X РД-01-3/

Размер: px
Започни от страница:

Download "X РД-01-3/"

Препис

1 З А П О В Е Д г. X РД-01-3/ Signed by: Radostina Simeonova Manolova На основание чл. 94а, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в от Закона за здравето във връзка със Заповед РД / г., изм. и допълнена със Заповед РД-01-99/ г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на областта, за осигуряване на то и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция в зависимост от развитието на заболеваемостта, клиничната картина на заболяването, тежестта на състоянието и необходимостта от хоспитализация на такива пациенти, при съобразяване със стратегическата рамка в здравеопазването при различни нива на заболеваемост, определена в Националният оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с Решение на Министерския съвет 518 от 15 юли 2021г. и след проведено заседание в изпълнение на Заповед РД / г. на министъра на здравеопазването на областния кризисен щаб на област София за представяне на Националният оперативен план за справяне с пандемията от SARS- CoV-2 с цел създаване на организация, която да отчита спецификите и потребностите на територията на и във връзка с Решение 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, на основание чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, получени уведомления от МБАЛ Здравето-2012 ООД, УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести Проф. Иван Киров ЕАД София за увеличаване временно броя на болничните легла в лечебните заведения с по 10 /десет/ броя, на основание Заповед РД / г. на директора на Столична РЗИ, и предвид на наблюдаваните

2 показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост на население на територията на, Н А Р Е Ж Д А М: 1. Изменям Приложение 3 от т. 3, неразделна част от Заповед РД / г. на директора на Столична РЗИ, с което се определят задължителния брой легла за на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS- CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за активно на територията на при достигане на етап 4 от Националният оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 (голям брой случаи/бързо увеличаващ се брой случаи, широко разпространение сред населението, пандемията се разраства бързо, бързо се увеличава броя на хоспитализациите на пациенти с коронавирусна инфекция и/или броя на хоспитализираните, нуждаещи се от интензивно ) и в зависимост от регистрираната 14-дневна заболеваемост на души на територията на Софияград по описаните нива, и след достигната 14-дневна заболеваемост на население на територията на, като измененията са отразени в Приложение 3 от настоящата заповед. 2. В останалата си част Заповед РД / г. на директора на Столична РЗИ изменена със Заповед РД / г. и Заповед РД / г. на директора на Столична РЗИ остава непроменена. 3. Определеният задължителния брой легла (за възрастни пациенти) за на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за активно на територията на влизат в сила от г., като Заповед РД / г. се отменя в тази й част. 4. Определеният задължителния брой легла (педиатрични и неонатологични) за на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за активно на територията на Софияград влизат в сила от г., като Заповед РД / г. се отменя. Настоящата заповед да се съобщи на директора на Регионална здравна инспекция - Софийска област, на директора на Центъра за спешна медицинска помощ София, на директора на СЗОК и на всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на София град - за сведение и изпълнение. Заповедта подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

3 Неразделна част от настоящата заповед е Приложение 3 - Болнични легла за и наблюдение на пациенти с 4 ниво на заболеваемост на територията на. X Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ Директор на СРЗИ Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev г.

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Болнични легла за и наблюдение на пациенти с - 4 ниво на заболяемост на територията на ОБЩО легла за на неусложнено интензивно пациенти с състояние УМБАЛ и спешна медицина - "Пирогов" - ЕАД легла за възрастни пациенти Отделение по изгаряне и пластична хирургия-възрастни, децалегла;отделение по ЛЧХ; УНГ; Клиника по хирургия; Отд.по гръдна Отделение по хирургия; Урология; Токсикологиядеца; Клиника по Вътрешни болести; интензивно 1-ва и 2-ра клиника по Ортопедия и травматология; Клиника по гнойно септична хирургия; Отделение по интензивно педиатрични легла МБАЛ ББ "Св. София" ЕАД Първа КЛНББ, Втора КЛНББ ОИЛ легла за възрастни пациенти Първа КЛНББ, Втора КЛНББ педиатрични легла 4 4 Първа КЛНББ, Втора КЛНББ Отделение по интензивно 3 УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД - София Клиника по инфекциозни болести ( 10 легла по чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи) легла за възрастни пациенти Клиника по инфекциозни болести педиатрични легла Клиника по инфекциозни болести

5 легла за на пациенти с неусложнено състояние интензивно 4 УМБАЛ "Александровска", ЕАД - София легла за възрастни пациенти педиатрични легла МИ на МВР МБАЛ - ВМА- София УМБАЛ СОФИЯМЕД ООД УМБАЛ АСК "Токуда болница-софия" Клиника по хирургия и Клиника по нефрология и трансплантация, Клиника по ЛЧХ 1-ва и 2-ра Клиника по вътрешни болести; Отделение по хематология; Отделение по психиатрия; Отделение по нуклеарна медицина; Отделение по спешна медицина 1-ва и 2-ра клиника по Инфекциозни болести и Клиника по Психиатрия АГ, Гастроентерология,Очни болести, Ендокринология, Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, УНГ, Детски болести, Ревматология, Урология, Неврохирургия, Съдова хирургия Клиника по пневмология и фтизиатрия, Клиника по кожни болести; Отделение по неонатология Интензивен сектор на Клиника по кардиология; Клиника Интензивна терапия легла за възрастни пациенти Клиника по пневмология и фтизиатрия, Клиника по кожни болести; неонатологични легла 2 2 Отделение по неонатология педиатрични легла УПМБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД ро и 3-то Отделение по вътрешни болести 10 "Втора МБАЛ София", ЕАД Пулмология легла за възрастни пациенти Пулмология педиатрични легла "Четвърта МБАЛ София", ЕАД Вътрешно отделение Кардиология; Гастроентерология, 12 Пета МБАЛ "Княгиня Клементина", ЕАД Гинекология, Детско отделение, ОФРМ. 13 УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД Клиника Патология на бременността легла за възрастни пациенти Клиника Патология на бременността

6 легла за на пациенти с неусложнено състояние интензивно неонатологични легла УМБАЛ" Царица Йоанна-ИСУЛ Клиника по кардиология; Клиника по нефрология 15 УМБАЛ НКБ Клиника по кардиология 16 УМБАЛ "Св. Анна-София" Инф. отделение; Вътрешни болести; Клиника по нервни болести; Отделение по детски болести педиатрични легла УМБАЛ "Св. Иван Рилски" КПЗ -белодробно отделение ОАИЛ 18 МБАЛ "Лозенец" Вътрешни болести, Клиника по ортопедия и травматология; Очни болести; Физикална терапия и рехабилитация; Съдова хирургия; Клиника по кардиология легла за възрастни пациенти педиатрични легла неонатологичи легла УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД Отд. за на придобити сърдечни заболявания 20 Първа САГБАЛ "Св. София" ЕАД Родилно отделение, неонатология легла за възрастни пациенти Родилно отделение неонатологичи легла 2 2 Неонатология УНГ; Очни болести;клиника по 21 НМТБ "Цар Борис III" кардиология; Отделение по гинекология; 22 МБАЛ "Вита" ЕООД Хирургично отделение; Гастроентерологично отделение Хирургично отделение; легла за възрастни пациенти Гастроентерологично отделение, Неонатология неонатологичи легла 4 4 Неонатология ОАИЛ

7 легла за на пациенти с неусложнено състояние интензивно 23 МБАЛ "Св. София" ЕООД легла за възрастни пациенти неонатологичи легла АСК Сити Клиник УМБАЛ-София Отделение по нервни болести; Отделение по ортопедия; Отделение по очни болести ; Съдова хирургия; УНГ; Отделение по кожни болести Отделение по хирургия на гърдата и Съдова хирургия ОАИЛ ОАИЛ 25 МБАЛ "Здравето-2012" ООД Отделение по педиатрия (10 легла по чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи) легла за възрастни пациенти 9 9 Отделение по педиатрия педиатрични легла 8 8 Отделение по педиатрия 26 УСБАЛ по хематологични заболявания ЕАД 5 5 Клиника по хематология 27 УСБАЛ по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД 5 5 Първа, втора и трета клиника по ендокринология и болести на обмяната, Клиника по хирургия 28 СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" ЕАД Отделение по хемодиализа към Клиника по нефрология, Клиника по детска пневмология с отделение за интензивно педиатрични легла 8 8 Клиника по нефрология и диализа и Клиника по детска пневмология неонатологични легла ДПБ "Св. Иван Рилски" гр. Нови Искър Отделение по обща психиатрия за възрастни полузатворен тип мъже 30 Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД Родилно отделение легла за възрастни пациенти Родилно отделение неонатологични легла МБАЛ "Надежда" ООД АГ отделение ОАИЛ легла за възрастни пациенти неонатологични легла МБАЛ" Доверие" АД МБАЛ "Люлин" ЕАД МБАЛ "Сердика" ЕООД САГБАЛ "Д-р Щерев" легла за възрастни пациенти неонатологични легла УМБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД 10 10

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23@cik.bg ПРОТОКОЛ 7/09.05.2019 г. гр.софия

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 1. Акушерство и гинекология Ехографски критерии за оценка феталното

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В.

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД / г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-11 СПИСЪК НА ЕКСПЕРТНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (съгласно Заповед РД-01-133/09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-113/01.04.2019 г.) Състав Структура Упражнявана медицинска

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа април 2018

3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа април 2018 3 НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ Здравото дете комплексна грижа 19 22 април 2018 х-л Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър Арбилис ООД, Фондация

Подробно

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категория ТП Гедеон Рихтер АД Дата на оповестяване: 30.06.2018

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската ПОСТАНОВЛЕНИЕ 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 4 5 на Столичния общински

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно