Systema nervosum. M. Petrova

Размер: px
Започни от страница:

Download "Systema nervosum. M. Petrova"

Препис

1 Systema nervosum M. Petrova

2 Нервна система. Класификация

3 Централна нервна система medulla spinalis + cerebrum = ЦНС

4 Главен мозък - cerebrum, i, n = gr. ENCEPHALON, i, n 1) truncus cerebri (encephali) - мозъчен ствол a. medulla oblongata - продълговат мозък b. pons, pontis, m - мост (pons Varolii* носи името на итал. анатом Костанцо Варолио , който описва за първи път много от моз.ъчните структури ) c. mesencephalon - среден мозък i. pedunculi cerebri - мозъчни крачета ii. corpora quadrigemina - четирихълмие d. diencephalon - междинен мозък i. thalamus, i, m - *gr. ложе, спалня, найвътрешната стая; *според някои учени Гален избира тази дума за анатомичната структура, правейки ii. iii. iv. асоциация с 23 песен на Одисея, където завърналият се вкъщи Одисей описва брачното си ложе и как го е построил - разположено в най-интимната част на неговия дворец (таламуса), построено върху ствола на маслиново дърво (мозъчния ствол) и разклоняващо се в дървесна корона (крайния мозък) click hypothalamus - gr. под таламуса epithalamus - gr. върху таламуса subthalamus = thalamus ventralis v. metathalamus - gr. зад таламуса 2) cerebellum, i, n - малък мозък a. hemisphaeria cerebelli - полукълба на м. мозък b. vermis, is, m - червей; междинна част 3) telencephalon, i, n - краен мозък 4) medulla spinalis - гръбначен мозък

5 ЦНС- терминоелементи cerebrum, i, n 1) truncus cerebri (encephali) - мозъчен ствол a. medulla oblongata - продълговат мозък b. pons, pontis, m - мост c. mesencephalon - среден мозък d. diencephalon - междинен мозък i. thalamus, i, m - таламус, зрителен хълм 2) cerebellum, i, n - малък мозък 3) telencephalon, i, n - краен мозък 4) medulla spinalis - гръбначен мозък 1) - * -ENCEPHAL- (o) *използвате латински или анатомична дума с гръцки произход a. -MYELENCEPHAL- (ο) b. - * c. -MESENCEPHAL- (ο) mes+encephalon d. -DIENCEPHAL- (ο) dia+encephalon i. -THALAM- (ο) 2) - * 3) -TELENCEPHAL- (ο) tele+encephalon 4) -MYEL- (ο)

6 3. telenceplalon, i, n - краен мозък 1. hemisphaerium dextrum/sinistrum cerebri - д./л. полукълбо на гл. мозък 2. fissura longitudinalis cerebri - надлъжна цепнатина - разд. на 2 полукълба 3. sulcus. cerebri - мозъчна бразда 4. gyrus. cerebri - мозъчна гънка 5. lobi - мозъчни дялове: l. temporalis, l. occipitalis, l. parietalis, l. frontalis, l. insularis, l. limbicus 6. corpus callosum - мазолесто тяло 7. pallium, ii, n (lat. плащ, наметало) - плащ на главния мозък a. cortex cerebri - мозъчна кора b. substantia alba - бяло мозъчно вещество c. substantia grisea - сиво мозъчно вещество

7 мозъчни обвивки = meninges pl. 1. dura mater encephali / medullae spinalis - твърда мозъчна обвивка на гл. / гръбначния мозък 2. arachnoidea mater encephali / medullae spinalis - паяжиновидна обвивка на гл. / гр. мозък 3. pia mater* encephali / medullae spinalis - мека мозъчна обвивка на гл. / гр. мозък 4. substantia grisea - сиво мозъчно вещество *Стефан от Антиохия избира това понятие при превода на произведението на Хали Абас от арабски. На лат. нежната, меката обвивка трябва да бъде tenuis, но монахът предпочел pia, което всъщност означава благочестива и тази употреба впоследствие се е наложила в анатомичната номенклатура. 1. pachymeninx / PACHYMENING- *gr. pachy- плътен 2. arachnoidea / ARACHNOID- 3. leptomeninx / LEPTOMENING- *gr. lepto- тънък, деликатен, нежен 4. POLI- (o) *gr. - сив Всички имена на мозъчни обвивки са съставени оригинално на арабски и впоследствие преведени на гръцки и латински от монаси преводачи, писари. В Средновековната арабска медицина се считало, че менингите пораждат останалите мембрани в тялото и съотношенията между различни телесни тъкани се изразявали с термини за семейни взаимоотношения - баща, майка, дъщеря и др.

8 Периферна нервна система - ПНС nervus + plexus + ganglion

9 ПНС nervus, i, m = -NEUR- (o) 1. neuron, i, n - нервна клетка a. nucleus, i, m - клетъчно ядро b. soma, atis, n - клетъчно тяло c. dendritum, i, n - gr. dendr- дърво; къс израстък на неврона с дървовидна структура d. axon, onis, m - gr. axis, ос - дълъг израстък на неврона e. synapsis, is, f - контакт между мембраните на две клетки 2. radiculus, i, m - коренче на нерв 3. ganglion, ii, n - нервен възел; ограничено струпаване на ганглийни клетки извън ЦНС 4. plexus nervosus - сплит; мрежовидно съединение на нерви RADICUL- (o) 3. -GANGLION- (o) 4. -PLEX- (o)

10 Нервна система. Основни процеси, функции 1. mens, mentis, f - ум, разум 2. cognitio, tionis, f - познаване, разпознаване 3. memoria, ae, f - памет 4. somnus, i, m - сън 5. sensus, us, m - чувство, сетиво a. olfactus - обоняние b. gustus - вкус c. visus - зрение d. auditus - слух e. tactus - осезание, допир 6. motus, us, m - движение 1. -MENT-ia / -PHREN-ia 2. -GNOS-ia - способност за разпознаване 3. -MNES-ia 4. -SOMN-ia / -NARC- (o) / HYPN- (o) 5. -AESTHES-ia - сетивност, чувствителност a. -OSM-ia - усещане за мирис b. -GEUS-ia - вкусов усет c. -OP-ia / -OPS-ia d. -ACUS-is e. STEREOGNOSia - разпознаване при допир 6. -KINES-ia - двигателна способност a. a-prax-ia - не/способност за извършване на целенасочени действия, движения, усвоени в рамките на живота b. a-bas-ia - не/способност за ходене, вървене c. a-stas-ia - не/способност за стоене прав d. a-tax-ia - не/способност за координация, равновесие e. a-phas-ia - речева не/способност (говорене, писане, разбиране на речта) f. a-lal-ia - не/способност за членоразделна реч

11 Термини за парализа 1. paralysis, is, f - пълна липса на активни движения поради нарушена инервация на отделни мускули или мускулни групи 2. paresis, is, f - частична или непълна парализа; слабост и ограничено движение *Парализата се отличава от парезата с тотална липса на движения и сетивност в засегнатата област. 1. -PLEGIA - терминоелемент за пълна парализа, използван в сложни думи a. mono-plegia - засегнат е 1 крайник b. para-plegia - 2 паралелни крайника c. hemi-plegia - половината тяло d. quadri/tetra-plegia - 4 крайника e. opthalmo-plegia - очните мускули etc PARESIS - терминоелемент за непълна парализа, използван в сложни думи a. mono-paresis - 1 мускул / муск. група или крайник b. hemi-paresis - едната половина на тялото c. ophthalmo-paresis - непълна парализа, отслабване на мускулите, контролиращи движението на очната ябълка Etc... - може да се съставят такива термини и с корените за друга част, орган

12 Неврология - общи термини chorea - (gr. chorea, choros -танц, хоро ) общ термин за некоординирани, хаотични, неволеви движения на крайниците или на мускулите на лицето hyperkinesia, ae, f - свръхактивни движения, напр. тикове, чести мигания, гримаси: tremor, oris, m - неволево треперене etc. нарушения на съзнанието: 1. obnubilatio, tionis, f - лат. замъгляване на съзнанието - най-лека степен на разстройство на съзнанието - силно отслабване на активното внимание, брадипсихия; 2. somnolentia, ae, f - лека степен на нарушено съзнание, съненост; 3. sopor, oris, m - унесеност; 4. stupor, oris, m - лат. вцепенение, застиналост - болният е напълно отпуснат и безчувствен и др. myoclonia - бързи контракции на мускул или мускулна група. Физиологично се проявява при заспиване "сепване" syncope, es, f = syncopa, ae, f - краткотрайна загуба на съзнанието (напр. при силна болка, вълнение, съдов колапс) absentia, ae, f - абсанс = fr. petit mal - кратък, епизодичен епилептичен припадък с краткотрайна загуба на съзнанието, понякога съпроводено с втренчване grand mal - fr. голям епилептичен припадък, гърчът обхваща цялото тяло със загуба на съзнание. Тоничноклоничен генерализиран припадък dementia - лат. слабоумие, общ термин за всякаква загуба на познавателни и интелектуални способности paroxysmus - от гр. para+oxy - изостряне внезапен пристъп внезапна поява или засилване на болестни симптоми. apoplexia - от гр. apo+plect - удрям, зашеметявам - мозъчен удар; остро настъпило нарушение на мозъчната циркулация (кръвообращение), което продължава повече от 24 часа migraena (hemicrania) - хронично неврологично заболяване, която се отличава с пристъпи на главоболие, фотофобия, гадене

Анатомия на гръбначния мозък

Анатомия на гръбначния мозък Главен мозък - encephalon най-развитата част на нервната система разположен в черепната кухина, тежи около 1400 гр. Състои се от: Продълговат мозък Мост Среден мозък Малък мозък Междинен мозък Краен мозък

Подробно

cerebrum

cerebrum КРАЕН МОЗЪК Бяло вещество. Базални ядра Крайномозъчно бяло вещество На срез над corpus callosum бяло вещество, centrum semiovale, перфорирано от кр. съдове и заобиколено от кора. На срез през corpus callosum

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нервна тъкан 2 1.Невроглия 2.Миелиногенеза 3.Рецепторни нервни окончания: сетивни (аферентни) нервни окончания свободни капсулирани ефекторни нервни окончания Невроглия Глиални клетки произход от спонгиобласти:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

Myologia'12

Myologia'12 МИОЛОГИЯ Функция на мускулите Придвижване на тялото Скелетни движения Мимика, говор, дишане Окодвигателни мускули Движение на кръвта (сърце и кр. съдове) Движение на храната в храносмилателната система

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

Клинични въпроси и задачи Зимен семестър 2017/18 учебна година Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното пол

Клинични въпроси и задачи Зимен семестър 2017/18 учебна година Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното пол Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното поле. При прегледа лекаря установява, че жената не вижда в латералните половини на зрителните полета на двете очи. 1.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1. класификация 2. Рецептори за обща сетивност: некапсулирани капсулирани 3. Орган на вкуса. Вкусово-сензорна система 4. Орган на обонянието. Обонятелно-сензорна система Пет чувства: допир вкус мирис зрение

Подробно

Cerebellum & Diencephalon

Cerebellum & Diencephalon Междинен мозък ІІ Хипоталамус Общи данни Част от междинния мозък Много малък тежи 4 грама (0,5% от мозъка) Оформя дъното и долно-латералните стени на ІІІ мозъчно стомахче Форма на конус Топография В центъра

Подробно

Slide 1

Slide 1 Черепномозъчни нерви, nn. craniales (encephalici) 1.Лицев нерв, n. facialis (VII) 2.Слуховоравновесен нерв, n. vestibulocochlearis (VIII) 3.Езиковогълтачен нерв, n. glossopharyngeus (IX) 4.Блуждаещ нерв,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Топографска анатомия. Глава: главови области 1. Принципи на топографската анатомия 2. Топографска анатомия на главата: Челно-теменно-тилна област Слепоочна област Подслепоочна област Сисовидна област Ушна

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за тапентадол, научните заключения

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт: Телефонен номер:. Паспортът е преведен и адаптиран

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Орган на зрението 1. ембрионално развитие 2. Очна ябълка: обвивки външна фиброзна, съдова и вътрешна (ретина) вътрешно ядро очни камери с воднист сок, стъкловидно тяло, леща 3. Зрително-сензорна система

Подробно

Autonomic Nervous System 1

Autonomic Nervous System 1 Вегетативна нервна система 1. Вегетативна нервна система (ВНС) номенклатура 2. Топографска организация и структурни особености на ВНС 3. Основни части на ВНС: симпатикова част, симпатикус парасимпатикова

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

Autonomic Nervous System 2

Autonomic Nervous System 2 Автономни нервни сплетения 1. Автономна инервация на окото и слюнчените жлези 2. Автономни сплетения в гръдната кухина: plexus cardiacus plexus pulmonalis plexus aorticus thoracicus 3. Автономни сплетения

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Здравко Иванов Ивелина Аврамова I курс ; 3. група Обонятелна лигавица Regio olfactoria Жълто-кафяв цвят 10 см 2 Над нивото на горна носна мида и съответстващата част от назалния септум 3 типа клетки: 1.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

Здраве

Здраве Здраве доц. д-р Маргарита Станкова Венета Василева Нов Български Университет Концепция за здраве Определението отсъствие на болест ; Здраве хармония; Хармония да бъдеш в мир със себе си, обществото, космоса.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

02213b

02213b Приложение 1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ Чл. 1 (1) С тази инструкция се определят общите изисквания, правилата, нормите и нормативите за достъпна

Подробно

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A Project CB007.1.21.129 Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS ASSOCIATION OF KNJAŽEVAC МЕТОДОЛОГИЯ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Naredba fizicheska-godnost-vodachi-MPS.doc

Microsoft Word - Naredba fizicheska-godnost-vodachi-MPS.doc МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за оксикодон, научните заключения са,

Подробно