинова...

Подробно

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани Истинска дискусия се разгоря в сряда вечер (7 март 2018 г.) в Гранд хотел Пловдив по време на представянето на най-търсената документална книга от началото на годината Концлагерът Белене 1949-1987 на Борислав

Подробно

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) 0889-50-10-29 sabev.dimitar.bg@gmail.com ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1970 1972 Редовна военна служба 1977 1978 Стажант-съдия

Подробно

Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ Äîáðè÷

Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ Äîáðè÷ Областна администрация - град Добрич 9300 Добрич, ул Независимост 5, тел (+359 58) 601 200, факс (+359 58) 600 249 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА Адрес на страницата www.dobrich.government.bg/ipage.php?id=384

Подробно

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора”

Вили Лилков: БКП и ДС са се опитали да заличат и спомена за „бившите хора” БКП и Държавна сигурност бяха разделили народа на две части. Едните са бивши и врагове, другите са нови и наши. Бившите хора бяха запокитени на дъното на социалната пирамида, обречени само да доживеят

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Microsoft Word - PSD2.doc

Microsoft Word - PSD2.doc Стр. 1 Вие сте продавач в един голям магазин на щанда за електроуреди. В магазина е открита нова голяма част. Тя е предназначена за продажба на английски стоки: книги, CD, DVD, дрехи, хранителни стоки,

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Външни релефообразуващи процеси

Външни релефообразуващи процеси ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? 2. ДЪРЖАВА 3. ОСНОВНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4. ГРУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? Политическата

Подробно

НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕЗАБРАВИМО      ПРИЯТЕЛСТВО НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ КИРИЛ - ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И ЕДНО ЕВРЕЙСКО СЕМЕЙСТВО В БЪЛГАРИЯ - ФАНИ И ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ ПАТРИАХ КИРИЛ ФАНИ ЮЛЗАРИ ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ БЕТИ АЛФАСА - ЮЛЗАРИ Настоящата книга е превод

Подробно

Фоторепортаж: Един ден в архива с документите на комунистическите служби

Фоторепортаж: Един ден в архива с документите на комунистическите служби Сайтът desebg.com ви предлага форертаж Деня ворени врати в Централизирания архив за документите талитарните комунистически служби, организиран досиетата 23 октомври 2018 г. Архивът, в който едно място

Подробно

КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били на

КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били на КОСТАДИН ПАМПОВ ЗНАКЪТ Y И КРЪСТЪТ РАЗМИСЛИ Сред руините на средновековна крепост, намираща се в северна Тракия, върху един от Овчите хълмове, били намерени четири керамични плочки! Върху една от тях съвсем

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР Сайтът Държавна сигурност.com ви предлага анализ на съдържанието на вчерашното решение ( 199 от 16 март 2011 г. ) на комисията по досиетата за присъствието на сътрудници на бившата Държавна сигурност и

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР, на тема: Вокално технически и интерпретационнохудожествени

Подробно

Капитализъм 4.1 Бизнесът

Капитализъм 4.1 Бизнесът Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник Капитализъм 4.1 Бизнесът Кръгла маса Бизнесът, проведена на 8.04.2014 година продължение на академичната кръгла маса Новата икономика Сборник доклади

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА (КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Подробно

Двоен аршин: Орден за агент патриарх – може, но за лагерист, отказал на ДС – не

Двоен аршин: Орден за агент патриарх – може, но за лагерист, отказал на ДС – не Президентът Росен Плевнелиев наруши своeто принципно отношение към лица с принадлежност към Държавна сигурност, след като в четвъртък (5 ноември 2015 г.) връчи орден Стара планина първа степен на Негово

Подробно

ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015

ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015 ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015 Преводът е направен по изданието LA PANEURYTHME Le psychisme humain en Union

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кръгла маса Взаимодействие за прилагане изискванията на Директивата 2012/29/ЕС Видин, 12 март 2015 г. ИСДП Изисквания на Директивата: Член 22 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавата да гарантира, че

Подробно

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА)

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 25.02.2008 г. ОХ - 116 София Съдържание: Относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за офицери и граждански лица в Делегацията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Световен корупционен барометър 2016 АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Методология СВЕТОВЕН КОРУПЦИОНЕН БАРОМЕТЪР (GCB) - отразява оценките на гражданите относно разпространението на корупцията в отделните

Подробно

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет Сайтът desebg.com публикува фоторепортаж и аудиозапис на представянето на книгата на Нася Кралевска България под комунизъм в Американския университет в България, намиращ се в Благоевград. Студенти, университетски

Подробно

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА 69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА I Къде се крие ключът към сексуалността Хората, които водят активен сексуален живот, живеят по-дълго, по-качествено и реализират своите мечти далеч по-лесно. Те преживяват

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc ФОРМУЛЯР ЗА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ДАТА: ЧАС:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно