Двуканален записващ термометър BS-Т2 WiFi Ръководство за работа за версия 4.хх

Размер: px
Започни от страница:

Download "Двуканален записващ термометър BS-Т2 WiFi Ръководство за работа за версия 4.хх"

Препис

1 Двуканален записващ термометър BS-Т2 WiFi Ръководство за работа за версия 4.хх Приложение: Складове за лекарства Складове за храни Мандри Сушилни Изби Кошери Гъбарници Оранжерии Хладилни камери Сървърни помещения Наблюдение на животни Мониторинг на отопление Възможности: Измерва, индикира и записва температура в диапазон от -40 С до +125 С от два цифрови датчика на кабел, външни за устройството Графичен дисплей с показване на последните 15 запаметени отчета Експортира записите в табличен.csv файл или.txt табулиран файл Двуцветна светодиодна индикация за наблюдение на алармите от разстояние Звукова сигнализация при по-ниска или повисока от зададената температура, възможност за изключване на звука Изпраща имейл съобщения с графично визуализиране на температури извън граници Изпраща данни към сайт: достъпен с QR код на панела

2 Включете захранването. Около 16 секунди след задействане на екрана е възможно да конфигурирате логера чрез смартфон, таблет или лаптоп. Изберете свързване към наличната мрежа и въведете фабрична парола: Автоматично ще се отвори уеб браузъръа по подразбиране в смарт устройство ви. Сканирайте наличните мрежи в близост до 30 метра от устройството и намерете фабричното име на логера: BS-T2-Log WiFi. Бутон за менюта и настройки Фабрично име на мрежата Екранът на телефона изглежда така: Индентификационен номер и версия Име на фирмата/собственика (може да се променя) Име на мястото на монтажа (може да се променя) Дата и време от вградения в устройството часовник Измерена температура от датчик 1. Настроени долна и горна граница в скобите Клиентки етикет/указател на датчик 1 (може да се променя) Статус на звуковата сигнализация разрешена или забранена Разрешено или забранено изтриване на паметта Име на безжичната мрежа, към която е свързан логера и качество на връзката В случай че не се отвори автоматично (зависи от версията на Андроид) наберете ръчно в браузер следния адрес: Статус на връзката със сървъра за данни: 1

3 След кликване на Бутон за менюта и настройки екрана изглежда така: Бутон за затваряне на менюто Връщане към началния екран с данни Към екран с графично показване на последните 100 отчета от двата датчика Меню за настройки и персонализиране на логера Меню за настройка на връзка към избрана безжична мрежа Бутон за сваляне на данни в.csv формат Бутон за сваляне на данни в.txt формат Бутон за менюта и настройки може да се извика от всички работни екрани. 2

4 След кликване на меню Latest Data екрана изглежда така: Бутон за менюта и настройки Клиентски етикет/указател на датчик 1 Графика на последните 100 отчета за температурата от датчик 1 Бутон за изключване на показването на графика от датчик 1 Клиентски етикет/указател на датчик 2 Графика на последните 100 отчета за температурата от датчик 2 Бутон за изключване на показването на графика от датчик 2 3

5 След кликване на меню Settings екрана изглежда така: Име на безжичната мрежа (Access Point), излъчвана от логера. Променете със символи на латиница. Име на фирмата собственик на логера. Променете със символи на латиница. Място на монтажа на логера. Променете със символи на латиница. Времеинтервал за запис на данни Отваря падащо меню Избор на времева зона. Отваря падащо меню. Долна и Горна температурна граница за задействане на аларма от Датчик 1. Попълвайте само число със знак. Допълнителен етикет/указател на Датчик 1 Променете със символи на латиница. Линк за калибриращо меню на Датчик 1 Допълнителен етикет/указател на Датчик 2 Променете със символи на латиница. Линк за калибриращо меню на Датчик 1 Бутони за избор на показанията в градус Целзий или Фаренхайт Бутони за разрешаване на звукова сигнализация при пресичане на Горна или Долна температурна граница Бутон за ръчно изтриване на паметта Време за проверка за липсващ датчик Парола на мрежата, излъчвана от логера Променете със символи на латиница. Бутон за разрешение паролата да се изписва на екрана Бутон за избор времето на логера да се сверява от устройството с което го достъпвате или да се вземе от интернет Бутон за запазване на настройките 4

6 Полетата по-горе, отбелязани в сиво се предават от логера към сървъра за данни и се отразяват в алармения мейл. Желателно е да се полълнят от потребителя, за да носят допълнителни уточнения от къде е генерирана алармата. Кликване на времеинтервал за запис на данни отваря следното падащо меню: Кликване на избор на времева зона отваря следното падащо меню: Кликване на избран времеинтервал го затваря и се нуждае от бутон SAVE за запазване и прилагане на новия избор. За България през лятно часово време изберете UTC+2. За България през зимно часово време изберете UTC

7 Логери с версия на фърмуера 4.ХХ и по-висока притежават възможност за въвеждане на калибрираща корекция в показанието на двата датчика. Кликване на линк за калибриращо меню на датчиците отваря разширени полета с възможност за попълване на корекция в диапазона +/ градуса за всеки датчик. Въведена е корекция на Датчик 1 ( + ) добавяне на 0,45 Въведена е корекция на Датчик 2 ( - ) изваждане на 1,25 Производителят информира всеки собственик на логер, че корекция се прави само след протокол за калибриране от сартифицирана лаборатория, а не с цел умишлено изкривяване на данните. 6

8 Кликване на WIFI Setup сменя екрана за настройка на връзка към избрана безжична мрежа, както е показано на снимката: Бутон за менюта и настройки Име на мрежа, към която е свързан в момента Локален IP адрес, назначен от рутера на мрежата, към която е свързан в момента. Изписва се на един от работните екрани IP адрес за връзка с логера през Access Point (AP) Бутон за сканиране на наличните в обхват на логера мрежи Лист с имената на откритите след сканиране мрежи Указател за сила на сигнала на всяка мрежа Индикатор за свободна мрежа или защитена с парола След сканиране на наличните мрежи потребителят трябва да укаже на логера към коя да бъде свързан. Логерът ще запомни името и паролата на мрежата, въведени в двете полета на екрана за WiFi настройки след натискане на бутона SAVE AND CONNECT. За около секунди ще се рестартира и на втория от работните екрани ще индикира дали е свързан и с какъв локален IP адрес е достъпен в тази мрежа. Кликване върху име на избрана мрежа попълва нейното име в това поле Поле за ръчно попълванене паролата Полето за парола да бъде с видими символи Бутон: Запази и се Свържи Докато вашето смарт устройство е в тази мрежа, няма нужда да прекъсвате връзка с нея, за да достъпвате логера през Access Point. Използвайте локалния IP адрес с всеки браузер. 7

9 Сваляне на данни от логера във формат.csv. Отваря се е Excel. Избраното име на логера, което сте променили с настройките. Идентификатор на логера, който не може да се променя. Място на монтиране на логера, което сте променили с настройките. Име на фирмата собственик на логера, което сте променили с настройките. Указатели на колоните: Дата, Време, Температура от датчик 1, Температура от датчик 2, Целзий или Фаренхайт. Извлечени данни от паметта на логера в табличен вид. По аналогичен начин изглежда свален файл с данни в.txt формат. Колоните са разделени с табулации. Отваря се с всеки текстов редактор, както и с Excel. 8

10 В долната част на устройството се свързват измервателните датчици за температура, външни за устройството. В лявата клема е датчик 1, а в дясната клема е датчик 2. Натискане и задържане на бутона за 6-7 секунди изтрива всички данни в логера. Устройството се захранва с напрежение 5V през кабел с USB Plug A, по средата между клемите за датчици. За прекарване на датчик през отвор в стена или удължаване на кабел на температурен датчик използвайте описанието на връзките в клемите за температурен датчик. Следва време 10 секунди през което можете да откажете изтриването с кратко натискане на бутона на панела. Ако времето изтече всички дани за температури в паметта се изтриват. Натискане и задържане на бутона за над 12 секунди възстановява фабричните настройки. + Vdd Signal GND Не се допуска захранване на външни консуматори с използване на посочените терминали +Vdd и GND. След спиране на захранване на рутера на локалната ви мрежа или рестартирането му е възможно той да назначи различен IP адрес на логера от досегашния. IP адресът на логера се изписва винаги на един от автоматично превъртащите екрани. Ако няма връзка, IP адресът е: Работните екрани с необходимата за наблюдение информация от логера се сменят автоматично на всеки 8 секунди. Кратко натискане на бутона на панела прелиства дисплея към следващия екран. Изтриват се: име и парола на мрежа, име на устройство, място на монтаж, име на собственик, температурни граници и калибриращи корекции за двата датчика. 9

11 На лицевия панел над всяка клема за датчик е вграден двуцветен, светодиоден индикатор. Свети в червено при превишаване на температурата за съответния датчик над зададената горна граница или в зелено при пресичане на долна граница. Указател за кой от двата датчика е показваната графика Празни точки в графиката температурата е над зададената горна граница Пунктирана линия показва нивото на зададената горна граница Плътни точки в графиката преди 11 отчета температурата е била под зададената горна граница Червен индикатор температурата от датчик 1 в момента е над зададената горна граница Светлинните индикатори не могат да се изключват. Изгасват когато измерваната всяка секунда температурата на съответния датчик е със стойност над зададената долна и под зададената горна граница. Задействане на аларма от пресичане на граница е съпроводено с кратък звуков сигнал, ако е разрешен от настройките. При пресичане на горна граница всяка минута се възпроизвежда 3-тонов, възходящ, а при долна граница - низходящ. Плътни точки в графиката 8 отчета от историята на температурата от датчик 2 е била над зададената долна граница Празни точки в графиката температурата е под зададената долна граница Зелен индикатор температурата от датчик 2 в момента е под зададената долна граница Ако логерът е онлайн, т.е. свързан към WiFi мрежа с интернет и клиента има активен акаунт в сайта: всяко пресичане на граници изпраща алармен имейл на адреса на клиента. Графичното изобразяване на историята на последните 15 отчета използва плътни и празни точки в зависимост от температурата в или извън граници. Ако зададената граница е в показвания температурен обхват тя се визуализира като тънка, пунктирана линия. Съобщението съдържа текст с име на логер, име на собственик, име на датчик, място на монтаж, тип на алармата и графика на събитието. Логери изпращащи аларми към неактивен акаунт не изпращат имейл на клиента, но данните им се приемат и записват от сървъра. 10

12 Имейл от реален акаунт, генериран при пресичане на горна граница. Данни от логер BS-T2 WiFi наблюдавани през сайта за данни: Реален клиентски акаунт в сайта може да обслужва едно или повече устройства. Разполага с бутон за сваляне на файл с данни от всеки логер в.csv формат. Има възможност за избор на показваната история за ден, последните 7 дни, последния месец или по избрана дата от календара. Ако логерът работи Off line, т.е. не е свързан към безжична мрежа с интернет или е далече, продължава да записва температурите през зададения времеинтервал. При връщане на логера в обхват на безжичната връзка или подадена такава с Hot Spot от смарт устройство в полеви условия, логерът предава всички неизпратени до момента записи към сайта за данни, където е възможно тяхното графично преглеждане, без да се генерират аларми със задна дата. За време 30 минути е възможно логера да предаде всички стари записи след като 2 седмици е бил в условия без връзка. Всяка минута се предават 100 непредадени записа за двете температури, съпроводени с техните дата и време. Върху графиките се изчертава изчислена 50- периодна плъзгаща средна за визуализиране на тенденцията/тренда на изменение на температурите. В дясната част на графиката с цветни термометри се показва последната предадена температура. Оцветяват се в различен цвят в зависимост от пресичане на границите. Зададените в логера горна и долна граница също се изчертават върху графиката. Придвижване с мишката по графиката от изминалите отчети отваря малко поле с допълнителна информация в цифров формат. Ако изтегъл акаунт е отново заплатен за нов период, се отключва за използване. В него се появяват всички предадени от логера данни за периода, в който акаунта е бил неактивен. Един или повече логери в акаунта Дата и час на последния предаден отчет Име и оставащ период Графика на температура Цвета на термометъра е в зависимост от границите Плъзгаща средна 50 периодна Бутон за сваляне на файл Цифрови данни за посочена точка 11

13 МАНИФЕСТ НА ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОР-ИЗОБРЕТАТЕЛ Никога и никъде в човешката история музикант, артист, готвач и разказвач не са градили света такъв, какъвто Ви заобикаля, с всички благини в него, които еженаносекундно използвате и Ви обслужват безотказно! Адвокат, счетоводител, банкер и журналист никога не трябва да се докосват до лостовете, джойстиците и копченцата на пулта за управление на държавната машина! Лобирането да се забрани. Всичко трябва да се прави само от хора, които са градили истински работещи системи в пълно съответствие със законите на Физиката и Математиката. Да се симуира, дебъгва, оптимизира, многократно проверява и прилага само след успешни тестове. Да се премахне Член 69 от Конституцията на България! Светът ще стане прекрасен когато се управлява само от Инженери. 12

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

SoftwareDoc.docx

SoftwareDoc.docx Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ...

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно