( 1 ) OB L 176, , /2012 ( L 150, , p. 1). 440 ( L 244, ,. 1).

Размер: px
Започни от страница:

Download "( 1 ) OB L 176, , /2012 ( L 150, , p. 1). 440 ( L 244, ,. 1)."

Препис

1 136/1 L II ( ) ( ) 2021/ ,, II III ( ) 575/2013, ( ) 1423/2013, ( ) 2015/1555, ( ) 2016/200 ( ) 2017/2295 ( ),, ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( 1 ), - 434,, : (1) ( ),.. 3 ( 2 ), ( ) 575/2013 ( ) 2019/876 ( 3 ). 3. (2) ( ) 1423/2013 ( 4 ), ( ) 2015/1555 ( 5 ), ( ) 2016/200 ( 6 ) ( ) 2017/2295 ( 7 ),,,,,. ( 1 ) OB L 176, ,. 1. ( 2 ), (DIS), ( 3 ) ( ) 2019/ ( ) 575/2013,,,,,,,, ( ) 648/2012 ( L 150, , p. 1). ( 4 ) ( ) 1423/ , ( ) 575/2013, ( L 355, ,. 60). ( 5 ) ( ) 2015/ ( ) 575/2013, 440 ( L 244, ,. 1). ( 6 ) ( ) 2016/ , ( ) 575/2013, ( L 39, ,. 5). ( 7 ) ( ) 2017/ ( ) 575/2013 (OB L 329, ,. 6).

2 BG L 136/ ,, ( ) 2019/876. -,. (3),,, ( ) 575/2013.,,,,,. (4) ( ) 2019/876 ( ) 575/ (5) ( ) 2019/876 ( ) 575/ (6) ( ) 2019/876 ( ) 575/2013 ( ), -, ( ),. ( ) 2019/876.. (7) ( ) 2019/876 ( ) 575/2013,,...., ( 8 ). (8) ( ) 2017/2401 ( 9 ) ( ) 575/2013,, ( ) 2017/2402 ( 10 ).. (9) ( ) 2019/876 ( ) 575/2013,,.. (10),,. ( ) 1423/2013, ( ) 2015/1555, ( ) 2016/200 ( ) 2017/2295. ( 8 ) (EBA/GL/2018/10). ( 9 ) ( ) 2017/ ( ) 575/2013 ( L 347, ,. 1) ( 10 ) ( ) 2017/ ,, 2009/65/, 2009/138/ 2011/61/, ( ) 1060/2009 ( ) 648/2012 ( L 347, ,. 35).

3 136/3 L (11),. (12), ( ). (13),,, 37 ( ) 1093/2010 ( 11 ), : 1 1., 447, ) ) 438, ) ( ) 575/2013, EU KM1 I II. 2., 438, ) ( ) 575/2013, EU OV1 I II. 3., 438, ) ) ( ) 575/2013, EU OVC I II. 4., 438, ) ) ( ) 575/2013, EU INS1 EU INS2 I II. 2,,, 435 ( ) 575/2013, EU OVA EU OVB III IV. 3 1., 436, ) ) ( ) 575/2013, EU LI1 EU LI3 V VI. 2., 436, ) ) ( ) 575/2013, EU LI2 EU LIA V VI. 3., 436, ) ( ) 575/2013, EU PV1 V VI. 4., 436, ), ) ) ( ) 575/2013, EU LIB V VI. ( 11 ) ( ) 1093/ ( ), 716/2009/ 2009/78/ ( L 331, ,. 12).

4 BG L 136/ , 437 ( ) 575/2013, : ), 437,, ), ) ) ( ) 575/2013, EU CC1 EU CC2 VII VIII ; ), 437, ) ) ( ) 575/2013, EU CCA VII VIII. 5, 440 ( ) 575/2013, : ), 440, ) ( ) 575/2013, EU CCYB1 IX X ; ), 440, ) ( ) 575/2013, EU CCYB2 IX X. 6, 451 ( ) 575/2013, : ), 451, 1, ), ) ) 451, 2 3 ( ) 575/2013, EU LR1, EU LR2 EU LR3 XI XII ; ), 451, 1, ) ) ( ) 575/2013, EU LRA XI XII. 7, 435, ( ) 575/2013, : ), 435, 1 451, 4 ( ) 575/2013, EU LIQA XIII XIV ; ), 451, 2 ( ) 575/2013, EU LIQ1 EU LIQB XIII XIV ; ), 451, 3 ( ) 575/2013, EU LIQ2 XIII XIV. 8, 1., ( ) 575/2013, : ), 435, 1, ), ), ) ) ( ) 575/2013, EU CRA XV XVI ;

5 136/5 L ), 442, ) ) ( ) 575/2013, EU CRB XV XVI ; ), 442, ) ( ) 575/2013, EU CQ3 XV XVI ; ), 442, ) ( ) 575/2013, EU CR1-A XV XVI ; ), 442, ) ( ) 575/2013, EU CR2 XV XVI. 2., 442, ), ) ) ( ) 575/2013, EU CR1, EU CQ1 EU CQ7,,,, EU CQ4,, EU CQ5 XV XVI. 3.,, 47, 3 ( ) 575/2013,, 47, 1 ( ) 575/2013, - 5 %, 2, 442, ) ) ( ) 575/2013, EU CR2a, EU CQ2, EU CQ6 EU CQ8, EU CQ4 EU CQ5 XV, XVI ,,,. 5., 3,,, 5 %.,,, 5 %. 6.,, 5 %, 3. 9, 453, ) ) ( ) 575/2013, : ), 453, ) ) ( ) 575/2013, EU CRC XVII XVIII ; ), 453, ) ( ) 575/2013, EU CR3 XVII XVIII. 10,,, , ), ) ) ( ) 575/2013, : ), 444, ) ) ( ) 575/2013, EU CRD XIX XX ;

6 BG L 136/ ), 453, ), ) ) 444, ) ( ) 575/2013, EU CR4 XIX XX ; ), 444, ) ( ) 575/2013, EU CR5 XIX XX ;, EU CC1 VII VIII. 11,,, 438, , ) ) ( ) 575/2013, : ), 452, ) ) ( ) 575/2013, EU CRE EU CR6-A XXI XXII ; ), 452, ) ( ) 575/2013, EU CR6 XXI XXII ; ), 453, ) ) ( ) 575/2013, EU CR7-A EU CR7 XXI XXII ; ), 438, ) ( ) 575/2013, EU CR8 XXI XXII ; ), 452, ) ( ) 575/2013, EU CR9 EU CR9.1 XXI XXII. 12,, 438, ) ( ) 575/2013, EU CR10 XXIII XXIV. 13, 438, ) 439 ( ) 575/2013, : ), 439, ) ) ( ) 575/2013, EU CCRA XXV XXVI ; ), 439, ), ), ) ) ( ) 575/2013, EU CCR1 XXV XXVI ; ), 439, ) ( ) 575/2013, EU CCR2 XXV XXVI ; ), 439, ) ( ) 575/2013, EU CCR3 EU CCR4 XXV XXVI ;

7 136/7 L ), 439, ) ( ) 575/2013, EU CCR5 XXV XXVI ; ), 439, ) ( ) 575/2013, EU CCR6 XXV XXVI ; ), 438, ) ( ) 575/2013, EU CCR7 XXV XXVI ; ), 439, ) ( ) 575/2013, EU CCR8 XXV XXVI. 14, 449 ( ) 575/2013, : ), 449, ) ) ( ) 575/2013, EU SECA XXVII XXVIII ; ), 449, ) ( ) 575/2013, EU SEC1 EU SEC2 XXVII XXVIII ; ), 449, ) ( ) 575/2013, EU SEC3 EU SEC4 XXVII XXVIII ; ), 449, ) ( ) 575/2013, EU SEC5 XXVII XXVIII , 445 ( ) 575/2013, EU MR1 XXIX XXX. 2., 435, ( ) 575/2013, : ), 435, 1, ) ) ( ) 575/2013, EU MRA XXIX XXX ; ), 455, ), ), ) ) ( ) 575/2013, EU MRB XXIX XXX ; ), 455, ) ( ) 575/2013, EU MR2-A XXIX XXX ; ), 438, ) ( ) 575/2013, EU MR2-B XXIX XXX ; ), 455, ) ( ) 575/2013, EU MR3 XXIX XXX ;

8 BG L 136/ ), 455, ) ( ) 575/2013, EU MR4 XXIX XXX. 16, 435, 438, ), ( ) 575/2013, EU ORA EU OR1 XXXI XXXII. 17, 450 ( ) 575/2013, : ), 450, 1, ) ), ) ) 450, 2 ( ) 575/2013, EU REMA XXXIII XXXIV ; ), 450, 1, ), i) ii) ( ) 575/2013, EU REM1 XXXIII XXXIV ; ), 450, 1, ), v), vi) vii) ( ) 575/2013, EU REM2 XXXIII XXXIV ; ), 450, 1, ), iii) iv) ( ) 575/2013, EU REM3 XXXIII XXXIV ; ), 450, 1, ) ) ( ) 575/2013, EU REM4 EU REM5 XXXIII XXXIV. 18, 443 ( ) 575/2013, EU AE1, EU AE2 EU AE3, EU AE4 XXXV, XXXVI , 432 ( ) 575/ , 431 ( ) 575/2013, ;,. 4., : ) ; ).

9 136/9 L 5.,, : ) ; ), ; ), ( ); ) ; ). 20 ( ) 1423/2013, ( ) 2015/1555, ( ) 2016/200 ( ) 2017/ Ursula VON DER LEYEN

10 EU OV1 1 ( ) 2..: 3..: (F-IRB) 4..: EU 4 I..: 5..: (A-IRB) 6 ( ) 7..: 8..: ( ) EU 8..: EU 8..: ( ) 9..: T T-1 T L 136/10 BG

11 15 16 ( ) 17..: SEC-IRBA 18..: SEC-ERBA (.. ) 19..: SEC-SA EU 19..: 1250 %/ 20, ( ) 21..: 22..: EU T T-1 T 136/11 L EU 23 EU 23 EU 23..:..:..: 24 ( 250 %) 25 26

12 EU KM1 ( ) 1 ( 1) T T-1 T T T-1 T-2 T-3 T-4 ( ) 5 1 (%) 6 (%) 7 (%) EU 7, ( ), (%) L 136/12 BG

13 EU 7..: 1 ( ) EU 7..: ( ) EU 7 (%) T T-1 T-2 T-3 T-4 ( ) 8 (%) EU 8 (%) 9 (%) EU 9 (%) 10 (%) EU 10 (%) 11 (%) EU 11 (%) 136/13 L 12 1, (%) (%) ( ) EU 14 (%)

14 EU 14..: 1 ( ) EU 14 (%) T T-1 T-2 T-3 T-4 ( ) EU 14 (%) EU 14 (%) 15 ( ) ( ) EU 16 EU ( ) 17 (%) (%) L 136/14 BG

15 EU INS1 1,,,. EU INS2 1 ( ) 2 (%) EU OVC T +,,. 438, ) 136/15 L 438, ).

16 BG L 136/ II EU OV , ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ) EU OV1 I,. 2.,., 92, 3 95, (T-1),.,. 1 ( ), II, ; 6 16., ( )..: (, II, ). 3 ( )..: (FIRB) (, II, 3 ), 4, EU 4, 379. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

17 136/17 L 4 ( )..: 153, 5. EU 4 ( )..: 155, 2. 5 ( )..: (AIRB) (, II, 3 ), 4, EU 4, ( ), II, :, II, 6, : ( ) 283. EU 8..:, II, 6, 9. EU 8..: ( ), VI. 9..: 7, 8, EU 8 EU

18 BG L 136/ / ( ), II, : SEC-IRBA SEC-IRBA, : SEC-ERBA (.. ) SEC-ERBA (.. ), : SEC-SA SEC-SA, 254. EU 19..: 1250 %/ 1250 %, II, 5. 20, ( ), IV. 21..:, IV, :, IV, 5. EU 22 92, 3, ), ii). 23, III. EU 23..:, III, 2.

19 136/19 L EU 23..:, III, 3. EU 23..:, III, ( 250 %), 48, %, 250 %. : 48, 1, ),, 10 % ; 48, 1, ),,, 10 %., 1, , 92, 3 95, EU KM , ) ) 438, ) EU KM1 I,. T, T-1, T-2, T-3 T-4, 433, ,, T, T-1, T-2, T-3 T-4;,, -2-4;, -4.

20 BG L 136/ ( 1) 1 VII ( 29 EU CC1 ). 2 VII ( 45 EU CC1 ). 3 VII ( 59 EU CC1 ). 4 VII ( 60 EU CC1 ). 5 1 (%) 1 VII ( 61 EU CC1 ). 6 (%) VII ( 62 EU CC1 ). 7 (%) VII ( 63 EU CC1 ). EU 7, (%),, 104, 1, ).

21 136/21 L EU 7..: 1 ( ),, 104, 1, ), 104, 4,. EU 7..: ( ),, 104, 1, ), 104, 4,. EU 7 ( ) (%) i) ii), : i) (8%), 92, 1, ) ; ii), ( 2), 104, 1, ),, ( 2 ) ( ),., ,, i). 8 (%), 128, 1 129,. EU 8 (%),, 458,. 9 (%), 128, 2, ,.,. EU 9 (%), 128, ,.,. 10 (%), 128, 3 131,.,. ( 2 ) EBA/GL/2018/ ( ),.

22 BG L 136/ EU 10 (%), 128, 4 131,.,. 11 (%) 128, 6,. EU 11 (%) i) ii), : i), EU 7 ; ii), 128, 6., 1.2,., i). 12 1, (%) 13 XI ( 24 EU LR2-LRCom ). 14 (%) XI ( 25 EU LR2-LRCom ). EU 14 (%), 104, 1, ),. XI ( EU-26 EU LR2-LRCom ). EU 14..: 1 ( ), 104, 1, ), 1 104, 4,. XI ( EU-26 EU LR2-LRCom ). EU 14 (%) i) ii), : i), 92, 1, ),, 429, 7 ;

23 136/23 L ii) ( 2), 104, 1, ),.,., i). EU 14 (%) 92, 1 XI ( 27 EU LR2-LRCom ). EU 14 (%) EU 14 EU ( ) ( ), 9 ( ) 2015/61 ( 3 ),, 17, 2 ( ) 2015/61. EU 16, XIII ( 16 EU LIQ1 ). EU 16, XIII ( 20 EU LIQ1 ). ( ) 16 ( ),,,, 90 %, 75 %. 17 (%) (%), 4, 1 ( ) 2015/ ;. 18,, IV, 3 XIII ( 14 EU LIQ2 ). 19,, IV, 4 XIII ( 33 EU LIQ2 ). ( 3 ) ( ) 2015/ ( ) 575/2013 ( L 11, ,. 1).

24 BG L 136/ (%), 428. EU INS , ) EU INS1 I,.,,, 49,.,,, 49,. EU INS , ) EU INS2 I,. 1 ( ), /87/ ( 4 ) I, 1 2 I. 2 (%), /87/ I, 1 2 I. ( 4 ) 2002/87/ , 73/239/, 79/267/, 92/49/, 92/96/, 93/6/ 93/22/ 98/78/ 2000/12/ (OB L 35, ,. 1).

25 136/25 L EU OVC , ) ) EU OVC I,....

26 EU OVA III 435, 1, ),. 435, 1, ). 435, 1, ),,. 435, 1, ) /. 435, 1, ). 435, 1, ). 435, 1, ),, ). EU OVB 435, 2, ) 435, 2, ) 435, 2, ) 435, 2, ) 435, 2, ),.,.... L 136/26 BG

27 136/27 L IV,, EU OVA. 1., 435, 1 ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU OVA III,., 435, 1, ), :,,,. 435, 1, ),,,., ( ).,,., 435, 1, ), : (..,,,,,, );, (..,,,,,, );., :, (,,, ),,, ;, ;,, ;, (,,,, ). ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

28 BG L 136/ , 435, 1, ),,,., 435, 1, ), /,. 435, 1, ),. 435, 1, ),,.,.,, 435, 1, ) ),,. EU OVB. 2., 435, 2, EU OVB III,. 435, 2, ),. :, 91, 3 4 ( 2 ) ( ), ;, (, ), ;,,,,. ( 2 ) 2013/36/ , 2002/87/ 2006/48/ 2006/49/ ( L 176, ,. 338).

29 136/29 L 435, 2, ),,.,,. 435, 2, ),,,,,.,..: -,,, ;,,,. 435, 2, ). 435, 2, ), -,,,.

30 V EU LI xxx,, L 136/30 BG

31 xxx,, 136/31 L

32 EU LI2 1 ( LI1) 2 ( LI1) 3 4 a 5 6, 2, 7 8, 9, 10, 11 12,, L 136/32 BG

33 EU LI3 ( ), X N X Z X X EU LIA.. 436, ) EU LI1 436, ) EU LI2 EU LIB. 136/33 L. 436, ) 436, ) - 436, ) 7, 9 436, ), -

34 EU PV1: ( ) EU 1 EU 2,..:..: L 136/34 BG

35 136/35 L VI EU LI1. 1., 436, ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU LI1 V,. 1 XXX., 4 24 ( ) 2013/34/ ( 2 ), ( ),, ( ) 1606/2002 ( 3 ). 1 XXX., 4 24 ( ) 2013/34/, ( ),, ( ) 1606/2002.,,, 2013/34/ ( ) 86/635 ( 4 ).,,,, II, 2 3.,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1). ( 2 ) 2013/34/ , 2006/43/ 78/660/ 83/349/ ( L 182, ,. 19). ( 3 ) ( ) 1606/ (OB L 243, ,. 1). ( 4 ) 86/635/ (OB L 372, ,. 1).

36 BG L 136/ , ( ),, II, 2 3., ( ),, II, 6., ( ),, II, 5., ( ),, IV.,, IV., ( ), ; ( ),., 37, 38, ; ( ),. 36, 1, ) %,,, EU LI1., 1250 %.,.,, : i), II, 4 ii), II, 6, IV.,,,. -.,,. EU LI2. 2., 436, ), EU LI2 V,.

37 136/37 L 1 EU LI1. 2 EU LI1. 3,, II, 4 5, IV. 1, 2. 4,,. 5,, I, 2, 34, I, 3, 105,,. 7 EU CC1 12, EU PV1. 6, 2,, II, 4 5, IV. (, 2 ) ( - 2 ). 7 ( ( ) 183/2014 ( 5 )),,,, II, 3., II, 2,,,. ( 5 ) ( ) 183/ ( ) 575/2013, ( L 57, ,. 3).

38 BG L 136/ ,,. 9,.,, II, 111, 166, ( ) 246 ( ). 10,. 11 ( ). EU LIA. 12,,,,,, II, 4,, II, 4 5, IV.,, , I,,, 111, 1, ) ). 166, ,, 1 3, ,,., 12,,,,.

39 136/39 L EU LI2 = EU LI1 EU LI1.., II, (., II, 2, 111 ),, (., II, 3, 166, ).,, II, 5., II, 5, 246.,, II, 6. ( ), II, 6.,,, IV ,,,. -.,,. EU LI3 ( ) 3., 436, ), EU LI3 V,..,, II, 2 3,..

40 BG L 136/ ,..,, II, 2. -, 436, ).,, : i) ; ii) ; iii) ; iv), ; v). ( ). EU LIA. 4., 436, ) ), EU LIA V,. EU LI1,. EU LI2. EU LIB. 5., 436, ), ) ), EU LIB V,..

41 136/41 L,,.,, 7, 9.,, -,. EU PV1 ( ). 6., III ( ) 2016/101 ( 6 ),, 436, ), EU PV1 V,. 1 10,,,,, ( ) 2016/101.,,,, 9, 6, 10, 7 11, 7 ( ) 2016/101, EU- 2. 9, 6, 10, 7 11, 7 ( ) 2016/ , 10 9 ( ) 2016/ , ( ) 2016/ , ( ) 2016/101. ( 6 ) ( ) 2016/ ( ) 575/ , 14 ( L 21, ,. 54).

42 BG L 136/ , ( ) 2016/ , ( ) 2016/ , ( ) 2016/ , ( ) 2016/ , , 12,. 7 EU CC1 5, EU LI2.,, III ( ) 2016/101, 1 10, 7, 2, ), i) iii) ( ) 2016/101,.,, II ( ) 2016/101,, 5., 4, 1 ( ) 2016/101 ( ), :,,,,., ( ) 2016/101, EU- 1 EU- 2.

43 136/43 L EU- 1 : 105, ( ) 2016/101, 12 ( ) 2016/101. EU , ( ) 2016/101, 13 ( ) 2016/101.,,,,, III ( ) 2016/101,, 4, 1 ( ) 2016/101., 9, 6, 10, 7 11, 7 ( ) 2016/ ,, 7, 2, ), i) iii) ( ) 2016/101,. 12,, II ( ) 2016/101,, 5...:,,, III ( ) 2016/101,,, : 104,,., 9, 6, 10, 7 11, 7 ( ) 2016/101...:,,, III ( ) 2016/101,,,., 9, 6, 10, 7 11, 7 ( ) 2016/101.

44 EU CC1 VII ( ) ( ) ( 1): / 1 ( )..: 1..: 2..: ( ) EU , 3, 1 5 ( 1) EU-5, 6 ( 1) 7 ( ) ( 1): 8 ( ) ( ) ( ) ( ) L 136/44 BG

45 9 10,,, (, 38, 3 ) ( ) 11,, 12, 13, ( ) ( ) 16, 1 ( ) ( ) ( ) / 136/45 L 17, 1,, ( ) 18, 1, ( 10 % ) ( ) 19, 1, ( 10 % ) ( )

46 20 EU-20, 1250 %, EU-20..: ( ) EU-20..: ( ) EU-20..: ( ) 21, ( 10 %, 38, 3 ) ( ) 22 17,65 % ( ) 23..:, 1, :, EU-25 ( ) EU-25 1, 1,, ( ) , 1 ( ) ( ) ( ) / L 136/46 BG

47 27 28 ( 1) 29 ( 1) ( 1): ( ) ( ) / 30 ( ) 31..: 32..: , 4, 1 EU , 1, 1. EU , 1, ( 1), 1 (.., 5), 136/47 L 35..:,, 36 ( 1) ( 1): 37, 1 ( )

48 38, 1,, ( ) 39, 1, ( 10 % ) ( ) 40, 1, ( ) ( ) , 2 ( ) ( 1) 45 ( 1 = 1 + 1) 46 ( 2): , 5, 2 486, 4 EU , 2, 2 ( ) ( ) / L 136/48 BG

49 EU , 2, 2 48, 2 (.. 1, 5 34), 49..:,, ( 2) ( ) ( ) ( 2): 52, 2 ( ) 53, 2,, ( ) / 136/49 L 54, 2, ( 10 % ) ( ) 54 55, 2, ( ) ( )

50 56 EU-56, ( ) EU ( 2) 58 ( 2) 59 ( = 1 + 2) : 66..: 67..: EU-67,...: ( - ) ( - ) EU-67..:, ( ) ( ) / L 136/50 BG

51 68 ( ), ( III) ( ) 72, ( 10 % ) 73 1, ( 17,65 % ) ( ) ( ) / 136/51 L 74 75, ( 17,65 %, 38, 3 ) 76 2, ( ) 77 2

52 78 2, ( ) 79 2 ( ) ( ), ( ) 80 1, 81, 1 ( ) 82 1, 83, 1 ( ) 84 2, 85, 2 ( ) / ( ) L 136/52 BG

53 EU CC2.,.,, , 136/53 L xxx

54 1 2 3 xxx, L 136/54 BG

55 1 2 3 xxx, EU CCA 1 2 ( CUSIP, ISIN Bloomberg ) 136/55 L 2 3 ( ) 3 4,,, 5 6 /( -) / & ( -) 7 ( )

56 8, (, ) 9 EU-9 EU , 15, 16, / 17 / EU-20, ( ) EU-20, ( ) L 136/56 BG

57 , 29, ( ) EU ( - ) 36, 37, 136/57 L 37 ( 1 ),.

58 BG L 136/ VIII EU CC1 1., 437, ), ), ) ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CC1 VII,. 2. EU CC1. 3., EU CC2. 4.,,,,.,,,. 1, 26, 1, ) ) 27, 28 29, 26, 3,. 2 26, 1, ). 3 ( ) 26, 1, ) ). EU-3 26, 1, ) , 3, 1 484, 3, 1 486, 2. 5 ( 1) 84 ( 1). EU-5, 26, 2,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

59 136/59 L 6 ( 1) ( ) ( ). 8 ( ) ( ) ( ) 36, 1, ) 37 ( ). 9 10,,, (, 38, 3 ) ( ),,, (, 38, 3 ) 36, 1, ) 38 ( ). 11,,,, 33, 1, ). 12,, 36, 1, ) , ( ), 32, 1 ( ) , 1, ). 15 ( ) 36, 1, ) 41 ( ). 16, 1 ( ), 1 36, 1, ) 42 ( ). 17, 1,, ( ), 1,, 36, 1, ) 44 ( ).

60 BG L 136/ , 1, ( 10 % ) ( ), 1, ( 10 % ) 36, 1, ), 43, 45 46, 49, ( ). 19, 1, ( 10 % ) ( ), 1, ( 10 % ) 36, 1, ), 43, 45 47, 48, 1, ) 49, 1 3 ( ). 20 EU-20, %, 36, 1, ), 1250 %,. EU-20..: ( ) EU-20, 36, 1, ), i) ( ). EU-20..: ( ) EU-20, 36, 1, ), ii), 243, 1, ), 244, 1, ) 258 ( ). EU-20..: ( ) EU-20, 36, 1, ), iii) 379, 3 ( ). 21, ( 10 %, 38, 3 ) ( ), ( 10 %, 38, 3 ) 36, 1, ), 38 48, 1, ) ( ) ,65 % ( ) 17,65 % 48, 1 ( ).

61 136/61 L 23..:, 1, 22,, 1, 36, 1, i) 48, 1, ) :, 22,, 36, 1, ), 38 48, 1, ). EU-25 ( ) 36, 1 ( ). EU-25 1, 1,, ( ) 36, 1, ) 1, 1,, ( ) , 1 ( ) 1, 1 36, 1, ) ( ). EU-27,, EU-20a, 21, 22 EU-25a EU-27a. 29 ( 1) : 30,.

62 BG L 136/ : 30, , 4, 1 484, 4, 1 486, 3. EU , 1, 1. EU , 1, ( 1), 1 (.., 5), , 1 (, 5),. 35..:,, 34,,, 486, ( 1) 30, 33, EU-33, EU , 1 ( ), 1 52, 1, ), 56, ) 57 ( ). 38, 1,, ( ), 1,, 56, ) 58 ( ). 39, 1, ( 10 % ) ( ), 1, ( 10 % ) 56, ) 59, ( ).

63 136/63 L 40, 1, ( ) ( ), 1, ( ) 56, ) ( ) ( 2), 2 ( ) 2, 2 56, ) ( ). EU-42 1, EU ( 1) ( 1 = 1 + 1) , 5, 2 486, 4. EU , 2, 2. EU , 2, 2. 48, 2 (.. 1, 5 34), 87 88, 2 (.. 1, 5 34 ),. 49..:,, 48,,, 486, 4.

64 BG L 136/ , 62, ) ). 51 ( 2) , 2 ( ), K2 63, ), i), 66, ) 67 ( ). 53, 2,, ( ), 2,, 66, ) 68 ( ). 54, 2, ( 10 % ) ( ), 2, ( 10 % ) 66, ) 69, ( ) , 2, ( ) ( ), 2, ( ) 66, ) ( ). 56 EU-56, ( ), 66, ) ( ). EU-56 2,.

65 136/65 L 57 ( 2) 52 EU ( 2) ( = 1 + 2) ( ), 92, 2, ), ( ), 92, 2, ), ( ), 92, 2, ), , 1 92, 1, ) 1, 104, 1, ) 2013/36/ ( ), 128, 6,., 4,5 % 2, 104, 1, ),, 128, 129, 130, ,,. 65..: 64 ( ), : 64 ( ), : 64 ( ), 133.

66 BG L 136/ EU-67..: ( - ) ( - ) 64 ( ), EU-67..:, 64 ( ),, 1 104, 1, ). 68 ( ), 61 4,5, EU-67 1, , ( 10 % ), ( 10 % ) 36, 1, ), 45 46, 56, ), 59 60, 66, ) 69, , ( 17,65 % ) 1, ( 17,65 % ) 36, 1, ), 43, 45 47, 48, 1, ) 49, 1 3 (, ) , ( 17,65 %, 38, 3 ), ( 17,65 % 48, 2, ),, 38, 3 ) 36, 1, ) (, ).

67 136/67 L 76 2, ( ) 2, ( ) 62, ) , ). 78 2, ( ) 2, 62, ) , ). 80 1, 1, 484, 3 486, , 1 ( ), 1 ( ) 484, 3 486, , 1, 484, 4 486, , 1 ( ), 1 ( ) 484, 4 486, , 2, 484, 5 486, , 2 ( ), 2 ( ) 484, 5 486, 4 5.

68 BG L 136/ EU CC2 5., 437, ), EU CC2 VII,. 6.,.. 7..,,,,,,., ( EU CC1),,. EU CC1.. 8., :. :,,.. :.. : EU CC2 EU CC1. EU CC2 EU CC1. 9.,, :.,,,,,,, II, 2,..,,. EU CCA 10., 437, ) ), EU CCA VII,. 11. EU CCA :,, ,,,., ( ), : i) ( ); ii), ; iii) ( ). 13.,,,,.

69 136/69 L 1. 2 ( CUSIP, ISIN Bloomberg ) EU-2. : [ ] [ ] 3 ( ) ( ). 3,,, : 52, 1, ) ; 63, ) ) ; 72, 2, ) ; 55 ( ) 2019/879 ( 2 ) ( ),. 55. : [ ] [ ] 4,,,,., -. : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] -. 5,. : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ( 2 ) ( ) 2019/ /59/ 98/26/ (OB L 150, ,. 296).

70 BG L 136/ /( -) / & ( -), /. : [ ] [( -) ] [ ( -) ] 7 ( ),. 1 1, 26, 3. :. 8, (, ),. -,. 9 (, ). EU-9. EU : [ ] [ ] [ ] [ ] : [ ] [ ] 13 (, )..

71 136/71 L 14, ( ). : [ ] [ ] 15,, (, ), /.. 16,,,. 17, ;,. : : [ ] [ ] [ ] [ ] 18, /. 19 (.. ). : [ ] [ ] EU-20, ( ),, /. /, (.., ). ( ),.,,. : [ ] [ ] [ ] (,,, ) EU-20, ( ) /,. : [ ] [ ] [ ]

72 BG L 136/ : [ ] [ ] 22 /. : [ ] [ ] [ ] 23. : [ ] [ ] 24,,...,. ( ) ( ). 25,,. : [ ] [ ] [ ] ,,. : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [, ] 28,,,,.. : [ ] [ ] [ ] [ ] 29,. 30. : [ ] [ ]

73 136/73 L 31,...,. ( ) ( ). 32,.. : [ ] [ ] [ ] 33. : [ ] [ ] [ ] ( ), 72, 2, ), i), ii) iii). : [ ] 72, 2, ), i) ; [ ] 72, 2, ), ii) ; [ ] 72, 2, ), iii) ; [ ] 72, 4. EU-34. [ ]. 35 ( - ),.,,,. 36,,. : [ ] [ ]

74 BG L 136/ ,,. EU-37,...

75 IX EU-CCyB1, 010 : 001 : : NNN EU-CCyB2 (%) (%) 136/75 L 1 2 3

76 BG L 136/ X EU CCyB1,.,. 1., 440, ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CCyB1 IX,. 2. EU CCyB1, 140, /36/ ( 2 ) ( ) X 020, ( ) 1152/2014 ( 3 ).,., 010. ( ) 1152/2014, - 2 %, (.. ).,.,., 140, 4, ) 111., 140, 4, ) 248, ) ),,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1). ( 2 ) 2013/36/ , 2002/87/ 2006/48/ 2006/49/ ( L 176, ,. 338). ( 3 ) ( ) 1152/ /36/ ( L 309, ,. 5).

77 136/77 L ( ) 1152/ ( ): 140, 4, ) 111., 140, 4, ) 166, , 140, 4, ) 248, ) ),,. ( ) 1152/ ( ): 140, 4, ) 166, , 140, 4, ),, 327. ( ) 1152/ ( ): 140, 4, ), 327. :,, 140, 4, ) 104 ;,, 140, 4, ). ( ) 1152/ ( ):,, 140, 4, ) 104,, 140, 4, )., 140, 4, ) 248, ) ). ( ) 1152/ ( ): 140, 4, ) 248, ) ).

78 BG L 136/ ,,,. 020 ( ): 140, 4., 140, 4, ), II,, ( ): 140, 4, ), II., 140, 4, ), IV, 2,, IV, ( ): 140, 4, ), IV, 2,, IV, , 4, ), II, ( ): 140, 4, ), II, 5.,. 020 ( ): 140, , 4, ( ): 140, 4. ( %),,, ( 01, ) 140, 4 ( 020, ). 2.

79 136/79 L ( %), 136, 137, ,,,., 136, 137, EU CCyB2 3., 440, ), EU CCyB2 IX,. 1, 92, 3. 2, 140, 1., EU CCyB1,.,, 1 EU CCyB , 2, 1., 1 3.

80 XI EU LR1-LRSum: 1 2,, 3 (, ) 4 ( ) 5 (,,, 429, 1, ) ) 6 -, (.. ) 11 (, ) EU-11 (, 429, 1, ) ) EU-11 (, 429, 1, ) ) L 136/80 BG

81 12 13 EU LR2-LRCom: 1 (, ) 2 3 ( ), (, ) 4 (,, ) T T-1 136/81 L 5 ( ) 6 (, ) 7 ( ) 8 EU-8, ( ) (.. ) :

82 9 EU-9 EU-9 ( ) :, 10 (,, ) ( ) EU-10 EU-10 (,, ) ( ) (,, ) ( ) ( ) 13 ( ) 14 ( ),, 15 ( ) 16 EU-16 :, 429, EU-17 (,, ) T T-1 L 136/82 BG

83 ( ) 21 (,, ) 22 EU-22 (, 429, 1, ) ) EU-22 (, 429, 1, ) EU-22 ( ( ) ) EU-22 ( ( ) ) T T-1 136/83 L EU-22 (, ( ) ) EU-22 (, ) -22 (, ) EU-22 EU-22 ( 429, 1, ), / ) ( 429, 1, ), ) EU-22 ( )

84 EU-22 ( ) (%) EU ( ) (%) ( ) (%) 26 (%) EU-26 (%) EU-26..: 27 (%) EU-27 (%) EU ,,,,,, T T-1 L 136/84 BG

85 ( ), 28 (,, ) ( ), 28 (,, ) ( ), 28 (,, ) ( ), 28 (,, ) EU LR3-LRSpl: (, ) T T-1 136/85 L EU-1 (, ), : EU-2 EU-3, : EU-4 EU-5,

86 EU-6,, EU-7 EU-8 EU-9 EU-10 EU-11 EU-12 (,, ) EU LRA:,,, L 136/86 BG

87 136/87 L XII EU LR1-LRSum:.. 1. EU LR1-LRSum 451, 1, ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ). 1,,, 4, 1, 77. 2,,, 13 EU LR1-LRSum,, 1 EU LR1- LRSum.,., ( ). 3 (, ) 429, 1, ),, 244, 2., ( ). 4 ( ) 429, 1, ),,,,,..., 429, 5 6., ( ). ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

88 BG L 136/ (,,, 429, 1, ) ) 429, 1, ),., ( ). 6 -, 429, 1 2 -, 429, 1 2. :,,,,..,,,,, 429, 2.. -, 429, 3, 10 EU LR1-LRSum.,., ( ) , , 2 3.,, 429, 2 3,.,, 429, 2 3, ( ).

89 136/89 L 8 II,,, 429, 4, ), 429, 429, 429, 1, ) ) 429, 5.,., ( ). 9, 429, 4, ) ) 429, 429, 7, ), 429, 1, ), 429, 4 429, 1, ) ).,., ( ). 10 (.. ), 13 EU LR1-LRSum,, 1 EU LR1-LRSum,., 429, 3.,. 11 (, ) 429, 1, ) ), 429, 4 429, 2 ( ),.., ( ).

90 BG L 136/ EU-11 (, 429, 1, ) ) 429, 1, ) 113, 6 7, 429, 1, )., ( ). EU-11 (, 429, 1, ) ) 429, 1, ) 116, 4, 429, 1, )., ( ) , 8, 429, 1, ), ), ), ), ), ), ), ),.,., ( ). 13 ( 24 EU LR2-LRCom),.

91 136/91 L EU LR2-LRCom:.. 2. EU LR2-LRCom 451, 1, ) ) 451, 3, 451, 1, ) 451, 2. 3.,. 4., EU-22 EU-22,... 1 (, ) II,., 429, 7 429, 1.,, 429, 1, ), ) ), , 4., (.. ). 429, 8 429, 1, ) ), ) ),... 2, 429, 2, 429, 2.,, 429, 3. 3 (, ) 429, 3,,,, 429, 3, ) )., ( ).

92 BG L 136/ (,, ),,. 429, 6., ( ). 5 ( ), 429, 4, ), 429, 4,., ( ). 6 (, ) 429, 1, ) ) 499, 2 499, 2. -,,, : 32 35, , 1, ). 499, 1, ),,, 48, 49 79,,, I, 1 2., 499, 1, ),,,, I, 1 2,,, 48, ,, 111,,., ( ).

93 136/93 L 7 ( ) , ( ) (.. ) 274, 275, 295, 296, 297, 298, , 3, 275, 1, II, , 3 ;, 429, 1, ) ). 429, , 272, 25, ),, 295, )., 429, 6.., II, 6, 4 5 ( ). 429, 4 NICA,., 274, 2 1,4. EU-8 : 429, 6 281, 1 2 II,, 281, NICA., 274, 2 1,4. 429, 6,,. 429, 4,.,.

94 BG L 136/ ( ) 274, 275, 295, 296, 297, 298, 299, II,.., 278 II, 299, 2, 429, , 272, 25, ),, 295, ). 429, 5, 278, 1,,,., 429, 6.., II, 6, 4 5 ( ). EU-9 : 429, 5, 281, 1., 274, 2 1,4. 429, 6,,. 429, 5,.,. EU-9, 429, 6, II, 6, II,,, II, 6, , 6,,.,,.

95 136/95 L 10 (,, ) ( ) 429, 1, ) ),, ( ), 306, 1, )., ( ). -,. EU-10 (,, ) ( ) 429, 1, ) ),, ( ), 306, 1, )., 274, 2 1,4 ( ). -,. EU-10 (,, ) ( ) 429, 1, ) ),, ( ), 306, 1, )., ( ). -, (.. ) 429.

96 BG L 136/ ( ) 429 (.. ),, EU LR2-LRCom., ( )., ( ),, 4, 1, , 6,,, 206,,,, (.., ).,, 429, 6.,, (.. ). 15 ( ) 4, 1, 77, 206, 429, 1, ), 429, 4 429, 6, 429, 4., ( ).

97 136/97 L , 1,.., 429, , 7, ). 429, 7, ),,,,. EU-16 :, 429, , 5 222,.., 222, 20 %. 429, 7, ).,, 429, , , 7, ) 429, 7, ),,,,., 429, , 7, ).

98 BG L 136/ EU-17 (,, ) 429, 1, ) ) 306, 1, ),,, 306, 1, )., (.. 111, 1, )., ( ). -, EU , 429,. 20 ( ) 429.,, 22 EU LR2-LRCom. 21 (,, ) 429, 4 429, 1 2, , ( ). -,.

99 136/99 L , 111, 1 166, 9 ; 19 21, 429,., EU LR2- LRCom. EU-22 (, 429, 1, ) ) 429, 1, ) 113, 6 7, 429, 1, ). -,., ( ). EU-22 (, 429, 1, ) 429, 1, ), 429, 1, ),. -,., ( ). EU-22 ( ( ) ) 429, 1, ) 429, 2,,,,, 429, 1, ).,, 429, 2,., ( ).

100 BG L 136/ EU-22 ( ( ) ) 429, 1, ) 429, 2 429, 1, ).,, 429, 2,., ( ). EU-22 (, ( ) ) 429, 1, ) 429, 1, ),,., 429, 2,., ( ). EU-22 (, ) 429, 1, ),, 429, 1, )., ( ). -22 (, ) 429, 1, ),, 429, 1, )., ( ). EU-22 ( 429, 1, ), / ) 429, 1, ) ( ), /, 429, 1, )., ( ).

101 136/101 L EU-22 ( 429, 1, ), ) 429, 1, ),, 429, 1, )., ( ). EU-22 ( ) 429, 8, 429, 8., ( ). EU-22 ( ) EU-22 EU-22., ( ) , 3 499, 1 2, 499, 2, EU-27 EU LR2-LRCom. -, 499, 1, ), 25,,, I, 1 2., 499, 1, ), 25,,, I, , 13, 18, 22 EU-22 EU LR2-LRCom. 25 (%) 23 EU LR2-LRCom, 24 EU LR2-LRCom.

102 BG L 136/ EU-25 ( ) (%) 451, 2, 429, 2,, 429, 1, ),.., EU-22 EU ( ) (%), 429, 1, ),,,., (%) 92, 1, ), 429, 1, ) 429, 7, 92, 1, )., 429, 1, ),, 429, 7. EU-26 (%), 104, 1, ) 2013/36/ ( ),. EU-26..: 1 ( ), 104, 1, ), 104, 4, (%) 92, 1, 92, 1,.

103 136/103 L EU-27 (%) 26, EU EU , 2, : 499, 1, ) ; 499, 1, ). 28,,, 451, ,,,. 29,,, 14 15, ,, ( ), 28 (,, ) 451, 3 ( ),,,, (,, ).

104 BG L 136/ ( ), 28 (,, ) 451, 3 ( ),,,, (,, )., ( ), 28 (,, ) 451, 3 31 ( ), 28 (,, ) 451, 3 EU LR3-LRSpl: (, ). 5. LRSpl 451, 1, ). EU-1 (, ), : EU-2 EU-3 EU LR3-LRSpl. EU-2,,,.

105 136/105 L EU-3, : EU-4 EU-12 EU LR3-LRSpl. EU , 1, ).,. EU-5,,. ( ( , 2, ) );, ( 115, 2 4, 147, 3, ) );, ( 117, 2, , 3, ) ) ); ( 116, 4 147, 3, ) ).,,. EU-6,, :, 115, 1, 3 5, 147, 4, ) ;, 117, 1 3, 147, 4, ) ;, 116, 1, 2, 3 5, 147, 4, ).,.

106 BG L 136/ EU-7, , 147, 2, ), 161, 1, ), 147, 4, ) ).,. EU-8, 124, 147, 2, ) 147, 2, ) 199, 1, ).,. EU-9, 123, 147, 2, ), 199, 1, ).,. EU-10, ( ). 122, 147, 2, ), 199, 1, ).,, EU-7, I ;, 4, 1, 27,, EU , 2, ).,.

107 136/107 L EU-11, 127,, 178,, 147, 2. EU-12 (,, ), (,,,,, 112, ), ), ), ), ) ), 147, 2, ), ) ) )., 2 EU LR2-LRCom, EU-2 EU-4 EU-11 EU LR3- LRSpl. EU LRA. 6., 451, 1, ) ), EU LRA,., 451, 1, ), : ), ; ),,, ; ) ; ),.. ; ( ).

108 BG L 136/ ,, 451, 1, ),, : ), ; ),, : (1), ; (2),,, ; (3) -,,.

109 EU LIQA 451, 4 XIII,.. (,, ) ;,,,,,. ( EU LIQ1 ),,,. : 136/109 L (, ),,,,,,,,

110 EU LIQ1 : ( / ) ( ) ( ) EU 1 ( ) T T-1 T-2 T-3 T T-1 T-2 T-3 EU 1, 1 ( ) 2, : ( ) 7 ( ) 8 9 L 136/110 BG

111 10 11, (. ) 18 ( ) ( ) 136/111 L 19 EU-19 (, ) EU-19 (, )

112 ( ) ( ) 20 EU-20, EU-20, 90 % EU-20, 75 % EU EU LIQB, LIQ1 451, 2 L 136/112 BG

113 ,, EU LIQ2 451, 3 ( ) ( ) < 6 < /113 L

114 ( ) 11 : 12, 13, 14 ( ) ( ) 15 ( ) EU : 18, 1, 0 % 19,, 20,,, : % II 6 < 6 < L 136/114 BG

115 ( ) 22, : % II 24,,.., : 27 28,, 29, 30,, 31, 6 < 6 < /115 L (%)

116 BG L 136/ XIV EU LIQA EU LIQ1 1., ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ),, 451, EU LIQA, EU LIQ1 EU LIQB. EU LIQA 2.,,, 451, 4, EU LIQA XIII, EU LIQA,,,. 435, 1 ( ) 2015/61 ( 2 ),,,. EU LIQ1 4.,,, 451, 2, EU LIQ1 XIII, -. 5.,,, (,, ),.,. 6. EU LIQ1, 3 ( ) 2015/61. 7., EU LIQ1, : ) / :,.. ) : ( ). ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1). ( 2 ) ( ) 2015/ ( ) 575/2013 ( L 11, ,. 1).

117 136/117 L EU LIQ1, : ) ; ),,. 1 ( ) 9 ( ) 2015/61,, 17, 2 ( ) 2015/61. 2, : ( ) 2015/ ( ) 2015/61., 411, 2. 28, 6 ( ) 2015/61,,,,., ( ) 2015/ ( ) 2015/ ( ) 2015/61., 94/19/ ( 3 ) 2014/49/ ( 4 ),,,, 24, 2 3 ( ) 2015/61, : 25, 2, 3 5 ( ) 2015/61 - ;, -, 25, 5 ( ) 2015/61. ( 3 ) 94/19/ ( L 135, ,. 5). ( 4 ) 2014/49/ ( L 173, ,. 149).

118 BG L 136/ , 1, 2 3 ( ) 2015/61. 25, 1, 2 3 ( ) 2015/61. 5, 6 ( ), 7 ( ) 8. 6 ( ) 27 ( ) 2015/ ( ) 2015/ ( ) 2015/61,. 27, 5 ( ) 2015/61. 27, 5 ( ) 2015/61,,.,. 7 ( ) 27, 5, 28, 1 31, 1 ( ) 2015/61. 27, 5, 28, 1 31, 1 ( ) 2015/61., 27, 5 ( ) 2015/61. 27, 5 ( ) 2015/61,.

119 136/119 L 8,, 28, 6 ( ) 2015/ ,. 9,, 28, 3 ( ) 2015/61, 28, 4 ( ) 2015/61. 10, 11,, , :, 1, II 30, 1 ( ) 2015/61. 1,, II 30, 1 ( ) 2015/61., 30, 2 ( ) 2015/61,., 30, 3 ( ) 2015/61 ( ) 2017/208 ( 5 ). 30 II 30, 4 ( ) 2015/61 21 ( ) 2015/61. ( 5 ) ( ) 2017/ ( ) 575/2013, ( L 33, ,. 14).

120 BG L 136/ , 30, 6, ) ( ) 2015/61., 30 30, 6, ) ( ) 2015/61., II ( ) 2015/61, II 30, 6, ) ( ) 2015/ , 8 10 ( ) 2015/ %,, 30,,.,, ( ) 2015/ ( ) 2015/ :,, 30 28, 7 ( ) 2015/61.,, 100 %. 30,.

121 136/121 L,. 30, 5 ( ) 2015/ %,,,, 30., 30 0 %.,. 28, 2 ( ) 2015/61, ( ) 2015/61, 30, 31, 1 ( ) 2015/61, 100 %. 15 :, 23 ( ) 2015/61., 23, 1 ( ) 2015/61., 23, 1 ( ) 2015/61., 30 31, 2 ( ) 2015/61. 30, 11 ( ) 2015/61.,,,. 16 : 2: ; 5: ; 9: ; 10: ; 14: ; 15:.

122 BG L 136/ (. ) :,, 30 32, 3, ), ) ) ( ) 2015/61., 32, 3 ( ) 2015/61. :,, 30 32, 3, ), ) ) ( ) 2015/61. 32, 3 ( ) 2015/ : ( ) 32, 3, ) ( ) 2015/61. 32, 2, ) ( ) 2015/61. 32, 2, ) ( ) 2015/61, 30., 31, 9 ( ) 2015/ : 30 32, 2, ) ( ) 2015/61. 32, 3, ) ( ) 2015/61.

123 136/123 L,, 32, 2, ) ( ) 2015/61. 30,,, II ( ) 2015/61., 32, 4 ( ) 2015/61., II ( ) 2015/61. 32, 5 21 ( ) 2015/61.,, 34 ( ) 2015/ , 2 ( ) 2015/61 EU-19 (, ) 32, 8 ( ) 2015/61,,. EU-19 (, ) 2, 3, ) 33, 6 ( ) 2015/61,, 33, 3 4 ( ) 2015/61,. 20 : 17: (. ) 18: 19:

124 BG L 136/ : EU-19 : (, ) EU-19 : (, ). EU-20, / /,,, 32, ( ) 2015/61. EU-20, 90 % / /,,, 90 % 32, ( ) 2015/61. EU-20, 75 % / /,,, 75 % 32, ( ) 2015/61. EU-21, I ( ) 2015/61. 22,,,, 90 %, 75 %.

125 136/125 L 23 (%) (%), 4, 1 ( ) 2015/ ;. EU LIQB, EU LIQ1. 9.,,, 451, 2, EU LIQB XIII, EU LIQB, EU LIQ1,. 11.,,,,, ( ) 2015/61, 7 ( ) 680/2014 ( 6 ). EU LIQ2, ( ) , 3,, EU LIQ2,..,. 13. EU LIQ2,, 411, ,, 428, 4 428, 2, 428, ) 428, ). 15.,,,.. ( 6 ) ( ) 680/ , ( ) 575/2013, ( L 191, ,. 1).

126 BG L 136/ ,,,, 428, , 428, 2, ,, ( ),.,,, ( ),,,,, ,. : a.,, (.,, );.,. ( ) ,, IV, 3, ( ),.. 21.,,, 428, , : a. :,, ;. ;. -, ;.. ( ) 22.,,.,,.

127 136/127 L ,, IV, 4, ( ),. 24., ( ) ( ) 2015/61,,. 25.,, 428., : a. ;. -, ;.. ( ) , ), ) ) : ( 1),,, 32 36, 48, ; ( 1), ; ( 2), 66 79,. 1 1,. 1, (.. -, ).. 2, 2. 2,. 100 %.

128 BG L 136/ , ) 428, 3, ).,. 100 % , 94/19/ 2014/49/,,,, 24, 2 3 ( ) 2015/61, : 25, 2, 3 5 ( ) 2015/ ;, -, 25, 5 ( ) 2015/ , , )

129 136/129 L (, ), 27 ( ) 2015/61,.,,, 9. 27, 5 ( ) 2015/61,, , ) ), , 3, ) ),,.,,,,,,,,, , 3, ),,, , 428, 4, 428, 4. 13, 428, 1 3 : 428, 3, ),,,,,, ;

130 BG L 136/ , -, 428, 2, ) ;, 428, 1, ) ;, 428, ( ), IV, 3,, IV, 3 ( 1, 4, 7, ). ( ) 15 ( ) ( ) 2015/61, 8. EU , ), 178,,,, 52, /65/ ( 7 ) 129, , ) ( 178 ), ( ) 2015/ : 18, 19, 20, ( 7 ) 2009/65/ , ( ) ( L 302, ,. 32).

131 136/131 L 18, 1, 0 % 428, 428, 1, ) 428, ) ( 178 ), 1, ( ) 2015/61 0 %. 19,, 428, ), 428, ), 428, 1, ) 428, ) : ( 178 ),, 1, ( ) 2015/61 0 %;, 178, 428, ) 428, ), iii). 20,,, : 428, ), , ) ( 178 ), 129, 1, ),,,, , 428, ),,., % II 428, ) ,, - 35 %, II, 2.

132 BG L 136/ , : 428, ), 428, ) 428, ) ( 178 ),,,, , 428, ),, % II 428, ) 428, ) 22,, - 35 %, II, 2. 24,,.., : 428, ) ), 178 ( ) 2015/61,, ; 428, ), 428, ) 428, ), , 1, ), : 27, 28, 29,

133 136/133 L , ).. 28,, :, 428, 428, 2, 428, ) 428, 2, ;, 428, ). 29, , 2, 428, 428, 2, 428, ) 428, 2,, 428, 2. 30,, 428, 2, 428, 428, 2, 428, ) 428, 2,, 428, 2. 31, : 428, 1, ), ; 428, 1, ) ;, ;, -.

134 BG L 136/ ,. 33 ( ), IV, 4,, IV, 4 ( 15, EU-15, 16, 17, 25, ). 34 (%), 428, 1.

135 EU CRA: XV, :, 435, 1, ),. 435, 1, ) ),. 435, 1, ),. 435, 1, ),,,,. EU CRB:,,,, /135 L ( 90 ),,,..,,, 178, 3, ), 178, V ( ) 680/2014.

136 EU CR1: : /..: 1..: 2..: 2..: 3 L 136/136 BG

137 /..: 1..: 2..: 2..: 3 136/137 L

138 : , -,..: 1..: 2..: 2..: 3 L 136/138 BG

139 , -,..: 1..: 2..: 2..: 3 136/139 L

140 : L 136/140 BG

141 /141 L

142 EU CR1-A: EU CR2: > 5 5 > L 136/142 BG

143 EU CR2a: /143 L

144 EU CQ1: EU CQ2: / 010,..:..:, 020,..: L 136/144 BG

145 EU CQ3: : / 30 > 30 90, > /145 L

146 / 30 > 30 90, > L 136/146 BG

147 : 080 > > 1 2 / > 2 5 > 5 7 > 7..: 136/147 L

148 > > 1 2 / > 2 5 > 5 7 > 7..: L 136/148 BG

149 EU CQ4: N /..:..:..: 136/149 L 130 N

150 EU CQ5: 010, , :..:..: L 136/150 BG

151 150, , :..:..: 136/151 L

152 EU CQ6: : 030..: 040..: / 60 %, - 80 % 050..: / 80 %, % 060..: / 100 % :, 100..: 110..: 120..: : > 30 90, 90 L 136/152 BG

153 : 030..: 040..: / 60 %, - 80 % 050..: / 80 %, % 060..: / 100 % :, 100..: 110..: 120..: > 90..: > : > : > 1 2..: > 2 5..: > 5 7..: > 7 136/153 L

154 EU CQ7:, 010, [ ] (,.) , L 136/154 BG

155 EU CQ8:, 010,, 020,, (,.) , 2. > /155 L

156 010,, 020,, (,.) > 2. 5., > 5...:, L 136/156 BG

157 136/157 L XVI,, 1. XV,, 442.,, 47, 3 ( ) 575/ , 1 ( ) 575/2013, - 5 %. XV,,,,.. 2.,,., 9. EU CRA: 3., 435, 1, ), ), ) ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CRA XV,., 435, 1, ),. 435, 1, ) ),. 435, 1, ),. 435, 1, ),,,,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

158 BG L 136/ EU CRB: 4., 442, ) ), EU CRB XV,.,,, 178. ( 90 ),,,..,,, 178, 3, ) 178,, 47. EU CR1: 5., 442, ) ), EU CR1 XV,. 005, III IV ( ) 680/2014 ( 2 ). ( 2 ) ( ) 680/ , ( ) 575/2013, ( L 191, ,. 1).

159 136/159 L 010,. 1, 32 V ( ) 680/2014,, ( ) 1071/2013 ( 3 ) ( ),,,,, , 080, , , 1, 42 V ( ) 680/2014..,,, -.,, NACE , 5, ) V ( ) 680/ , 31 V ( ) 680/2014,,,. 150, I. 220 /, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014. ( 3 ) ( ) 1071/ ( /2013/33) ( L 297, ,. 1).

160 BG L 136/ ,,,,,, 1 / 2 / 3,,, 9, 5, 5. 1, 9, 5, 5, 5. 2, 9, 5, 5, 3. 3, 9. 1, 2 3, 86/635/ ( 4 ). /, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014 ;, 47. -, 2, 11, 69 71, 106 V ( ) 680/ ,, 47., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014.,, 2, 74 V ( ) 680/2014 ;,. (, ).,,.,,,... ( 4 ) 86/635/ (OB L 372, ,. 1).

161 136/161 L 2, 239 V ( ) 680/2014.., 47. 2, 239 V ( ) 680/ EU CR1-A: 6., 442, ), EU CR1-A XV,. 010,. 1, 32 V ( ) 680/2014,,,,,,, , 31 V ( ) 680/2014,,, : / ;.

162 BG L 136/ : 5,. : /,., II, 4.,, ,,, - : ) ( ) ) (, ). :,.,, (,, ). ;,, ;,,. EU CR2: 1., 442, ), EU CR2 XV,., , ( ) 030,

163 136/163 L 040, ( )....,, ( ). 050,., : i) ; ii) ; iii) ; iv) ; v) ; vi) ; vii) ; viii)..,.,. 060, 1, 34 V ( ) 680/2014 EU CR2a: 2., 442, ) ), EU CR2a XV,., - 010, 030, ,,

164 BG L 136/ , ( ) 030, 040, ( ) 050,, ( ) 060,.,,.,,...,. 060 ( ). 070,.,.,.,,...,. 070.,,,. 080,,.

165 136/165 L, (.. ),.,. 080,. 090,, , ( )..,,, (.,, )...,, ( ). 110,.,,..,. 120, 130

166 BG L 136/ , 1, 34 V ( ) 680/ EU CQ1: 3., 442, ), EU CQ1 XV,. 005, III IV ( ) 680/ EU-CR1: , 1, 42 V ( ) 680/2014..,,, -.,, NACE EU-CR1: 090, 2, 118 V ( ) 680/

167 136/167 L /,.., 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014 ;, ,. /,.., 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/ ( ),. : ), ; ), ; ),, :, :, 2, 215 V ( ) 680/2014.,, 47., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/ ,.

168 BG L 136/ ,, 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014. ( ),. : ), ; ), ; ),,.. 47.,. 2, 239 V ( ) 680/ : 2, 239 V ( ) 680/ ( ),. : ), ; ), ; ),, EU CQ2: 1., 442, ), EU CQ2 XV,. 010,,., (.. ),.

169 136/169 L 020,, 1, 12-,,., 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, ,. EU CQ3: 4., 442, ), EU CQ3 XV,. 005, III IV ( ) 680/ EU-CR1: , 080, , , 1, 42 V ( ) 680/2014..,,, -.,, NACE , 5, ) V ( ) 680/2014.

170 BG L 136/ EU-CR1: 150. EU-CR1: 210 /, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/ : 30, : > 30 90, /, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014 ;, 47...:, 90, 90, 47...: > , : > , 1...: > 1 2 1, 2.

171 136/171 L..: > 2 5 2, 5...: > 5 7 5, 7...: > : 178. EU CQ4: % ( ),, 442, ) ), EU CQ4 XV, , 432.,,,.., EU-CR1: 150 /, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014..

172 BG L 136/ /..:, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 2, 118 V ( ) 680/2014 ;, 47...: 178. /..:,., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014.., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014. EU CQ5: 6., 442, ) ), EU CQ5 XV, ,..,,, -.,. 432,. 200

173 136/173 L, 1, 34 V ( ) 680/ :, 1, 34 V ( ) 680/2014 ;, 47...: :,., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014., 47., 2, 11, 69 71, V ( ) 680/2014. EU CQ6: 7., 442, ), EU CQ6 XV,. 010, 1, 34 V ( ) 680/ :, 1, 34 V ( ) 680/2014,.,,., 2, 323 V ( ) 680/2014.

174 BG L 136/ ,, : 2, 86, ) V ( ) 680/2014,,, / ( )...: 040 / 60 %, - 80 % / /, ( /2016/14) ( 5 ). / 60 %, - 80 %...: 050 / 80 %, % / 80 %, %...: 060 / 100 % / 100 %. 070, 2, 70 V ( ) 680/2014,,,,....: 090, 2, 239 V ( ) 680/ :, ( 2, 173, ) V ( ) 680/2014 ) : ( ), 2, 239 V ( ) 680/2014. ( 5 ) ( /2016/14) ( C 31, ,. 1).

175 136/175 L 120..:, ( 2, 173, ) V ( ) 680/2014 ) , 114 V ( ) 680/ ,, 2, 74 V ( ) 680/2014 ;,. (, ).,,.,,,.... EU CR1:..:. EU CR1:..: > 30 90, :, 47.. EU CR1:..:, 90, 90, 47. > 90, 90.

176 BG L 136/ : > , : > 180 1, : > 1 2, : > 2 5, : > 5 7, : > 7, 7. EU CQ7:, 8., 442, ), EU CQ7 XV,. 010, [ ],,. 020,,., ( ), ( )., ( ),. 030, (,.) (..). 040,, /,, (,.),,.

177 136/177 L 060,. 070,,.. 080,,,.,, -.,,. EU CQ8:, 9., 442, ), EU CQ8 XV,. 010, [ ],,. 020,,., ( ), ( )., ( ),. 030, (,.) (..).

178 BG L 136/ ,, /,, (,.),,. 060,. 070,,.. 080,,,.,. ( ).,, -.. CQ7,.,,.,,,.,,, -.,,.

179 136/179 L, 2..:, 2 -., 2..:, 2 -., > 2 5..:, 2, 5., > 2 5..:, 2, 5., > 5..:, 5., > 5..:, 5.,..:..:,,.,.,..:..:,,.,.

180 BG L 136/ XVII EU CRC 453, ) 453, ) 453, ) 453, ),,,,,, 453, ) EU CR3 : : EU-5..:

181 136/181 L XVIII EU CRC, 453, ) ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CRC XVII,. refe rence 453, ) 453, ),,.,,.,,,,.,. 453, ) 453, ) :,.. ; (,, );, ;,.,. 453, ) 453, ),,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

182 BG L 136/ refe rence 453, ) 453, ),,,.,. 453, ) 453, ),,.,,, ( ),,,,,. EU CR3 :.., 453, ), EU CR3 XVII,.,,,,,,,,.,,. : ( / ),, -,,.. :, (,, ).,,.,,.

183 136/183 L,,,,,.,... : ( / )., -,,,,... : ( / )., -,,,,... : ( ) ( / )., -,,,,. 1,., ( ) 1071/2013 ( 2 ) ( ),, 1, 32 V ( ) 680/2014 ( 3 ). 2 1, 31 V ( ) 680/2014,,,. ( 2 ) ( ) 1071/ ( /2013/33) ( L 297, ,. 1). ( 3 ) ( ) 680/ , ( ) 575/2013, ( L 191, ,. 1).

184 BG L 136/ : 47 EU-5..: 178.

185 XIX EU CRD 444, ) ( ) ( ) 444, ), 444, ),, 444, ) / ( ),,,, II, 2 (, ). EU CR4 E (%) 136/185 L

186 E (%) L 136/186 BG

187 EU CR % 2 % 4 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % 250 % 370 % %.. 136/187 L 8 9, 10 11

188 % 2 % 4 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % 250 % 370 % %.. L 136/188 BG

189 136/189 L XX ( ) 1.,, II, 6 ( ),,, II, 5 ( ),,. EU CRD. 2., 444, ) ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CRD XIX,. reference 444, ) ( ) ( ). 444, ), 112,, II, 2,. 444, ),,, II, 2, 139,. 444, ), 112, - / ( ),,, II, 2,,. EU CR4. 3.,, II, 2, 453, ), ) ) 444, ), EU CR4 XIX,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

190 BG L 136/ ( ) :, 111, 110, , 36, 1, ) ( ), i),, ii),, II, , 7. :,, 36, 1, ), 111 (, II, 4 ). :, ( 111 ), 110, , 36, 1, ),., ( 113, II, 2, 1 ).,. :, ( ) 183/2014 ( 2 ),,., ( 113, II, 2, 1 ).,. ( ),, II, 2, 1. ( / ( + ) ), ( ), ( ). ( 2 ) ( ) 183/ ( ) 575/2013, ( L 57, ,. 3).

191 136/191 L , 112, ),. 16 :,, 134 ;, 39 (,, ), 41 ( ), 46 ( 1 ), 48 (, 1 ), (, ), (, 1, 1 2, ), 70 (, 2, ),, 1250 % (, I, 1, 36, ) ). EU CR5.. 4., 444, ), EU CR5 XIX,. :, II, 2, 2. : : 110, , 36, 1, ) ( ), 111 ; 36, 1, ), 111 ; i),, ii),, II, 4.

192 BG L 136/ :, , 112, ),. 16 :,,, II, 4, 134 ;, 39 (,, ), 41 ( ), ( 1 ), (, ), (, 1 ), (, 2 ),, % (, I, 1, 36, ) ).

193 XXI EU CRE. 452, ) 452, ) ),, : i) ; ii) ; iii),,, ; iv),. 452, ),, 452, ) 136/193 L 452, ),.,,,, : i),,,, - ; ii),,, ; iii),,...

194 EU CR6 A-IRB 0,00 < 0,15 0,00 < 0,10 0,10 < 0,15 0,15 < 0,25 0,25 < 0,50 0,50 < 0,75 0,75 < 2,50 0,75 < 1,75 1,75 < 2,5 (%) (%) ( ) L 136/194 BG

195 A-IRB 2,50 < 10,00 2,5 < 5 5 < 10 10,00 < 100,00 10 < < 30 (%) (%) ( ) 136/195 L 30,00 < 100,00 100,00 ( ) ( ) ( )

196 F-IRB 0,00 < 0,15 0,00 < 0,10 0,10 < 0,15 0,15 < 0,25 0,25 < 0,50 0,50 < 0,75 0,75 < 2,50 0,75 < 1,75 1,75 < 2,5 (%) (%) ( ) L 136/196 BG

197 F-IRB 2,50 < 10,00 2,5 < 5 5 < 10 10,00 < 100,00 10 < < 30 (%) (%) ( ) 136/197 L 30,00 < 100,00 100,00 ( ) ( ) ( )

198 EU CR6-A 1 1,1..: 1,2..: 2 3 3,1..:, 3,2..: 4 4,1..: 4,2..: 4,3..: 4,4..: 4,5..: 5 6, 7,, 166,, (%), (%), (%) L 136/198 BG

199 EU CR7,, 1 F-IRB ,1..: 4,2..: 5 A-IRB ,1..: 8,2..: 9 136/199 L 9,1..: 9,2..: 9,3..: 9,4..: 9,5..: 10 (.. F-IRB A-IRB)

200 EU CR7-A A-IRB ,1..: 3,2..: 3,3..: 4 4,1..:, (%), (%) ( ), (%), (%), (%), (%) L 136/200 BG

201 A-IRB 4,2..: 4,3..: 4,4..: 4,5..: 5, (%), (%) ( ), (%), (%), (%), (%) 136/201 L

202 A-IRB ,1..: 3,2..: 3,3..: 4 4,1..:, (%) ( ) ( ), (%),, (%), (%), (%) ( ) (, ) L 136/202 BG

203 A-IRB 4,2..: 4,3..: 4,4..: 4,5..: 5, (%) ( ) ( ), (%),, (%), (%), (%) ( ) (, ) 136/203 L

204 F-IRB ,1..: 3,2..: 3,3..: 4, (%), (%) ( ), (%), (%), (%), (%) L 136/204 BG

205 F-IRB ,1..: 3,2..: 3,3..: 4, (%) ( ) ( ), (%),, (%), (%), (%) ( ) (, ) 136/205 L

206 EU CR8 1 2 (+/-) 3 (+/-) 4 (+/-) 5 (+/-) 6 (+/-) 7 (+/-) 8 (+/-) 9 L 136/206 BG

207 CR9 -,, ( ) A-IRB..:, (%) (%) (%) (%) 0,00 < 0,15 0,00 < 0,10 0,10 < 0,15 0,15 < 0,25 0,25 < 0,50 0,50 < 0,75 0,75 < 2,50 0,75 < 1,75 1,75 < 2,5 2,50 < 10,00 136/207 L 2,5 < 5 5 < 10 10,00 < 100,00 10 < < 30 30,00 < 100,00 100,00 ( )

208 F-IRB..:, (%) (%) (%) (%) 0,00 < 0,15 0,00 < 0,10 0,10 < 0,15 0,15 < 0,25 0,25 < 0,50 0,50 < 0,75 0,75 < 2,50 0,75 < 1,75 1,75 < 2,5 2,50 < 10,00 2,5 < 5 5 < 10 10,00 < 100,00 10 < < 30 30,00 < 100,00 100,00 ( ) L 136/208 BG

209 CR ,, ( 180, 1, ) ) A-IRB F-IRB..:, (%) (%) (%)..:, (%) (%) (%) 136/209 L

210 BG L 136/ XXII ( ) EU CRE. 1., 452, ) ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CRE XXI,. 452, ) 452, ),,,,., , ), i) iv),..,. 452, ), i) iv) - : i) ; ii),.. 179, 1, ), ; iii), ( ),, ; iv),. 452, ),,,. 452, ) 189,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

211 136/211 L 452, ),,., - : i),,.. ; ;, - ; ii),,.. ; ; ; iii),,... EU CR , ), i) v),, EU CR6 XXI,., 153, 4. ( ) (, II, 6 ),.,. 178,., ( ). 100 %. :, 166, 1 7,. :, 166, 1 7,,, 166, 8,, 166, 10., I.

212 BG L 136/ :,,,,. : , (%),,,. :,,,.,.,., 178, 1 172, 1, ). (%),,,.,,.,,, 164, 4.,, 161, 4. -IRB 181, 1, ).. ( ):,,, ,, II, 3.,.

213 136/213 L :,, 153, 1 4 ;, ( )., 158.,,. : ( ) 183/2014 ( 2 ), ,, ,, (A-IRB)., (F-IRB),, F-IRB. A-IRB 147, 2, -, : ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8 ; ). ( 2 ) ( ) 183/ ( ) 575/2013, ( L 57, ,. 3).

214 BG L 136/ ( 147, 2, ) 147, 5 ), : ) ( 147, 2, ) 154, 2 3 ); ), ; ) ) ( 147, 2, ) 154, 3 ); ) ( 147, 2, ) 154, 4 ); ).. F-IRB 147, 2, - :, ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8 ; ). EU CR6-A.. 3.,,, 452, ), EU CR6-A XXI,. 4.,,, II, 2,,, II, 3,,. ( ) (, II, 6 ). 5., 166 ( ),, 429, 4 ( ).

215 136/215 L,, 166, 166,.,, 429, 4,,,., (%), (,,, II, 2, 150 ) ( )., (%), (,,, II, 3, 143 ) ( )., (F-IRB A-IRB),..., (%),, 148, ( ). :,, (F- IRB A-IRB);, ; F-IRB, A-IRB;,. CR 6-A,,.

216 BG L 136/ EU CR7,,.. 6., 453, ), EU CR7 XXI,.,. ( ) (, II, 6 ),,,,. :,,, 204.,. :,.,, ,,, F-IRB A-IRB. 1 6 F-IRB A-IRB. ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8, ; ). ( 147, 2, ) 147, 5 ), : ), ( 154, 2 3 ); ), ( 154, 3 );

217 136/217 L ) ( 154, 4 ); ) ; ). 10 (.. F-IRB A-IRB) (F-IRB A-IRB). EU CR7-A 7., 453, ), A-IRB F-IRB, EU CR7-A XXI,.,,,. : ( ) ,,.,,, 155, 2. ( ), (%) ( )., ,,, 207, , 1, ) ).., (%) ( ).. :. 199,

218 BG L 136/ : 181, 1, ) )., (%),.., 199, 7, ( )., 208, 2 5., 211.., (%) 199, 5, ( )., 209.., (%),.. 199, 6 8, ( )., 210.., (%) ( ).,., (%),. 200, ),,.., (%) ( ). 200, ),..

219 136/219 L,, (%),,, ( );,,,. 200, ),,..,, 232, 4, 200, ),. ( ), (%) ( ). 213, 214, 215,, , 4.., (%) ( ). : ; ;,,. 204, 1 2, 213, 216,, ( ), 92, 3, ) ),,...,,,,. (, ), ,.,,.

220 BG L 136/ A-IRB F-IRB,. A-IRB 147, ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8, ; ). ( 147, 2, ) 147, 5 ), : ), ( 154, 2 3 ); ), ( 154, 3 ); ) ( 154, 4 ); ) ; ). F-IRB 147, ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8, ; ). EU CR8.. 8., 438, ), EU CR8 XXI,. ( ) (, II, 6 ).

221 136/221 L 9. ( - 9 ) ( - 1 ).. 3, ,..,., (+/-),,.. (.. ),.,. 3 (+/-),,..,.,. 4 (+/-), ;..,,.,. 5 (+/-),,..,,,, 4.

222 BG L 136/ ,. 6 (+/-),,...,. 7 (+/-),,...,. 8 (+/-),.,..,. 9. EU CR9 -,,.. 11., 452, ), EU CR9 XXI,. F-IRB, A-IRB, F- IRB A-IRB,. 12.,,,, ,

223 136/223 L 14. ( ) (, II, 6 ),,,,. (A-IRB) 147, 2 : ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8 ; ). ( 147, 2, ) 147, 5 ), : ) ( 147, 2, ) 154, 2 3 ); ) ( 147, 2, ) 154, 3 ); ) ( 147, 2, ) 154, 4 ); ) ; ). (F-IRB) 147, 2 : ( 147, 2, ) ), : ), ; ), 147, 8 ; ).,., ( ). 100 %.

224 BG L 136/ , : i) ( );,..,,,.,.,., 178, , 1, ),. ii)..,, ( ),. 178.,. (%) 4, 1, 78,., : ),, (,.. ). : i),.., ; ii),..,. ), ( ). :.

225 136/225 L (%) (%), EU CR6.,,, EU CR6. (%), ( ). (%) - (, / ). -,. -,. EU CR9.1 -,, ( 180, 1, ) ) , 1, ), EU CR9, EU CR9.1,,. EU CR9, : a.,,, ; b., 180, 1, ).,.

226 XXIII EU CR10 EU CR ,5 50 2, ,5 70 2, , , , ,5 250 : ( ) 5 2,5 2,5 2,5 2,5 L 136/226 BG

227 EU CR ,5 50 :,, ( ) 2, ,5 70 2, , , , /227 L 2, ,5 2,5 2,5 2,5

228 EU CR ,5 50 2, ,5 70 2, , , , ,5 250 : ( ) 5 2,5 2,5 2,5 2,5 L 136/228 BG

229 EU CR ,5 50 2, ,5 70 2, , , ,5 250 : ( ) 136/229 L 2, ,5 2,5 2,5 2,5

230 EU CR % 370 % L 136/230 BG

231 136/231 L XXIV EU CR , 438, ) ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), EU CR10 XXIII,. : a , 5: EU CR10.1;,, EU CR10.2; EU CR10.3; EU CR10.4; b. EU CR , , , 2,, 166, 8 9,, 166, 10., I , 5 EU CR10.1 EU CR10.4, 155, 2 EU CR10.5. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

232 BG L 136/ , ( EU CR10.1 EU CR10.4) ( EU CR10.5) ( EU CR10.1 EU CR10.4) ( EU CR10.5) ( ):, 153, 5, ( ):, 155, 2. ( ):, 158, 6. ( ):, 158, 7. EU CR10.1 EU CR10.4,, 153, 5. EU CR10.5,, 155, 2.

233 EU CCRA XXV a 439, ) 439, ), 439, ), , , ), 136/233 L

234 EU CCR1 EU-1 - EU ( ) 1,4 EU-2 - EU ( ) 1,4 (RC) (PFE), 1 ( ) 1,4 2 ( ) 2..: 2..: 2..: 3 ( ) 4 ( ) 5 6 L 136/234 BG

235 EU CCR2, 1, 2 i) (.. 3) 3 ii) (.. 3) 4, EU-4, ( ) 5, 136/235 L

236 EU CCR % 0 % 2 % 4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 L 136/236 BG

237 EU CCR4 1 x 1 0,00 2 0,15 3 0,25 4 0,50 5 0,75 6 2, , ,00 ) x ( X) (%) (%) ( ) 136/237 L y ( )

238 EU CCR ,, L 136/238 BG

239 EU CCR ( ) 8 ( ) 136/239 L

240 EU CCR ( ) 5 ( ) L 136/240 BG

241 EU CCR8 1 ( ) 2 ( );..: 3 i) 4 ii) 5 iii) 6 iv), ( ) 136/241 L 12 ( );..: 13 i) 14 ii)

242 15 iii) 16 iv), L 136/242 BG

243 136/243 L XXVI. 1., 439,,, II, 6 ( ) 575/2013 ( 1 ) ( ), XXV,. EU CCRA ( ). 2., 439, ) ), EU CCRA XXV,. a 439, ),. 439, ),,. 439, ),, , , ),,.,,,,.. EU CCR1. 3., 439, ), ) ), EU CCR1 XXV,. ( 1 ) ( ) 575/ ( ) 648/2012 ( L 176, ,. 1).

244 BG L 136/ (, VI ) (, II, 6, 9 ), EU CCR8. 439, ),,,, II, 4 6, , ),,, II, 6, 4 5,, 273, 1 2,. EU-1 ( ), *(RC+PFE) =1,4, (RC) (PFE), II, 6, 5, 282.,,, II, 6, 273, 2 4. EU-2 ( ), *(RC+PFE) =1,4, (RC) (PFE), II, 6, 4, 281.,,, II, 6, 273, ( ), *(RC+PFE) =1,4, (RC) (PFE), II, 6, 3. 2 ( ),, ( ), II, 6, 6. EU-2..:, 4, 1, 139,.

245 136/245 L EU-2b..:, II 272, 2,. EU-2..:, ( 272, 11 ),.., 272, 25,. 3, 4 ( ) ( ),,, II, 4, ,, II, 6, 271, 2. 5,,,,, 221,,,. 6, (RC) (PFE) RC PFE :, II, 6, 5, 282, 3 4 ( EU-1 );, II, 6, 5, 281 ( EU-2 );, II, 6, 4 5, ( 1 )..

246 BG L 136/ ( EPE) 284, 6 ( EPE) 272, 22. EPE 284, 3,.., -. EPE., 282, 2, 281, 1 274, 2 1,4 EU-1, EU ,4, - 284, 4, II, 6, 6, 284, 9.,, II, 4 6,, ( ).,,.,,.,...,, , 6..,, II, 4 6,, II, 4 6.,, , 6..

247 136/247 L, II, 4 6,.., II, 4 6, 273, 6,.,.,, 291.,,,, , 3 4,, II, 2 3, II, 4 6. EU CCR2,. 6., 439, ), EU CCR2 XXV,. 7., (, VI ). 1, :, (.. 3):, 383, (, 292, 2, )., - 3 ( ). 3, - 3 ( ). (.. 3):, 383, (, 292, 2, )., - 3 ( ).

248 BG L 136/ , :, 384. EU-4, ( ), ,, VI,, II, 6 ( 271, 2, II, 4 ).,,, VI., ( ),,. 438, ) 92, 3, ),..,, 12,5 92, 4, ). EU CCR3. 8., 444, ), EU CCR3 XIX,. 9., (,,, ), 107, II, 4 6,. 10.,,,,.,,.

Microsoft Word - 3_4_Tab_unisthogeni_tt.doc

Microsoft Word - 3_4_Tab_unisthogeni_tt.doc картен лист на точка - стар СПИСЪК НА ПРОУЧЕНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДГМ И ГММП за съдебен район Самоков, Софийска област - 2002 г. физическо състояние начин на стабилизиране сигнализира не достъпно с МПС възможност

Подробно

Рег

Рег П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 4 5 на Столичния общински

Подробно

Седмица ТЕМА - БЕ ЗАБЕЛЕЖКА 1. I с. Строеж на езика 2. Упражнения по темата 3. II с. Редактиране на текст 4. Упражнения по темата 5. III с. Видове изр

Седмица ТЕМА - БЕ ЗАБЕЛЕЖКА 1. I с. Строеж на езика 2. Упражнения по темата 3. II с. Редактиране на текст 4. Упражнения по темата 5. III с. Видове изр Седмица ТЕМА - БЕ ЗАБЕЛЕЖКА 1. I с. Строеж на езика 2. Упражнения по темата 3. II с. Редактиране на текст 4. Упражнения по темата 5. III с. Видове изречения по цел на изказване 6. Упражнения по темата

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 345 на Столичния общински съвет

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес (служебен) ИВАН МИХАЙЛОВ НИШКОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, Сту

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес (служебен) ИВАН МИХАЙЛОВ НИШКОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, Сту АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес (служебен) ИВАН МИХАЙЛОВ НИШКОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, Студентски град, http://www.mgu.bg Катедра Обогатяване

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София,

АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, АВТОБИОГРАФИЯ Собствено име(на) Фамилия(и) ИРЕНА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА Адрес (служебен) Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, България, 1700 София, Студентски град, ул. Проф. Боян Каменов, http://www.mgu.bg

Подробно

Prepiski_za zapovedi_sait (9).xls

Prepiski_za zapovedi_sait (9).xls Тошко Кирилов Георгиев Стефка Руменова Георгиева Възложител Квартал ПИ/ УПИ Адрес ПУП - ПР, ПЗ, ПРЗ, КП Заповед 1201 77195.744.573 ж.р. "Каменец" регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.744.573,

Подробно

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в 2004 1 К 74.202 68 Ф -. Ч I... / М Ф. М. 2004. 221. В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф 1756-29 2001.; М - 23 2003. 21/12; - М «-, ( )» 5 2004. 1089. И в

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова)

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова) .. 9 2017 1 372.8:94(100) 16+ 74.266.3 55.. 55... 9 :.. /.... :, 2017. 000. ISBN 978-5-09-044541-2. 8 2015.... «.. 9».,,, -. -.. 372.8:94(100) 74.266.3 ISBN 978-5-09-044541-2 @, 2017 @., 2017 2 , «.. 9»

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Всеобщая история (М. Л. Несмелова и др.)

Всеобщая история (М. Л. Несмелова и др.) 1...... - 10 ё 2017 372.8:94(100)«05/» 74.266.3 65 16+ 65 :..,, «..» 10, «..» 10,, «..», ;.. ;.. - «..» 10,. 2 65...... 10. :.. : ё /..,..,.. -.. :, 2017. 357. ISBN 978-5-09-047900-4. «... 10»,.,.,.,.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г ГРАФИК з повеждне н контолн бот в нчлен етп Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден I a I б I в II II б II в III III б III в III г IV IV б IV в 6 7 8 11 ф е в у м т п 12 13 14 15 18 М 19 М 20 М М 21 22

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Гр

Гр О Б Щ И Н А П Е Р Н И К Сертифицирана по ISO 9001: 2008 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 З А П О В Е Д 163/ 31.01.2017 г. На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,във връзка

Подробно

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

СПИСЪК С ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ, емисия година Номинална стойност Наименование на монетите (колекцията) Година на емисия Качество

СПИСЪК С ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ, емисия година Номинална стойност Наименование на монетите (колекцията) Година на емисия Качество Це без Це с 1 стотинка РАЗМЕННА МОНЕТА 1951 Бронз 1 2.00 2.40 не 3 стотинки РАЗМЕННА МОНЕТА 1951 Бронз 2.4 2.00 2.40 не 5 стотинки РАЗМЕННА МОНЕТА 1951 Бронз 3.1 2.00 2.40 не 10 стотинки РАЗМЕННА МОНЕТА

Подробно

Приложение XIII ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2019 година по ред Община Пловдив Област Пловдив Сметки за просрочени задъ

Приложение XIII ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2019 година по ред Община Пловдив Област Пловдив Сметки за просрочени задъ ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на те през 2019 година Община Пловдив Област Пловдив на от края 1 9923 Местна дейност 623 1016 17998,61 17998,61 95-07 първо 2 9923 Местна д-ст 627 1020 2789,81 2789,81 95-01

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2016 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА 1, 2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през юли 2016 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2012 г. износът на България за трети се увеличава с 12.8% спрямо 2011 г. и е в размер на 16.9 млрд. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) 1314-4111

Подробно