ОТЧЕТ ЗА ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ ПОРТУГАЛИЯ, ФОРТЕ ДА КАЗА,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТ ЗА ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ ПОРТУГАЛИЯ, ФОРТЕ ДА КАЗА,"

Препис

1 ОТЧЕТ ЗА ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ година година ПОРТУГАЛИЯ, ФОРТЕ ДА КАЗА, Съдържание I. Екип II. Цели III. Програма IV. Резултати I. Екип Подготовка С цел подготовката за предстоящата транснационална мобилност по проект Водата в нашия свят в Португалия през месец септември, екипът по проекта проведе среща за подготовка на дейностите по време на транснационалната мобилност. С оглед нормалното протичане на срещата, заедно с координатора от посрещащата страна изработихме план на визитата. Обсъдихме плана на визитата, настаняването на участниците и планирахме дейностите по време на визитата. На срещата присъстваха: От България- Татяна Димитрова и Весела Манчева От Литва-Дануте Климасаускиене и Лорета Красницкиене От Италия Джована Кантоне и Кармела Ди Стефано От Полша- Агниешка Дуда и Алисия Лежанска От Турция-Бахрие Бекен и Еилем Ичер От Португалия-Мария де Луж, Мария Валерио и Хелена Рамос II. Цели на втората транснационална мобилност според проектното предложение В календарния план на проект Водата в нашия свят за втората транснационална мобилност са заложени следните цели и дейности: 1.Работна среща за оценяване на анкетите за обратна връзка, попълвани от учениците, с цел да се провери до каква степен резултатите отговарят на определените нужди. 2. Контрол на времевия график на проекта. 3.Дискутиране на възможни рискове и предизвикателства. 4.Оценяване на влиянието и ползите от проекта за едногодишния период до момента

2 5.Изготвяне на междинен отчет за първата половина на действие на проекта. IV. Програма Предварително изготвената програма от училището домакин е съгласувана и координирана с всички партньори по проекта: 19 септември 2017 година Пристигане и настаняване на участниците. Всички партньори пристигнаха и бяха настанени в хотел Санта Ирия в Лисабон. 20 Септември 2017 година 9:30.Официално посрещане на участниците в училище Агрупаменто де Есколас до Форте да Каса. Хелена Рамос -координатор на проекта от Португалия представи план на учителската визита. Всички партньори представиха доклади по извършените дейности до момента. Уточнихме датите на предстоящите обучителни събития в Италия през март 2018 година и в Литва през май 2018 година, броя на участниците и темите на предстоящите обучителни събития. Изработените до момента продукти от дейностите по проекта /уеб страница, речник, презентационни материали и видеа, изложби и брошури/ са публикувани на уеб страницата на проекта и в платформата etwinning. 12:40 Обяд Училището домакин във Форте да Каза разполага със самостоятелна кухня и помещение за хранене, в което учениците от специалност кетъринг провеждат практиката си. Имахме възможността да опитаме национални домашно приготвени ястия 14:00-16:00 Координаторите от всички партньорски училища представиха дейности, свързани с предметите от учебното съдържание и/ или развитие на предприемачеството у учениците, която ще се осъществи по време на визитите с учениците. Дейността ще се осъществи на местно ниво с учениците и резултатите ще се публикуват на сайта на проекта и в помагалото с добри практики на английски език и на езиците на шестте страни участващи в партньорството.

3 България 1. Изработване на мартеници и украса за велик ден 2. Изработване на украса от отпадни материали 3. Тест в easy quizzy 4.Създаване на видео в Momento Espresso 5. Идиоми в картинки 6. Интегриран урок Числото Фибоначи Португалия -1. Дейности аз разчупване на леда /Dos and Don t/ 2. Манифест Какво е за мен водата Полша-1. Игра Европа, 2. Фотоконкурс 3. Познавателна игра география Италия-1.Създаване на постери 2.Електронна изложба 3.Създаване и управление на електронен блог. Литва 1.Писане на автобиография и мотивационно писмо Европейски формат Турция-Добри практики от колеж ТЕД 21 септември Презентации,дискусии а/презентация WOW - Координаторът запозна останалите участници с презентация, съдържаща информация за целите и дейностите по проекта и степента до която са постигнати до момента. Всички партньори са запознати с дейностите от календара на проекта и сроковете за осъществяването им. б/представяне на електронната библиотека - Кристина Круз, която е отговорна за трите библиотеки в училището и обучител по дигитални техонологии, представи на участниците електронната библиотека на училището. Мария Хоао учител по география показа на партньорите създадения от нея блог и начините по които го използва за обучението си. Кристина Круз насърчи участниците да се възползват от възможностите за обучение на European Schoolnet academy. в/etwinning workshop- Участниците публикуваха снимки и впечатления от транснационалната мобилност в Twinspace на проекта в платформата. г/дискусии за резултатите и възможните начини за разпространение на резултатите от проекта. Участниците коментираха начините за изработване на четирите устойчиви общи резултати и начините на разпространението им: -Речник с идиоми, съдържащи думата вода. Речникът съдържа идиоми с думата вода на английски език и превод на идиомите на шестте езика на участниците в проекта, а именно-български, италиански, литовски, полски, португалски и турски. -Интерактивна карта на водните ресурси- Координаторът на проекта България ще произведе шаблон и ще изработи интерактивна карта на базата на технологии с отворен код: HTML 5 и CSS фреймуърк-а Bootstrap. Картата ще е имплементирана като уебсайт

4 с една страница с реактивен дизайн, за да работи правилно върху компютри и мобилни устройства (телефони и таблети).интерактивната карта е разработена на база на публичните JavsScript API-та на продукта Google Maps API версия 3. Това е безплатна технология за визуализация на карти, съвместима с всички съвременни уеб-браузъри. Всички партньори ще изпратят на координатора за създаване на картата информация на английски език за 5 водни ресурси от собствената си страна. -Пътеводител на спа курортите- Участниците в транснационалната мобилност взеха решение да се направи пътеводител на СПА курортите като резултат и обединение на продуктите от Дейност 4 Вода и туризъм. Пътеводителят ще е електронен и ще съдържа информация за определени СПА курорти на английски език и всичките шест езика на страните партньори. -Учебно помагало с описание на дейности, свързани с учебно съдържание по различни учебни предмети/английски език, гражданско образование,география, биология, химия,предприемачество/. 2.Работна среща за оценяване на анкетите за обратна връзка, попълвани от учениците, с цел да се провери до каква степен резултатите отговарят на определените нужди. До настоящия момент са проведени три обучителни събития /LTTA/ с ученици и учители в Португалия, България и Полша и една организационна транснационална среща за учители в началото на проекта в България. В края на всяка визита/мобилност, участниците попълват анкети за обратна връзка. Анкетите се обработват от страната домакин на обучителното събитие и резултатите се изпращат до всички партньори. Анализите на анкетите са публикувани на страницата на проекта. 3. Контрол на времевия график на проекта Съгласно плана на проекта дейностите се изпълняват в определените срокове. Промените за мобилностите са съгласувани между всички участници и са отразени в плана. Всички партньори са изпратили писма до националните агенции. 4.Дискутиране на възможни рискове и предизвикателства Всички партньори са изготвили план за управление на риска и възможните предизвикателства. Предизвикателство, свързано с Дейност 6/Бежанците/ -в Литва и Португалия няма бежанци и този проблем не съществува пред тези страни. Партньорите от тези страни решиха да запознаят учениците от училищата си с бежанската криза в Европа и да изготвят презентации.

5 5.Оценяване на влиянието и ползите от проекта за едногодишния период до момента Всички партньори са направили междинен отчет по проекта и са го публикували в MOBILITY TOOL+. След приключването на всяка дейност от календара на проекта се правят отчети, където се посочват заложените цели и доколко са били постигнати. За всяка дейност има отговорен партньор, който обобщава информацията и отчетите от останалите страни партньори. 22 Септември 2017 Посещение на културни забележителности в Лисабон. Участниците посетиха замъка Кастело де Сао Хорхе в централен Лисабон Този замък е мястото, където е съсредоточена властта в Португалия за 400 години. През двадесетте години на 20ти век е извършена реставрация на замъка. Има две отделни части от замъка; мавритански замък (12-ти век) и Кралския дворец (13-14 век). Ботаническата градина на Кастело де Сао Хорхе осигурява фантастична гледка към квартала Baixa и Река Тахо. Отличната гледка на Кастело де Сао Хорхе високо над река Тахо го прави отлична отбранителна позиция и мястото се използва от Римската епоха. V. Резултати 1. Презентация за постигнатото по проекта до момента. 2. Въпросник за обратна връзка. 3. Публикации в платформата etwinning. 4. Шаблон рамка за ръководство с добри практики, свързани с учебни предмети. 5. Шаблон рамка за интерактивна карта с водни ресурси 6. Шаблон рамка за пътеводител на спа курортите. 7. Видео за проведената визита. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект 2017-1-BG01-KA102-035709 ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ТУРИЗМА Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев гр.хасково Партньори: IFOM, Bologna, Italy EUROPEA+FPM,

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ИСПАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА ТРАНСН

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ИСПАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА ТРАНСН ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ИСПАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТАТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+, ПРОЕКТ BE THE CHANGE В ГРАД ГРАНАДА, ИСПАНИЯ ОТ 31 МАРТ

Подробно

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09. ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.05. 12.05.2011 г., Велинград Цел на обучението: Да

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Софийска професионална гимназия по туризъм Традиции, професионализъм, реализация Гимназията предлага 5-годишен курс на обучение по 4 професии: Ресторнтьор с две специалности: Производство и обслужване

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ръководство Инструменти по Еразъм+ Каталог с курсове Възможности за мобилност Стратегически партньорства www.schooleducationgateway.eu Обща информация Това ръководство ще ви помогне да използвате Инструментите

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Мобилната дигитализация (MobiDig)- технология и обучителни материали Проект по Erasmus+ на Р.Б "П.Р.Славейков", Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия, Студентско общество за компютърно

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility ПРОЕКТ: Европейска мобилност - билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване KA102-B2F695DA Бенефициент:

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1:

Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: Изграждане на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост в гимназиален етап на училищното образование ПРОГРАМА ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП Ден 1: 09:00 10:30 Представяне на лекторите и участниците/

Подробно

Дейности на Методическо Обединение по Английски език учебната

Дейности на Методическо Обединение по Английски език учебната Дейности на Методическо Обединение по Английски език учебната 2018-2019 Учебната 2018-2019 година започна с участието на всички преподаватели по езици в Европейския ден на езиците Трето място на регионалното

Подробно

Microsoft Word - info regionalni panairi

Microsoft Word - info regionalni panairi РЕГИОНАЛНИ ПАНАИРИ НА УЧЕБНИТЕ КОМПАНИИ 7 8 май 2015 г. Обща информация Регионалните панаири на учебните компании се провеждат за трета поредна година, като част от националната квалификация за Националното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 WATERSCHOOL В подкрепа на отвореното дигитално образование за повишаване консумацията на вода в училищата и детските градини чрез създаване на инструменти за преподаване и иновативни практики Предистория

Подробно

Проект INCLUTECH

Проект INCLUTECH *** Ноември 2016 г. Поредната работна среща по проекта се проведе в столицата на Румъния, Букурещ на 21 и 22 ноември. Домакин на срещата бе Специалното училище за деца с увредено зрение, с което Асоциация

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ ЗА 2016 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ ЗА 2016 Г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ ЗА 2016 Г. ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ ЗА 2016 Г. ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА През 2016 г. Фондация

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ СЕ ПРОВЕДЕ В НОРВЕГИЯ ОТ 18.05.2019 TО 26.05.2019 Г. В СЪБИТИЕТО СЕ ВКЛЮЧИХА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВОТО

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: Сигнатура: ED 407 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Приета: Протокол./ Лектор: доц. д-р Емил Бузов АНОТАЦИЯ

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt Отчет 2007 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2007 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2008 г. 829 160 б. д. Новозакупени б. д. 6 243 Регистрирани 13 050 Книги 10 682 Периодика

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на

Подробно