МОДЕН ДИЗАЙН НА ДАМСКО ОБЛЕКЛО С ТРИИЗМЕРНИ ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "МОДЕН ДИЗАЙН НА ДАМСКО ОБЛЕКЛО С ТРИИЗМЕРНИ ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ"

Препис

1 БРОЙ 8/2017 МОДЕН ДИЗАЙН НА ДАМСКО ОБЛЕКЛО С ТРИИЗМЕРНИ ДЕКОРАТИВНО-КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ Петя Динева, Жулиета Илиева, Златина Казлачева Факултет "Техника и технологии" - Ямбол Тракийски университет Ямбол 8602, ул. Граф Игнатиев РЕЗЮМЕ Използването на 3D елементи е начин за създаване на елегантни, интересни и успешни модели на облекло. 3D елементи - плочки, оръжия, фланелки, сбирки, бастуни и драперии могат да бъдат приложени в модния дизайн като типични декоративни елементи или могат да се използват както в декоративна, така и в конструктивна роля. Хартията акцентира върху модния дизайн на дамските рокли с 3D елементи в декоративна и конструктивна роля. Моделите на дамското облекло са проектирани с различни видове 3D елементи, които са не само декоративни, но превръщат строителните дартки в строителни основи и образуват обемните форми на роклите. Например в представения модел на дамска рокля едностранните палки трансформират бюста и талията на строителните дартс. Разглеждат се възможностите за нанасяне на 3D елементите в моден дизайн в декоративна и конструктивна роля. Всеки 3D елемент може да бъде използван в моден дизайн не само за декорация, но и може да комбинира декоративна и конструктивна роля. Анализите на приложението на декоративните и конструктивните 3D елементи могат да се използват директно в модния дизайн и моделирането за лесно създаване на нови интересни и успешни модели на дамско облекло. Ключови думи: моден дизайн, 3D елементи, рокля. FASHION DESIGN OF LADIES' DRESSES WITH DECORAIVE CONSTRUCTIONAL 3D ELEMENTS Julieta ILIEVA, Petia DINEVA, Zlatina KAZLACHEVA Trakia University, Faculty of Technics and Technologies 38Graf Ignatiev str., 8602 Yambol, Bulgaria ABSTRACT The use of 3D elements is a way for creation of elegant, interesting and successful models of clothing. 3D elements - plates, frills, flounces, gathers, tucks, and draperies can be applied in the fashion design as typical decorative elements or they can used in both decorative and constructive role. The paper accents to the fashion design of the ladies' dresses with 3D elements in decorative and constructional role. Models of ladies' clothing are designed with different types of 3D elements which are not only decorative ones, but they transform the constructional darts in constructional bases and formed the volume shapes of the dresses. For example in the presented model of a lady's dress the one-sided tucks transform the bust and waist constructional darts. The possibilities of the applying of the 3D elements in fashion design in decorative and constructional role are analyzed. Every 3D element can be used in fashion design not only for decoration but they can combine decorative and constructional role. Analyses of the application of the decorative and constructional 3D elements can be used directly in the fashion design and pattern making for easily creation of new interesting and successful models of ladies' clothing. Keywords: fashion design, 3D elements, dress. TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE 205

2 1. Увод Триизмерните елементи в облеклото са: Набори; Чупки - едностранни и двустранни, като двустранните могат да бъдат и възкачени; Плохи - едностранни и двустранни, като двустранните могат да бъдат и възкачени; Плисета - едностранни и двустранни; Драперии - свободно падащи и фиксирани; Къдри, волани. Тези елементи могат да имат както декоративна, така и декоративно-конструктивна функция. Във втория случай трансформират бюстовите и талийните свивки от основните конструкции. Цел на работата е изследване на декоративно-конструктивната роля на триизмерните елементи в дизайнерското проектиране на дамско облекло. 2. Дизайнерско проектиране на дамски рокли с различни триизмерни декоративно конструктивни елементи [1, 2, 3, 4] На Фигура 1 е представена дамска рокля с набори в ролята на декоративно-конструктивни елементи. Наборите при деколтето освен чисто дизайнерска, имат и конструктивна роля, трансформирайки бюстовите свивки. Наборите в долната част на роклята в областта на талията трансформират талийните свивки. На Фигура 2 е представен дамски ансамбъл. Блуза с набори в ролята на декоративноконструктивни елементи, трансформиращи бюстовите свивки. Пола с двойни едностранни плисета с декоративно-конструктивна роля, трансформиращи талийните свивки. Фиг. 1 Дамска рокля с триизмерен елемент набори Дамският ансамбъл, представен на Фигура 3, е проектиран от блуза с едностранни декоративно-конструктивни чупки, оформящи бюстовата област. Пола-панталон с възкачени двустранни плохи с декоративно-конструктивна роля, трансформиращи талийните свивки, композиционен център на модела и оформящи разкрояването. Фиг. 2 Дамски ансамбъл от блуза с триизмерен елемент набори и пола с двойни едностранни плисета На Фигура 4 проектираният модел на дамска рокля е с едностранни чупки, като декоративно-конструктивни елементи. Чупките участват в трансформацията на бюстовите и талийните свивки, оформят силуета, а диагоналното им направление внася раздвиженост. 206 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

3 БРОЙ 8/2017 Фиг. 3 Дамски ансамбъл от блуза с едностранни декоративно-конструктивни чупки и пола-панталон с възкачени двустранни плохи Дамската рокля от Фигура 5 представя свободно падащи драперии с декоративно-конструктивна роля. Драпериите са композиционен център. Могат да трансформират както само бюстовите свивки, така и талийните свивки в горната част на роклята. Фиг. 4 Модел на дамска рокля с едностранни чупки в областта на бюста и талията На Фигура 6 е представен модел на дамска рокля със свободно падащи драперии в декоративно-конструктивна роля, втори вариант от дизайнерска и конструктивна гледна точка. И в този вариант драпериите могат да трансформират както само бюстовите свивки, така и талийните свивки в горната част на роклята. Фиг. 5 Модел на дамска рокля със свободно падащи драперии в областта на деколтето TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE Фиг. 6 Модел на дамска рокля със свободно падащи драперии при деколтето 207

4 Двустранните разгладени плохи, в модела от Фигура 7, представляват трансформираните талийни свивки от долната част на роклята. На Фигура 8 е представен модел на дамска рокля с волани в долната част. В прикачения към талията волан са трансформирани талийните свивки. Останалите волани са само с декоративна функция. Фиг. 7 Модел на дамска рокля с двустранни разгладени плохи Фиг. 8 Модел на дамска рокля с волани в долната част Дамската рокля на Фигура 9 е проектирана със свободно падащи драперии в долната част, трансформиращи талийните свивки. На Фигура 10 проектираният модел на дамска рокля е с фиксирани драперии, трансформиращи бюстовите и талийните свивки. Фиксираните драперии се получават чрез взаимното преплитане на лявата и дясната част на драпирания детайл. Същият ефект може да бъде постигнат и чрез взаимното преплитане на два драпирани детайла. Фиг. 9 Модел на дамска рокля със свободно падащи драперии в долната част Фиг. 10 Модел на дамска рокля е с фиксирани драперии 208 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

5 БРОЙ 8/2017 За разлика от предходния модел в дамската рокля от Фигура 11 драпериите, които трансформират бюстовата и талийната свивка, присъстват само в един детайл и се фиксират с помощта на колан. Този вид драперии могат да бъдат фиксирани и чрез недрапиран детайл. Фиг. 11 Модел на дамска рокля с драперии, фиксирани с колан На Фигура 12 е представен screen shot на за моделиране на двустранни чупки. Видеоматериалът е достъпен на: На Фигура 13 е представен screen shot на за моделиране на набори. Видеоматериалът е достъпен на: На Фигура 14 е представен screen shot на за моделиране на фиксирани драперии. Видеоматериалът е достъпен на: На Фигура 15 е представен screen shot на за моделиране на двустранни чупки, фиксиран в къдри. Видеоматериалът е достъпен на: На Фигура 16 е представен screen shot на за моделиране на еднодтранни чупки, като едната чупка е фииксирана в другата. Видеоматериалът е достъпен на: Фиг. 12 Представяне на геометричен подход за моделиране на двустранни чупки TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE 209

6 Фиг. 13 Представяне на геометрична последователност за моделиране на набори Фиг. 14 Представяне на геометричен подход за моделиране на фиксирани драперии 210 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

7 БРОЙ 8/2017 Фиг. 15 Представяне на геометричен подход за моделиране на чупки, фиксирани в къдри Фиг. 16 Представяне на геометричен подход за моделиране на еднодтранни чупки, като едната чупка е фииксирана в другата TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE 211

8 3. Анализ Всички видове триизмерни елементи: набори, чупки, плохи, плисета, драперии и къдри могат да играят и декоративно-конструктивна и декоративна роля в дизайнерското проектиране. Всички видове триизмерни елементи могат да трансформират бюстовите и талийните свивки, с изключение на къдрите, които могат да трансформират само свивките под линия на талията. В зависимост от дизайнерския проект трансформациите могат да изискват декоративно-конструктивно срязване в талията, но при модели с набори и чупки в страничен шев, и фиксирани драперии талийните свивки могат да бъдат цялостно трансформирани. Един триизмерен декоративно-конструктивен елемент може да бъде фиксиран с друг 3D елемент. При фиксираните драперии вторият елемент може да бъде декоративно-конструктивен или само декоративен. При всички останали случаи фиксиращият елемент има само декоративна функция. 4. Заключение Проучените възможности за дизайнерско проектиране на дамско облекло с триизмерни декоративно-конструктивни елементи ще улеснят дизайнерите и моделиерите при създаването на нови модели чрез: Идеи за дизайнерското проектиране, възникващи на база възможни трансформации на свивките от конструктивните основи; Разработване на варианти на един и същи модел с различни 3D елементи; Създаване на нови дизайнерски проекти чрез промяна на триизмерните елементи във вече съществуващи модели. ЛИТЕРАТУРА 1. Kazlacheva Z. (2015). A Way of 3D Transformation of the Bust Darts in Ladies Clothing. Journal of Textile Science and Engineering, Vol. 5, No. 1, 2015: 184. doi: / ; journals/a-way-of-3d-transformation-of-theb u s t - d a r t s - i n - l a d i e s - c l o t h i n g php?aid= Kazlacheva Z. (2015). Variants of a Lady's Dress with 3D Transformations. Journal of Textile Science and Engineering, Vol. 5, No. 3, 2015: 198. doi: / Dineva P. (2016). Design of Asymmetric Ladies' Dresses with 3D Elements. Annals of the University of Oradea. Fascicle of Textiles, Leatherwork, Vol. 17, No. 2, Dineva P., J, Ilieva. (2016). Fashion Design of the Silhouettes with the Use of 3D elements. ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, Vol. 4, No. 2, 2016, pp ; trakia-uni.bg/artte/articles/artte-vol-4-no СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

PATRONES Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Чертеж: /размер 40, 44, 48/. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м.,

PATRONES Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Чертеж: /размер 40, 44, 48/. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м., PATRONES 296 1. Блуза Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Брой на частите на кройката: 7 Необходими материали: 1,60 м., 1,50 м. ширина памук полиестер. 13 копчета. Флизелин. Конец Гутерман. Кроене: 1.

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Microsoft Word - patrones_extra_245.doc

Microsoft Word - patrones_extra_245.doc PATRONES EXTRA 245 1. Жакет BANDOLERA Приложение 1. Страна А. Морско синьо. Брой на частите на кройката: 6 /от 1 до 6/. Плат: 1,55 м., 1,40 м. ширина щампосан лен и памук. Кроене: Предница 1 /да се скроят

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

КРЕАТИВНО КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА ИНОВАТИВЕН МОДЕН ДИЗАЙН Капка Манасиева Варненски свободен университет Черноризец Храбър Резюме През последните 2

КРЕАТИВНО КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА ИНОВАТИВЕН МОДЕН ДИЗАЙН Капка Манасиева Варненски свободен университет Черноризец Храбър Резюме През последните 2 КРЕАТИВНО КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА ИНОВАТИВЕН МОДЕН ДИЗАЙН Капка Манасиева Варненски свободен университет Черноризец Храбър Резюме През последните 20 години се появиха алтернативни и по- креативни методи

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ДТММИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура ДТММИ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика І ч. доц.д-р Красимир Кръстев І

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски

Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела в ArchiCAD (Solid Element Operations) проф.д-р арх. Асен Писарски Действия с плътни тела (Solid Element Operations) Конструктивните елементи могат да взаимодействат помежду си чрез

Подробно

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string Структура на програма в C Част 9 - низове от символи, C-string Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 15 май 2019 г. И. Георгиев,

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

Полезна информация

Полезна информация Уважаеми Клиенти, В описанието на продукта се съдържа важна за Вас информация. В тази статия ще намерите полезна информация, която ще Ви е от полза, когато не сте сигурни в избора на дреха от нашия онлайн

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOWEL RADIATORS AND HEATERS ЛИРИ ЗА БАНЯ И НАГРЕВАТЕЛИ АЛУМИНИЕВИ ЛИРИ СТОМАНЕНИ ЛИРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИРИ НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ЛИРИ ALUMINIUM TOWELS STEEL TOWELS ELECTRICAL TOWELS ELECTRICAL HEATERS FOR TOWELS

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий,

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно