PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ"

Препис

1 pipelife.bg PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ Инспекционни шахти за канализационни системи

2 1 ВЪВЕДЕНИЕ 1.1 Защо да използваме пластмасови инспекционни шахти? 1.2 Експлоатационен живот За да се демонстрират дълго трайните експлоатационни качества на полиолефиновите (полиетилен и полипропилен) тръби е проведено проучване от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с производителите на суровина Borealis и LyonellBasell. Целта на проучването 2 ПРИЛОЖНИЕ 2.1 Пластмасови инспекционни шахти в обществения сектор Шахта съгласно стандартите, означава строително съоръжение спомагащо за оптималното протичане на отпадъчните води при гравитачни канализационни мрежи. Те се проектират в местата, където се предвижда ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи изисквания по отношение на сигурността на канализационните системи и опазването на околната среда. При обсъждането на комунални проблеми се установява, че много често на границата на някой парцел трябва да се постави шахта за включване на съответното домакинство към градската канализационна мрежа. По този начин става възможно да се правят проверки на битовите отпадъчни води, а също така и да се почиства и проверява самата шахта. Тяхната гарантирана хермeтичност, здравина и ниско тегло ги прави подходящи за е да се осигурят достатъчно валидирани данни, за да може да се декларира очаквана продължителност от поне 100 години на експлоатацията на тръби, произведени съгласно стандартите. В процеса на проучването бяха изследвани техния термично-окислителен разпад, максимално допустимо напрежение, дългосрочно поведение изграждането на една завършена канализационна система с дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. Използването на пластмаси, както при тръбите, така и при шахтите има значителни практически и икономически предимства, което води до ниски разходи през цялото време на експлоатацията им. при постоянен опън и влиянието на температурата. За проучването са използвани новопроизведени тръби и такива в употреба над 40 години. Всички тези методи са изпълнени в съответствие с валидните международни стандарти (ISO) и натрупаните познания от науката за полимерни материали. изменение на трасето на тръбопроводите в хоризонтална или вертикална посока, изменение на напречното сечение или наклона на тръбните участъци, както и в местата, където се включват или започват други канализационни участъци. Тя служи за вентилация, а също така и за въвеждане на уред за почистване или на инспекционно и контролно оборудване. 2.2 Спестяване на разходи чрез използване на пластмасови шахти намаляват се финансовите разходи лесно се монтират изискват малко пространство почти нямат нужда от поддръжка не корозират имат дълъг живот Както в европейските страни, така и в България, се констатира, че използването и приемането на недостъпните пластмасови шахтови системи постоянно се увеличава. Днес технологичното развитие е толкова напреднало, че с модерните почистващи и инспектиращи системи оборудваните с шахти от Пайплайф канали могат да се изпитат и поддържат по стандарт БДС EN ПРЕДИМСТВА В над случая шахтите PRAKTO доказват своята целесъобразност и ефективност със следните предимства: Функционална конструкция тип Лего! Муфирани входове и изходи с уплътнителни пръстени. Гарантирана водоплътност на шахтовата конструкция, която предпазва системата от навлизане на вода в нея както и изтичането й към почвата. Лесно достигане на проектната височина с помощта на дистанциращата тръба и телескопичен капак. 2 PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

3 Гарантирана висока химична устойчивост, абразивна устойчивост и механична якост на целия продукт. В зависимост от повърхностните условия и натоварвания шахтите се комплектоват със следните капаци: полипропиленов капак А15 (1.5 т) - за тревни площи (вариант със заключване) чугунен капак А15 (1,5 т), B125 (12,5 т) и D400 (40 т) за тревни площи, тротоари и зони с трафик чугунена решетка за уличен отток В125 (12,5 т) Отлични хидравлични характеристики гладка повърхност, проточна форма против загуби и за лесно преминаване на инспекционна техника. Ниско относително тегло на всеки един от съставните елементи на шахтата - гарантира лесно манипулиране лесен монтаж без нужда от допълнителна строителна техника. Дълъг експлоатационен живот дори и при наличието на агресивни води. Икономически изгодно с оглед на Транспорт Складиране Монтаж Експлотация спестяват място могат да се рециклират Доказана практичност в хиляди случаи! Инспекционните шахти на Пайплайф са одобрени от строителния надзор с разрешително от Австрийският строителен надзор. След направените тестове за статика установено, че по отношение на сигурността и пригодността им за използване те отговарят на изискванията за издаване на разрешително от службата за строителен надзор. Предлагаме Ви поясненията, които потвърждават правилността на избора на този вид шахти инсталирани от водещи строителни фирми в обществени сгради, паркинзи, зелени площи и др. 4 СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕН- ТИ НА PRAKTO ИНСПЕ- КЦИОННИ ШАХТИ Телескопичен капак с отвори Телескопичен капак без отвори Фиксиран капак Фиксиран капак със заключване Дистанцираща тръба Маншон База / Дъно PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 3

4 5 НОМЕНКЛАТУРА 5.1 База База право протичане - ST (1 вход, 1 изход) База събирателна - RL (3 входа, 1 изход) диаметър на базата диаметри на свързаните тръби Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 400 Ø 400 диаметър на базата диаметри на свързаните тръби Ø 110 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø Асортимент PP база дъно - RL D L S Z D S 45 Left inlet Z KGSG-RL400/ KGSG-RL400/160 G KGSG-RL400/200 G3 45 Right inlet Z PP база дъно - ST D L S Z KGSG-ST400/160 G3 D s KGSG-ST400/200 G KGSG-ST400/ KGSG-ST400/315 L L KGSG-ST400/ Удължение DN DN/OD400 ECO Corr_DW/OD400/400kg/m 2 /6m CoCorr_DW/ OD400/400kg/m 2 /6.. DN/OD400 Уплътнителен пръстен OD PRAGA 400mm 4 PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

5 DN DN/OD TSR_PRDW400/315 CoCorr_DW/ OD400/400kg/m 2 /6 1 Телескопичен капак с отвори DN400 за натоварване 1.5 т 370x Prakto-Cover G 400-1,5т. Телескопичен капак без отвори DN400 за натоварване 1.5 т 370x Prakto-Cover 400-1,5т. D 1 Телескопичен капак с отвори DN400 за натоварване 12.5 т 380x Prakto-Cover G 400-B125 Телескопичен капак без отвори DN400 за натоварване 12.5 т 380x Prakto-Cover 400-B Маншон за телескопичен капак за двуслойна гофрирана тръба D 1 D Видове капаци Капак с телескопична тръба D 1 Телескопичен капак с отвори DN400, D400 (натоварване 40 т) 1 380x Prakto-Cover G 400-D400 1 Телескопичен капак без отвори DN400, D400 (натоварване 40 т) 380x Prakto-Cover 400-D400 PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 5

6 5.4.2 Капак без телескопична тръба Пластмасов PP капак за натоварване 1.5 т Dn ,9 - KGDOV400-combi Полимерен капак DN400, А15 със заключване Dn Prakto-Cover DN т._lock 6 КАСКАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА ШАХТА Каскадно заустване на канализационни води с довеждаща тръба, завършваща при шахтата с вертикален участък, отвеждащ към дъното на шахтата. Без водобоен кладенец при тръбопроводи с диаметър Ø250 и височина на пада от м. A B DN 250 mm 4 DN 200 mm 5 Каскадни решения за шахти в зависимост от диаметъра: A Схема на шахта за тръби 250 mm В Схема на шахта за тръби 250 mm 1 вход 2 муфа 3 разклонител 45 4 коляно 45 5 коляно 45 7 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ PRAKTO Инспекционни шахти PRAKTO са проектирани и произведени за удобно и сигурно присъединяване на: 1) Гладостенна PVC тръба 2) Гофрирана тръба PP-B PRAGA посредством адаптор от тръби PRAGA към гладкостенни тръби PVC 6 PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

7 8 3 1 PP База дъно RL 2 PP удължител PRAGA SN8 3 Телескоп 4 Гладостенна PVC тръба 5 Гофрирана тръба PP-B PRAGA 6 PVC тапа (KG ) 7 PP-B PRAGA Адаптор към гладкостенни тръби PVC (PRP ) 8 Капак ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ, ИНСПЕКЦИЯ Модерните технологии за проверка и почистване правят човешкия достъп излишен. Поради това традиционните тежки, непрактични, но достъпни, шахти за почистване и контрол губят своето значение в областта на канализационните мрежи. Лесна и удобна поддръжка Дъното на шахтата с гладката си повърхност и специална форма е предпоставка за оптимални хидравлични свойства за движение на течността. В огромна степен се избягва запушване и образуване на утайка, което би изисквало интензивна поддръжка. Инспекция Осигурен е лесен и бърз достъп на инспекционна техника към канализационната система както и на почистваща техника с което отстраняването на натрупаните утайки е безпроблемно и удовлетворява изискванията на всички страни в процеса на експлоатация на системата. 9 МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОН- НИ ШАХТИ Монтажът на инспекционните канализационните шахти ПРАКТО на Пайплайф се извършва аналогично на свързването на тръбните канализационни системи с прилежащите към тях фасонни части. Уплътняването на свързките при входящите и изходящи тръбопроводи, както и на дистанциращата тръба се извършва посредством фабрично закрепени уплътнителни пръстени. 9.1 Инструкции за монтаж на базата с дистанциращата тръба 1. Проверете преди монтажа изправността на шахтата и на уплътненията. Затворете тези входове, които няма да са нужни с подходяща KG-тапа за муф (KG...). Поставете шахтата върху предварително подготвената подложка, в съответствие с БДС EN Материалът и уплътнението на подложката да са съобразени с проектните изисквания. Нивелирайте прецизно шахтата. Свържете тръбите от мрежата с шахтата съгласно изискванията. В случай, че тръбната мрежа е от друг материал като каменин, бетон, чугун или гофрирана тръба, то тогава използвайте нужните адаптори от продуктовата гама на Pipelife. PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 7

8 2. Монтирайте вертикалната-дистанцираща тръба тип ECO Corr_DW/OD400/400kg/m 2 /6m: Намажете уплътнението (PRK400) със смазка Пайплайф и вкарайте дистанциращата тръба в базата до края на муфената част. Нивелирайте прецизно дистанциращата тръба. Скъсете дистанциращата тръба до нужната височина. Засипвайте равномерно на пластове по см като уплътнявате всеки пласт. Спазвайте проектните изисквания! 3. Засипете и уплътнете ръчно около основата на шахтата с пясък, баластра или дребен чакъл (големина на частиците до 20 мм, степен на неравномерност U 10). 4. Монтиране на телескопичен капак: -Поставете гуменият уплътнителен маншон върху вертикалната тръба. Намажете със смазка. Вкарайте телескопичния елемент в уплътнителния елемент (вертикална тръба) и го сведете до зададената проектна височина. -Запълнете с материал (бетон или асфалт) под фланшовия край на капака за да имате добравръзка и взаимодействие на капака с подложката. 9.2 Инструкции за монтаж на шахтовите капаци 1. Вариант капак KGBET, върху който може да се стъпва: шахтовият капак се поставя върху окончателно обработената вертикална гофрирана тръба CO Corr_DW/DN400 посредством завинтване на затегателния болт. 2. Вариант фиксиран: в зависимост от натоварването бетонния пръстен или чугунената рамка се поставят в носещата повърхност така, че натоварването по повърхността на рамката да бъде равномерно разпределено към пътната настилката. (колкото e предвидената вибрация). 9.3 Допълнителни указания Между вертикалната тръба на шахтата и шахтовия капак трябва да има разлика от минимум 2 см така, че върху основното тяло да няма въздействие от димнамично натоварване. Подложката на шахтата е с минимална дебелина 15 см от почвен материал като пясък, баластра или чакъл (размер на частиците до 20 мм, U 10). Пясъчната възглавница трябва да е с плътност от DPr 97% по Proctor. Пластовете почва и конструкцията на пътната настилка трябва да бъдат внимателно уплътненидо степен DPr 97% по Proctor. При високо ниво на подпочвените води основното тяло на шахтата над сглобката на тръбата трябва да се запълни с минимум 30 см пясък, баластра или чакъл (размер на частиците до 20 мм, U 10). Производство / Централен склад Ботевград; 2140, п.к. 65 Ул. Индустриална 3

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПАЙПЛАЙФ ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRAKTO пластмасови инспекционни шахти

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRAKTO пластмасови инспекционни шахти PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.07.2019 PRAKTO пластмасови инспекционни шахти PRAKTO - ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ИНЖЕКЦИОННО ИЗЛЯТИ ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ по стандарт БДС EN 476 и БДС EN 13598 Ценовата листа е валидна

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 15.08.2018 Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Код ТО EAC/V03 Цените са в лв/бр без ДДС FATBOX Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Продуктов код FATBOX-GNS0,5-NEO FATBOX-GNS2-TPV FATBOX-GNS4-TR

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен ЦЕНОВА ЛИСТА от 13.05.2019 PRO Ревизионни шахти от полипропилен PRO1000 РЕВИЗИОННИ ШАХТИ съгласно стандарт EN13598-2 ВАЖНО!!! РЕВИЗИОННИ ШАХТИ PRO1000 С ВИСОЧИНА ДО 3.5 М. И БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.04.2019 OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2 OILBOX-CNS1.5-TPV OILBOX-CNS3-TPV OILBOX-CNS3/30-TPV-ProPass OILBOX-CNS6-T OILBOX-CNS6/60-T-ProPass OILBOX-CNS10-T OILBOX-CNS10/100-T-ProPass

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ Дренажни Системи Ценовата листа е валидна от 01.07.2019 Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Цените са в лв Дренажни системи от двуслойни

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 28.01.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.04.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 09.09.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД ЛИНЕЙНО И ТОЧКОВО ОТВОДНЯВАНЕ, РЕВИЗИИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ. ОПИСАНИЕ Oписание: Отводнителни стандартни, душ и шлиц улеи, подови сифони и финори от неръждаема стомана Предназначение:

Подробно

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради www.hutterer-lechner.com HL Хидроизолиране на сгради Базова за проектиране и изпълнение

Подробно

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива.

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. 1. 2. 3. 4. Разгледайте съдържанието на приложения основен пакет. Той включва необходимите

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.06.2019 MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация БЕЗШУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА по стандарт EN 1451-1 Цените са в лв/бр

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAGMA Инфраструктурна канализационна система от полипропилен

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAGMA Инфраструктурна канализационна система от полипропилен PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg PRAGMA Инфраструктурна канализационна система от полипропилен PIPES FOR LIFE PRAGMA Съдържание 1 ВЪВЕДЕНИЕ... 3 1.1 Защо да използваме профилирани (оребрени, гофрирани/вълнообразни)

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie Система за управление на атмосферни води 1 Основните проблеми, свързани с наводненията в урбанизираните територии произтичат от атмосферните води. ЛИПСА НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ. Градоустройство, свързано с

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи E Инжинеринг ЕООД Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке Визия

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

ТВЪРДИ И ЛЕНТОВИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Представяме Ви hirro безшевно екструдирани маркучи за капково напояване. Безшевното екструдиране елимини

ТВЪРДИ И ЛЕНТОВИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Представяме Ви hirro безшевно екструдирани маркучи за капково напояване. Безшевното екструдиране елимини ТВЪРДИ И ЛЕНТОВИ МАРКУЧИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Представяме Ви hirro безшевно екструдирани маркучи за капково напояване. Безшевното екструдиране елиминира възможността за прегъване и нарушаване на дебита

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

54 DN50 DN HL Сифони Душ-кабини 4

54 DN50 DN HL Сифони Душ-кабини 4 54 6-24 193 83 205 110 62 HL Сифони 53 4. Душ-кабини 4 HL Сифони за Душ-кабини Базова за проектиране и изпълнение HL предлага подходящи сифони за всички корита в търговската мрежа, отговарящи на съответните

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи E Engineering GmbH Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке, Анете Цилер Оформление:

Подробно