Основни понятия. Тема първа

Размер: px
Започни от страница:

Download "Основни понятия. Тема първа"

Препис

1 Основни понятия Тема първа

2 Участници в движението ОПРЕДЕЛЕНИЕ Всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на другите движещи се по пътя хора и превозни средства е участник в движението

3 Пешеходец Всеки, който се намира на пътя, извън ППС и не извършва работа на пътя. За пешеходци се считат и лицата: който бута количка с широчина до 1м който бута велосипед, мотопед или мотоциклет инвалид в инвалидна количка.

4 Водач всеки, който управлява ППС води организирана група пешеходци води или кара животни по пътищата бута количка с широчина, по-голяма от 1м.

5 Пътник Лице, което се намира в или на ППС, но не участва в управлението му

6 Пътни Превозни Средства /ППС/ Това е съоражение, придвижвано по пътя на колела или е използвано за превоз на хора или товари

7 Моторно превозно средство /МПС/ ППС, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства

8 Автомобил Недвуколесно безрелсово МПС, което се използва за превозна пътници и товари или теглене на други ППС. Лек МПС за превоз на пътници до 8 места без мястото на водача или за превоз на товари с допустима максимална маса до 3500 кг

9 МПС Товарен МПС за превоз на товари с допустима максимална маса над 3500 кг Автобус МПС за превоз на пътници над 8 места без мястото на водача. Към автобусите се причисляват и тролейбусите Специален МПС със специално монтирана апаратура или съоръжение, което не позволява използването му за други цели

10 МПС Трактор МПС, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. Към тракторите се приравняват и самоходните шасита. Самоходна машина съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се по пътищата само по изключение

11 МПС Мотоциклет дву- или триколесно МПС, с работен обем на двигателя над 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса без товар не надвишава 400 кг Мотопед дву- или триколесно МПС, с работен обем на двигателя до 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост до 45 км/ч. Немоторно ПС ППС, придвижвано с мускулна сила или теглено от друго превозно средство: Велосипед, каруца, количка с широчина над 1м Ремарке е ППС предназначено да бъде теглено от МПС Полуремарке е ППС, което се прикачва към МПС, така че част от него и теглото на товара се носи от МПС.

12 МПС Състав от ППС - механично свързани ППС, които участват в движението по пътищата като едно цяло. Автомобил, теглещ ремарке или друг автомобил Съчленено ППС МПС, което тегли полуремарке /TIR/ Релсово ПС ППС, което се движи по релси /Трамвай, влак и др./

13 МПС Извънгабаритно ППС ППС, което с товар или без товар надвишава допустимите размери и маса: широчина 2,5 м височина 4 м дължина 22 м тегло 40 т Бавнодвижещо се ППС МПС, което по конструктивни или други причини не може да се движи със скорост по-висока от 30 км/ч.

14 Други понятия Маса с товар на ПС включва масата на ПС, с водача и пътниците в него, и масата на товара Допустима максимална маса разрешената максимална маса в натоварено състояние, определена за допустима от контролните органи Технически допустима максимална маса на ПС максималната маса в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение

15

16 Правоспособност на водачите на ППС Категория М за управление на мотопед, с работен обем на двигателя до 50 куб. см и конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/ч. Възраст 16 години.

17 Правоспособност на водачите на ППС Категория А за управление на мотоциклет с работен обем на двигателя до 350 куб.см и маса без товар не по голяма от 400 кг. възраст 18 години. За мотоциклет с обем на двигателя над 350 куб.см възраст 21 год. Придобива право за кат. М. Подкатегория А1 за управление на мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см и максимална мощност не повече от 11 kw възраст 17 години. Придобива право за кат. М. След 3 години придобива право да управлява мотоциклет над 350 куб.см.

18 Правоспособност на водачите на ППС Категория В за управление на лек автомобил. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг или масата на ремаркето с товар да не превишава масата на автомобила без товар. Придобива право за категория М. Възраст 18 години. Подкатегория В1 за управление на три- или четириколесно МПС с електрозадвижване или с двигател с работен обем над 50 куб.см. и конструктивно максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса без товар не надвишава 550 кг. Придобива право за категория М. Възраст 17 години.

19 Правоспособност на водачите на ППС Категория С за управление на товарен автомобил над 7500 кг. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да притежава кат. В или С1. Придобива право за категория Ткт колесен трактор. Възраст 18 години. Подкатегория С1 за управление на товарен автомобил с допустима максимална маса над 3500 кг, но не повече от 7500 кг. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да притежава кат. В. Придобива право за категория Ткт колесен трактор. Възраст 18 години.

20 Правоспособност на водачите на ППС Категория D за управление на автобус над 16 места. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да има стаж от кат. С 2 години или от D1 стаж 1 година. Възраст 21 години. Подкатегория D1 за управление на автобус до 16 места за сядане без мястото на водача. Към него може да се прикачва и ремарке с допустимо максимална маса до 750 кг. Кандидатът трябва да има стаж от кат. С 1 години. Възраст 21 години.

21 Правоспособност на водачите на ППС Категория В+Е състав от ППС с теглещо МПС от кат. В и ремарке с допустимо максимална маса над 750 кг. Кандидатът трябва да притежава кат. В. Категория С+Е състав от ППС с теглещо МПС от кат. С и ремарке с допустимо максимална маса над 750 кг. Кандидатът трябва да има стаж от кат. С 1 година. Категория D+Е състав от ППС с теглещо МПС от кат. D и ремарке с допустимо максимална маса над 750 кг.

22 Правоспособност на водачите на ППС Категория Ткт за управление на колесни трактори. Кандидатът придобива право за кат. М. Възраст 17 години. Категория Ттб за управление на тролейбуси. Кандидатът придобива право за категория М. Възраст 21 години. Категория Ттм за управление на трамвайни мотриси. Кандидатът придобива право за катег. М. Възраст 21 години. За управление на самоходна машина, водачът трябва да притежава свидетелство от която и да е категория и документ за завършен курс за управление на съответната машина.

23

24

25 Път Елементи на пътя Определение Всяка земна площ, в населено или извън населено място, предназначена или обикновено използвана за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за ползване на който са еднакви за всички участници в движението. По такъв път е забранено движението на автомобили с гуми с шипове и верижни машини. ЗДП е валиден за всички видове пътища.

26 Пътна лента Надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни ППС в една посока едно след друго

27 Платно за движение Общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго

28 Граница на платното за движение Линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно...

29 Пътен банкет /тротоар/ Надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение, предназначена за движение на пешеходци.

30 Пътно платно общата широчина на всички конструктивни елементи на пътя: банкетите, тротоарите, платната за движение и островите

31 Разделителна ивица Надлъжна част от пътя, която го разделя на отделни платна за движение

32 Разделителна линия Линията, която разделя платното за движение на отделни пътни ленти

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

Microsoft Word - n38.doc

Microsoft Word - n38.doc НАРЕДБА 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

Slide 1

Slide 1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп. бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; бр. 76 от 06.08.2002

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar

Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar Ремарке Pronar Цена: Запитване Номер на обявата: 42944 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка: Pronar Модел: Ремаркета и цистерни Ремарке Pronar Ремарке Pronar модел Т 653 Допустима маса (кг) : 5950 Товароподемност

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

Naredba 10

Naredba 10 Н А Р Е Д Б А 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово(приета с Решение 27 на ОбС Садово от 22.01.2008 г., изменена и допълнена с Наредби за изменение и допълнение, приети с Решение

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА

ОПИСАНИЕ  НА  МОДУЛА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М О Д У Л А1/ТО-1 Т Е О Р Е Т И Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА София, 2012 година 53 О П И С А Н И Е Н А М О Д У Л А КОД НА

Подробно

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ Номенклатура и размер на патентните и - 2019 год. Наименование на та 01 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта Таблица1 01 01 Хотели

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231

SPECIFICATION TABLE FOR ROPS HST TYPE AND CAB HST TYPE SPECIFICATIONS Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 Техническа характеристи с хидростатична скоростна кутия ROPS and CAB Модел B2231 B2261 B2311 Мощност kw (к.с.) 12.5 (17.0) 14.6 (19.9) 17.4 (23.7) Двигател Производител KUBOTA Модел D1105 D1305 V1505 Тип

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОТОРЕТА ГРУП 2017-2020 Тази ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ е съкратен вариант на оригиналната версия, която получавате при закупуване на вашата МОТОРЕТА D1 и служи за ориентир на основните

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

НАРЕДБА за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен /Приета с Реш. 507 от 13.02.2002 г., изм. и доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г., изм. и доп. с Реш. 171 от 31.07.2008

Подробно

Въпрос, отговор графика 1. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки с опасни товари, имащи различни етикети за опасност? Да, ако изпращача е дал п

Въпрос, отговор графика 1. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки с опасни товари, имащи различни етикети за опасност? Да, ако изпращача е дал п Въпрос, отговор графика 1. Могат ли в едно ППС да се превозват опаковки с опасни товари, имащи различни етикети за опасност?, ако изпращача е дал писмена инструкция за това, но само ако това е в съответствие

Подробно

БДС 12948:1986

БДС 12948:1986 НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БДС 12948-86 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ДОПУСТИМИ НИВА НА ВЪНШЕН ШУМ И МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ Д 29 Официално издание КОМИТЕТ ПО КАЧЕСТВОТО КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc

Microsoft Word - Nar_61mp_2003Maria.doc НАРЕДБА 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Издадена от министъра на транспорта

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Сезонни работници Наръчник на потребителя във връзка с правилата за движението по пътищата 1

Сезонни работници Наръчник на потребителя във връзка с правилата за движението по пътищата 1 Сезонни работници Наръчник на потребителя във връзка с правилата за движението по пътищата 1 Въведение Настоящият пакет е изготвен от полицейските служби на Западна Мърсия за работници от други държави

Подробно

Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на

Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Глава І. Общи положения Чл. 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат на територията на гр. Търговище и населените места от

Подробно