ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по МУЗИКА за 3. клас. ГОДИШЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по МУЗИКА за 3. клас. ГОДИШЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по МУЗИКА за 3. клас ГОДИШЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕТЕ 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Музикален материал и методи при работа пеене слушане методи Музиката е отново с нас. Пее предпочитана от училищния Хей, приятелю, репертоар; пресъздава характера на та при изпълнение. здравей Х. Агасян 2 2 Диагностика входно ниво Какво научих за музиката във 2. клас? Тест 3 3 Есента в песни Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4; подбира подходящи средства за съпровод съобразно характера на музиката; слуша музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и други; участва в съчиняването на тематични звукови картини. 4 4 Тонови трайности Приказка за мечото семейство 5 5 Тонови трайности Елементи на нотописа Познава графичния белег на цяла, половина, четвъртина, осмина; изпълнява подражателно ритмични последования от изучаваните нотни стойности. Знае предназначението на обозначенията знак за повторение и първи и втори път ; познава графичния белег на цяла, половина, четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи. Есен на полето Т. Попов Вечер в село Б. Барток Игра Пей и танцувай с Валс Й. мен англ. Брамс Бележки/ коментари 1

2 6 6 Клавишни музикални инструменти 7 7 Клавишни музикални инструменти продължение Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент акордеон; разпознава метрума на музика в размери 2/4 и 3/4; разпознава нотен запис, тактова черта и размер. Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент орган. 8 8 Приказка за нотите І част Разграничава народната и авторската музика в училищния репертоар; познава петолиние. 9 9 Приказка за нотите ІІ част Познава петолиние, ключ сол, разположението Приказка за нотите ІІІ част Познава петолиние, ключ сол, разположението Приказка за нотите ІV част Познава петолиние, ключ сол, разположението Зимата в песни Участва в съчиняването на тематични звукови картини; разпознава най-малко два инструментални откъса от репертоара за слушане. Пиано Хр. Недялков Молитва Б. Карадимчев Къщичка за песни П. Льондев Орач оре Гюл девойче Пиле пее по небе народна Зимна песничка П. Хаджиев Валс Й. Щраус Молещото се дете Р. Шуман Фантазия за орган Й. С. Бах Тройка П. И. Чайковски Игра 2

3 13 13 Честито Рождество Христово! Познава символиката и съдържанието на коледуването; свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи; коментира присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието; дава примери за присъствието на изучаваните жанрове в ежедневието и празника на хората Нова година нов късмет Познава символиката и съдържанието на сурвакането; свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи; коментира присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието Нова година нов късмет Коментира фолклорна музика и обреди на различни етноси в България Приказка за нотите V част Познава петолиние, ключ сол, разположението Елементи на нотописа Познава петолиние, ключ сол, разположението знае предназначението на обозначенията знак за повторение и първи и втори път ; свързва изучаваните видове мелодическо движение с графичен модел и елементарен нотен Приказка за нотите VІ част Познава петолиние, ключ сол, разположението Приказка за нотите VІІ част Познава петолиние, ключ сол, разположението 3 Коледарско хоро П. Стайнов Коледно звънче Х. Агасян Сурвакарска Б. Ибришимов Мома пее Булка жаба Погледни мене в очите народна Бъдни вечер - Х. Агасян Елха Елате да се веселим Булка жаба Юнак и гора

4 20 Приказка за нотите край Познава петолиние, ключ сол, разположението Обобщение на знанията за нотите Изпълнява песни от училищния репертоар авторски и народни; възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; пресъздава характера на та при изпълнение; следва указанията и жестове-те на учителя; проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни. 22 Броим на две Разграничава и отчита равномерна и неравномерна пулсация на на две и на три ; отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел; разпознава метрума на музиката в размери 2/4 и 5/ Броим на две Разграничава и отчита равномерна и неравномерна пулсация на на две и на три ; отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел; разпознава метрума на музиката в размери 2/4 и 5/8. 24 Броим на три Разпознава метрума на музиката в размер 3/4; анализира разположението на изучаваните нотни стойности и паузи в размер 3/4; Познава графичния белег на цяла, половина, половина с точка, четвъртина и осмина нота ; свързва изучаваните нотни стойности със съответните тонови трайности; познава петолиние, ключ сол, разположението на нотите върху петолинието и съответстващите им тонови имена. 4 Звездна нощ Д. Христов Веселите ноти П. Арабов Боряно, Борянке Заспала е малка мома народна Цветна американска популярна Право хоро Марш П. Хаджиев Игра

5 25 22 Броим на три Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел; разпознава метрума в музиката в размери 3/4 и 7/8; анализира разположението на изучаваните нотни стойности и паузи в размер 3/4; възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност; проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни; съпровожда песни и подходящи инструментални откъси от училищния репертоар, като се ръководи от метрума и темпото при изпълнение на съпровода; изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и ритъм; съпровожда по нотен запис подходящи песни в размер 3/4. 26 Баба Марта Танцува право хоро и ръченица върху музика от училищния и извънучилищния репертоар; съчинява тематични танци по характерна музика; свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи Трети март Разпознава звучността на женски и смесен хор; определя еднаквост, различие и подобие в песни от училищния репертоар по слух и с помощта на графични средства; изпълнява четири песни от училищния репертоар авторски и народни; пресъздава характера на та при изпълнение; синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност; проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни; назовава четири имена на български и чужди музиканти композитори и изпълнители, свързани с изучавания материал; коментира присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието; определя със свои думи темпо, динамика и характер на музиката в подходящи примери; пресъздава характера на изпълняваните песни. Твойте очи, Гине народна Мартенска Ж. Янкулова Вятър ечи Д. Чинтулов Ръченица из операта Момчил Л. Пипков Де е България популярна 5

6 28 Денят на мама 8 март Пресъздава характера на песни при изпълнение; мотивира избора си на предпочитана ; проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни Пролет е дошла Проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни; определя със свои думи темпо, динамика и характер на музиката в подходящи примери; 30 Изпитай се сам диагностика междинно ниво разпознава звучността на женски хор и смесен хор. Познава петолиние, ключ сол, разположението им тонови имена; отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел Пролет е дошла Следва указанията и жестовете на учителя; проявява емоционално отношение и артистичност при изпълнение на песни; разграничава народната и авторската музика в училищния репертоар; коментира присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието. 32 Духови инструменти Разпознава по външен вид и тембър музикалния инструмент кларинет (познава принципа и различни начини на звукоизвличане при духовите инструменти) разграничава по тембър духовите инструменти от останалите; Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в подходящи инструментални творби и ги използва като слухова опора при разпознаване Изпитай се сам Познава графичния белег на цяла, половина, половина с точка, четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи; свързва изучаваните нотни стойности със съответните тонови трайности; изпълнява подражателно ритмични последования от изучаваните нотни стойности; познава петолиние, ключ сол, разположението им тонови имена; разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 5/8, и 7/8; разпознава в нотен 6 Песен за мама Хр. Недялков Пролет П. Хаджиев Пролетна забава М. Шопов Месечко ясен Ив. Маринов Мазурка Ф. Шопен Април ( Кокиче ) П. И. Чайковски Ръченица Св. Обретенов Хоро Л. Пипков Песен Ф. Кутев Тест

7 запис такт, тактова черта и размер; анализира разположението на изучаваните нотни стойности и паузи в размери 2/4, 3/4 и 4/4. 34 Пролетни празници Познава символиката и съдържанието на кукерските игри и лазаруването; свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи Христос воскресе! Коментира присъствието на авторска и народна музика в празника и ежедневието; познава символиката и съдържанието на кукерските игри и лазаруването; свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи. 36 Хорови състави Разпознава звучността на женски хор и смесен хор Забавни страници Назовава четири имена на български и чужди музиканти композитори и изпълнители, свързани с изучавания материал. 38 Изпитай се сам Разпознава по външен вид и тембър музикалните инструменти: кларинет, орган, акордеон; разграничава народните инструменти от останалите; разграничава и отчита равномерна и неравномерна пулсация на две и на три ; разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4 и 7/8; назовава четири имена на български и чужди музиканти композитори и изпълнители, свързани с изучавания материал Музикални жанрове Слуша музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и други; проследява мелодия, характер, темпо и динамика в подходящи инструментални творби и ги използва като слухова опора при разпознаване; разпознава по характерен ритъм; разпознава най-малко два инструментални откъса от репертоара за слушане; свързва метричната пулсация и характера на музиката с изучаваните жанрове. 40 Музикални жанрове Слушане на музика Слуша музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и други; проследява мелодия, характер, темпо и динамика 7 Лаленце се люлее народна Христос воскресе! Кр. Белев Луд гидия М. Кочев Миши късмет Х. Агасян Луд гидия М. Кочев Хумореска В. Стоянов Тест Брезичка руска народна Увертюра из балета Лебедово езеро П. И. Чайковски Из балета Лебедово езеро (Одета,

8 в подходящи инструментални творби и ги използва като слухова опора при разпознаване; разпознава най-малко два инструментални откъса от репертоара за слушане; свързва метричната пулсация и характера на музиката с изучаваните жанрове. 41 Музиката днес Познава съвременни музикални инструменти електрическа китара; изпълнява четири песни от училищния репертоар авторски и народни; възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; пресъздава характера на та при изпълнение Музиката днес Познава съвременни музикални инструменти кийборд; разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 5/8 и 7/8. 43 Св. св. Кирил и Методий Възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуалните си възможности; пресъздава характера на та при изпълнение На концерт Наблюдение в изнесена музикално-творческа среда Посещение на концерт, посветен на 24 май. 45 Ваканция, ура! Мотивира избора си на предпочитана ; изпълнява песни от извънучилищния репертоар. Измислена песничка - Й. Колев Зайче присмехулче Д. Христов Най-българ ският ден Е. Струнджев Лятна ваканция Е. Струнджев Зигфрид, Измамата, Любовта възтържествува ) П. И. Чайковски Тарантела С. де Мурсия Заешко хоро В. Казанджиев 46 Годишен преговор Преговор на учебното съдържание Какво научих в 3. клас изходно ниво 48 Концерт тържество за края на учебната година Разработил:... (име, фамилия, подпис) Изпълнява четири песни от училищния репертоар авторски и народни; импровизира разнообразни движения върху музика. Наблюдение Тест 8

9

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА ... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА Утвърждавам:... Директор: (име и фамилия) Уроци за

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

kniga_daskal_4klas_muzika.indd

kniga_daskal_4klas_muzika.indd МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Толедова Любомира Христова Пепа Запрянова МУЗИКА 4. КЛАС общообразователна подготовка КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Иванова Толедова

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 10. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВ

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 10. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВ ... /ЛОГО НА ЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ЧЕБНИКА ПО МЗИКА ЗА 10. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКСТВА твърждавам:... Директор: (име и фамилия) роци за нови

Подробно

ГАЛУНКА КАЛОФЕРОВА ВЯРА СОТИРОВА РОСИЦА ДРАГАНОВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС Г О Л Я М О Т О П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е

ГАЛУНКА КАЛОФЕРОВА ВЯРА СОТИРОВА РОСИЦА ДРАГАНОВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС Г О Л Я М О Т О П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е ГАЛУНКА КАЛОФЕРОВА ВЯРА СОТИРОВА РОСИЦА ДРАГАНОВА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС Г О Л Я М О Т О П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е Благодарим на г-жа Мария Ганева за безвъзмездно предоставения текст

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София 2 Доц. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, автор, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление, 2017 г

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура в XI и XII

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура е насочено

Подробно

ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ

ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Пенка Минчева Красимира Филева Диана Кацарова КНИГА за УЧИТЕЛЯ по музика за четвърти клас ПРОСВЕТА София Пенка Пенчева Минчева, Красимира

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония и полифония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен

Подробно

Ли Анлонг Паралел между метрума на китайския фолклор и класическия европейски джаз Всяка народност на света има своя собствена ритмична структура, коя

Ли Анлонг Паралел между метрума на китайския фолклор и класическия европейски джаз Всяка народност на света има своя собствена ритмична структура, коя Ли Анлонг Паралел между метрума на китайския фолклор и класическия европейски джаз Всяка народност на света има своя собствена ритмична структура, която се обуславя от характерните пулсации на фолклорната

Подробно

generated pdf

generated pdf Носител на наградата Нестинарка тази година е проф. д-р Костадин Бураджиев понеделник, 26 август 2019 Публикувано от: Радостин Рачев * Призът ще бъде връчен на церемонията по откриване днес от 20.30 часа

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС "ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ" ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА 07.06.2019 ПЕТЪК РЕД ЧАС ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 13:30 Женска фолклорна група към Клуб на пенсионера Розова долина Казанлък Роден край, Бяла Марийка, Майко, Българийо Ръководител: Величка

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Ma

THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Ma THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICAL-RISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO TRAINING Elizabet O. Madzhayan ABSTRACT: The report examines problems concerning

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно