1 пр. 1 НК, като му бъде наложено Лишаване от свобода за срок от осем месеца, като изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 пр. 1 НК, като му бъде наложено Лишаване от свобода за срок от осем месеца, като изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок"

Препис

1 Производството пред Районен съд П. е образувано по обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура-б., Териториално отделение - П., с който е повдигнато обвинение срещу Г. Н. Т. от с.к., общ.п., за това, че н а г., под керемиден навес и в тухлена постройка разположени в югоизточния край на имот находящ се в с. К., общ. П., ул. К. М. ***, без надлежно разрешително, изискващо се съгласно чл. 32 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който п роизводството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3 ал. 2 т. 2 и т. 3, се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник министър, е държал високорискови наркотични вещества коноп /марихуана/, с общо нето тегло 23,058 грама, както следва: - под керемиден навес находящ се в югоизточния край на имота коноп /марихуана/, с нето тегло 0,068 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,6%, на стойност 0,27 лева, наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, - в тухлена постройка находяща се в югоизточния край на имота коноп /марихуана/, с нето тегло 22,99 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9%, на стойност 91,96 лева, наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, в сичко на обща стойност 92,23 лева, които са поставени под контрол съгласно списък І на единната конвенция на ООН за упойващи средства от 1961г., ратифицирана от Република България, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични Приложение 1 към чл. 3 т. 1 списък І Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарна медицина престъпление по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1 пр. 1 НК. След проведено разпоредително заседание и след изслушване становищата на страните по въпросите на чл.248, ал.1 от НПК, съдът е насрочил разглеждането на делото по общия ред. В хода на съдебно следствие, участващият в съдебно заседание прокурор С.Д., поддържа повдигнатото и предявено на Т. обвинение. Изразява становище, че събраните по делото писмени и гласни доказателства установяват по категоричен начин деянието на подсъдимия от обективна и субективна страна. Пледира подсъдимият да бъде признат за виновен по така повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1

2 1 пр. 1 НК, като му бъде наложено Лишаване от свобода за срок от осем месеца, като изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от три години, а кумулативно предвиденото наказание глоба, да бъде определено в размер на лева. Да бъде приспаднато времето през което е бил задържан за срок от 24 часа, да бъде осъден да заплати направените по делото разноски, както и да бъде отнет в полза на държавата предмета на престъплението. Подсъдимият Г. Н. Т. се явява лично и с редовно упълномощен защитник адв.с.п.. Защитникът на подсъдимия оспорва фактическата обстановка, излага аргументи, че деянието не е извършено от подсъдимия. В алтернативност предлага на съда да приложи чл.9, ал.2 от НК. Също така предлага ако бъде признат за виновен Т. да бъде оправдан по повдигнатото обвинение и да бъде осъден по ал.5 като маловажен случай. На подсъдимия да бъде наложено наказание при условията на чл.78а от НК в размер на 1000 лева. След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното: През месец ноември 2020 г., подсъдимият Г. Н. Т. от с. К., общ. П. се сдобил с наркотично вещество коноп /марихуана/ без надлежно разрешително въпреки, че съзнавал, че съгласно 32 ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3 ал. 2 т. 2 и т. 3, се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник министър. Една част от наркотичното вещество оставил под керемиден навес, а друга в тухлена постройка разположени в югоизточния край на имот находящ се в с. К., общ. П., ул. К. М. ***. Във връзка с провеждана СПО и получен оперативен сигнал на г. за държане на наркотично вещество в имот находящ се в с. К., общ. П., ул. К.М. ***, обитаван от подсъдимия Г. Н. Т., на място били изпратени полицейските служители Т. И. Х. и Б. А. Г., за да извършат проверка. При проверката било установено, че лицето Г. Н. Т. от с. К., общ. П., държи сухо зеленокафяво тревисто вещество в обитавания от него имот. Полицейските служители информирали дежурния при РУ на МВР гр. П.. В дома на Г. Н. Т. била изпратена дежурната оперативна група при РУ на МВР гр. П., водена от разследващ полицай. При условията на неотложност, като това е единствената възможност за запазване на доказателствата, разследващ полицай К.М. извършил оглед и свързаните с него претърсване и изземване, в присъствието на две поемни лица и Г. Н. ТР., при които открил и иззел от керемиден навес разположен в югоизточния край на имот находящ се в с. К., 2

3 общ. П., ул. К.М. ***, суха зелено-кафява тревиста маса обект 1 и от тухлена постройка разположена в югоизточния край на същия имот - полусуха зелено-кафява тревиста маса обект 2. Откритите вещества били премерени с електронна везна собственост на РУ на МВР гр. П. която отчела общо бруто тегло 43,20 грама, както следва: - обект 1 бруто тегло 0,20 грама и обект 2 бруто тегло 43 грама. Двата обекта били тествани с полеви наркотест, който реагирал на канабис. Г. Н. Т. заявил пред разследващия полицай, че открито сухо зеленокафяво тревисто вещество и полусухото зелено-кафяво тревисто вещество са канабис и били негови. Намерил ги няколко дни по-рано в своя имот. Направил голяма глупост като ги прибрал. Той не употребявал наркотични вещества. Сухото и полусухото зеленокафяви тревисти вещества били иззети с протокол за претърсване и изземване от г., одобрен с Определение 8759/ г. постановено по ЧНД 739/2020 г. по описа на РС П.. След изсушаване на иззетите вещества, с постановление от г. били изпратени в СНТЛ при ОД на МВР гр. Б., за експертиза. Видно от заключението на вещото лице по назначената и изготвена по делото физикохимическа експертиза, растителния материал, предоставен за изследване по морфологични белези и химичен състав представлява коноп /марихуана/ със съдържание на активно действащ наркотичен компонент тетрахидроканабинол, както следва: обект 1 коноп /марихуана/, с нето тегло преди изследването 0,068 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,6% и обект 2 коноп /марихуана/, с нето тегло преди изследването 22,99 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9%. Стойността на наркотичното вещество, съгласно Постановление 23 на Министерски съвет от г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството /публикувано в ДВ бр.15 от г., изм. ДВ бр.14 от г./ възлиза в размер на обща стойност 92,23 лева, разпределена по обекти както следва: обект 1 0,27 лева и обект 2 91,96 лева. От изложената фактическа обстановка и анализа на събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност е видно, че с деянието си подсъдимият Г. Н. Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 354а, ал. 5 във вр. с 3 пр. 2, т. 1, пр. 1 НК. Касае се за държане на наркотично вещество коноп /марихуана/, без надлежно разрешение, като случаят е маловажен. От обективна страна, подсъдимият Г. Н. ТР. на г., под керемиден навес и в тухлена постройка разположени в югоизточния край на 3

4 имот находящ се в с. К., общ. П., ул. К.М. ***, без надлежно разрешително, изискващо се съгласно чл. 32 ал.1 от ЗКВНВП е държал високорискови наркотични вещества коноп /марихуана/, с общо нето тегло 23,058 грама, както следва: - под керемиден навес находящ се в югоизточния край на имота коноп /марихуана/, с нето тегло 0,068 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,6%, на стойност 0,27 лева, наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, - в тухлена постройка находяща се в югоизточния край на имота коноп /марихуана/, с нето тегло 22,99 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,9%, на стойност 91,96 лева, наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, Всичко на обща стойност 92,23 лева, които са поставени под контрол съгласно списък І на единната конвенция на ООН за упойващи средства от 1961г., ратифицирана от Република България, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични Приложение 1 към чл. 3 т. 1 списък І Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарна медицина. Конопът има наркотично действие и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за упойващите средства от 1961 г., ратифицирана от Р България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Включен е в Приложение 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. От субективна страна деянието е извършено от подсъдимият Г. Н. Т. виновно при условията на пряк умисъл. Тендафков е пълнолетно и вменяемо л и ц е. Съзнавал е общественоопасния характер на своето деяние и поконкретно, че с него се засягат обществените отношения, свързани с опазване на здравето, предвиждал е неговите общественоопасни последици, а именно, че държи наркотично вещество без надлежно разрешение и е искал настъпването на тези последици. В съдебно заседание подсъдимият дава подробни обяснения, които са в насока, че вещите предмет на престъплението не са намерени от него, а от неговите деца, и същият е поел вината. Съдът намира тези обяснения за изцяло защитна теза и не ги кредитира, тъй като не се подкрепят от нито едно от останалите доказателства и са изолирани. Обстоятелството дали двата обекта са различни части на един и същ е правно ирелевантно, доколкото на Т. не са повдигнати две отделни обвинения, така че дали е било един корен, 4

5 от който се е откъснало малко парче, намерено на друго място, не се отразява по никакъв начин върху наказателната съдба на подсъдимия. По делото бяха разпитани като свидетели Т. И. Х. и Б. А. Г.. Беше приобщено заключението по физикохимичната експертиза изготвена от вещото лице В.Ц.. Приобщени бяха като писмени доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие от г., ведно с фотоалбум, протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от г., одобрен с Определение 8759/ г. постановено по ЧНД 739/2020 г. по описа на РС П., писмо до ЦМУ София,, отдел МРР-НОП, разписка от г., разписка от г. и приемателно-предавателен протокол от г. Установява се от свидетелството за съдимост на подсъдимия, че същият не е осъждан. Обсъдени в съвкупност, така установените количествени и качествени характеристики на предмета на престъплението, според настоящия съдебен състав, разкриват по-ниска степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние от обичайната за този род престъпления. След като е така, следва да се приеме, че същите покриват критериите за маловажен случай по смисъла на чл. 93, т. 9 НК. Посочената разпоредба предвижда да е маловажен случаят, когато извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност. В конкретния случай, осъщественото от подсъдимия държане на коноп (марихуана) не са от кръга на резултатните престъпления. От извършването му не се установява да са причинени вредоносни последици. Същевременно, стойността на наркотичното вещество, възлизаща общо на сумата от 92,23 лева е ниска, многократно под установения размер на минималната заплата за страната. В този смисъл и по критерия стойност на предмета на престъплението, следва да се квалифицира за смекчаващо обстоятелство. Налице са и смекчаващи обстоятелства, свързани с личността на дееца подсъдимият е млад човек, неосъждан, съдействието, което оказва още от самото начало, дадените от същия обяснения и признанието на досъдебното производство, баща на две деца, полага грижи за семейството си. В контекста на изложените съображения и установени фактически данни, свързани с деянието и дееца, съдът приема, че деянието представлява маловажен случай по смисъла на чл. 93, т. 9 НК. Поради това, същото от обективна страна осъществява състава на по-леко наказуемо престъпление, а именно такова по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 НК. Идентични доводи изразява и защитникът на подсъдимия, които са основателни и настоящият съдебен състав следва да ги сподели. Възприемането на правна квалификация на престъплението по по-леко наказуем престъпен състав, различна от първоначално възведената е допустимо и изцяло в правомощието на съда, при същите фактически обстоятелства. Тъй като в случая се касае единствено за 5

6 правен въпрос, въз основа на идентични фактически положения, липсват пречки за изменение, в смисъл преквалифициране на престъплението, която теза и защитникът защитава в хода на пренията. При така направените изводи, съдът прие, че подсъдимият Г.Т. от обективна страна е извършил изпълнително деяние, предвидено в състава по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 НК, което обаче представлява маловажен случай, инкриминирано в разпоредбата на ал. 5 от посочената норма. За пълнота на мотивите си съдът следва да посочи, че деянието, извършено от подсъдимия, не може да бъде преценено като малозначително и следва да бъде направено разграничението между малозначителност и маловажност. Малозначителността на деянието представлява конкретно негово обществено качество, което изисква внимателен анализ на обстоятелствата дали то обективно не може да окаже отрицателно въздействие върху обществените отношения или неговото въздействие е толкова минимално, че не застрашава реално тези отношения. По изложените до тук правни изводи и събраните по делото доказателства, съдът призна подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 НК - по-леко наказуем състав, като го оправдава по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 НК, т.е. досежно правната квалификация на деянието, съгласно внесения обвинителен акт. Смекчаващо вината обстоятелство е чистото съдебно минало на подсъдимия, младата му възраст. Същият е женен и не е осъждан, и няма данни да е прилагана спрямо него разпоредбата на чл.78а НК. Предвид горното, настоящият съдебен състав призна подсъдимият за виновен в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 НК. При това съдът съобрази и следното: За да се приложи разпоредбата на чл.78а НК е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки: 1). деецът да е пълнолетно лице; 2).за престъплението да се предвижда наказание Лишаване от свобода до три години или по -леко наказание (когато деянието е умишлено) или наказание Лишаване от свобода до пет години или по -леко наказание (когато деянието е непредпазливо) ; 3).лицето да не е било осъждано за престъпление от общ характер; 4).лицето да не е било освобождавано от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава 8 НК; 5).причинените от деянието имуществени вреди да са възстановени. 6). Да не са налице изключенията, визирани в ал. 7. В казуса съдът установи наличието на всички необходими предпоставки за приложението на чл.78а НК: подсъдимият е пълнолетно лице, не е осъждано и не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. За деянието, в извършването на което бе признат за виновен подсъдимият се предвижда наказание Глоба до 1000 лева. От деянието не са причинени 6

7 имуществени вреди /такива не се твърдят и в самия обвинителен акт/. Не са налице изключенията, визирани в ал. 7 на чл. 78а НК. Ето защо съдът намери, че са налице всички предпоставки на чл.78а от НК за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание Глоба в размер на 1000 лева. При определяне размера на глобата съдът се съобрази с обществената опасност на деянието и на дееца. Съдът намира, че именно това по размер наказание в максимална степен ще спомогне за наказването на дееца и за възпирането му от извършване на такива престъпления и за в бъдеще. Като съобрази разпоредбата на чл. 354, ал. 6 НПК, съдът отне в полза на държавата вещественото доказателство - предмета на престъплението остатъка от наркотичното вещество, предадено за съхранение в служба ЦМУ, отдел МРР-НОП гр.с. с приемателно-предавателен протокол от г. При този изход от делото и на основание чл. 189, ал. 3 НПК, настоящия съдебен състав осъди подсъдимия Г.Т. да заплати по сметка на ОД на МВР Б., направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 103,29 лева за физикохимичната експертиза. По изложените съображения съдът постанови присъдата си. 7

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат

Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председат Мотиви Решение 105 Номер Решени е 105 Година 28.06.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Мотиви 160/ Номер 160/ Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председа

Мотиви 160/ Номер 160/ Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председа Мотиви 160/07.11.2017 Номер 160/07.1 1.2017 Година 14.11.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, 21.05.2019 год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в следния

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 8, 17.04.2019г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Мотиви Статус 1

Мотиви Статус 1 Мотиви Номер Година 04.01.2018 Град На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Петя Оджакова Прокурор: дело номер 20175440200717 по описа за година

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София,16.08.2019 г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав: ГЕОРГИЕВА

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в П Р И С Ъ Д А 12 27.04.2017г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и седми април през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Съдебни

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

NOXD prisada i motivi

NOXD prisada i motivi П Р И С Ъ Д А Номер:152, 30.11.2012г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На тридесети ноември през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Протоколно определение 121 Номер 121 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Предс

Протоколно определение 121 Номер 121 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Предс Протоколно определение 121 Номер 121 Година 16.04.2019 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 16.04 Година 2019 В закрито заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор:

Подробно

Мотиви Статус 1

Мотиви Статус 1 Мотиви Номер Година 14.03.2017 Град На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Петя Оджакова Прокурор: номер 20175440200132 по описа за година

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Мотиви Статус 1

Мотиви Статус 1 Мотиви Номер Година 08.03.2017 Град На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20165440200844 по описа за година МОТИВИ КЪМ

Подробно