ЖИВКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЖИВКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА"

Препис

1 СПРАВКА за научните и научно-приложни приноси на гл. ас. д-р ЖИВКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по научна област 5. Технически науки, професионално направление Хранителни технологии, научна специалност Технология на продуктите за обществено хранене, обявен от Институт по консервиране и качество на храните Пловдив в ДВ, бр. 33/29 април 2022 г. Научни и научно-приложни приноси Чрез изследване на физикохимични и сензорни показатели на пандишпанови блатове, обогатени с брашно от тиквени семки в две различни количества (5 и 10%) е установено, че увеличаването на съдържанието на брашно от тиквено семе води до повишаване на съдържанието на протеини, хранителни влакнини и общи въглехидрати. Блатовете с 10% брашно от тиквени семки са с найвисоко съдържание на протеини (14,77%), хранителни влакнини (2,76%) и общи въглехидрати (75,15%). Те имат и по-добър сензорен профил в сравнение с другите проби (Г7-3). Чрез изследване на физични и сензорни показатели на пандишпанови блатове без захар, съдържащи различни количества пълнозърнесто брашно от лимец (25, 50, 75 и 100%), е установено, че от новоразработените блатове с най-добри качествени характеристики е този с 50% съдържание на пълнозърнесто брашно от лимец (Г8-2; Г8-5). Доказано е, че внасянето на функционални компоненти (20% брашно от топинамбур, 35% брашно от какаови люспи или 50% пълнозърнесто брашно от лимец) в рецептурния състав на пандишпанови блатове води до подобряване на хранителния им профил и функционален потенциал, увеличавайки здравословните ползи за потребителите. Всички блатове, съдържащи функционални компоненти са с понижена енергийна стойност (до 22,58%) и с повишено съдържание на хранителни влакнини (над 3 g /100 g продукт), което ги определя като източник на хранителни влакнини. Блатът с 20% брашно от топинамбур е с най-ниско СПРАВКА ПРИНОСИ 1

2 съдържание на наситени мастни киселини (под 1,5 g/100 g продукт) и може да бъде обозначен с хранителна и здравна претенция намалено съдържание на наситени мазнини. Блатовете с 50% пълнозърнесто брашно от лимец са с най-висока антиоксидантна активност (В4-1; В4-5). Установено е, че замяната на пшеничното брашно в пандишпанови блатове с брашно от рожков (25 и 50%) води до получаване на продукт с по-високо съдържание на хранителни влакнини (2,45 18,28%), протеини (8,44 23,93%) и въглехидрати (65,40 86,10%). Замяната на захарта с петмез от рожков (25 и 50%) повишава нивото на протеиновото съдържание (8,44 12,57%) (В4-2). Установено е, че замяната на захарта (на 100%) в пандишпанов блат с натурални заместители брашно от мескит (Prosopis alba) и кокосова захар води до намаляване на съдържанието на мазнини (6,89 5,66%) и въглехидрати (58,21 23,50%). Пандишпановият блат, съдържащ брашно от мескит и кокосова захар, е с понижена енергийна стойност (209,98 kcal/100g) с 37% по-ниска от тази на контролния блат, приготвен със захар. Съдържа значително повисоки нива на хранителни влакнини (2,21 9,50%) и може да бъде отбелязан като храна с високо съдържание на хранителни влакнини (Г7-4). Изследвано е влиянието на съдържащите се в пандишпанов блат ябълкови пресовки на прах (10, 25 и 50%), като заместител на пшеничното брашно, върху технологичните характеристики на тестото, физико-химичните и сензорни качествени характеристики на блата. Установено е, че добавянето на брашно от ябълкови пресовки в блатовете повишава съдържанието на хранителни влакнини и витамин С, като същевременно намалява съдържанието на влага, мазнини, въглехидрати и енергийната стойност. Пандишпановият блат с 25% съдържание на ябълкови пресовки е най-приемлив за дегустаторите по всички сензорни показатели (В4-8; Г7-1). Изследвани са физичните показатели за качество на пандишпанови блатове с добавка на сушени и смлени листа от СПРАВКА ПРИНОСИ 2

3 червена боровинка (5 и 10%), като са сравнени с тези на пандишпанов блат, приготвен по традиционна рецепта. Установено е, че блатовете с добавка на сушени и смлени листа от червена боровинка се характеризират с по-стабилна структура, поспецифичен мирис, а усещането за сладост е по-слабо изразено в сравнение с контролата. Блатовете с добавени 10% изсушени и смлени листа от червена боровинка имат силно изразен горчив вкус (Г8-3). Проучена е възможността за използване на кокосовото брашно в рецептата за пандишпанови блатове с цел подобряване на потребителските свойства, физичните и сензорни характеристики на блатовете. Разработени са два варианта на пандишпанови блатове, при които бялото пшенично брашно частично е заменено с кокосово брашно (10 и 20%). Установено е, че новите продукти са с добри физични и структурно-механични параметри, както и сензорна оценка (Г8-6). Проучена е възможността за влагане на динени кори на прах (15 и 30%) в пандишпанови блатове. Физичните, цветовите и сензорните характеристики на блатовете са съпоставени с тези на контролна проба. Установено е, че новоприготвените продукти имат по-добри качествени характеристики (Г8-7). Проучена е възможността за влагане на цвекло (Beta vulgaris) на прах (10 и 20%) в пандишпанови блатове. Установено е, че новоприготвените продукти имат по-високо съдържание на протеини (11,33 13,59%) и хранителни влакнини, по-ниско съдържание на мазнини и енергийна стойност в сравнение с тези на контролна проба (Г8-7). Установено е, че пандишпанови блатове с 10 и 20% добавка на изсушени и смлени листа от моркови имат много добри физични, структурно-механични и сензорни показатели. Сензорният анализ показва, че структурата им е финопорестта, мекотата на средината е по-малка, мирисът е по-специфичен, а усещането за сладост е послабо изразено спрямо тези на контролата (Г8-9). Установено е, че физикохимичните параметри на пандишпанови СПРАВКА ПРИНОСИ 3

4 блатове от пълнозърнесто овесено брашно, частично заменено (5, 10 и 15%) с функционален растителен компонент - брашно от сух цвят на бъз (Sambucus nigra L.), се различават от тези на контролата (пандишпанов блат, приготвен със 100% пшенично брашно). Те имат по-ниска абсорбция на вода, ph и влага, като същевременно имат по-висока относителна маса и пепелно съдържание и запазват първоначалния размер. Патогенни микроорганизми, като Escherichia coli, Salmonella sp. и Staphylococcus aureus и обикновени колиформи, не са открити в контролата и експерименталните проби (Г7-7). Доказано е, че пълнозърнестите брашна от лимец и овес са добър източник на хранителни вещества и са подходящи при разработването на функционални храни. Изследвани са химичния и мастнокиселинния състав на пшенично брашно тип 500, пълнозърнесто брашно от лимец и пълнозърнесто брашно от овес, както и техния антиоксидантен потенциал. В анализираните пълнозърнести брашна преобладава делът на ненаситените мастни киселини. Доминираща мононенаситена мастна киселина при всички видове брашна е олеиновата киселина, която влиза в състава на ω-9 мастните киселини, а от полиненаситените мастни киселини доминира есенциалната линолова киселина, която е от групата на ω-6. Пълнозърнестото брашно от лимец e с най-висок антиоксидантен капацитет (260,34 mmte/g), определен чрез DPPHтест (Г8-10). Доказани са възможностите за приложение, в различни комбинации, на пюре (31%) и лиофилизиран прах (10%) от нектарина като захарозаместители в два вида пудинги с оризово (5 и 6%) и царевично нишесте (5 и 6%) (В4-10). Чрез изследване на химичния състав и радикалоулавящата способност (DPPH-тест) на 11 образци грах и 4 образци бакла от български произход, включени в колекцията, поддържана и съхранявана в ИРГР-Садово, е установено, че те са ценен източник на протеини и хранителни влакнини и имат висок антиоксидантен потенциал (Г7-2). Изследвано е влиянието на включените в състава на черен шоколад СПРАВКА ПРИНОСИ 4

5 без захар, в различни комбинации, стевия (0,01%, 0,03%, 0,04% и 0,05%), брашно от мескит (10%) и кокосови продукти кокосово брашно (3% и 5%) и кокосово масло (6,99%, 9,97%, 11,96% и 14,95%) върху неговия хранителен и сензорен профил. Установено е, че увеличаването на количеството на функционалните съставки води до повишаване на съдържанието на протеини и мазнини и до намаляване на съдържанието на въглехидрати. Резултатите от профила на топене на пробите показват, че качествените показатели на шоколадите не се влияят съществено от нивото на функционалните съставки, което определя доброто им възприемане от потребителите (Г7-6). Получен е регресионен математичен модел при екструдиране на леща, който описва адекватно връзката между условията на процеса (влажност на материала, температура на матрицата, температура на втора зона на екструдера, честота на въртене и степен на компресия на основния шнек на екструдера) и зависимата променлива степен на експанзионен индекс на получените екструдати. Установено е, че най-голямо влияние върху степента на експанзионен индекс оказва съдържанието на влага в гриса от леща (В4-7). Получен е регресионен математичен модел при екструдиране на бобово-зърнена смес с балансиран биохимичен състав (високо съдържание на протеини и подчертано добро участие на незаменими аминокиселини), състояща се от зрял фасул (50%), лимец (40%) и елда (10%), който описва адекватно връзката между независимите променливи на процеса (влажност на материала, температура на матрицата, честота на въртене и степен на компресия на основния шнек на екструдера) и зависимата променлива производителност на процеса. Установено е, че найголямо влияние върху производителността оказва квадратичният ефект на степента на компресия на шнека (В4-3). Получени са регресионни математични модели при екструдиране на нахут, които описват адекватно връзката между условията на процеса (съдържание на влага, температура на матрицата, честота на въртене на основния и дозиращия шнек на екструдера) и СПРАВКА ПРИНОСИ 5

6 зависимите променливи: специфичен разход на енергия (В4-9), производителност (В4-9), степен на експанзионен индекс (В4-6), плътност (В4-6), твърдост (В4-4) и промяната на цвета (Г8-11) на получените екструдати. Установено е, че най-голямо влияние върху специфичния разход на енергия и плътността оказва съдържанието на влага в гриса от нахут, а върху производителността и промяната на цвета най-голямо е влиянието на фактора честота на въртене на дозиращия шнек. Взаимодействието между факторите честота на въртене на основния и дозиращия шнек на екструдера има найголямо влияние върху твърдостта на екструдатите от нахут. Честота на въртене на основния шнек е доминиращ сред изследваните входни фактори, оказващи влияние върху степента на експанзионен индекс. Приложни приноси Разработени са рецептурни състави за получаване на пандишпанови блатове с натурални захарозаместители от нетрадиционен растителен източник брашно от рожков (25 и 50%) и петмез от рожков (25 и 50%) (В4-2). Разработен е рецептурен състав и технология за производство на пандишпанов блат с натурални заместители на захарта брашно от мескит (Prosopis alba) и кокосова захар. Полученият нов продукт показва сравнително добри технологични характеристики и може да бъде обозначен като източник на хранителни влакнини (Г7-4). Чрез метода на диференциалната сканираща калориметрия (DSC) са оценени температурните интервали на клейстеризация на скорбялата и разхода на енергия по време на печене на различни пандишпанови теста, обогатени с функционални съставки (20% брашно от топинамбур, 35% брашно от какаови люспи или 50% пълнозърнесто брашно от лимец). Установено е, че добавянето на функционалните съставки в пандишпановото тесто забавя клейстеризацията на скорбялата (Г7-5). Разработен е рецептурен състав и технология за производство на пандишпанов блат, подсладен със захар и частична замяна на яйчения жълтък с фъстъчена (15 и 30%) и слънчогледова паста СПРАВКА ПРИНОСИ 6

7 (тахан) (15 и 30%). Установено е, че новоразработените изделия са с подобрени физико-химични и структурно-механични параметри, както и вкусови качества (Г8-1). Разработени са рецептурни състави и технология за производство на пандишпанови блатове от пълнозърнесто овесено брашно, частично заменено (5, 10 и 15%) с функционален растителен компонент - брашно от сух цвят на бъз (Sambucus nigra L.). Получените нови продукти се характеризират с намалено съдържание на въглехидрати, повишено съдържание на хранителни влакнини и запазен обем спрямо пандишпанов блат, приготвен със 100% пшенично брашно (Г7-7). Доказано е, че емулгаторите забавят клейстеризацията на скорбялата в пандишпановото тесто. Чрез метода на диференциална сканираща калориметрия (DSC) са определени промените в температурата на клейстеризация на скорбялата и енталпията на ендотермичния преход по време на изпичането на пандишпанови блатове, приготвени с три вида емулгатори полиглицеролмоностеарат естер (E475), захарозен стеарат естер (E473) и инулин-палмитат естер (HP-25). Наличието на емулгатор в пробите влияе както върху температурата на клейстеризация на скорбялата, така и върху енталпията на фазовия преход (Г8-4) г. гр. Пловдив ИЗГОТВИЛ: гл. ас. д-р Живка Горанова СПРАВКА ПРИНОСИ 7

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си меню? Продукти от соя соево месо, тофу и темпе Най-популярният

Подробно

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Учебникът Технологии в хранителната индустрия е предназначен за студентите

Подробно

Aqua-Garant Folder Bulgarisch.indd

Aqua-Garant Folder Bulgarisch.indd AQUA GARANT ХРАНА ЗА РИБИ Fotolia.com - Rostislav Ageev, Fische: W. Hauer 08/2018 ФУРАЖ ЗА ЛИЧИНКИ АКВА СТАРТ 0,4...3 АКВА СТАРТ 0,6...4 АКВА СТАРТ 1,0...4 АКВА СТАРТ 1,2...5 АКВА СТАРТ 1,5...5 ПЪСТЪРВА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint МКБППМН ДА СЕ ХРАНИМ ЗДРАВОСЛОВНО! Нека храната Ви бъде лекарство и лекарството храна Хипократ Здравословният начин на живот е реално постижим, въпреки многото аспекти, които обхваща Живеещият здравословно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ДЕН 1 Втора закуска ДЕН 2 Втора закуска 80-100 гр. овесени ядки с канела и/или какао с топла вода 1 бр. банан 1 бр. чисто кафе Витамини и минерали 1 бр. ябълка 1 бр. доза протеин 150 гр. пилешко месо /

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА Видове хранителни продукти Разфасовка Мярк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА Видове хранителни продукти Разфасовка Мярк ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА 1.1 АГНЕШКИ КОМПЛЕКТ - замразен КГ 380 1.2 ВАРЕНА НАДЕНИЦА КГ 400 1.3 КАЙМА СМЕС (60% св. + 40%

Подробно

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 84) Изменен с Приложение 5 към Заповед РД / г.

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 84) Изменен с Приложение 5 към Заповед РД / г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Поделение на БАБХ.. СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ неразделна част от Заявление за регистрация на обект

Подробно

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИАНА ВЕНЕВА ЛАЗОВА-БОРИСОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХЛЯБ ЗА СПЕЦИФИЧНИ

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИАНА ВЕНЕВА ЛАЗОВА-БОРИСОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХЛЯБ ЗА СПЕЦИФИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИАНА ВЕНЕВА ЛАЗОВА-БОРИСОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХЛЯБ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЗДРАВОСЛОВНИ НУЖДИ АВТОРЕФЕРАТ за присъждане на образователна

Подробно

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 85) Изменен с Приложение 6 към Заповед РД / г.

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 85) Изменен с Приложение 6 към Заповед РД / г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Поделение на БАБХ.. СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ неразделна част от Заявление за регистрация на заведение

Подробно

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 85) Изменен с Приложение 6 към Заповед РД / г.

Приложение 2 към Заповед РД / г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ 85) Изменен с Приложение 6 към Заповед РД / г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на храните Поделение на БАБХ.. СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ неразделна част от Заявление за регистрация на заведение

Подробно

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO МОДУЛ 4 АГРОТЕХНИКА ПОДБОР НА ОБРАЗЦИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ (Tr.monococcum L.) Проект EINKORN ANCIENT INOVATION II 2014 1 BG01 KA202 001570 Селскостопанска

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1: Доставка на мляко, млечни продукти и яйца Асортимент Мярка Прогнозно количество за 4 г. Прясно краве мляк

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1: Доставка на мляко, млечни продукти и яйца Асортимент Мярка Прогнозно количество за 4 г. Прясно краве мляк ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1: Доставка на мляко, млечни продукти и яйца количество за 4 г. Прясно краве мляко (пастьоризирано ) 3%м. литър 1 % УХТ кутия минимум 1 л 18800 Кисело краве мляко

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016г. I. Оценка на храненето на децата в детските заведения на област Силистра, съгласно изискванията на Наредба

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете

21_Авторска справка за приносния характер на трудовете АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДОВЕТЕ на гл. ас. д-р Йорданка Борисова Иванова Катедра Патология на растенията и химия Факултет по Екология и ландшафтна архитектура, Лесотехнически университет

Подробно

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ

Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИ Европейски съюз ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРОЕКТ BG051PO001 3.3.06 0014 ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ Европейски

Подробно

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни агнета Целта на настоящето изследване беше да се установи:

Подробно

Суич

Суич България Published on Syngenta (https://www.syngenta.bg) Home > Суич Суич Суич Last updated: 29.05.2019 Фунгицид Еталон в борбата със сивото гниене Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил

Подробно

licceni2018

licceni2018 Цени: офис 1-природни води (питейни, повърхностни, минерални, подземни води, води за рибовъдство, води от плувни басейни, поливни води) Показател Метод Цена без ДДС, лв Цена с ДДС, лв 1 Активна реакция

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА Видове хранителни продукти Разфасовка Мярк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА Видове хранителни продукти Разфасовка Мярк ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА 1.1 АГНЕШКИ КОМПЛЕКТ - замразен КГ 350 1.2 ВАРЕНА НАДЕНИЦА КГ 350 1.3 КАЙМА СМЕС (40% св. + 60%

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 8 final ANNEX 5 ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване и за временно прилага

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 8 final ANNEX 5 ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване и за временно прилага ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 22.1.2016 г. COM(2016) 8 final ANNEX 5 ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за Решение на Съвета за подписване и за временно прилагане на Споразумението за икономическо партньорство между

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие Автоматично и ръчно хранене Сигурно и лесно отглеждане Млечно съдържание 80% the (st)art of growing (t) +32(0)14 24 85 10 (f) +32(0)14 21 39

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално

Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално Лична справка за приносите на доц.д-р Запрянка Николаева Шиндарска, ФВМ, ЛТУ-София кандидат за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

WHOLE: Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers

WHOLE: Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers WHOLE: Благоденствие и здравословен избор за възрастни хора и техните болногледачи Увеличаване приема на калории Тази диетологична информация има само информационно предназначение. Тя не е заместител на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за доцент за нуждите на секция Електроиндуцирани и адхезивни свойства на ИБФБМИ- БАН. Рецензент: професор Албена Момчилова, дбн член на научно жури за избор на доцент съгласно

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - Prinosi.docx

Microsoft Word - Prinosi.docx Научни приноси на трудовете (авторска справка) Приноси с оригинален характер 1. Селекционирани и официално признати два нови сорта сливи от вида Prunus domestica L. Синева - сертификат 10932 от 28.02.2011г.,

Подробно

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТА И ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ Национален център по обществено здраве и анализи Отдел Храни и хранене

СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТА И ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ Национален център по обществено здраве и анализи Отдел Храни и хранене СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТА И ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ Национален център по обществено здраве и анализи Отдел Храни и хранене ЗНАЧЕНИЕ НА ХРАНЕНЕТО Храненето е ключов фактор за растежа,

Подробно

1 350гр. 1. Таратор 7,8 2,90лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 3,20лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 2,90лв. Леко пикантна

1 350гр. 1. Таратор 7,8 2,90лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 3,20лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 2,90лв. Леко пикантна 1 350гр. 1. Таратор 7,8 2,90лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 3,20лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 2,90лв. Леко пикантна салата разядка от -200гр. 1,6,7 3,80лв. чушки и сирене

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint 31 декември 01 януари 02 януари 03 януари 04 януари Дневни оферти Палачинка на фурна Бъркани яйца Крем супа от грах, моркови и тиквички Салати & Салата от киноа с домати и краставици & Пиле по испански

Подробно

1 350гр. 1. Таратор 7,8 4,60лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 4,60лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 3,90лв. Леко пикантна

1 350гр. 1. Таратор 7,8 4,60лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 4,60лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 3,90лв. Леко пикантна 1 350гр. 1. Таратор 7,8 4,60лв. 2. Домашна пилешка супа 1,3,7,9,10,12 4,60лв. Салата от домати с лук, магданоз и маслини 250гр. 3,90лв. Леко пикантна салата разядка от -200гр. 1,6,7 чушки и сирене /подправена

Подробно

KÉP! (vmilyen folyadékos)

KÉP! (vmilyen folyadékos) ТЕЧНО ЗДРАВЕ! НОВ ЧЛЕН НА ГРУПАТА АНТИОКСИДАНТНИ ПРОДУКТИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ Екстракт от цитрусови биофлавоноиди Барбадоска череша Екстракт от шипки ДОБРИЯТ СТАР ПРИЯТЕЛ: Витамин C ПОЛЗИТЕ ОТ ВИТАМИН C Благодарение

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателс

Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателс Доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева СТОКОЗНАНИЕ на хранително-вкусовите стоки Ръководство за лабораторни упражнения Част трета 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет - Варна

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно

Леон-69 ЕООД гр. Раковски,ул. Ягода 28 ИН тел // Месечно меню за обяд двустепенно /първо супа,или салата, и второ

Леон-69 ЕООД гр. Раковски,ул. Ягода 28 ИН тел // Месечно меню за обяд двустепенно /първо супа,или салата, и второ Леон-69 ЕООД гр. Раковски,ул. Ягода 28 ИН 200329389 тел. 03151 22 07 // 0884 333 416 Месечно меню за обяд двустепенно /първо супа,или салата, и второ основно, или второ основно,и десерт/, за периода от

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

Healthy Woman - примерен резултат

Healthy Woman - примерен резултат Healthy Woman ПЕРСОНАЛЕН ГЕНЕТИЧЕН РЕЗУЛТАТ Re:Gena Всички права запазени regena.bg +359 885 289 437 team@regena.bg ОБОБЩЕНИ ПРЕПОРЪКИ Диета Добре е да спазваш хранителен режим с балансирано съотношение

Подробно