СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ. София 1574, бул. Шипченски проход" 69, тел.: (02) , (02) ; факс: (02) РЕШЕНИЕ 456

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ. София 1574, бул. Шипченски проход" 69, тел.: (02) , (02) ; факс: (02) РЕШЕНИЕ 456"

Препис

1 СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ София 1574, бул. Шипченски проход" 69, тел.: (02) , (02) ; факс: (02) РЕШЕНИЕ октомври 2010 г. Съветът за електронни медии разгле на свое засение, проведено на 12 октомври 2010 г., писма Комисията за регулира на съобщенията с вх г. и г. КРС уведомява за взето решение за промяна в овете за идентификация (RDS) в разрешенията за ползва на индиуално определен ограничен ресурс - радиочестен спектър за осъществява на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръсква на радиосигнали. Към писмата е приложена подробна информация за разрешенията, предприятията, които ги притежават, честата, на носещия сигнал, териториалния, определения RDS (буква "о" Приложение 1 "Технически параметри на електронната съобщителна мрежа"), както и нни за промяна в "Размер, срокове и начин на заплаща на таксите". Съветът за електронни медии, като взе пред: разпоредбата на чл. 30, т. 12 Закона за електронните съобщения, съгласно която разрешения за осъществява на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръсква се изменят, след решение на Съвета за електронни медии, както и становището на КРС, изразено в писмо с вх / г., че зависимо факта, че всяко едно измение е специфично и се нася до промяна на различни технически характеристики, Комисията изменя разрешенията като съобразява винаги и зоната на обслужва съветно предприятие, и че изменията, които се правят имат за последица промяна само в техническите характеристики, без тази промяна се разява върху разпространието на съветната програма, счита, че са налице пречки де съгласието си за измение на посочените в приложение към настоящето решение разрешения. Пред изложено и на основание чл. 32, ал.1, т. 18 Закона за радио и телевизията във връзка с чл. 30, т. 12 Закона за електронните съобщения, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ РЕШИ: Не възразява Комисията за регулира на съобщенията, при спазва разпоредбите на Закона за електронните съобщения, ИЗМЕНИ разрешения за ползва на индиуално определен ограничен ресурс - радиочестен спектър за осъществява на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръсква, съгласно Приложение 1, разделна част настоящо решение. ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

2 Списък на разрешенията за ползва на индивулно определи ограничен ресурс - радиочестен спектър за осъществява на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръсква то HOBRDS то г. СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - София АЛМА МАТЕР - КЛАСИК ФМ г АЛМАТЕЯ - 97 ЕООД Пазарджик АЛМАТЕЯ г УКВ ПРАКТИКА ЕООД Попово АНТОЛА г. АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ Сдружение с стопанска цел Благоевград АУРА г. ВИКТОРИЯ ПРИВАТ ЕООД Златица АУРЕА г. ОМЪ - ИЛИЕВИ ООД Петрич БЕЛЛА г. ОМЪ - ИЛИЕВИ ООД Банско БЕЛЛА г. МАКИ ООД Монтана БЕРКК - М г МАКИ ООД Берковица БЕРКК г. БУМЕРАНГ 2004 ООД Разлог г. БУМЕРАНГ ФМ ЕООД Габрово А БУМЕРАНГ БУМЕРАНГ FM (BUMERANG FM) г - В - 99 ООД Гоце Делчев В В г ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И СИЕ СД Казанлък С ВИС ВИТАЛИС г ГЕЯ-94 ЕООД Саннски F ГЕЯ г ДЕ ЖУЛИ - ДЕЛЧО ЛУКАНОВ ЕТ Пазарджик ДЕЖ г. ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД Добрич г. ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - БЪЛГАРИЯ ФОНДАЦИЯ София ДОБРУДЖА ДОЙЧЕ ВЕЛЕ г. МЕСТА 99 ЕООД Разлог ДЪГА J г ЕЛТТО ООД Козлодуй ЕЛТО г. КАТРА РЕКЪРДС - КАЛОЯН ТРАЧЕВ ЕТ Пловдив КАТРА ФМ г КРАКРА АД Перник КРАКРА г ЛАКС МЕДИА ООД Враца ХОТ ФМ г МАЯ И КО СД Бургас МАЯ г. БОЙКОС ООД Силистра А МЕЛОДИЯ г. ВИВА ООД София В К г МЕНЕС СД Силистра С МЕНЕС г ДИЯН БОЯДЖИЕВ ЕООД Хасково D г. СУПЕР-2001 ООД Гоце Делчев МЕТРОНОМ 1 ICBPOKl)[ г МЕРИДИАН 26 ООД Нова Загора НОВА г ПАЗАРДЖИК ЕООД Пазарджик ПАЗАРДЖИК г ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЩИНА Плевен ПЛЕВЕН 1

3 то то г. БАЛАБАНОВИ И СИЕ - РАМБА СД Ямбол ЯМБОЛ г. ГЛАРУС ООД Поморие MIXX г. ОБЩИНА ДУЛОВО ОБЩИНА Дулово ДУЛОВО г. ЙОМИ - ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Горна Оряховица РЕЗОНАНС г. ЙОМИ - ИНЖ. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Свишов РЕЗОНАНС г. РИТЪМ плюс ЕООД Кюстендил РИТЪМ г. РОМАНТИКА ЕООД София г СЕВЛИЕВО ЕООД Севлиево А РОМАНТИКА СЕВЛИЕВО ФМ г. СЕДЕМ ДНИ ЕАД София В МЕЛОДИ г. СИГНАЛ ПЛЮС ЕООД София С СИГНАЛ I ПК )С г. МОЙРА ООД Видин D СКАЙ г. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ОБЩИНА Търговище F ТЪРГОВИЩЕ г. ГАЛИС 85 ЕООД Велико Търново ФАВОРИТ г. ГАЛИС 85 ЕООД Бевград ФАВОРИТ г. ФОРТЕ ЕООД Шумен ФОРТЕ г РТК ЕВРИКА - 2 ООД Смолян ЧАН г. ДЕЛТА ООД Русе ШЛАГЕР г. ВАЙТЪЛ - И ЕООД Благоевград ВЕГА г. МУЛТИСАТ ЕООД Петрич ВЕГА г НЕМ-ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ ЕТ Враца СИЛВЪР г. РОСИТА АД Видин ГАМА г. ЗЕТРА - ПЕТКО ЧЕРНЕВ ЕТ Ловеч ЗЕТРА г ЕКСПРЕС ЕАД София The Voice г. ЕКСПРЕС ЕАД Пловдив The Voice г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД София А ДЖАЗ ФМ г. КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД София В НОВА г СОФМЕДИЯ БРОАДКАСТИНГ ЕООД София F RFI г ПРО БГ МЕДИА ЕООД Перник Е ПРОФМ г. ПРО БГ МЕДИА ЕООД София Е ПРОФМ г. ПРО БГ МЕДИА ЕООД Гоце Делчев Е ПРОФМ г. АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД София D МЕДЖИК ФМ г АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД Габрово D МЕДЖИК ФМ г. ЕАД Пловдив D МЕДЖИК ФМ 2

4 то то г КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Ямбол Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Ловеч Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД София Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Пловдив Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Бургас Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Русе Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Стара Загора Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Благоевград Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Хасково Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Разград Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Габрово Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Монтана Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Велинград Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Варна Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ ДЖЕЙ ООД Айтос Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. КОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ ООД Пазарджик Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Балчик Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Бяла Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г ОБЕРОН МАКС ЕООД Карнобат Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) " г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Левски Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г ОБЕРОН МАКС ЕООД Приморско Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Тетевен Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Троян Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Трявна Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Търговище Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Ябланица Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Карлово Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Априлци Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Обзор Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Разлог Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Несебър Е ЕНДЖОЙ (N-JOY) г. ФОКУС -НУНТИ ООД Добрич F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Пазарджик F ФОКУС 3

5 то то г. ФОКУС -НУНТИ ООД Благоевград F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Велико Търново F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Варна F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Видин F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Смолян F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Шумен F ФОКУС 1 ндпи Финл. - ВЕЛИКО ФОКУС - МОРЕ ФОКУС - ВИДИН ФОКУС - СМОЛЯН ФОКУС - ШУМЕН г. ФОКУС -НУНТИ ООД Созопол F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Асеновград F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Дупница F г ФОКУС -НУНТИ ООД Гоце Делчев F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Саннски F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Добринище F ФОКУС ФОКУС ФОКУС ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Казанлък F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Петрич F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Свищов F ФОКУС г ФОКУС -НУНТИ ООД Симитли F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Перник F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Бургас F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Хасково F ФОКУС г. ФОКУС -НУНТИ ООД Пловдив F ФОКУС И г ФОКУС - НУНТИ ООД Дулово F ФОКУС ДУЛОВО г ФОКУС -НУНТИ ООД Сливен F ФОКУС - СЛИВЕН г. ФОКУС -НУНТИ ООД Кюстендил F г. ФОКУС -НУНТИ ООД Плевен F ФОКУС КЮСТЕНДИЛ ФОКУС ПЛЕВЕН г. МЕТРО ЕООД Габрово БГ г. МЕТРО ЕООД Ахтопол БГ г. МЕТРО ЕООД Ямбол БГ г. МЕТРО ЕООД София БГ г. МЕТРО ЕООД Пловдив БГ г. МЕТРО ЕООД Варна БГ г. МЕТРО ЕООД Бургас БГ г. МЕТРО ЕООД Велико Търново БГ г. МЕТРО ЕООД Русе БГ 4

6 пор. JVs на то то г. МЕТРО ЕООД Благоевград БГ г. МЕТРО ЕООД Шумен БГ г. МЕТРО ЕООД Ихтиман БГ г. МЕТРО ЕООД Бевград БГ г. МЕТРО ЕООД Ябланица БГ г МЕТРО ЕООД Ловеч БГ г. МЕТРО ЕООД Плевен БГ г. МЕТРО ЕООД Малко Търново БГ г. КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Стара Загора БГ СТАРА ЗАГОРА г ГЛАРУС-Р ООД Бургас г. ГЛАРУС ООД Сливен г. 1 ООД Гоце Делчев г. 1 ООД Пловдив г. 1 ООД Варна г. 1 ООД Велико Търново г. 1 ООД Русе г. 1 ООД Стара Загора г. 1 ООД Ихтиман г. 1 ООД Ябланица г. 1 ООД Бевград J г. 1 ООД Габрово г 1 ООД Велинград г. 1 ООД София г. 1 ООД Кърджали г 1 ООД Смолян г 1 ООД Боровец г. 1 ООД Кюстендил г. 1 ООД Благоевград КЮСТЕНДИЛ 1 - БЛАГОЕВГРАД г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Благоевград ПЛЮС г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Стара Загора ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Свиленград ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Сливен ФМ ПЛЮС - СЛИВЕН г ФМ - ПЛЮС ЕАД София ФМ + 5

7 то то г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Варна ФМ г ФМ - ПЛЮС ЕАД Бургас ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Русе ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Самоков ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Велинград ФМ г. ФМ - ПЛЮС ЕАД Пловдив ФМ ПЛЮС ПЛОВДИВ г. ОРФЕЙ МЕДИА БРОУДКАСТ ЕООД Велико Търново ФМ г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Видин г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Кърджали г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Хасково г АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД Пловдив г ЕАД Русе г. ЕАД Ямбол г. ЕАД Стара Загора г. ЕАД София г. ЕАД Смолян г. ЕАД Хасково г. ЕАД Бургас ФМ ПЛЮС - ВИДИН г.чдпи UJ1V1 ПЛЮС - 1 АД! IK.J ФЛ1 ПЛЮС г. ЕКСПРЕС ЕАД Варна ВЕСЕЛИН; г ЕКСПРЕС ЕАД Благоевград ВЕСЕЛИН г ЕКСПРЕС ЕАД Велико Търново ВЕСЕЛИН г ЕКСПРЕС ЕАД Пилим ВЕСЕЛИН; НС г. ЕКСПРЕС ЕАД Враца ВЕСЕЛИН г. ЕКСПРЕС ЕАД Кърджали ВЕСЕЛИШ г. ЕКСПРЕС ЕАД Кюстендил г. ЕКСПРЕС ЕАД Плевен ЧД11\У г. ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Кърджали ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Плевен ФРЕШ г. ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Русе ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Велико Търново ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Шумен ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Варна ФРЕШ г. ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Добрич ФРЕШ 6

8 то то г. ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Пловдив ФРЕШ г. ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Сливен ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД София ФРЕШ г ПЛЕВЕН ПЛЮС АД Стара Загора ФРЕШ г. ВИДЕОТОН- РАДОСЛАВ МАРИНОВ ЕТ Бевград ФРЕШ г. ФМ - ПЛЮС АД Кюстендил г. М CAT ТВ ЕООД Габрово г. М.САТ ТВ ЕООД Монтана г. М CAT ТВ ЕООД Ямбол л г. М.САТ ТВ ЕООД Ахтопол ФРЕШ - КЮСТЕНДИЛ АЛФА - ГАБРОВО АЛФА - МОНТАНА АЛФА - ЯМБОЛ АЛФА - ЮГ г. М CAT ТВ ЕООД Варна АЛФА г М.САТ ТВ ЕООД Шумен АЛФА г. М CAT ТВ ЕООД Ловеч г. М.САТ ТВ ЕООД Самоков г. М.САТ ТВ ЕООД Велинград АЛФА - ЛОВЕЧ АЛФА - САМОКОВ АЛФА - ВЕЛИНГРАД НС г. М.САТ ТВ ЕООД София АЛФА г. М.САТ ТВ ЕООД Добрич АЛФА г. М CAT ТВ ЕООД Айтос АЛФА - АЙТОС г. ОБЕРОН МАКС ЕООД Разград Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Монтана Z - ROCK Ю г. НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Вилни Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Пловдив Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Велико Търново Z - ROCK г. НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Хасково Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Бургас Z - ROCK г. НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Стара Загора Z - ROCK г. НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Варна Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Плевен Z - ROCK г. НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ София Z - ROCK г НОВА ЕВРОПА ФОНДАЦИЯ Ловеч ЗИ РОК (Z-ROCK) г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Стара Загора СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД София СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Пловдив СТАР 7

9 пор. Л«на то то г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Варна СТАР г ИНФОПРЕС И КО ЕООД Бургас СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Велико Търново СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Русе СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Благоевград СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Смолян СТАР г. ИНФОПРЕС И КО ЕООД Сливен СТАР г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД София РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Пловдив РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Варна РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Бургас РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Велико Търново РОК г БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Стара Загора РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Шумен РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Плевен РОК г. БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ООД Сливен РОК г. АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД Бургас г. АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД Бургас г. АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД Плевен М г. АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД Благоевград ВИТОША - БУРГАС ВИТОША - БУРГАС ВИТОША - ПЛЕВЕН ВИТОША - БЛАГОЕВГРАД ЮЗЗО г. ЕКСПРЕС ЕАД Смолян ВИТОША г. ЕКСПРЕС ЕАД Сливен ВИТОША СЛИВЕН г АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД Варна ВИТОША г. АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД Пловдив ВИТОША г. АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД Добрич ВИТОША ДОБРИЧ г ТАНГРА ЕАД София А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Пловдив А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Варна А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Бургас А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Велико Търново А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Русе А ВЕРОНИКА г. ТАНГРА ЕАД Стара Загора А ВЕРОНИКА г ТАНГРА ЕАД Благоевград А ВЕРОНИКА S

10 то то г. Р-22 ЕООД Русе В г. Р-22 ЕООД Велико Търново В г. ПАРДОНОВИ ООД Видин В г. ПАРДОНОВИ ООД Белоградчик В г. Р-22 ЕООД София В г. Р-22 ЕООД Пловдив В г. Р-22 ЕООД Стара Загора В г. Р-22 ЕООД Варна В ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ г. ЕКСТАЗ ООД Стара Загора С СИТИ г. СИТИ ООД София С СИТИ г. СИТИ ООД Пловдив С СИТИ г. СИТИ ООД Варна С СИТИ г. СИТИ ООД Благоевград С СИТИ г. СИТИ ООД Ловеч С СИТИ г. ЛЕЙТЕНАНТ ЕООД Кюстендил С СИТИ г. БРАВО ЕООД Варна D г. БРАВО ЕООД Шумен D БРАВО ФМ БРАВО ФМ г. БРАВО ЕООД Царево D БРАВО г. БРАВО ЕООД Бургас D БРАВО г. НОВ ЦЕНТЪР - ТОНЧО БЕБОВ ЕТ Несебър D БРАВО г. УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Петрич Е УЛТРА г УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Благоевград Е УЛТРА г УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Перник Е УЛТРА г УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Саннски Е УЛТРА г УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Кресна Е УЛТРА г. УЛТРА МЕДИЯ ЕООД Симитли Е УЛТРА 9

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване... 99 8.. УКВ ЧМ радиоразпръскване... 99 8.. Телевизионно радиоразпръскване... 0 8. Наземно радиоразпръскване И през 005 г. регулирането на далекосъобщителната

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 21 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 19 април 2012 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Никола Колев - Зам.

Подробно

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С Населено място Адрес 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 06.05.2017. 07.05.2017 08.05.2017 24.05.2017 Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО

Подробно

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА СЕКТОР ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 1 Статистическа рамка 2 Заетост по райони за планиране 3 Критерий за формиране

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378>

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378> УТВЪРДИЛ: Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по по 4,ал. 1 т. 5 и т.6 от ПМС 328/2017 г. Населено място Вид на то Брой ученици Средства за стипендии ОБЛАСТ ОБЩИНА

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о Населено място Адрес 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 почивен ден от 10:00ч. до 17:00ч. от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно