Устрем 1987 е предоставен за дигитализация от: Компютърна обработка и страниране: инж. Дарина Атанасова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Устрем 1987 е предоставен за дигитализация от: Компютърна обработка и страниране: инж. Дарина Атанасова"

Препис

1 25

2 IV ЕСПУ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО - КЮРИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКИ,РУСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК - ВАРНА У С Т Р Е М (сборник ученическо творчество) основан г. Брой 17 1

3 Устрем 1987 е предоставен за дигитализация от: Компютърна обработка и страниране: инж. Дарина Атанасова 26

4 Ето ни, читателю, след една година на прага на пролетта пак с нова книжка в ръка. Като добър гост е тя в слънчевия дои на възраждащата се за нов живот природа. Като добър гост е тя и за нас, защото от словото, което броди из мрачините на душите ни и не ни дава покой, са покълнали семена и ни радват. Много ли е, малко ли е една година! Във всеки случай достатъчен срок за де си дадем сметка, че зад всяка написана дума, зад всеки роден стих са останели недоизказани още толкова много неща. И не, не е само светъл спомен, щастливо изживяване, вдъхновение и полет писаното слово. Навярно това е имал предвид и Панко Анчев в интервюто си като казва че литературата не е начин да живееш лесно. Онези, които преминаха рубикона от миналогодишното издание на Устрем до тази книжка и намериха място в нея, може би вече са започнали да се уверяват в това. Тази година ние си поставихме за задача да разширим жанровата територия на сборника. Разбира се, не сме успели до край, но ето, че вече се появиха, освен импресията и лириката и хумористичния разказ, интервюто. На учениците бе предоставена пълна свобода при избора на темите и жанровата им реализация. Ученическото творчество като присъствие в тази книжка е още по осезателно. То се осъществява не само чрез нейното съдържание, а и чрез цялостното й оформление. Корицата е дело на Красимира Съботинова, а карикатурите на Калоян Бакалов остроумно и лаконично пародират някои литературни страсти. Интервюто на Пенко Анчев, възпитаник на гимназията, сега Директор на ДИ Г. Бакалов Варна, както и стиховете на Валери Станков, 2

5 в момента редактор в редакция на сп. Простори са опит да се запази живата връзка между поколенията. Тяхното слово е доказателство, че появата на нова смяна не е случайно явление, а резултат на традиция и духовна атмосфера, независимо от по-нататъшната творческа съдба на тези момичета и момчета. Не можем обаче да не отбележим израстването по отношение на образната система и поетиката в стиховете на Ирен Димитрова, добро впечатление правят и представянето на новите гласове Румен Андреев, Мартин Божков, Галина Георгиева и др. Дори един бегъл поглед обаче е достатъчен, за да забележим, че в новата книжка на Устрем поезията е значително по малко от прозата в сравнение с миналата година. В това няма нищо странно, защото приливът или отливът, предпочитанията към лирическите или епическите жанрове са познато явление в литературното творчество. По-важното е, че можем да отбележим редица примери на оригинално мислене, търсенето на нови, по-интересни идеи, добра мярка и усет към словото. Но нека привършим и да оставим написаното само да говори за себе си. Разлиствам този тъничък свитък и му се радвам, защото той наистина е добър гост за всеки, който обича нашето училище, който вярва във възможностите на неговите възпитаници и отваря за тях вратата на своя дом широко и с доверие. Сава Василев 3

6 Литературата не е начин да живееш лесно! /интервю с Панко Анчев, директор на ДИ Г. Бакалов, бивш възпитаник на гимназията/ Др. Анчев, кое е първото нещо, за което си спомняте щом стане дума за ученическите Ви години, прекарани в нашата гимназия? Първото нещо, което си спомням от годините, прекарани в нашата френска гимназия е първата вечер преди първия учебен ден. Спомням си, сякаш беше вчера, как ме приеха, как ме настани ха, как ми определиха легло в спалното помещение, как се запознах с моите бъдещи съученици. Другото, което си спомням, са триумфалните шествия на учениците от гимназията по главната улица на Варна, когато отивахме на кино или на театър. Убеден съм, че това беше събитие на града, как иначе: минава Френската гимназия. Как бих искал да се върне това време заради подобни преживявания... По-късно животът кръстосвал ли е пътя Ви с пътищата на Ваши съученици? Знаете ли нещо за съдбата на някои от тях? Животът ми минава в съжителство с мои съученици. С мнозина от тях се срещаме почти всеки ден или се чуваме по теле фона. С някои даже работя заедно. Всички са ми близки, чувствувам ги като братя и сестри. Знам, че винаги мога да разчитам на тях. Ние живеехме и се учехме в пансиона на ул. Стефан Караджа 32 и този живот така ни сближи, че едва ли ще се забравим някога. Имаше ли по Ваше време литературен кръжок, момчета и момичета, които да сте запомнили заради едно 4

7 стихотворение или разказ? Не знам дали е имало литературен кръжок. Самият аз почти не се занимавах с литература. Сякаш тогава изобщо не се говореше за тези неща. Имаше много интересни фестивали, интересни вечери, забави, но литературни кръжоци не помня. Подготовката, получена в нашата гимназия, езиковото обучение и всичко, което Ви е дала тя, днес помага ли Ви с нещо в професията? Убеден съм, че Френската гимназия ми е дала много. Съжалявам само, че не бях по-старателен ученик, за да науча още. Не мога да си представя днешната ми професия без наученото в училище особено по френски език и литература. Какво бихте препоръчали като литературен критик на онези, които сега правят първите си творчески опити в областта на литературата? Искам да посъветвам младите литератори да бъдат честни. Да си поет или писател е огромна отговорност. И е трудно, без крайно трудно. Литературата не е начин да живееш лесно! Напротив, всеки който се е посветил се е обрекъл на страдания. Затова желая на всички, които сега правят първите си опити, да устоят на страданията. Интервюто взе Калоян Бакалов 5

8 ЧАС ПО МАТЕМАТИКА Валери Станков По смятане бях вътре с двата крака. Мечтаех за спасително тромбе. До днес сънувай два насрещни влака летят от гара А и гара Б. Те свиреха в нощта със страшна сила! Те щяха да се срещнат всеки миг. А моята душа се беше свила като лисиче в нива с ечемик. И чувах ги да дишат не в полето летяха те през мозъка ми сив. И хуквах от чина натам, където след малко щеше да избухне взрив! И виждах върволица от ковчези да тръгва в най-безсмисления път... И аз крещях, език от страх изплезил, че влаковете трябва да се спрат... Учителю, прости на мен, глупака! Задачата ти още ме мори... На релсите стоя и спирам влака. Поне сега пиши ми среден три! 6

9 ЧАС ПО ФИЗКУЛТУРА По физкултура бях свободен. Бичето ме наричаха децата. И гледах аз как бягат покрай мен и надалече малка топка мятат. Седях си аз и питах се с какво чак толкова пък спортът ги привлича? Сред тях растях могъщ като дърво, но плаха бе душицата ми бича. На успоредна, лост или греда аз никога до днес не съм се качвал, защото по-жестоки от юзда назад ме дърпат детските закачки. Завиждах ли им? Днес си мисля не. Животът рано или късно свършва. И всичко мозък, бицепс, рамене за червея е по-накратко мърша! И щом отида някога на мач, пресипвам като първи запалянко... И викам, за да не избухна в плач за малкото биче Валери Станков. 7

10 8

11 Ирен Димитрова IX-В Една гола магистрала ме поля в светлина Нощта плачеше в черно. Черни сълзи върху стъклата на колите. Една кола се препъваше в собствената си скорост. Дъждовна ярост се стичаше по стъклата на колите. Една жена вървеше по магистралата боса от любов. От една кола падна леко собствената й скорост. Един мъж слезе от колата и взе от земята една обувка, студена от нещо избягало. Една жена мокра от черна носталгия се спря. Нещо много студено влезе в колата. Изгаснаха рязко сухите фарове. Остане само светла мокрота. ТЕАТЪР Тихо е. Прожекторите прибраха ръцете си. Столовете, зяпнали от почуда се строиха в редици. Празно е от тишина. Само една прозрачна светлина води в гримьорната. Огледало, набраздено от нечии бръчки мълчи талантливо. 9

12 * * * Животът ми обу стари маратонки и тръгна безцелно с нехайна походка. Любовта ми го срещнала някъде, но той се престорил, че не я познава. Отминал я. А после се замислил. Обърнал се със същата хлапашка увереност да я повика. Но любовта ми излязла капризно момиче и се скрила в някаква улица. Животът ми отначало почти се ядосал, а след това събул маратонките си и тръгнал на пръсти да я търси. * * * Избягаха всички слънца! Дъждовете станаха мастилени. Ветровете с опънати пръсти премазаха в небето цветовете. Разкъса се закърпена Земята. Политнаха молитвени вулкани. В бесен танц се сляха сезоните. Времето хрипливо се удави в хаоса. Шумът с безцветни зъби задъвка Надеждата... Тихо! Всички слънца се завръщат! 10

13 МОРЕ Толкова думи са ти посветили и поети, и писатели! Не ти ли тежат? Питам се не са ли излишни, щом мога да седна на кея и да си разменим мълчание. Екатерина Павлова X-А клас * * * Задъхвам се от яд в трамвая. Чак очите ми пищят от болка. Заемам първото свободно място. Боже мой, докога ще се мотаем в тази плетеница от настръхнали дървета, докога ще кацат само птиците по жицата, набъбнала от електричество, докога ще тъпчем търбуха на тоблото и ще вием от болка на релсите си...?! Нечия ръка ме потупва по рамото: Билетчета и карти за проверка! 11

14 * * * Все същата стая със залепен по прозорците сняг, събуден от усилията на разперени чайки. Все същата неделя, все същия чичко тупа прах затрупан от снега на живота. Все същия снежен човек с очи вместо въглени и с нос вместо морков. Все същото всичко. Само ние не сме същите! * * * Идвай само когато ме няма. Идвай само в мислите за теб, отекнали чак до другия край на душата ми. Идвай само когато ме няма. И ме върни... 12

15 СЪЗДАДЕН ОТ ЛЮБОВ 13 Румен Андреев IX-Г Много пъти съм си задавал въпроса дали е трябвало точно аз да се родя. Дали не съм заел мястото на някой друг, който щеше да бъде по-добър или по-щастлив от мен! Затварям очи и си представям хилядите стрелкащи се напред клетки. Те всички са носители на живот, но само една ще бъде тази, която ще се прероди в човек. И аз съм една от тях, може би не първата. Избутват ме, опит ват се да ме изпреварят, но извинявай приятел, измушвам се преди другите и тръгвам към Теб. Много съм уморен, но съм и спокоен. Не съм най-големият и най-силният, само че съм единственият, първият. Сега сме едно цяло. Делим се. Растем. И във всяка нова клетка аз чувствувам, че има част от мен. Започваме да се оформяме в човек. Глава, крака, тяло и всичко друго, което ще ни бъде необходимо, за да живеем. Но идва ден, когато аз трябва да се отделя от тебе, майко. Раждането беше трудно. Като че ли ти искаше да ме запазиш за по-дълго време. Първият ми вик, възвестил моето раждане, беше силен и красив. Тогава аз не знаех, че вече никога не ще мога да бъда толкова близо то Теб. Ти толкова дълго ме беше носила в душата си! Ето че прекъснаха нашата последна обща връзка отрязана е пъпната връв. От този момент аз започвам нов живот, раз личен от Твоя. Вече не съм така здраво свързан с Теб, но и не мога без Тебе. Ти ще си и нужна винаги, майко. Ще ми даваш храна, светлина, нежност. Аз живеех. Растях. Чувствувах се добре. Минаваше

16 време. Започнах да ходя, да приказвам, да мисля. Е, стихове още не пишех, но си имах свой свят, мой дои от спомени и в него живееше Ти. Отварям очи и те виждам. Аз съм напълно щастлив, защото съм сигурен, че не съм дошъл на този свят по погрешка. Защото знам, че Ти ме обичаш и също си щастлива с мен. Аз съм Твоето най-истинско аз, чрез което Ти виждаш продължението на своя живот. Защото двамата знаем, че Ти живееш чрез мен и аз живея чрез Тебе. Майко, сега знам любовта ражда само любов и на нея единствена й е съдено да ни преживее! 14

17 15

18 Росияна Янкова IX-Б Мама иде! Връщах се от училище. По улицата, близо до строежа е пусто. Горе, по панелните грамади, блясват светлини. Тъмните фигурки на работниците сноват насамнатам. Завивам към дома, строежът остава зад гърба ми, виковете и шумът се чуват вече като ехо. Седнала на стълбите, пред мен изниква силует на малко момченце. Какво правиш тук? питам го. Чакам мама... Тя е инженер! заявява с гордост момченцето, в което познавам палавник от отсрещната къща. А ти? Е, аз ще я почакам с теб, ако не възразяваш. Добре съгласява се то. Кама работи там! посочва към строежа на бъдещия хотел. Има две бригади. Бате Борко ми обеща да ме вземе горе на крана, ама не утре. Мама ми каза да не я чакам, но аз останах. Вчера ми направи палачинки, аз излапах всичките и затова днес ме взе с нея. Майка ми е много добра, ама много закъснява, а пък като се прибере с едни картони и листи цяла нощ не заспива. Слушах гласа на малкия Сашо и мислено си представях най-високото скеле. Там февруарският вятър сигурно е най-студен. Студено, но красиво над мрачната бездна от сгради, големи колкото бонбонени кутии, а над тях луната, бледа и кръглолика наднича в прозорците. Лампите на строежа угасват една по една. Ти виждал ли си такива? Сепвам се. Какви такива? Такива картони?... Мама иде! 16

19 Сашо вече ме е забравил и тича по улицата към строежа. След малко двамата се връщат и аз усещам как една ласкава и силна ръка стисва моята. После тръгват. Мълчалива благодарност, по-истинска от всички думи. Гледах ги как се отдалечават в нощта и си мислех за щастието на жената, съумяла да съчетае тежката професия на строителния инженер с грижите и всеотдайността на майчината любов. Една по една се стапят светлините в квартала. Само прозорецът на моя малък приятел остава да свети до късно. Там приведена над чертожната маса, неговата майка го гледаше как се усмихва насън и умората бягаше от очите й, защото знаеше, че трябва да построи найдобрия и най-слънчевия град за утрешния ден на своя син. 17

20 18

21 Галина Георгиева IX-В КЛОУН Вечна усмивка, лице застинало в мимика, до болка разтегна ти устни, пусти и тъжни очи. Един клоун безцелно върви по прашните улици на шумния град, в старомодно сако, чудновато бомбе, странно трагичен и смешен. Луд, по скоро странник. Забързани хората минават край него, надничат по навик в очите му. Доволни, солидни, сами в своите мисли, те бързат парадно загрижени или оживени. А клоунът върви. Всяка негова крачка е крачка живот. Спре ли може би ще дойде смъртта. И отново мимика, смешно-трагичен поклон, отново усмивка. Очите те са грейнали, живи, отразяват измамно отразения блясък на надеждата... Искрица радост, виолетова обич... Сантиментално, дявол да го вземе! Един клоун върви по прашните улици, самотен и тъжен, избелял, прозаичен. Живота безгрижен палячо стене наранено като стара грамофонна плоча. Едно студено сърце, една лъжлива усмивка, един заучен жест и отново премерена мимика. Докога? Един клоун умира, умира безшумно, след поредното спускане на завесата. 19

22 20

23 img ЕТЮД В СИНЬО Мраморни стъпки въздишат в мраморната тишина. Оловна студенина просмуква рахитните кости на страха. Влажно е. Впи ваш сини устни в топлината на пръстите си и усещаш отново живота. Може би го усещаш в крещящото червено на стените, които те обгръщат. Докосваш ги, но те смразяват вените ти. Смешният художник, който ги е нарисувал, ги е нарекъл Илюзия за топлина. Времето е клекнало приятелски до теб, усмихва ти се свойски и те гъделичка със слънчеви зайчета. Чуваш щастливо то му хихикане и забързаното му бърборене. Става ги хубаво, мислиш си дълго за свои неща и го молиш да ти стане приятел. А то отдавна си е заминало от теб. Мрачен, мраморен затвор. Страхът капе от таваните и образува локвички с гладка повърхност. Малки криви огледала. Протягаш вкочанените си пръсти и нарушаваш целостта им. Изморен си. Отегчен. Отпускаш се на пода. Удобно ти е... и лесно. Докато отново се появи онзи смешен художник и те нарисува в синьо... 21

24 22

25 23 Мартин IX-В ЛЮБОПИТСТВО /разказ по зададени думи: капитан, въглища, Данте, вълк, странствувам, нося, галя.../ Често минавай край една къща с причудлива фасада. И като минавам, значи, всеки път се питам: Кой ли може да живее тук? А то каква била работата. Обитателят бил някакъв познат на един от чичовците ми по бабина линия. Един ден реших да се запозная с този човек. Влизам в двора, чукам на вратата, викам, никой не се обажда. Натискам дръжката отворено. И влизам. Докато чакам да се върне стопанина вземам една книга от библиотечката, за да си убия времето. Божичко, Данте! Тъкмо се бях измъкнал от адските му кръгове в часовете по литература и пак Данте. А не. Предпочитам да позяпам ъгъла на тавана, където два паяка се опитват да си направят паяче. И докато се залисвам, вратата се отваря. Влиза двуметров мъжага с рошава коса и до него нещо като вълк, само че с кравешка муцуна. При тяхното появяване ми се изправят космите, защото ако човекът не прилича на Вергилий, то кучето сигурно е потомък на страшния Луцифер. Най-после се запознаваме и аз казвам за какво съм дошъл. Добре бе, моето момче, радвам се, че някой се е сетил за стария капитан прогърмява гласът му, докато разтърсва ръката ми и премазва кокалчетата на пръстите ми в огромната си лапа. След това задушевно запознанство ме помолва за малка ус луга и аз разбира се, се съгласявам. Резултатът: три часа пренасяне на въглища от двора до избата, докато старият морски вълк си похапва на верандата и гали четината на гадното си

26 куче. Когато най-сетне се сгромолясвам на стола до него, той ми предлага да ми разкаже в знак не благодарност някоя от многобройните си истории за странствувания по далечни морета и океани. Отказвам любезно и помолвам за чаша вода. Добре че е студена. Изпивам я не един дъх и поемам към дома. По улиците хората се обръщат след мене почернял от въглищния прах навярно приличам на редник от адския гарнизон на дяволите пуснат на белия свят за няколко часа в градски от пуск. Сега предпочитам Данте, утешавам се, че не е предвиден кръг за любопитници и се опитвам да развъждам паяци. 24

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

Владо Карамазов: Десет човека, от които се възхищавам днес 4 юни, :59 от Амелия Понд Коментар Хроника Продължаваме с една от най-успешните ни р

Владо Карамазов: Десет човека, от които се възхищавам днес 4 юни, :59 от Амелия Понд Коментар Хроника Продължаваме с една от най-успешните ни р Владо Карамазов: Десет човека, от които се възхищавам днес 4 юни, 2014 10:59 от Амелия Понд Коментар Хроника Продължаваме с една от най-успешните ни рубрики Десет човека, от които се възхищавам днес. Днес

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 11:20 ФАМИЛНО ИМЕ: СОБСТВЕНО ИМЕ: NIVEAU : FIN DE

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

След секса яде много - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса

След секса яде много - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса След секса яде много След като правим секс с приятелката ми и свършим по 1-2 пъти, тя веднага огладнява и може да изяде цяла кутия шоколадови бонбони. Досега не съм имал случай тя да остане в леглото при

Подробно

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА 69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА I Къде се крие ключът към сексуалността Хората, които водят активен сексуален живот, живеят по-дълго, по-качествено и реализират своите мечти далеч по-лесно. Те преживяват

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карир

1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карир 1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карираното сако. Музей Мори на световните исторически паметници

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр Светът ни Този свят е побрал и възторг и омраза, детски смях, вик от болка, глас на пролет в олук, тишина, зазоряване, гневни звуци на лава, свечеряване, залез, зов на птица, зъл студ, бяг на хищник, стрелба,

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0>

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0> Нова приказка за Човека и Червената книга Веднъж Лъвът, царят на животните, събрал всички обитатели на гората и морето на важно събрание. Той бил с превързана лапа и с побеляла грива. На три години той

Подробно

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ   декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К а т е р и ч к а т а Т о д о р А н г е л о в - V І А М о я т к л а с Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К о л е д а В и к

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ИМЕН ДЕН НА АЛЕКСАНДЪР -30 АВГУСТ 2016

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ИМЕН ДЕН НА  АЛЕКСАНДЪР -30 АВГУСТ 2016 Дълго младей, век поживей, много се смей и във всичко успей! Честит Празник! Нека дните ти бъдат изпълнени с радост, вечерите с топлина, а годините с младост! Вярвай в трудните моменти, смей се когато

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

СВЕТИ ВАЛЕНТИН ХОРОСКОПИ

СВЕТИ ВАЛЕНТИН ХОРОСКОПИ Вижте хороскопа за Свети Валентин, 14 февруари, който за нас е празник и на любовта, и на виното. Вижте как ще си изкарате този ден, както и какви напътствия имат за вас звездите, за бъде изживяването

Подробно

"ЧЕРНА ЛЮБОВ": ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ

ЧЕРНА ЛЮБОВ: ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ Кемал иска да купи къщата, но Емир също решава да притежава тази къща заради Нихан Вилдан разпитва Емир дали е приключил сделката по придобиването на този имот. Той отговаря, че всеки момент това трябва

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр Цената, която плащаме... Придърпваш дните максимум, до вик. Разтягаш ги със мъка. Или - снаждаш. Но месецът тече немилостив. А колко още има да обхождаш! Посрещаш в къщи. Или - ти си гост. Разказваш им.

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Объркана съм, какво да правя - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса

Объркана съм, какво да правя - Здравен сайт на д-р Илия Врабчев за общуването, любовта, секса Здравейте, д-р Врабчев! Обръщам се с молба към вас, защото много, ама много съм объркана. Преди има-няма 5 години се запознах с едно момче. Казвам момче, щото аз съм на 32 г., а той на 29. От друг град

Подробно

<4D F736F F D20CFE8F1E0F2E5EBE82DEEF22DF2F0EEFFED2D352DEAEEF0E5EAF2F3F0E02E646F6378>

<4D F736F F D20CFE8F1E0F2E5EBE82DEEF22DF2F0EEFFED2D352DEAEEF0E5EAF2F3F0E02E646F6378> ÉÂÓð Ë ëúóâ èàëäíöãà éí íêéüç ( ÌÚÓÎÓ Ëfl) Книгата се издава с финансовата подкрепа на община Троян. ÉÂÓð Ë ëúóâ èàëäíöãà éí íêéüç ( ÌÚÓÎÓ Ëfl) Троян 2019 През 1942 г. младият троянец Георги Стоев подготвя

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр В една неделна вечер Скучаещ вятър развъртя метла по сънните неделно-бели улици. Във този час градът е опустял - разпуска, преосмисля, дъвче, люби се. Намигват синеоко със екран, прозорци тук-таме в плътта

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно

1

1 100 въпроса за начинаещи ученици Ангел Д. Ангелов Спомагат за развитие на асоциативната памет и логиката на децата. Въпросите са най-подходящи за деца на възраст над 4 до 10 годишна възраст. Издава: СКАЙГЕЙМС

Подробно