H4i Ръководство за потребителя. Български език

Размер: px
Започни от страница:

Download "H4i Ръководство за потребителя. Български език"

Препис

1 H4i Ръководство за потребителя Български език

2 H4i НАГРЕВАЕМ ОВЛАЖНИТЕЛ Ръководство за потребителя Български език Производител: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Австралия. Дистрибутор: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA САЩ. ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Великобритания. Виж за други локации по света на ResMed. За информация за пациенти, виж H4i, S8, Stellar и VPAP са търговски марки на ResMed Pty Ltd. Stellar и VPAP са регистрирани в Американската служба за патенти и търговски марки ResMed /

3 Съдържание Въведение Показания за употреба 1 Противопоказания 1 Компоненти на вашия уред H4i Настройка на уреда H4i за употреба Подготовка 1 Настройка на системата 2 Пълнене на водната камера 3 Откачане на H4i 3 Започване и прекратяване на терапията Загряване на вашия уред H4i с VPAP или серия S8 4 Загряване на вашия уред H4i със Stellar 4 Започване на вашата терапия 4 Спиране на вашата терапия 5 Почистване и поддръжка Разглобяване на почистваемата водна камера H4i 5 Почистване на вашия уред H4i 6 Повторно сглобяване на почистваемата водна камера H4i 7 Повторно сглобяване на вашия уред H4i 8 Техническо обслужване 8 Често задавани въпроси 9 Отстраняване на неизправности Технически спецификации Характеристики на овлажнителя 11 Символи, поставени върху уреда 12 Общи предупреждения Ограничена гаранция

4 Въведение H4i е проектиран да овлажнява въздуха, доставян до вашите дихателни пътища по време на терапия с позитивно въздушно налягане (PAP). Показания за употреба H4i е предназначен за овлажняване на въздуха, доставян от ResMed съвместим апарат за терапия с две нива или неинвазивна вентилация. H4i трябва да се използва само по препоръка на лекар. Български език Противопоказания Апаратът H4i е противопоказан за употреба при пациенти с байпас на горни (супраглотични) дихателни пътища. Моля, направете справка с ръководството на съответната система за противопоказания, свързани с прилагането на PAP терапия. Компоненти на вашия уред H4i Изход за въздух Селектор за управление Индикаторна лампичка Докинг станция Нагревателна плоча Капак Уплътнение на капака Уплътнение на конектора Водна камера Аксесоари: Водна камера H4i Почистваема водна камера H4i Обвивка за тръба ResMed Предпазител срещу разливане Ключалка Настройка на уреда H4i за употреба Подготовка (a) (б) Свалете куплунга на конектора от генератора на потока (a) и го прикрепете към гърба на докинг станцията (б). Въведение 1

5 Настройка на системата Подравнете уреда H4i с генератора на потока и ги притиснете един към друг, докато щракнат на място. 2 Свържете захранващия кабел към розетката на гърба на вашия генератор на поток. 3 Включете другия край на захранващия кабел в електрически контакт. Поставете комбинирания модул на стабилна, равна повърхност близо до леглото ви, на ниво, по-ниско от вашето положение при сън. Уверете се, че повърхността не е чувствителна към топлина и/или влага или използвайте защитна подложка. 4 Свържете и затегнете единия край на тръбата за въздух към изхода за въздух. 5 Свържете сглобената система на маската към свободния край на тръбата за въздух.! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Уверете се, че вашият генератор на поток е изключен от електрическия контакт, преди да го свържете към H4i. Докинг станцията на H4i трябва да се свързва или разкача само при празна водна камера. Трябва да се предотврати навлизането на вода в генератора на поток. Не транспортирайте генератора на поток с прикрепен H4i. H4i е противопоказан за инвазивна употреба. Препоръчва се използването на външен овлажнител, одобрен за инвазивна употреба, в съответствие с EN ISO

6 Пълнене на водната камера Български език 1 Отворете капака. 2 Свалете водната камера. 3 Напълнете с прясна, чиста вода до или под белега за максимално ниво на водата. Забележка: Водната камера трябва да бъде свалена от H4i преди пълненето с вода или в противен случай водата може да проникне в генератора на поток. Също така трябва да сте поставили предпазителя срещу разливане. 4 Върнете водната камера в докинг станцията. Забележка: Уверете се, че между нагревателната плоча и водната камера не се събира вода. 5 Затворете капака, като се уверите, че той щраква на място.! ВНИМАНИЕ Не препълвайте водната камера, тъй като водата може да проникне в генератора на поток и тръбата за въздух. Не използвайте никакви добавки (например ароматизирани масла и парфюми). Те могат да намалят ефективността на овлажняването на H4i и/или да доведат до влошаване на материалите на водната камера. Откачане на H4i Изключете захранващия кабел от електрическия контакт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте, когато боравите с вашия уред H4i. Водата и основата на водната камера може да са горещи. Изчакайте 10 минути, докато нагревателната плоча и излишната вода се охладят. 2 Свалете водната камера от докинг станцията. 3 Натиснете големия сребрист бутон, разположен по средата под докинг станцията. Настройка на уреда H4i за употреба 3

7 4 Издърпайте и разделете H4i и генератора на поток. Забележка: Включете повторно и затегнете куплунга на конектора към генератора на поток. Започване и прекратяване на терапията Загряване на вашия уред H4i с VPAP или серия S8 Функцията Загряване" (не е налична на всички РАР устройства ResMed) се използва за предварително нагряване на водата преди започване на лечението. Пропуснете тази стъпка, ако желаете да започнете веднага. За да стартирате функцията Загряване". 1 Изберете загряване, като натиснете на контролния панел. 2 Появява се екранът ЗАГРЯВАНЕ, което показва, че функцията Загряване" е активирана. 3 Докато H4i е в режим Загряване", вие можете: да започнете терапията по всяко време, като натиснете. да влезете в менюто, като натиснете. да спрете функцията Загряване" по всяко време, като натиснете. (Това може да не е приложимо за всички устройства.) Функцията Загряване" ще се изключи автоматично след 30 минути, ако терапията не започне. Загряване на вашия уред H4i със Stellar Вашият H4i се открива автоматично при включването на апарата Stellar. Екранът на терапията ви дава възможност да започнете загряването на овлажнителя преди началото на терапията. Ако овлажнителят загрява, в горната част на LCD екрана се показва съответният символ. Забележка: H4i може да се използва, само когато апаратът е включен към електрическата мрежа.! ВНИМАНИЕ H4i не може да се използва за терапевтични налягания, превишаващи 35 см H 2 O. Започване на вашата терапия 1 Завъртете селектора за контрол на влажността на три ( ). С помощта на селектора можете да регулирате стойността нагоре или надолу по всяко време, за да намерите най-удобната за вас настройка. Настройката изключва овлажняването с нагряване и осигурява минимално овлажняване, а когато е на "шест" ( ), осигурява максимално овлажняване. Забележка: Обвивката за тръбата ResMed е предназначена да увеличи комфорта, като максимизира запазването на топлината по цялата тръба за въздух. 2 Започнете терапията, както е посочено в ръководството за потребителя на вашия уред. Забележка: H4i се контролира термостатично, за да се поддържа постоянна температура. Индикаторната лампичка светва, за да покаже, че уредът нагрява активно и изгасва, когато уредът достигне зададената температура. 4

8 3 Легнете и поставете тръбата така, че да се движи свободно, когато се обръщате по време на сън.! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не оставяйте прекалено голяма част от тръбата за въздух около горната част на леглото си. Тя може да се увие около главата или врата ви, докато спите. Спиране на вашата терапия За начина на спиране на терапията направете справка с ръководството на потребителя за вашия уред. Забележка: С цел да се подпомогне охлаждането на нагревателната плоча, някои генератори на потока продължават леко да духат въздух след спиране на терапията. Въпреки това можете да изключите устройството от захранването по всяко време и да оставите нагревателната плоча да се охлади без въздушен поток. Български език Почистване и поддръжка Редовно трябва да почиствате и поддържате водната камера, капака и уплътнението на капака, както е описано в този раздел.! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пазете се от токов удар. Не потапяйте генератора на поток, докинг станцията или захранващия кабел във вода. Винаги изключвайте уреда преди почистване и се уверете, че е сух, преди да го включите отново. Внимавайте, когато боравите с вашия уред H4i. Водата и основата на водната камера може да са горещи. Изчакайте 10 минути, докато нагревателната плоча и излишната вода се охладят. Разглобяване на почистваемата водна камера H4i Свалете предпазителя срещу разливане като натиснете отвътре въздушния отвор и го издърпате от водната камера. 2 Изхвърлете излишната вода от водната камера. 3 Обърнете водната камера с дъното нагоре. Използвайки страничните накрайници, освободете ключалката, като я натиснете нагоре и настрани. 4 Свалете плочата на контейнера. 5 Свалете уплътнението на плочата на контейнера. Забележка: Само почистваемата водна камера H4i може да бъде разглобявана/ повторно сглобявана. Почистване и поддръжка 5

9 Почистване на вашия уред H4i Водна камера Всеки ден Измийте водната камера, предпазителя срещу разливане, плочата на контейнера и уплътнението на плочата на контейнера с мек почистващ препарат. Използвайте жълтия куплунг за почистване, за да подпомогнете процеса на почистване (виж стъпки от 1 до 4). Изплакнете обилно с чиста вода и оставете да изсъхнат далеч от пряка слънчева светлина. Всяка седмица Разглобените почистваема водна камера, предпазител срещу разливане, плоча на контейнера и уплътнение на плочата на контейнера могат да се почистват в съдомиялна машина с използване на цикъла за деликатни или стъклени изделия (само на най-горния рафт). Забележка: Неприложимо за водната камера H4i. Проверете водната камера за износване и повреда. Сменете водната камера при наличие на компонент, който е напукан, мътен или разяден. Сменете незабавно, ако има някакво изтичане от водната камера. Бял прах или отлагания във водната камера могат да се почистят с помощта на разтвор от една част оцет и 10 части вода, както следва: 1 Напълнете пробката за почистване до ръба с оцет и го налейте в празната водна камера. 2 Добавете чиста вода във водната камера, докато разтворът достигне белега за максимално ниво на водата. 3 Оставете разтвора да се накисне в продължение на 10 минути. 4 Изхвърлете разтвора и изплакнете водната камера с чиста вода. 6

10 Капак и уплътнение на капака 1 2 Български език 1 Свалете капака, като леко извиете едното рамо на капака настрани и нагоре от докинг станцията, докато капакът се отдели напълно. 2 Отделете уплътнението на капака настрани от капака. 3 Проверете капака и уплътнението на капака за износване и повреда. Сменете всички повредени части. Когато е необходимо, измийте капака и уплътнението на капака с топла вода с мек почистващ препарат. Изплакнете ги обилно с чиста вода и ги оставете да изсъхнат далеч от пряка слънчева светлина.! докинг станция Периодично избърсвайте външната страна на докинг станцията (включително уплътнението на конектора) с влажна кърпа. ВНИМАНИЕ За почистване на частите на H4i не използвайте следните препарати, тъй като тези разтвори могат да повредят продукта и да намалят експлоатационния му живот: белина, хлор, разтвори на основата на алкохол или амоняк хидратиращи, антибактериални сапуни или сапуни на глицеринова основа препарати за омекотяване на водата и неодобрени препарати за отстраняване на отлагания. Нагревателна плоча Не позволявайте събирането на вода върху нагревателната плоча. При необходимост избършете с чиста кърпа. Повторно сглобяване на почистваемата водна камера H4i Поставете отново уплътнението на плочата на контейнера в канала на почистваемата водна камера. 2 Поставете отново плочата на контейнера като вкарате крачетата във фиксаторите. Почистване и поддръжка 7

11 3 Сглобете повторно фиксатора, като го повдигнете нагоре и над водната камера и след това го натиснете надолу, за да се заключи на място. Забележка: Само почистваемата водна камера H4i може да бъде разглобявана/ повторно сглобявана. 4 Поставете предпазителя срещу разливане в нишата на водната камера и натиснете надолу, за да влезе плътно на мястото си. Повторно сглобяване на вашия уред H4i Сглобете повторно частите, когато те са чисти и сухи Подравнете уплътнението на капака според водачите на капака и натиснете в краищата, за да осигурите правилното монтиране. 2 Сложете едното рамо на капака в шарнирната му точка на докинг станцията и леко огънете другото рамо в съответната точка. Капакът трябва да може да се отваря и затваря свободно, докато е здраво закрепен към докинг станцията. 3 Поставете отново водната камера в докинг станцията на овлажнителя. Техническо обслужване Уредят H4i трябва да бъде проверен в оторизиран сервизен център на ResMed пет години след датата на производство. Преди всичко апаратът е предназначен за осигуряване на безопасна и надеждна експлоатация, при условие че той се експлоатира и поддържа в съответствие с инструкциите, предоставени от ResMed. Информация за гаранцията се предоставя с уреда по време на първоначалната доставка. Както при всички електрически уреди, ако установите неизправност, трябва да действате много внимателно и да уредите проверката на уреда в оторизиран сервизен център на ResMed. 8

12 Често задавани въпроси Въпрос Защо има кондензация в моята маска и/ или тръба за въздух? Отговор Във вашата маска или тръба за въздух тръба може да се появи прекомерна кондензация, когато стайната температура е ниска. За да се предотврати кондензация, завъртете селекторния бутон надолу на по-ниска настройка. Може да се наложи да регулирате настройката за влажност всеки сезон. Използването на обвивката за тръба ResMed може да помогне за намаляване на ефектите на кондензация. Български език Трябва ли да използвам дестилирана вода във водната камера? Какво да правя, ако все още имам симптоми на сухота? Използването на дестилирана вода ще увеличи експлоатационния живот на водната камера и ще намали минералните отлагания. Ако имате симптоми на сухота, вероятно настройката ви на влажност е твърде ниска, за да е ефективна. Завъртете селекторния бутон за регулиране на влажността нагоре. Ако все още имате симптоми на сухота, може би дишате през устата. Дишането през устата или утечката през устата предизвика изсушаване и дразнене на горните дихателни пътища. Ако това е проблем, той може да бъде решен с използването на маска за цялото лице или каишка за брадичката. За подробности, консултирайте се с вашия лекар или доставчика на оборудването. Отстраняване на неизправности! Ако възникне проблем, опитайте следните предложения. Ако проблемът не може да бъде разрешен, свържете се с вашия доставчик на оборудването или ResMed. Не отваряйте уреда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверката и ремонтът трябва да се извършват само от оторизиран сервизен агент. Проблем Вероятна причина Решение Устройството не работи (не се изписва нищо на LCD екрана и/ или индикаторната лампичка не светва) Индикаторната лампичка постоянно не свети и/или въздухът не се усеща топъл Захранващият кабел не е включен правилно. Неизправен електрически контакт. Генераторът на поток и докинг станцията не са свързани правилно. Рефлекторът на H4i е мръсен. Проверете дали захранващият кабел е включен плътно в електрическия контакт и ключът (ако има такъв) на контакта е позиция "Включено". Опитайте друг електрически контакт. Проверете, дали докинг станцията е надеждно прикрепена към генератора на поток. Почистете рефлектора с влажна кърпа. Отстраняване на неизправности 9

13 Проблем Вероятна причина Решение Утечка от водната камера Липса на/нисък въздушен поток Върху лицето ви пръска вода Водната камера може да е повредена или пукната. Плочата на контейнера не е поставена правилно (не се отнася за водната камера на H4i). Тръбата за въздух не е свързана правилно. Тръбата за въздух е блокирана, притисната или пробита. Генераторът на поток не работи правилно. Капакът не е закрепен правилно. Уплътнението на капака не е монтирано правилно. Водната камера е препълнена. В тръбата за въздух и маската се образува кондензация. Свържете се с вашия доставчик за подмяна. Уверете се, че плочата на контейнера е поставена правилно. Свържете тръбата за въздух, както е описано в Настройка на уреда H4i за употреба на страница 1. Отблокирайте или освободете тръбата за въздух. Проверете тръбата за въздух за пробиви. Вж. раздел Отстраняване на неизправности" в ръководството на генератора на поток. Уверете се, че капакът е поставен правилно върху докинг станцията. Уверете се, че уплътнението на капака е поставено с правилната страна нагоре и е здраво монтирано. Изпразнете малко вода от водната камера. Завъртете контролното копче надолу. Използвайте обвивката за тръба ResMed. 10

14 Технически спецификации Максимална температура на нагревателната плоча 85 C Температура на изключване 93 C Максимална газова температура 41 C Български език Размери (В x Ш x Д) Тегло Водна вместимост докинг станция и водна камера: 130 мм x 170 мм x 212 мм Докинг станция и ненапълнена водна камера: 786 г До линията на максимално пълнене: 390 мл Захранване V 50/60Hz, 0,7-1,6A; 110V 400Hz, 0,8A Моментен разход на енергия: <400W Средна мощност: <115W Докинг станция Водна камера Работна температура Работна влажност Работна надморска височина Температура на съхранение и транспорт Влажност на съхранение и транспорт Класификация по IEC Електромагнитна съвместимост Огнеупорен термопластичен дизайн от лят алуминий с галванично покритие Формована пластмаса, неръждаема стомана и силиконово уплътнение +5 C до +35 C 10 95% без конденз Направете справка с ръководството на потребителя на вашия CPAP (постоянно положително налягане на дихателните пътища) апарат за двуфазна или неинвазивна вентилация -20 C до +60 C 10 95% без конденз Клас II (двойна изолация), BF приложна част За подробности направете справка с ръководството на потребителя на генератора на поток Характеристики на овлажнителя Следните настройки са тествани при следните условия на околната среда: 22 C, 40% относителна влажност: CPAP налягане на маската см H 2 O Изходна RH (относителна влажност) % Настройка 3 Настройка 6 Номинална системна изходна AH *, BTPS Настройка 3 Настройка 6 4 >95 > >85 > >75 > * AH- Абсолютна влажност в мг/л BTPS- спирометрични данни температура, налягане, влажност. Забележка: Производителят си запазва правото да променя тези спецификации без предупреждение. Технически спецификации 11

15 Символи, поставени върху уреда Внимание; Прочетете инструкциите преди употреба; Оторизиран представител за Европа; Медицинско изделие от тип BF; Гореща повърхност; Оборудване от Клас II; Не докосвайте; Контрол на овлажнителя; Максимално водно ниво; Производител; Информация за околната среда Директива 2002/96/ЕО (ОЕЕО) е европейска директива, която изисква правилното обезвреждане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Това устройство трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. За да обезвредите вашето устройство, трябва да използвате подходящите системи за събиране, повторна употреба и рециклиране във вашия район. Използването на тези системи за събиране, повторно използване и рециклиране има за цел да намали влиянието върху природните ресурси и да предотврати увреждането на околната среда от опасни вещества. Ако имате нужда от информация за тези системи за обезвреждане, моля, свържете се с вашата местна администрация за управление на отпадъците. Символът зачеркнат контейнер ви показва, че трябва да използвате тези системи за обезвреждане. Ако се нуждаете от информация за събирането и обезвреждането на вашия уред ResMed, моля свържете се с вашия офис на ResMed, местен дистрибутор или отидете на Общи предупреждения! Предупреждението ви уведомява за евентуални наранявания. Допълнителни специфични предупреждения и съобщения за внимание са показани в текста до съответните инструкции в ръководството. Използвайте H4i само по предназначение, както е описано в това ръководство. Уверете се, че водната камера е празна преди транспортирането на H4i. H4i е предназначен за използване само с конкретни PAP устройства ResMed. Не използвайте H4i с други PAP устройства. Н4i трябва да се използва само с подаващи тръби и аксесоари, препоръчани от ResMed. Свързването на други подаващи тръби или аксесоари може да доведе до нараняване на пациента или до повреда на апарата. H4i, в това число и свързаните тръби, е предназначен за употреба само при един пациент и не трябва да се използва повторно за друг пациент. Това е необходимо, за да се избегне рискът от кръстосана инфекция. Съществува възможност, ако устройството се постави над нивото на пациента и се преобърне, или ако тръбата се напълни с кондензат, маската да се напълни с топла вода. Затова H4i трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, които не са в състояние да контролират дихателните си пътища или не са в състояние да свалят маската, например след инсулт. Трябва да се обърне внимание на свързаните рискове и ползи. Не се опитвайте да разглобявате докинг станцията H4i. В нея няма части, които се обслужват от потребителя. Ремонтите и вътрешното обслужване трябва да се извършват само от оторизиран сервизен агент. Ако по невнимание се разлеят течности върху докинг станцията H4i, изключете PAP устройството от електрическата мрежа. Откачете докинг станцията от PAP устройството и изчакайте докинг станцията да се отводни и изсуши, преди да я използвате отново. Не започвайте работа с H4i, ако уредът не работи правилно или ако някоя част на PAP устройството или H4i е била изпусната или повредена. Пазете захранващия кабел на PAP устройството далеч от горещи повърхности. 12

16 Не изпускайте или не поставяйте предмети в отворите или тръбите. Не използвайте H4i в присъствието на запалими или експлозивни материали. Опасност от експлозия не използвайте в близост до запалими анестетици. Спазвайте всички предпазни мерки при използване на допълнителен кислород. Ограничена гаранция Дружество ResMed Pty Ltd (наричано по-долу "ResMed") гарантира, че вашият продукт ResMed няма да има дефекти в материалите и изработката след датата на покупка, за периода, посочен по-долу. Български език Продукт Система на маската (включително рамка, възглавница, апарат за глава и тръба на маската) с изключение на изделията за еднократна употреба Аксесоари с изключение на изделията за еднократна употреба Гъвкави сензори за пулс за поставяне на пръста Водни тръби на овлажнител Батерии за употреба във вътрешни и външни батерийни системи на ResMed Сензори за пулс за поставяне на пръста с клипсово захващане CPAP и модули за данни за двуфазния апарат Оксиметри и CPAP и адаптери за оксиметър за двуфазния апарат Овлажнители и почистваеми водни тръби за овлажнители Устройства за контрол на титриране CPAP, двуфазни апарати и апарати за вентилация (с изключение на външно захранване) Аксесоари за батерията Портативни диагностични/скрининг устройства Гаранционен период 90 дни 6 месеца 1 година 2 години Тази гаранция се предлага само на първоначалния потребител. Тя не може да се прехвърля. Ако продуктът прояви неизправност в условията на нормална употреба, ResMed ще ремонтира или замени, по свой избор, дефектния продукт или негов компонент. Тази ограничена гаранция не покрива: а) всички щети, причинени в резултат на неправилна употреба, злоупотреба, модификация или промяна на продукта; б) ремонти, извършвани от сервизна организация, която не е изрично оторизирана от ResMed да извършва такива ремонти; в) щети или контаминация, дължащи се на дим от цигари, лула, пура или друг дим; както и г) всяка щета, причинена от разливане на вода върху или в електронното устройство. Гаранцията не важи за продукт, продаден или препродаден извън региона на първоначалната покупка. Гаранционните претенции за дефектен продукт трябва да бъдат направени от първоначалния потребител на мястото на покупката. Ограничена гаранция 13

17 14 Тази гаранция заменя всички други изрични или подразбиращи се гаранции, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел. Някои региони или държави не позволяват ограничаване на продължителността на действие на подразбиращата се гаранция, следователно горното ограничение може да не се отнася за вас. ResMed не носи отговорност за случайни или последващи щети, за които се твърди, че са в резултат от продажбата, инсталирането или използването на който и да е от продуктите на ResMed. Някои региони или държави не допускат изключване или ограничаване на случайните или последващите щети, следователно горното ограничение може да не се отнася за вас. Тази гаранция ви дава определени юридически права, а вие може да имате и други права, които варират в отделните региони. За допълнителна информация за вашите права относно гаранцията се свържете с вашия местен представител на ResMed или офис на ResMed.

18 Пълнене на водната камера / H4i ПОТРЕБИТЕЛСКО BUL Световни лидери в медицинските решения за респираторни проблеми и нарушения на съня

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно