Листовка: информация за пациента. ПлакЕкс Комби 75 mg/75 mg твърди капсули PlaquEx Combi 75 mg/75 mg hard capsules

Размер: px
Започни от страница:

Download "Листовка: информация за пациента. ПлакЕкс Комби 75 mg/75 mg твърди капсули PlaquEx Combi 75 mg/75 mg hard capsules"

Препис

1 Листовка: информация за пациента ПлакЕкс Комби 75 mg/75 mg твърди капсули PlaquEx Combi 75 mg/75 mg hard capsules клопидогрел/ацетилсалицилова киселина clopidogrel/acetylsalicylic acid Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява ПлакЕкс Комби и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПлакЕкс Комби 3. Как да приемате ПлакЕкс Комби 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате ПлакЕкс Комби 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява ПлакЕкс Комби и за какво се използва ПлакЕкс Комби съдържа клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК) и принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки кръвни елементи, които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на това слепване в някои видове кръвоносни съдове (наречени артерии), антитромботичните лекарствени продукти намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци (процес наречен атеротромбоза). ПлакЕкс Комби се приема от възрастни за предпазване от образуването на кръвни съсиреци в уплътнените артерии, което води до атеротромботични инциденти (като инсулт, сърдечен удар или смърт). ПлакЕкс Комби Ви е предписан вместо двете отделни лекарства, клопидогрел и АСК, за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци, тъй като сте имали силна гръдна болка, състояние известно като нестабилна стенокардия или сърдечен удар (миокарден инфаркт). За лечението на това състояние, Вашият лекар може да постави стент в блокираната или стеснената артерия, за да възстанови ефективния кръвен поток. 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПлакЕкс Комби Не приемайте ПлакЕкс Комби - ако сте алергични към клопидогрел, ацетилсалицилова киселина (АСК) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). - ако сте алергични към други продукти, наречени нестероидни противовъзпалителни средства, които обикновено се използват за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите. - ако страдате от заболяване, което включва комбинация от астма, назална конгестия (течащ нос) и полипи (вид доброкачествено образувание в носа). - ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка. - ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

2 - ако страдате от тежко бъбречно заболяване. - ако сте в последното тримесечие на бременността. Предупреждения и предпазни мерки Ако някое от изброените по-долу се отнася за Вас, трябва да уведомите Вашия лекар преди да започнете да приемате ПлакЕкс Комби: ако сте изложени на риск от кървене като: - заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва). - нарушение на кръвта, което Ви предразполага към вътрешни кръвоизливи (кървене в тъканите, органите или ставите). - скорошна тежка травма. - скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична). - предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите седем дни. ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен инсулт), възникнал през последните 7 дни. ако имате бъбречно или чернодробно заболяване. ако имате анамнеза за астма или алергични реакции, включително алергия към някое от лекарствата, използвани за лечение на Вашето заболяване. ако имате подагра. ако консумирате алкохол, поради повишен риск от кървене или стомашно-чревно увреждане. ако имате състояние, известно като дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа (Г6ФД), поради риск от особена форма на анемия (нисък брой червени кръвни клетки). Докато приемате ПлакЕкс Комби: Tрябва да информирате Вашия лекар - ако планирате хирургична интервенция (включително стоматологична). - ако имате стомашна или коремна болка или кървене в стомаха или червата (червени изпражнения или черни изпражнения). Tрябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете заболяване, известно като тромботична тромбоцитопенична пурпура или TTP, което включва висока температура и образуване на синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, със или без необяснима прекомерна уморяемост, обърканост, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вижте точка 4). Aко се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като например порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 4 Възможни нежелани реакции ). Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта. Деца и юноши ПлакЕкс Комби не е предназначен за употреба при деца или юноши под 18-годишна възраст. Съществува възможна връзка между ацетилсалициловата киселина (АСК) и синдромът на Рей, когато продукти, съдържащи АСК са прилагани при деца или юноши с вирусна инфекция. Синдромът на Рей е много рядко заболяване, което може да бъде фатално. Други лекарства и ПлакЕкс Комби Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на ПлакЕкс Комби и обратно. Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате лекарства, които могат да повишат риска от кървене, като: - перорални антикоагуланти, лекарства, използвани за намаляване съсирваемостта на кръвта, 1

3 - АСК или други нестероидни противовъзпалителни средства, които обикновено се използват за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите, - хепарин или каквото и да е друго лекарство за инжектиране, използвано за намаляване съсирването на кръвта, - тиклопидин, друго антитромбоцитно лекарство, - селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (включително, но не само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които обикновено се използват за лечение на депресия, - рифампицин (използван за лечение на тежки инфекции), омепразол или езомепразол, лекарства, използвани за лечение на стомашно неразположение, метотрексат, лекарство използвано за лечение на тежко ставно заболяване (ревматоиден артрит) или кожно заболяване (псориазис), ацетазоламид, лекарство, използвано за лечение на глаукома (повишено очно налягане) или епилепсия, или за увеличаване на отделянето на урина, пробенецид, бензбромарон или сулфинпиразон, лекарства използвани за лечение на подагра, флуконазол или вориконазол, лекарства за лечение на бактериални и гъбични инфекции, ефавиренц или тенофовир, или други антиретровирусни лекарства (използвани за лечение на HIV инфекция), валпроева киселина, валпроат или карбамазепин, лекарства за лечение на някои видове епилепсия, ваксина срещу варицела, лекарство, използвано за предотвратяване на варицела или херпес зостер, в рамките на 6 седмици след приема на ПлакЕкс Комби, или ако имате активна варицела или херпес зостер инфекция (вижте точка 2 Деца и юноши ), моклобемид, лекарство за лечение на депресия, репаглинид, лекарство за лечение на диабет, паклитаксел, лекарство за лечение на рак, никорандил, лекарство за лечение на сърдечна болка в гърдите, опиоиди: докато се лекувате с клопидогрел, трябва да уведомите Вашия лекар преди да Ви бъдат предписани опиоиди (използвани за лечение на силна болка). Трябва да спрете друго лечение с клопидогрел, докато приемате ПлакЕкс Комби. Случайната употреба на АСК (не повече от mg на 24 часа) обикновено не би трябвало да представлява проблем, но продължителната употреба на АСК при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар или фармацевт. Фертилитет, бременност и кърмене Не приемайте ПлакЕкс Комби по време на третото тримесечие на бременността. За предпочитане е да не приемате това лекарство по време на първото и второто тримесечие на бременността. Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт преди да приемете ПлакЕкс Комби. Ако забременеете докато приемате ПлакЕкс Комби, незабавно се консултирайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва употребата на ПлакЕкс Комби по време на бременност. Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство. Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар преди да приемете това лекарство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Шофиране и работа с машини ПлакЕкс Комби не повлиява способността Ви за шофиране или работа с машини. 2

4 ПлакЕкс Комби съдържа лактоза Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (например лактоза), свържете се с него, преди да приемете това лекарство. ПлакЕкс Комби съдържа хидрогенирано растително масло Това може да причини стомашно разстройство или диария. 3. Как да приемате ПлакЕкс Комби Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е една капсула ПлакЕкс Комби дневно, която се приема през устата с чаша вода, със или без храна. Трябва да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден. В зависимост от заболяването Ви, Вашият лекар ще определи колко дълго е необходимо да приемате ПлакЕкс Комби. Ако сте имали сърдечен пристъп, той трябва да Ви бъде предписан за поне четири седмици. Във всеки случай, трябва да го приемате толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви го предписва. Ако сте приели повече от необходимата доза ПлакЕкс Комби Свържете се с Вашия лекар или със спешното отделение на най-близката болница поради повишен риск от кървене. Ако сте пропуснали да приемете ПлакЕкс Комби Ако сте пропуснали да приемете доза ПлакЕкс Комби, но си спомните в рамките на следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете капсулата си, а после приемете следващата в обичайния час. Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто приемете следващата еднократна доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата капсула. Ако сте спрели приема на ПлакЕкс Комби Не спирайте лечението, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Свържете се с Вашия лекар, преди да спрете или да започнете отново Вашето лечение. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Информирайте Вашия лекар незабавно, ако получите: висока температура, признаци на инфекция или прекомерна уморяемост. Това може да се дължи на понижаване на стойностите на някои кръвни клетки, което е рядко. признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като малки червени точки и/или обърканост (вижте точка 2 Предупреждения и предпазни мерки ). подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата. Това може да са симптоми на алергична реакция. 3

5 Най-честата нежелана лекарствена реакция, която се наблюдава при ПлакЕкс Комби е кървене. Кървенето може да се прояви като кървене в стомаха или червата, образуване на синини, хематом (необичайно кървене или образуване на синини по кожата), кървене от носа, кръв в урината. В малък брой от случаите се съобщават също и кръвоизливи в окото, главата (особено в старческа възраст), белия дроб или ставите. Ако имате продължително кървене, когато приемате ПлакЕкс Комби Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като например порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 2 Предупреждения и предпазни мерки ). Другите нежелани лекарствени реакции включват: Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души): Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини. Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души): Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане. Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на души): Световъртеж, уголемяване на гърдите при мъже. Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на души): Жълтеница (пожълтяване на кожата и/или очите); парене в стомаха и/или хранопровода; силна коремна болка със или без болка в гърба; висока температура, затруднено дишане понякога придружено с кашлица; общи алергични реакции (например, общо усещане за затопляне с внезапно общо неразположение до припадък); подуване на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устата (стоматит); понижаване на кръвното налягане; обърканост; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; промяна във вкуса или загуба на вкуса на храните, възпаление на малки съдове. Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Перфорация на язва, шум в ушите, загуба на слуха, внезапни животозастрашаващи алергични реакции или реакции на свръхчувствителност с болка в гръдния кош или корема, заболяване на бъбреците, ниско ниво на кръвната захар, подагра (заболяване с болезнени, подути стави, причинено от кристали пикочна киселина) и влошаване на хранителни алергии, особена форма на анемия (нисък брой червени кръвни клетки) (вижте точка 2 Предупреждения и предпазни мерки ), оток. Освен това, Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта или урината. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата. Контакти: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. Дамян Груев София Teл.: уебсайт: 4

6 Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате ПлакЕкс Комби Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера, след Годен до:. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява при температура под 30 C. Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството на продукта. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа ПлакЕкс Комби ПлакЕкс Комби 75 mg/75 mg твърди капсули Активните вещества са клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК). Всяка капсула съдържа 75 mg клопидогрел (като хидрогенсулфат) и 75 mg ацетилсалицилова киселина. Другите съставки са: - Ядро на таблетките в капсулата: макрогол 6000, микрокристална целулоза, прежелатинизирано нишесте, хидрогенирано растително масло, безводна лактоза. - Таблетна обвивка: лактоза монохидрат (вижте точка 2 ПлакЕкс Комби съдържа лактоза ), хипромелоза, титанов диоксид (E171), триацетин, червен железен оксид (E172), макрогол. - Желатинова капсула: желатин, титанов диоксид (E171). Как изглежда ПлакЕкс Комби и какво съдържа опаковката ПлакЕкс Комби 75 mg/75 mg твърди капсули са желатинови капсули с бяло тяло и бяло капаче, пълни с по 4 розови и 4 бели филмирани таблетки. ПлакЕкс Комби се предлага в блистери, поставени в картонена кутия, съдържаща 30 твърди капсули. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба и производител Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1, гр. София 1172, България тел.: факс: info@tchaikapharma.com Дата на последно преразглеждане на листовката август

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - zyllt_clopidogrel_app

Microsoft Word - zyllt_clopidogrel_app Листовка: информация за потребителя Zyllt 75 mg филмирани таблетки Клопидогрел (Clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Ко-Валстор 160 mg/25 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/25 mg film-coated

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

Pravastatin

Pravastatin Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за потребителя Пантопразол - Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Pantoprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion (Пантопразол/

Подробно

Aclexa_100_200_PIL.pdf

Aclexa_100_200_PIL.pdf Листовка: Информация за потребителя Аклекса 100 mg твърди капсули Аклекса 200 mg твърди капсули Целекоксиб Aclexa 100 mg capsules, hard Aclexa 200 mg capsules, hard Celecoxib Прочетете внимателно цялата

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OMEPRAZID 20 mg gastro-resistant capsules, hard ОМЕПРАЗИД 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули omeprazole (омепразол) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Fosanate 70 mg film-coated tablets Фосанат 70 mg филмирани таблетки Alendronic acid (Алендронова киселина) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 2 до 5 години Monkasta 4 mg chewable tablets Montelukast For children from 2 to 5 years Монкаста 5 mg таблетки

Подробно

][][#][[/

][][#][[/ Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Кордакер 20 mg таблетки Cordacare 20 mg tablets (лизиноприл като лизиноприл дихидрат/ lisinopril as lisinopril dihydrate) Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app Листовка: информация за пациента Меаксин 100 mg филмирани таблетки Меаксин 400 mg филмирани таблетки Иматиниб 100 mg film-coated tablets 400 mg film-coated tablets Imatinib Прочетете внимателно цялата

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Бизор 10 mg таблетки / Bisor 10 mg tablets (Бисопрололов фумарат / Bisoprolol fumarate) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Дексофен саше 25 mg гранули за перорален разтвор Dexofen sachet 25 mg granules for oral solution Декскетопрофен (Dexk

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Дексофен саше 25 mg гранули за перорален разтвор Dexofen sachet 25 mg granules for oral solution Декскетопрофен (Dexk ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Дексофен саше 25 mg гранули за перорален разтвор Dexofen sachet 25 mg granules for oral solution Декскетопрофен (Dexketoprofen) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕТРОФЕМИН 2,5 mg филмирани таблетки LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Летрозол / Letrozole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

Microsoft Word - Clean_Ultop10_PIL Corrected by BDA on doc

Microsoft Word - Clean_Ultop10_PIL Corrected by BDA on doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ УЛТОП 10 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди Oмепразол ULTOP 10 mg gastro-resistant capsules, hard Omeprazole Прочетете внимателно листовката, преди за започнете да

Подробно