БИЛКАТА АФРОДИЗИАК ТРИБУЛУС ТЕРЕСТРИС НЕ ВЛИЯЕ НА AНДРОГЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ МЪЖЕТЕ. Трибулус терестрис и андрогенното производство

Размер: px
Започни от страница:

Download "БИЛКАТА АФРОДИЗИАК ТРИБУЛУС ТЕРЕСТРИС НЕ ВЛИЯЕ НА AНДРОГЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ МЪЖЕТЕ. Трибулус терестрис и андрогенното производство"

Препис

1 Заглавие: БИЛКАТА АФРОДИЗИАК ТРИБУЛУС ТЕРЕСТРИС НЕ ВЛИЯЕ НА AНДРОГЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ МЪЖЕТЕ Нейчев, В. К., Митев, В. И. Текущо заглавие: Трибулус терестрис и андрогенното производство Ключови думи: Трибулус терестрис, Стероидни сапонини, Тестостерон, Лутеинизиращ хормон, Андростендион Д-р Владимир Костадинов Нейчев: Отдел Химия и Биохимия, Медицински Университет, ул. Здраве 2, София 1431, България, Тел: (личен), (офис), Факс: Д-р Ваньо Иванов Митев: Отдел Химия и Биохимия, Медицински Университет, ул. Здраве 2, София 1431, България, Тел: (личен), (офис), Факс:

2 1. РЕЗЮМЕ ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Целта на настоящето изследване е да установи влиянието на екстракта от Трибулус терестрис върху андрогенния метаболизъм при млади мъже. МЕТОДИ: Плацебо-контролирано, двойно-сляпо, дозо-зависещо, сравнително изследване. РЕЗУЛТАТИ: Не бяха открити разлики в средните нива на тестостерон (16.60 ± 2.27 nmol/l), андростeндион (1.968 ± ng/ml) или лутенизиращ хормон (4.312 ± U/l) между ТТ-експериментните групи и конролите. Всички резултати бяха в нормалния диапазон. Tова откритие не подкрепя предишните теории и изследвания, които предполагат, че подобряването на параметрите на сексуално поведение може да е вторично, в резултат на андроген-увеличаващата способност в следствие приемането на ТТ-екстракт. Изследването ще бъде разширено за изясняване на вероятния начин на действие на стероидните сапонини на Трибулус терестрис. 2. ВЪВЕДЕНИЕ Ерекционната дисфункция се счита за един от най-важните обществени проблеми, тъй като засяга голям процент от мъжете. Въпреки увеличаващата се наличност на ефективни, конвенционални, медицински лекарства, растителните и билкови препарати продължават да предлагат общодостъпни алтернативи на мъжете, които искат да подобрят сексуалния си живот. Билката Трибулус Терестрис (ТТ) е била често използвана в народната медицина като енергостимулатор и витализатор и се знае, че подобрява половите функции и физическите качества при мъжете. Въпреки, че са установени различни ефекти на ТТ върху животни Gauthaman et al. (2003), Gauthaman et al. (2002), Arcasoy et al. (1998) и хора Brown et al. (2000), Brown et al. (2001), Kohut et al. (2003), Antonio et al. (2000) и са създадени много активни смеси от ТТ-екстракт Huang et al. (2003), De Combarieu et al. (2003), Cai et al. (2001), Conrad et al. (2004), начина му на действие и ефикасността остават неясни и спорни. Всеобщо вярване е, че TT силно влияе върху андрогенния метаболизъм, увеличавайки значително нивата на тестостерона и тестостерон-предшествениците. Главната цел на настоящето изследване е да проучи влиянието на ТТ-екстракта върху андрогенния метаболизъм при мъже. 3. MАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 3.1 Трибулус Терестрис екстракт ТТ-екстракта (български произход), капсулиран в желатинови капсули, всяка от които съдържа 200 mg от сухия екстракт, одобрен от Българското Министерство на Здравеопазването с ТС ; Изх / беше закупен от фирма ВЕМО-99 ООД, София, България. Концентрацията на фурастанолови сапонини беше определена на 60% от сухото вещество. 3.2 Субекти и третиране Двадесет и един ( 21) здрави мъже, на възраст между 20 и 32 год. бяха произволно разделени в 3 групи две експериментални (във всяка n = 7) и една контролна (n = 7). Те бяха поставени при академични условия (среда) на изследване в продължение на 4 седмици. Телесното тегло на субектите варираше между 60 и 125kg. Експерименталните групи респективно бяха именувани ТТ1 и ТТ2 и за членовете им беше определено да приемат от ТТ-екстракта по 20mg/kg телесно тегло на ден (за ТТ1) и 10mg/kg телесно тегло на ден (за ТТ2), разделени на три приема дневно, в продължение на 4 седмици. Беше получено съгласието на всички доброволци и всички експерименти бяха проведени съгласно с указанията на Комитета по Етика към Медицински Университет, София. 3.3 Изследвани хормони и пробни препарати Нивата на Тестостерон (Т), Лутеинизиращ хормон ( ЛХ ) и Андростендион (А) в серума бяха измерени 24 часа преди приемането (чиста проба) и на 24, 72, 240, 408 и 576 час след началото на приемането. Тези проби бяха именовани съответно Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 и Р-6. Кръвните проби бяха взети на сутринта, тъй като А и Т показват висока дневна изменчивост с най-високи нива измерени през сутринта. Препоръките за вземането, обработката и съхраняването на кръвни проби предоставени от Нациолнания Комитет за Клинични Лабораторни Стандарти (НККЛС) бяха спазени. 3.4 Принципи на анализ АCS 180 (Automated Chemiluminescence System Автоматизирана Химилуминисцентна Система) беше използвана за Т-анализа. Това е koнкурентен имуноанализ използващ директна, химилуминисцентна технология. Тестостеронът в индивидуалните проби се състезава с acridinium ester-labeled Тестостерона в Лайт Реагента за ограничено количество на поликлонални заешки антитестостеронни антитела свързани с моноклонални миши анти-заешки антитела, които са сдвоени до парамагнетични частици в твърдата фаза. Беше използван Тестостерон Освобождаващ Агент, за да освободи свързания Т от ендогенно свързващите протеини в пробите. Съществува обратна връзка между количеството на сумарния тестостерон в индивидуалните проби и количеството на съответните светлинни единици уловени от системата.

3 DELFIA LH спектрален анализ за качествено определяне на човешкия ЛХ в серума е твърдофазен, дву-сайтен флуороимунометричен анализ базиран на директната сандвич технология, при която две моноклонални антитела (получени от мишки) са насочени срещу два отделни антигенни детерминанта в молекулата на ЛХ. Флуорeсценцията е пропорционална на концентрацията на ЛХ в пробата. DRG Androstenedione ELISA анализ за качествено определяне на човешкия А е директен, конкурентен, твърдо-фазен, ензимен имуноанализ с пероксидазно свързване като етикет и тетраметилбензидин като хромоген. 4.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ 4.1 Резултатите от експерименталните групи не се различават от тези на контролните Т, А и ЛХ бяха измерени респективно в nmol/l, ng/ml и U/l. Съответните стойности за анализа извършен според споменатите по-горе методи при мъжете са от 8,7 до 28.7 nmol/ за тестостерона, от 1,0 до 8,4 U/l за ЛХ, и от 0.35 до 3.15 ng/ml за А. Резултатите от Р-1 (получени 24 часа преди приемането на екстракта) и от двете (експерименталната и контролната) групи попаднаха в споменатите стойности. Резултатите от Р-2, Р-3, Р-4, Р-5 и Р-6 също са в нормалия диапазон ( фиг. 1, 2 и 3 ). В това изследване не бяха установени нито дозова зависимост, нито зависимост от продължителността между приемането на ТТ-екстракта и андрогенното производство при мъжете. Tова откритие не подкрепя предишните теории и изследвания, които предполагат, че подобряването на параметрите на сексуално поведение може да е вторично, в резултат на андроген-увеличаващата способност в следствие приемането на ТТ-екстракт Gauthaman et al. (2003), Gauthaman et al. (2002), Brown et al. (2001). 4.2 Аргументи в защита на тестостерона, андростендиона и лутенизиращия хормон като индикатори за андрогенното производство при мъжете. Първо трябваше да определим анализа на кои хормони може да характеризира андрогенното производство при мъжете. Основните андрогени циркулиращи в мъжката плазма са тестикулния хормон тестостерон и стероида от надбъбречната жлеза андростендион. Установихме, че анализа на тези хормони може да бъде показателен за андрогенното производство, защото единствено тестисите и надбъбречната жлеза произвеждат андроген при мъжете. От друга страна ЛХ отделен от базофилните клетки на хипофизата контролира Т производството от лайденовите клетки. Ето защо, ако ТТ фуростаноловите сапонини влияят директно на андрогенния биосинтез или имат индиректно действие увеличавайки концентрациата на ЛХ, то ние ще можем да установим това чрез измерване на Т, А, и ЛХ концентрациите. 4.3 Резултати срещу минали изследвания Ефективността на хранителните добавки предназначени за увеличаване концентрацията на серумния тестостерон и предпазване от образуването на дихидротестостерон и естрогени от приетите андрогени беше изследвана при здрави 30 до 59 годишни мъже Kohut et al. (2003). На субектите произволно беше назначено приемането на DION (300 mg андростендион, 150 mg дехидроепиандростерон, 540 mg saw palmetto, 300 mg индол-3-карбинол, 625 mg кризин и 750 mg Трибулус Терестрис на ден) в продължение на 28 дни. Беше установено увеличение на серумните концентрации на андростендион (342%), свободен тестостерон (38%), дихидротестостерон (71%) и естрадиол (103%). В друго изследване на ефектите на диетични добавки съдържащи дехидроепиандростерон (ДХЕА), андростендион и билкови екстракти (вкл. ТТ) върху имунните функции при мъже на средна възраст беше установено, че добавките имат минимален ефект върху имунните функции, но значително увеличават серумните нива на андростендион, свободен тестостерон и естрадиол Brown et al. (2000). Според нас, присъствието на андрогени в споменатите по-горе хранителни добавки поставя под съмнение ролята на ТТ-екстракта за увеличаване на концентрацията на серумен андроген (тестостерон). Най-вероятно увеличението на нивата на тестостерон и дихидротестостерон се дължи на на действието на 3 (или 17) β хидроксистероид дехидрогеназа, която превръща дехидроепиандростерона или в андростендион или в тестостерон, който на свой ред се превръща в дихидротестостерон от 5 α редуктаза. В други две изследвания бяха проучени сексуалното поведение и интракавернозното налягане при нормални и при кастрирани плъхове, за да се спомогне изясняване на ролята на ТТ като афродизиак Gauthaman et al. (2003). Бяха наблюдавани намаляване на телесното тегло, простатното тегло и интракавернозното налягане при кастрираните плъхове в сравнение с нормалната група. Също така беше установена цялостна редукция в параметрите на сексуално поведение при кастрираната група плъхове, като намаляване на честотите на качване (ЧК) и проникване (ЧП) и увеличаване на интервалите между отделните качвания (ИК), прониквания (ИП) и еякулации (ИЕ), както и на пост-еякулационния интервал (ПЕИ). Третирането на кастрираните плъхове (с тестостерон или ТТ-екстракт) показа увеличаване на простатното тегло и

4 интракавернозното налягане в сравнение с кастрираната контролна група. Също така беше установено малко до средно подобрение на параметрите на сексуално поведение, доказано от увеличаването на ЧК и ЧП и намаляването на ИК, ИП и ПЕИ. Авторите заключиха, че ТТекстракта притежава афродизиакална активност (наблюдавано също и при техните по-ранни изследвания с примати), вероятно дължаща се на андроген-увеличаващата способност на ТТ. Предполага се превръщането на ТТ стероидните сапонини в специфичен протодиосцин в ДХЕА. На базата на резултатите от нашето изследване и познанията ни за андрогенния метаболизъм и действие, смятаме това наблюдение за противоречиво. Въпреки, че проучване сочи, че дехидроепиандростеронната андрогенна активност е потенциално независима от метаболичните превръщания в други андрогени, Lu et al. (2003), ДХЕА се знае като основен метаболичен предшественик на андростендиона и тестостерона. Ето защо, ако ТТ стероидните сапонини претърпяват превръщане в ДХЕА, увеличавайки концентрацията му, то тестостеронните и/или андростендионните нива също ще бъдат увеличени. В настоящето изследване не открихме такова увеличение (фиг. 1 и 2). Освен това не се наблюдават никакви промени в концентрацията на лутеинизиращия хормон по време на приемането на екстракта. (фиг. 3) Като цяло, тези открития предполагат, че ТТ стероидните сапонини не притежават нито директни, нито индиректни андроген-увеличаващи свойства. Това изследване ще бъде разширено за изясняване на вероятния начин на действие на ТТ стероидните сапонини. 5. СПРАВКИ: 1. Gauthaman, K., Ganesan, A.P. & Prasad R.N. ( 2003 ) Sexual effects of puncturevine (Tribulus terrestris) extract (protodioscin): an evaluation using a rat model. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 9, Gauthaman, K., Adaikan P.G. & Prasad R.N. ( 2002 ) Aphrodisiac properties of Tribulus Terrestris extract (Protodioscin) in normal and castrated rats. Life Science, 71, Arcasoy, H.B., Erenmemisoglu, A., Tekol, Y., Kurucu, S. & Kartal, M. ( 1998 ) Effect of Tribulus terrestris L. saponin mixture on some smooth muscle preparations: a preliminary study. Bollettino Chimico Farmaceutico, 137, Brown, G.A., Vukovich, M.D., Reifenrath, T.A., Uhl, N.L., Parsons, K.A., Sharp, R.L. & King, D.S. (2000) Effects of anabolic precursors on serum testosterone concentrations and adaptations to resistance training in young men. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 10, Brown, G.A., Vukovich, M.D., Martini, E.R., Kohut, M.L., Franke, W.D., Jackson, D.A. & King, D.S: ( 2001 ) Effects of androstenedione-herbal supplementation on serum sex hormone concentrations in 30- to 59-year-old men. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 71, Kohut, M.L., Thompson, J.R., Campbell, J., Brown, G.A., Vukovich, M.D., Jackson, D.A. & King, D.S. (2003) Ingestion of a dietary supplement containing dehydroepiandrosterone (DHEA) and androstenedione has minimal effect on immune function in middle-aged men. Journal of American College of Nutrition, 22, Antonio, J., Uelmen J., Rodriguez, R. & Earnest, C. (2000) The effects of Tribulus terrestris on body composition and exercise performance in resistance-trained males. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 10, Huang, J.W., Tan, C.H., Jiang, S.H. & Zhu, D.Y. (2003) Terrestrinins A and B, two new steroid saponins from Tribulus terrestris. Journal of Asian Natural Products Research, 5, De Combarieu, E., Fuzzati, N., Lovati, M. & Mercalli, E. (2003) Furostanol saponins from Tribulus terrestris. Fitoterapia, 74, Cai, L., Wu, Y., Zhang, J., Pei, F., Xu, Y., Xie, S. & Xu, D. (2001) Steroidal saponins from Tribulus terrestris. Planta Medicine, 67, Conrad, J., Dinchev, D., Klaiber, I., Mika, S., Kostova, I. & Kraus, W. (2004) A novel furostanol saponin from Tribulus terrestris of Bulgarian origin. Fitoterapia, 75, Lu, S.F., Mo, Q., Hu, S., Garippa, C. & Simon, N.G. ( 2003 ) Dehydroepiandrosterone upregulates neural androgen receptor level and transcription activity. Journal of Neurobiology, 57,

5 Average Testosterone Testosterone, nmol/l 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 14,8 16,5 16,1 12,7 16,7 16,8 15,1 18,6 16,3 14,2 16,3 16,2 15,7 17,1 18,3 16,1 18,7 18,5 nmol/l Фиг. 1. Средни тестостеронни нива Average Androstenedione Androstenedione, ng/ml 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 1,982 1,762 1,919 2,085 1,857 2,01 2,138 1,782 1,838 2,06 2,016 2,434 1,606 1,7 2,091 2,173 1,691 2,103 ng/ml Фиг. 2. Средни андростендионни нива Average Luteinizing Hormone Luteinizing Hormone, U/l 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 1,500 0,000 4,807 5,081 4,699 4,692 4,464 4,374 3,61 2,583 4,382 4,258 4,549 4,743 4,17 4,355 4,439 4,224 3,458 4,375 U/l Фиг. 3. Средни нива на лутеинизиращия хормон

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили обществен приоритет: СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ Входящ на

Подробно

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование

Подробно

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO001 3.3.06 0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Европейски

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни агнета Целта на настоящето изследване беше да се установи:

Подробно

120-nov

120-nov Листовка 120 ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: Всяка лаборатория има свой собствен набор от стойности в границите на нормалното,

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 GT Chemicals U.S.A Продуктова технология LEDRA LTD AGROCHEMICALS ТАНГРА БЪЛГАРИЯ Блу Стар са кристални водоразтворими торове с аминокиселини и витамини, произведени по американска технология, разработени

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Регина С. Комса-Пенкова, д.б.н. Катедра Химия и биохимия, сектор Биохимия, Медицински университет - Плевен Oтносно: Дисертационен тр

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Регина С. Комса-Пенкова, д.б.н. Катедра Химия и биохимия, сектор Биохимия, Медицински университет - Плевен Oтносно: Дисертационен тр РЕЦЕНЗИЯ от проф. Регина С. Комса-Пенкова, д.б.н. Катедра Химия и биохимия, сектор Биохимия, Медицински университет - Плевен Oтносно: Дисертационен труд за присъждане на научната степен Доктор по научна

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Microsoft Word - wastenomore_Dimo Stefanov.doc

Microsoft Word - wastenomore_Dimo Stefanov.doc Институт по зеленчукови култури Марица - Пловдив О Т Ч Е Т Относно ИЗПИТВАНЕ НА ВЕРМИКОМПОСТ WASTENOMORE, С ПРОИЗХОД КАЗАНЛЪК ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИМО СТЕФАНОВ Изготвили: ас. Цветанка Динчева и гл. ас. д-р Иванка

Подробно

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

Microsoft Word - myderison_annexI_II_bg.doc

Microsoft Word - myderison_annexI_II_bg.doc ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, ЗА ДАДЕНА МАСА ИЛИ ОБЕМ ИЛИ В %, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ, ЗАЯВИТЕЛИТЕ/ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO МОДУЛ 4 АГРОТЕХНИКА ПОДБОР НА ОБРАЗЦИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ (Tr.monococcum L.) Проект EINKORN ANCIENT INOVATION II 2014 1 BG01 KA202 001570 Селскостопанска

Подробно

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ЗДРАВЕ В ПУБЕРТЕТА Д-р С.Кедикова МУ-СОФИЯ СБАЛАГ Майчин дом ЕАД - София Наднормено тегло Наднорменото тегло и затлъстяване представляват световен проблем,

Подробно

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Приложение II Научни заключения и основания за спиране на разрешенията за употреба 4

Приложение II Научни заключения и основания за спиране на разрешенията за употреба 4 Приложение II Научни заключения и основания за спиране на разрешенията за употреба 4 Научни заключения Цялостно обобщение на научната оценка на Leflunomide Apotex (вж. Приложение I) Агенцията по храните

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

Nimesulide - Annex I_IV_bg

Nimesulide - Annex I_IV_bg Приложение II Научни заключения и основания за измененията на кратката характеристика на продукта и листовката, представени от Европейската агенция по лекарствата 45 Научни заключения Цялостно обобщение

Подробно

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ Какво е еректилна дисфункция? Когато един мъж не може да получи достатъчно ерекция и не може да прави секс или не може да задържи достатъчно дълго ерекцията си, говорим за еректилна дисфункция или импотентност.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ КАТЕДРА БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА И НУТРИГЕНОМИКА Богдан Русев Хаджиев

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ КАТЕДРА БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА И НУТРИГЕНОМИКА Богдан Русев Хаджиев МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ КАТЕДРА БИОХИМИЯ, МОЛЕКУЛНА МЕДИЦИНА И НУТРИГЕНОМИКА Богдан Русев Хаджиев ВРЪЗКА МЕЖДУ ВИТАМИН D И АНДРОГЕНЕН СТАТУС ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Подробно

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева, Софийски университет Св. Климент Охридски Дисертационен труд на тема: Биосинтеза и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани

Подробно

Факторът магнезий 1

Факторът магнезий 1 СЪДЪРЖАНИЕ МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛЪТ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ПАЗИ ЗДРАВИ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ... з Една типична история... 4 Сърдечното заболяване - епидемията на двадесети век 5 Храненето и

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Варненски медицински форум, т. 7, 2018, брой 2 МУ-Варна ОСОБЕНОСТИ В МЕТАБОЛИЗМА НА АНДРОГЕНИТЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПРОСТАТАТА Богдан Русев, Бистра Гал

Варненски медицински форум, т. 7, 2018, брой 2 МУ-Варна ОСОБЕНОСТИ В МЕТАБОЛИЗМА НА АНДРОГЕНИТЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПРОСТАТАТА Богдан Русев, Бистра Гал Варненски медицински форум, т. 7, 2018, брой 2 МУ-Варна ОСОБЕНОСТИ В МЕТАБОЛИЗМА НА АНДРОГЕНИТЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПРОСТАТАТА Богдан Русев, Бистра Галунска Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика,

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно

ltd София 1784, Младост GSM.: (359) Резултати от промишлено третиране на питейна вода на ПС

ltd София 1784, Младост GSM.: (359) Резултати от промишлено третиране на питейна вода на ПС Резултати от промишлено третиране на питейна вода на ПСПВ Бистрица Христо Добрев Разработката, експериментирането и приложението на предлагания от нас коагулант за третиране на вода от язовир Искър са

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2016 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 38 458 379 амбулаторни листове, касаещи 5 198

Подробно

covers_10'14.indd

covers_10'14.indd Множество патологични състояния......едно решение!! magnerot МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ 500 мг таблетки По лекарско предписание! КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, рег. 20020502.

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

Национална Спортна Академия София, България

Национална Спортна Академия София, България Национална Спортна Академия София, България Физическо развитие и физическа подготовка при подрастващи гимнастици Илия Кючуков, Стефан Колимечков, Илия Янев, Албена Александрова, Диляна Зайкова, Емил Стоименов,

Подробно