ЧЕРВЕНАТА СТЕНА 1) Archives Н. ГРИГОРОВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЧЕРВЕНАТА СТЕНА 1) Archives Н. ГРИГОРОВ"

Препис

1 Venets: The Belogradchik Journal For Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 2, Number 3, 2011 Archives ЧЕРВЕНАТА СТЕНА 1) Н. ГРИГОРОВ Abstract. Chervenata stena [Red Mountain] is a mountain in the skirt of which is the town of Bitolya, Macedonia. In the last years of WWI 15 th Infantry Lom Regiment (Belogradchik) was there. This excerpt is a personal narrative of a soldier who participated in the military operations of that regiment. His story under the title Chervenata stena was written 13 years after the war and was published in Mezdra (1931). Keywords: 15 Infantry Lom Regiment, Belogradchik, WWI, battlefields in Macedonia Година веч как Ломци отбраняват Червената стена със чест. Години веч как своя род спасяват от подлий враг пропит със бес Марш на 15-и пехотен Ломски полк 2) Новата позиция беше удобна, затова можахме да се закрепим за по-дълго време. Местността не бе толкова скалиста, затова благоприятстваше изкопаването на землянки. Освен Червената стена, имаше и други две височини, към които бяха отправени очите на нашите 316

2 водачи. Едната от тях беше Куполата, а другата кота Найстарателно се изследваха тези две местности и командирите дойдоха до заключението, че и двете трябва да бъдат в наши ръце. Противникът тогава щеше да има по-ниска и неудобна позиция. Тук нашите чертаеха известни планове, а противната страна правеше същото. И тя искаше да заеме, доколкото е възможно, повече високи местности. Едната и другата стана се ежеха и готвеха за кървава борба. 317

3 Веднага след пристигането започнахме да копаем землянки. Непрестанно работехме, особено нощно време, за съграждането на потвърда позиция. Носехме камъни и дървета и построявахме нашите къщички. Неприятелят от време на време пращаше по някоя граната. Той искаше може би да ни напомни, че наскоро ще хвърли в пламък цялата земя. Ние не слушажме тази закана и денонощно се укрепявахме на Червената стена. Но голяма част от нашите войскови сили беше насочена вече към Куполата. В момента, когато бяхме заели известна част от нея, започна силен артилерийски огън. Зареваха от четиредесет километри, а може би и от повече, дългобойни железни гърла. Те изхвърляха смъртоносна жупел на Куполата. Там се сипеха безброй гранати. Всички войници, които бяха преминали на тази страна, бидоха изхвърлени във въздуха от огнената лава. Когато на Куполата нямаше жива душа, противникът започна да обстрелва постепенно и Червената стена. Слабите блиндажи не можаха да устоят на ударите. Много от тях бидоха сринати и войниците затрупани. Излязохме на открито за по-безопасно. Обстрелването вървеше като някоя стихийна вълна и постепенно завлядаваше местностите. Пред нас друго не се виждаше освен пушек и огнен пламък. Ушите ни заглъхнаха та не чувахме бумтенето на оръдията. Само гранатите фучаха и подпалваха земята. По едно време Ваньо ме побутна по лакътя. Ние сме останали само двама, каза той. Наистина на пет крачки не можеше да се види какво става. Залегнахме в една яма, изкопана от снаряди. Струваше ни се, че това не е на яве, а някакъв дълбок сън ни беше овладял. Гранатите падаха наблизо около нас. Оше малко оставаше ямата да бъде заличена от хвърчащата земна пръст и камъни. Напуснахме я и започнахме да прибягваме. Точно на пътя ни падна един снаряд, който изригна след това със силен шум. Върнахме се на старото място. Когато около нас позатихна, опитахме се отново да избягаме. Силният огън беше далеч пред нас. Той достигна 318

4 даже до селата Търново и Магарево. После съвсем затихна, за да се изсипе нов барабанен огън върху Червената стена. Стъмни се. Небето беше тъмно, мрачно. Само на север в далечината потрепкваше светлината на една ярка звезда. Някакви черни облаци се носеха и от време на време попръскваше по малко дъждец. Тих топъл вятър подухваше откъм противника и носеше задушлива барутна миризма. Звезицата трепкаше... трепкаше най-сетне и се скри. Земята беше пуста и мрачна... земята беше ад. Започна да вали силен дъжд и не престана до сутринта. Заели бяхме селата Търново и Магарево. Но и тук гранатите почнаха да прехвърчат. Първо паднаха няколко снаряда върху къщата, където нашите другари приготвяха ядене. След това забумтя огненият вулкан. Местните жители бяха избягали. Една стара жена тичаше из улиците с разрошени бели коси и викаше колкото сила имаше: Децата ми... децата ми... о, Боже!... децата ми.... Тя се въртеше обезумяла насам нататък и разкъсваше ризата си с болезнен плач. Слабите й кокалести крака се преплитаха и тя ту падаше, ту ставаше; цяла изцапана с кал и вода. Едно парче от шрапнел я удари по главата и тя падна мъртва на земята като се помири със своята съдба. В това време профуча граната и падайки откъсна едната ръка на бедната жена и влезе надълбоко и след това изригна с голяма сила и разкъса мъртвото тяло. Червената стена биде разорана, а Куполата заета от противника. Найсетне, когато фронтът поутихна, Ваньо четеше писмо от Марийка:... Тук е тъмно и тихо като в гроб. Само чувам как сърцето ми силно тупти и усещам как кръвта се излива в моите жили. Живея със спомените на нашето минало. Масичката, до която ние често седяхме, стои непокътната до стената. Снимката, която ми изпрати, е увеличена и поставена в голяма красива рамка и виси денонощно над моето легло. Потърсих цветеца из градината, за да направя малко букетче и да ти го изпратя. Ала всичко е преклонило глава пред прага на снежната зима. 319

5 Цветята са пожълтели и увехнали. Аз винаги очаквам с разперени ръце и копнееща душа на любовта царството на мира. Тогава ти ще бъдеш пак при мене... ти за мене си един малък свят, чрез когото обикнах света. Празник на 15-и пехотен Ломски полк в с. Цапари, до Битоля (на заден план е Червената стена) Когато зимата се премина в ред кървави борби и наближаваше пролетта, тогава оределите наши редици бидоха попълнени от нова помощ. Между нас беше и оздравелият Герго Петров, понапълнял и оставил малки черни мустачки. Ние се укрепихме здраво на Червената стена. Галериите бяха направени от здрав бетон размесен с желязо. Куполата трябва да бъде заета на всяка цена, каза полковият командир 3) и сам той предвождаше последното наше усилие от многобройните ни опити да заемем тази добра посиция на противника. Пролетното слънце едва що се бе скрило зад планинските върхове, ние потеглихме към окопите на 320

6 неприятеля. Силен картечен огън се изпречи отпреде ни, та не можахме да достигнем дори телените мрежи. Напред, войници викаше полковият командир, и сам той падна пронизан от няколко куршуми. Невъзможно беше да се премине огнената стена на противника. Ваньо се приближи до мене и каза: Герго падна! През нощта беше тъмно като в рог, както се казва. Ние двамата сутринта рано се приближихме предпазливо до телените мрежи. Трупове един до друг лежаха. Намерихме мъртвия Герго. Два куршума бяха пронизали челото му, а други няколко гърдите му. Той държеше здраво пушката със щика. Занесохме го при нашите окопи. Когато слънцето милваше със своите лъчи нещастната осакатена от гранатите чамова горичка, стояхме прави пред гроба на нашия незабравим другар и със сълзи на очи шепнехме: Ти си една звезда, която напусна света. Ти си един живот, който угасна. Ти си жертва пред великото отрезвление на човека... Вечен мир на праха ти, незабравими друже! В момента, когато отчаяно си казвахме: Войната никога не ще се свърши, се разнесе слух, че нашата армия откъм източния фронт е напуснала позицията и ние оставяме в плен. Така излезе, но нашият Ваньо не остана жив. Стаматов извади от шкафа куп писма и ги постави на масата. Той стоеше като вкаменен и с просълзени очи поглеждаше картината, пръстена на ръката и писмата. Лястовичките хвърчаха около прозореца. Там наблизо имаше някъде гнездо. Малките пиленца силно пискаха щом майка им поднасяше някое червейче. А бръмбарът изчезна. Ние разбрахме, че Стаматов има три прескъпи спомена: картината, пръстена и писмата. Той въздъхна и продължи: Скъпи младежи, станете на крака... станете на крака и вие, драги младежи по цялата земя, да зачетем паметта на великия герой на мира и любовта. Неговото тяло остана на Червената стена, но идеите му живеят в нашите сърца. Вие, греещи слънца над 321

7 нашата земя, стойте винаги на крака и бдете за изгряващото из мрака човешко съзнание за мир и свобода на света. 15-и пехотен Ломски полк на Червената стена 322

8 Осем години след публикуването на тази книга човечеството отново бе хвърлено в световна война (б.р.). БЕЛЕЖКИ 1. Н. Григоров. Червената стена (Повест). Печ. Венера, Мездра, 1931, 56 с Подполковник Стефан Илиев, боен командир на 15-и пехотен Ломски полк, загинал на Червената стена на 26 март 1917 г Venets: B.V. Toshev (Editor) 323

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр На утрото Мълчание пролазва вече дни, като при болест, като при несгода. Сега, сега е време да вали. Плодът на час едрее търси влага. Пред погледа му сухата земя, напукана от жажда кафенее. И мравките

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

1

1 100 въпроса за начинаещи ученици Ангел Д. Ангелов Спомагат за развитие на асоциативната памет и логиката на децата. Въпросите са най-подходящи за деца на възраст над 4 до 10 годишна възраст. Издава: СКАЙГЕЙМС

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА Иджлял се събужда от кома Нур и Йиит се прибират в имението като сватбена двойка. Леля му едва не припада от гледката и казва, че ги проклиня. Нур е притеснена, тогава Йиит я отвежда в спалнята и й обещава,

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още ед

Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още ед Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още едно Послание на вас, устремените към Светлината Божии

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр В една неделна вечер Скучаещ вятър развъртя метла по сънните неделно-бели улици. Във този час градът е опустял - разпуска, преосмисля, дъвче, люби се. Намигват синеоко със екран, прозорци тук-таме в плътта

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр Цената, която плащаме... Придърпваш дните максимум, до вик. Разтягаш ги със мъка. Или - снаждаш. Но месецът тече немилостив. А колко още има да обхождаш! Посрещаш в къщи. Или - ти си гост. Разказваш им.

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец

оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец оу Антон Страшимиров с.дебелт, общ.средец ПРоект УСПЕХ ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 Да направим училището привлекателно за младите хора Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V

СОУ СВ. КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ   декември 2011 БРОЙ VII Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V Ч Е Т Е Т Е В Б Р О Я : У ч и л и щ е т о Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К а т е р и ч к а т а Т о д о р А н г е л о в - V І А М о я т к л а с Р о с и ц а Д и м б а р е в а - V В К о л е д а В и к

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Поезия - Людмила Билярска - бр

Поезия - Людмила Билярска - бр Светът ни Този свят е побрал и възторг и омраза, детски смях, вик от болка, глас на пролет в олук, тишина, зазоряване, гневни звуци на лава, свечеряване, залез, зов на птица, зъл студ, бяг на хищник, стрелба,

Подробно

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани

Книгата за концлагера „Белене” получи признанието и на пловдивчани Истинска дискусия се разгоря в сряда вечер (7 март 2018 г.) в Гранд хотел Пловдив по време на представянето на най-търсената документална книга от началото на годината Концлагерът Белене 1949-1987 на Борислав

Подробно

Япония пролет 2019 – сезона на цъфналите вишни

Япония пролет 2019 – сезона на цъфналите вишни Япония пролет 2019 сезона на цъфналите вишни Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Посете Япония през март (21.03. 31.03.2019г.), когато всичко се събужда за живот и обагрените в розово вишневи

Подробно

1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карир

1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карир 1 Лоша работа е да си без глава Карл Кобалински не е най-умният човек на света. Само че хайде да ви видя как ще обясните тази работа на жената в карираното сако. Музей Мори на световните исторически паметници

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН ,ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА.

ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН ,ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА. ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН, ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА. В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и найголемият пролетен празник.

Подробно

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 11:20 ФАМИЛНО ИМЕ: СОБСТВЕНО ИМЕ: NIVEAU : FIN DE

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно